Anda di halaman 1dari 1

Citra Bahasa Petikan di bawah ini mempunyai beberapa kata yang salah penggunaan imbuhannya.

Gariskan kata-kata tersebut dan berikan imbuhan yang tepat. Peranan rakan sebaya dalam pembentukan keperibadian seseorang remaja tidak boleh memandang rendah. Kajian-kajian yang telah dijalankan terbukti bahawa ada kalanya pengaruh rakan sebaya terhadap remaja mengatasi pengaruh ibu bapa. Pengaruh ini memperoleh kekuatan penambah apabila ibu bapa gagal memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anakanak mereka. Dalam keadaan seperti ini, seseorang remaja akan mula menggantung pada rakan-rakan sebaya untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Malah, mereka akan mula mengikut segala telunjuk rakan-rakan sebaya tersebut dalam usaha memenangkan hati rakan-rakan. Jawaban (i) pembentukan -> membentuk (ii) memandang -> dipandang (iii) terbukti -> membuktikan (iv) penambah -> bertambah (v) menggantung -> bergantung (vi) memenangkan -> memenangi Salin semula petikan dalam buku penulisan kamu