Anda di halaman 1dari 37

ANALISIS HASIL ULANGAN

DATA UMUM

TIPE SOAL : PILIHAN GANDA


NAMA SEKOLAH
MATA PELAJARAN
KELAS/SEMESTER
NAMA TES
KOMPETENSI DASAR
NAMA PENGAJAR

:
:
:
:
:
:

SMPN 99 SLEMAN
SEMESTER
MATEMATIKA
TAHUN PELAJARAN
IX/1
TANGGAL TES
UTS
TANGGAL DIPERIKSA
MENENTUKAN RUANG SAMPEL SUATU PERCOBAAN
ASHARI NOER HIDAYAT
NOMOR INDUK (NIP)

RINCIAN KUNCI JAWABAN

DATA
SOAL PILIHAN GANDA

ABCDBCDECDABDEBCBCED

:2
: 2010 - 2011
: 17/12/2010
:

SOAL URAIAN

JUMLAH
SOAL

JUMLAH
OPTION

SKOR
BENAR

SKOR
SALAH

SKALA
NILAI

20

100

SOAL URAIAN

JUMLAH
SOAL

TOTAL
SKOR

25

Petunjuk Pengisian :
1.
2.

No.
Urut

Nama

ARI UNTUNG

L/
P

RINCIAN JAWABAN SISWA

JUMLAH

(Gunakan huruf kapital, contoh : AADE...)

BENAR SALAH

L ABCDBCAECDABDEBCBCED

BUDI MULYA

L ABCDBCCDDABCBCADBCED

CHOIRUL HADI

P DBCDBCDADABCBCADBAE

DANURI

L DBCDBCDACDABACADBBCDA

ESTINA HIDAYAH

GHUFRON

GHOFUR

HASYIM MUZADI

IHSANUDDIN

10 JAFAR SHODIQ
11 KHUSNUL KHATIMAH

L
P

12 NURUL AINI
13 OMAR KAYYAM

14 PAIJO
15 QUROTUL UYUN

16 RAHMAT
17 SLAMET JATI

L
P
L
L

CBCDBCDACDABDABCBACD
ABCDBCDACDABDABCBCAD
BBCDBCDACDABDABCBBAE
CBCDBCDACDABDABCCDAD
ABCDBCDACDABDABCBCCA
BBCDBCDACDABDABCBCAD
ABCDBCDACDABDABCBCAD
CBCDBCDACDABDABCBCBC
ABCDBCDACDABDABCCCAD
DBCDBCDACDABDABCABCD
CBCDBCDACDABDAADAABC
ABCDBCDACDABDABCABCD
BBCDBCDACDABDABCBCAD

19
10
8
12
15
17
14
14
16
16
17
15
16
14
11
15
16

1
10
12
8
5
3
6
6
4
4
3
5
4
6
9
5
4

SKOR

NILAI

19
10
8
12
15
17
14
14
16
16
17
15
16
14
11
15
16

95
50
40
60
75
85
70
70
80
80
85
75
80
70
55
75
80

HASIL
JUMLAH GABUNGAN

DATA SOAL URAIAN

Isikan data pada kolom yang disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom yang tercetak biru.
Jangan mengubah format yang ada !

SKOR TIAP SOAL


KET.

21

22

23

24

25

SKOR

25

TOTAL
SKOR

5
5
4
5
5
5
4
5
4
3
3
5
4
3
4
5
4

5
5
5
5
6
6
6
4
4
4
5
5
6
5
4
5
4

3
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
2
3
4
3
4
4

3
3
3
2
4
3
4
3
4
3
3
4
2
3
4
4
4

3
4
3
3
4
3
4
3
4
3
3
2
4
3
3
4
5

19

38

20

30

18

26

19

31

22

37

20

37

22

36

18

32

20

36

16

32

17

34

18

33

19

35

18

32

18

29

22

37

21

37

NILAI
84
67
58
69
82
82
80
71
80
71
76
73
78
71
64
82
82

18 TITIK ARYATI
19 USMAN ALI

P ABCDBCDACDABDAAABCAD

20 WIDODO
21

L CDCDBCDACDABDABCBCCB

L DBCDBCDACDABDABCBBCD

15
15
14

5
5
6

5
5
5

5
6
5

3
2
3

3
4
3

4
2
3

15
15
14

75
75
70

JUMLAH :

