Anda di halaman 1dari 1

Dalam kehidupan seharian, kita tidak akan terlepas daripada membuat sukatan, timbangan dan ukuran.

Terma-terma seperti meter, liter, persegi, kaki dan padu perlu dikuasai dengan berkesan. Baharulah kita dapat melakukan sukatan dengan betul. Kita juga menggunakan sukatan untuk menyukat makanan, melaksanakan jual-beli dan menentukan isipadu barangan di kilang-kilang. Untuk itu, kita perlu melihat peranan dan fungsi anggaran dan pembundaran dalam membantu mempercepatkan pengiraan atau anggaran sesuatu masalah yang dihadapi. Statistik juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Statistik digunakan untuk menyajikan data yang dikumpul daripada manusia supaya manusia dapat faham dan guna untuk buat keputusan dalam beberapa perkara yang penting dalam kehidupan kita. Statistik adalah sebahagian daripada matematik. Bidang ini menumpukan kepada pengiraan nilai-nilai unik dalam matematik seperti min, median dan mod untuk menggambarkan ciri-ciri sesuatu sampel atau populasi. Matematik juga penting dalam perniagaan dan ekonomi. Matematik digunakan untuk menentukan untung, berapa keluaran yang perlu dikeluarkan, titik pulang modal, harga dan kuantiti keseimbangan dalam perniagaan dan ekonomi. Justeru itu, kepentingan anggaran dan pembundaran adalah penting bagi memastikan memudahkan kehidupan seharian kita.

Anda mungkin juga menyukai