289

1445

385

TERKECIL :

8.00

40.00

16.00

20

35

19

34

19

33

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TERBESAR :

19.00

95.00

22.00

RATA-RATA :

14.450

72.250

19.250

SIMPANGAN BAKU :

2.564

12.822

1.650

Sleman, 17 Des 2010


Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Surpiyadi, PhD

Ashari Noer Hidayat

78
76
73

ANALISIS BUTIR SOAL


Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
Nama Ujian
:
Tanggal Ujian :
Materi Pokok :

MATEMATIKA
IX/1
UTS
17/12/2010
MENENTUKAN RUANG SAMPEL SUATU PERCOBAAN

Reliabilitas Tes : 0.685


Statistics Item
No.

No.
Item

Prop.
Correct

Biser

Point
Biser

0.400

0.561

0.384

Statistics Option
Opt.

Prop.
Endorsing

A
B
C
D
E
?

0.400
0.150
0.250
0.200
0.000
0.000

A
B
C
D
E
?

0.000
0.950
0.000
0.050
0.000
0.000

A
B
C
D
E
?

0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000

Tafsiran
Key

Daya Beda
Dapat
Membeda#
kan
#
#

0.950

0.035

0.041

0.950

0.000

0.000

0.950

0.000

0.000

A
B
C
D
E
?

0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000

# Tidak dapat
# membedakan
#

0.950

0.000

0.000

A
B
C
D
E
?

0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.950

0.000

0.000

A
B
C
D
E
?

0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000

0.900

-0.008

-0.007

A
B
C
D
E
?

0.050
0.000
0.050
0.900
0.000
0.000

# Tidak dapat
# membedakan
#

0.050

0.228

0.418

A
B
C
D
E
?

0.900
0.000
0.000
0.050
0.050
0.000

Ditolak/
Jangan
Digunakan

Mudah

Baik

Ditolak/
Jangan
Digunakan

#
#
# Tidak dapat
# membedakan
#

Mudah

Baik

Ditolak/
Jangan
Digunakan

#
#
#

# Tidak dapat
# membedakan
#

Mudah

Baik

Ditolak/
Jangan
Digunakan

#
#
#

# Tidak dapat
# membedakan
#

Mudah

Baik

Ditolak/
Jangan
Digunakan

#
#
#
# Tidak dapat
# membedakan
#

Mudah

Baik

Ditolak/
Jangan
Digunakan

#
#
#
Dapat
# Membedakan
#
#

Sulit

Ada Option
Soal
lain yang sebaiknya
bekerja
Direvisi
lebih baik.

#
#
1

Analisis

Baik

-2

Mudah

-2

Dapat
diterima

-2

Baik

-2

Sedang

-2

Status
Soal

-2

Efektifitas
Option

Tingkat
Kesukaran

e-Media Centre Confidential

Page 3

Statistics Item
No.

No.
Item

Prop.
Correct

Biser

Point
Biser

0.900

0.835

0.727

Statistics Option
Opt.

Prop.
Endorsing

A
B
C
D
E
?

0.000
0.000
0.900
0.100
0.000
0.000

A
B
C
D
E
?

0.100
0.000
0.000
0.900
0.000
0.000

Tafsiran
Key

Daya Beda
Dapat
Membeda#
kan
#
#

10

0.900

0.835

0.727

11

0.900

0.835

0.727

A
B
C
D
E
?

0.900
0.100
0.000
0.000
0.000
0.000

12

0.900

0.835

0.727

A
B
C
D
E
?

0.000
0.900
0.100
0.000
0.000
0.000

Dapat
# Membedakan
#
#

13

0.850

0.998

0.748

A
B
C
D
E
?

0.050
0.100
0.000
0.850
0.000
0.000

14

0.050

0.228

0.418

A
B
C
D
E
?

0.800
0.000
0.150
0.000
0.050
0.000

15

0.750

1.156

0.751

A
B
C
D
E
?

0.250
0.750
0.000
0.000
0.000
0.000

Dapat
#
Membeda#
kan
#

16

0.750

1.156

0.751

A
B
C
D
E
?

0.050
0.000
0.750
0.200
0.000
0.000

17

0.750

0.160

0.104

A
B
C
D
E
?

0.150
0.750
0.100
0.000
0.000
0.000

18

Analisis

0.550

0.775

0.485

A
B
C
D

0.150
0.250
0.550
0.050

Mudah

Baik

Dapat
diterima

#
Dapat
# Membedakan
#
#

Mudah

Baik

Dapat
diterima

#
#
#
Dapat
# Membedakan
#
#

Mudah

Baik

Dapat
diterima

#
#
#
Dapat
#
Membeda#
kan
#

Sulit

Ada Option
Soal
lain yang sebaiknya
bekerja
Direvisi
lebih baik.

#
#
Dapat
# Membedakan
#
#

Mudah

Baik

Dapat
diterima

#
#
#
Dapat
# Membedakan
#
#

Mudah

Baik

Dapat
diterima

#
#
#

# Tidak dapat
# membedakan
#

Mudah

Baik

Ditolak/
Jangan
Digunakan

#
#
#
-2

18

Dapat
diterima

17

Baik

16

Mudah

15

Dapat
diterima

14

Baik

13

Mudah

12

Status
Soal

11

Efektifitas
Option

10

Tingkat
Kesukaran

Dapat
# Membedakan
#
#

Sedang

Baik

Dapat
diterima

e-Media Centre Confidential

Page 4

Statistics Item
No.

No.
Item

Prop.
Correct

Biser

Point
Biser

Dapat
Membedakan
Daya Beda

Statistics Option
Opt.

Prop.
Endorsing

E
?

0.000
0.000

A
B
C
D
E
?

0.400
0.100
0.350
0.000
0.150
0.000

# Tidak dapat
# membedakan
#

A
B
C
D
E
?

0.050
0.050
0.100
0.700
0.050
0.050

Key

19

0.150

-0.335

-0.356

20

Analisis

0.700

0.603

0.380

Dapat
diterima

Tingkat
Kesukaran

Efektifitas
Option

Status
Soal

Sulit

Ada Option
lain yang
bekerja
lebih baik.

Ditolak/
Jangan
Digunakan

#
#
-2

20

Baik

Tafsiran

#
1

19

Sedang

Dapat
# Membedakan
#
#

-1

Sulit

Baik

Dapat
diterima

#
#
#

e-Media Centre Confidential

Page 5

FORMAT DI HALAMAN INI


TIDAK BOLEH DIUBAH !!!

DATA PADA HALAMAN INI BERSUMBER DARI WORKSHEET "Data" - JANGAN MENGISI APAPUN PADA HALAMAN INI !

No.
Urut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama Siswa
ARI UNTUNG
BUDI MULYA
CHOIRUL HADI
DANURI
ESTINA HIDAYAH
GHUFRON
GHOFUR
HASYIM MUZADI
IHSANUDDIN
JAFAR SHODIQ
KHUSNUL KHATIMAH
NURUL AINI
OMAR KAYYAM
PAIJO
QUROTUL UYUN
RAHMAT
SLAMET JATI
TITIK ARYATI
USMAN ALI
WIDODO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SKOR BENAR
1

SKOR SALAH
0

SKALA NILAI
100

TOTAL SKOR
20
Index
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HASIL SCANING JAWABAN


ABCDBC-ECDABDEBCBCED
ABCDBC----------BCED
-BCDBCD---------B-E-BCDBCD-CDAB----B--D
-BCDBCD-CDABD-BCB--D
ABCDBCD-CDABD-BCBC-D
-BCDBCD-CDABD-BCB---BCDBCD-CDABD-BC---D
ABCDBCD-CDABD-BCBC--BCDBCD-CDABD-BCBC-D
ABCDBCD-CDABD-BCBC-D
-BCDBCD-CDABD-BCBC-ABCDBCD-CDABD-BC-C-D
-BCDBCD-CDABD-BC---D
-BCDBCD-CDABD------ABCDBCD-CDABD-BC---D
-BCDBCD-CDABD-BCBC-D
ABCDBCD-CDABD---BC-D
-BCDBCD-CDABD-BCB--D
--CDBCD-CDABD-BCBC--

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

RINCIAN KUNCI JAWABAN


ABCDBCDECDABDEBCBCED

JUMLAH
SOAL

JUMLAH
PESERTA

20

20

ALAMAN INI BERSUMBER DARI WORKSHEET "Data" - JANGAN MENGISI APAPUN PADA HALAMAN INI !!!

RINCIAN JAWABAN SISWA


(Harus menggunakan huruf BESAR. Contoh : ABDCEADE ...)
ABCDBCAECDABDEBCBCED
ABCDBCCDDABCBCADBCED
DBCDBCDADABCBCADBAE
DBCDBCDACDABACADBBCDA
CBCDBCDACDABDABCBACD
ABCDBCDACDABDABCBCAD
BBCDBCDACDABDABCBBAE
CBCDBCDACDABDABCCDAD
ABCDBCDACDABDABCBCCA
BBCDBCDACDABDABCBCAD
ABCDBCDACDABDABCBCAD
CBCDBCDACDABDABCBCBC
ABCDBCDACDABDABCCCAD
DBCDBCDACDABDABCABCD
CBCDBCDACDABDAADAABC
ABCDBCDACDABDABCABCD
BBCDBCDACDABDABCBCAD
ABCDBCDACDABDAAABCAD
DBCDBCDACDABDABCBBCD
CDCDBCDACDABDABCBCCB

STATUS

Ok !
Ok !
Kurang
Lebih
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !

JUMLAH
TERKECIL
TERBESAR
RATA-RATA

:
:
:
:

8
0
1
0.4

19
0
1
1

SIMPANGAN BAKU :

Name
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

0.5

0.2

No.

J1

J2

65

66

65

66

68

66

68

66

67

66

65

66

66

66

67

66

65

66

10

66

66

11

65

66

12

67

66

13

65

66

14

68

66

15

67

66

16

65

66

17

66

66

18

65

66

19

68

66

20

67

68

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Kunci
Jawab : A

Jawab : B

19

Jawab : C

Jawab : D

Jawab : E

PROP. ENDORSING
A

0.4

0.2

0.3

0.2

0.1

E
?

0.0

0.0

ABCDBC-ECDABDEBCBCED

ABCDBC----------BCED

-BCDBCD---------B-E-

-BCDBCD-CDAB----B--D

-BCDBCD-CDABD-BCB--D

ABCDBCD-CDABD-BCBC-D

-BCDBCD-CDABD-BCB---

-BCDBCD-CDABD-BC---D

ABCDBCD-CDABD-BCBC--

-BCDBCD-CDABD-BCBC-D

ABCDBCD-CDABD-BCBC-D

-BCDBCD-CDABD-BCBC--

ABCDBCD-CDABD-BC-C-D

-BCDBCD-CDABD-BC---D

-BCDBCD-CDABD-------

ABCDBCD-CDABD-BC---D

-BCDBCD-CDABD-BCBC-D

ABCDBCD-CDABD---BC-D

-BCDBCD-CDABD-BCB--D

--CDBCD-CDABD-BCBC--

HASIL SCANING JAWABAN

No.

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

#REF!

#REF! ###

JUMLAH
PESERTA

20

`
O

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1
1

19 19 19 19 18 1 18 18 18 18 17 1 15 15 15 11 3 14
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0.9 0.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.2 0.7

0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25

67

68

66

67

65

69

67

68

65

66

68

69

66

67

66

67

69

68

67

68

66

67

67

68

68

65

66

67

66

67

65

68

66

67

69

68

67

68

66

67

68

65

68

65

66

67

66

67

65

68

66

65

69

###

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

65

67

65

68

66

66

67

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

65

67

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

67

65

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

66

65

69

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

67

68

65

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

67

67

65

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

67

65

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

67

65

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

67

66

67

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

67

67

65

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

65

66

67

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

65

68

65

65

66

67

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

65

66

67

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

67

65

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

65

65

66

67

65

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

66

67

68

67

68

66

67

68

65

67

68

65

66

68

65

66

67

66

67

67

66

18

18

16

20

18

15

15

20

20

18

15

11

20

18

18

17

14

0.1

0.9

0.1

0.9

0.1

0.8

0.3

0.1

0.2

0.2

0.4

0.1

0.1

0.9

0.1

0.8

0.8

0.3

0.1

0.1

0.1

0.9

0.1

0.2

0.8

0.1

0.6

0.4

0.1

0.9

0.1

0.1

0.9

0.9

0.2

0.1

0.7

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

PROP. ENDORSING

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 J47 J48

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

JUMLAH
49

50

SKOR

NILAI

19

10

10

12

12

BENAR

SALAH

19

95

19

19

19

19

19

19

10

50

10

10

10

10

10

10

40

12

60

12

12

12

12

12

12

15

15

75

15

15

15

15

15

15

17

17

85

17

17

17

17

17

17

14

14

70

14

14

14

14

14

14

14

14

70

14

14

14

14

14

14

16

16

80

16

16

16

16

16

16

16

16

80

16

16

16

16

16

16

17

17

85

17

17

17

17

17

17

15

15

75

15

15

15

15

15

15

16

16

80

16

16

16

16

16

16

14

14

70

14

14

14

14

14

14

11

11

55

11

11

11

11

11

11

15

15

75

15

15

15

15

15

15

16

16

80

16

16

16

16

16

16

15

15

75

15

15

15

15

15

15

15

15

75

15

15

15

15

15

15

14

14

70

14

14

14

14

14

289
8
19
14.45

111
1
12
5.55

289
8
19
14.45

17

16

17

16

15

15

Mean :
p:
q:
Sqrt(p/q) :

15.625 14.47 14.45 14.45 14.45 14.45 14.44


0.4

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.6

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.9
0.1

0.82

4.36

4.36

4.36

4.36

4.36

3.00

2.56443284 2.5644

2.564

r_pBis :
Ordinat y :
r_Bis :
p*q :
Reliabilitas KR-20 :

J49 J50

0.37

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.3266 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.254


0.56

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.24

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.09

0.685

49

50

Jangan Dihapus

ABCDBC-ECDABDEBCBCED
ABCDBC----------BCED
-BCDBCD---------B-E-BCDBCD-CDAB----B--D
-BCDBCD-CDABD-BCB--D
ABCDBCD-CDABD-BCBC-D
-BCDBCD-CDABD-BCB---BCDBCD-CDABD-BC---D
ABCDBCD-CDABD-BCBC--BCDBCD-CDABD-BCBC-D
ABCDBCD-CDABD-BCBC-D
-BCDBCD-CDABD-BCBC-ABCDBCD-CDABD-BC-C-D
-BCDBCD-CDABD-BC---D
-BCDBCD-CDABD------ABCDBCD-CDABD-BC---D
-BCDBCD-CDABD-BCBC-D
ABCDBCD-CDABD---BC-D
-BCDBCD-CDABD-BCB--D
--CDBCD-CDABD-BCBC--

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

### ###

#REF!

#REF!

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

10

10

10

10

19

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

17

17

17

17

17

17

17

17

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

14

14

14

14

14

14

14

11

11

11

11

11

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

15.06 15.06 15.06 15.06 15.24

19

12
15
17

17

14

16

16
14

15
16

16

16

15

15

15
15

14

15.53 15.53

14.6

15.55 12.33 15.07

0.05

0.9

0.9

0.9

0.9

0.85

0.05

0.75

0.75

0.75

0.55

0.15

0.95

0.1

0.1

0.1

0.1

0.15

0.95

0.25

0.25

0.25

0.45

0.85

0.7
0.3

0.23

3.00

3.00

3.00

3.00

2.38

0.23

1.73

1.73

1.73

1.11

0.42

1.53

21

22

23

24

25

0.41

0.71

0.71

0.71

0.71

0.73

0.41

0.73

0.73

0.10

0.47

-0.35

0.37

0.389 0.254 0.254 0.254 0.254 0.261 0.389 0.274 0.274 0.274 0.303

0.37

0.281

0.23

0.84

0.84

0.84

0.84

1.00

0.23

1.16

1.16

0.16

0.78

-0.33

0.60

0.05

0.09

0.09

0.09

0.09

0.13

0.05

0.19

0.19

0.19

0.25

0.13

0.21

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

DAFTAR NILAI
NAMA SEKOLAH
NAMA TES
MATA PELAJARAN
KELAS/PROGRAM
TANGGAL TES
MATERI POKOK
No.
Urut

NAMA/KODE PESERTA

NAMA
: SMPNSEKOLAH
99 SLEMAN
: UTS
: MATEMATIKA
: IX/1
: 17/12/2010
17/12/2010
: MENENTUKAN RUANG SAMPEL SUATU PERCOBAAN
JUMLAH

L/
P

URAIAN JAWABAN SISWA DAN


HASIL PEMERIKSAAN

ABCDBC-ECDABDEBCBCED

19

19

19

38

84

BENAR SALAH

SKOR PG

SKOR TOTAL
URAIAN SKOR

NILAI

ARI UNTUNG

BUDI MULYA

ABCDBC----------BCED

10

10

10

20

30

67

CHOIRUL HADI

-BCDBCD---------B-E-

12

18

26

58

DANURI

-BCDBCD-CDAB----B--D

12

12

19

31

69

ESTINA HIDAYAH

-BCDBCD-CDABD-BCB--D

15

15

22

37

82

GHUFRON

ABCDBCD-CDABD-BCBC-D

17

17

20

37

82

GHOFUR

-BCDBCD-CDABD-BCB---

14

14

22

36

80

HASYIM MUZADI

-BCDBCD-CDABD-BC---D

14

14

18

32

71

IHSANUDDIN

ABCDBCD-CDABD-BCBC--

16

16

20

36

80

10

JAFAR SHODIQ

-BCDBCD-CDABD-BCBC-D

16

16

16

32

71

11

KHUSNUL KHATIMAH

ABCDBCD-CDABD-BCBC-D

17

17

17

34

76

12

NURUL AINI

-BCDBCD-CDABD-BCBC--

15

15

18

33

73

13

OMAR KAYYAM

ABCDBCD-CDABD-BC-C-D

16

16

19

35

78

14

PAIJO

-BCDBCD-CDABD-BC---D

14

14

18

32

71

15

QUROTUL UYUN

-BCDBCD-CDABD-------

11

11

18

29

64

16

RAHMAT

ABCDBCD-CDABD-BC---D

15

15

22

37

82

17

SLAMET JATI

-BCDBCD-CDABD-BCBC-D

16

16

21

37

82

18

TITIK ARYATI

ABCDBCD-CDABD---BC-D

15

15

20

35

78

15

15

19

34

76

14

14

19

33

73

19

USMAN ALI

-BCDBCD-CDABD-BCB--D

20

WIDODO

--CDBCD-CDABD-BCBC--

- Jumlah peserta test

:
:
:
:
:

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

REKAPITULASI

37

- Jumlah yang lulus


- Jumlah yang tidak lulus
- Jumlah yang di atas rata-rata
- Jumlah yang di bawah rata-rata

20 orang

JUMLAH :

289

1498

18 orang

TERKECIL :

8.00

57.78

2 orang

TERBESAR :

19.00

84.44

11 orang

RATA-RATA :

14.450

74.890

SIMPANGAN BAKU :

2.564

6.994

9 orang

Sleman, 17 Desember 2010


Mengetahui,
Kepala Sekolah

SLAMET RIYADI, Ph.D.

Guru Mata Pelajaran,

ASHARI NOER HIDAYAT

FTAR NILAI

KKM
65
CATATAN
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Sleman, 17 Desember 2010


Guru Mata Pelajaran,

ASHARI NOER HIDAYAT