Anda di halaman 1dari 3

Tajuk: Pengalaman Hari Raya Hasil pembelajaran: 2.

1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta dan intonasi yang baik dan jelas. bjektif pembelajaran !i ak"ir pelajaran murid dapat: i# $enggunakan ayat yang betul semasa berbual ii# $eminda"kan maklumat yang dili"at dan ditonton dalam bentuk cerita dengan menggunakan ba"asa dan intonasi yang betul iii# $engaplikasikan ba"asa yang betul dalam bentuk cerita Pengisian %urikulum: &lmu dan nilai 'ras 1 i# Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul 'ras 2 i# $enceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul 'ras ( i# Bercerita tentang sesuatu situasi dengan menggunakan ba"asa yang betul ii# $engisa"kan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan ba"asa yang betul

Langkah 1 # )uru memaparkan tayangan *ideo lagu +,uasana Hari Raya-. # $urid menyanyi bersama#sama guru mengikut rentak dan lirik yang betul. BB$: .ideo ,uasana Hari Raya# nyanyian /pin dan &pin %aeda": ,oal ja0ab 1ilai: Rasional BB$: .ideo ,uasana Hari Raya Langkah 2 ,ecara berpasangan, guru meminta murid berbual dan bertukar#tukar cerita tentang suasana "ari raya. #+Pada kebiasaannya, dimana a0ak menyambut "ari raya2+Berapa pasang baju raya a0ak2# $urid bercerita tentang suasana "ari raya. # $urid berbual bersama pasangan masing#masing. %aeda": Berbincang 1ilai: Berani, bekerjasama, kejujuran Langkah 3 # )uru menayangkan iklan "ari raya kepada murid#murid # $urid diba"agikan ke dalam kumpulan. ,etiap kumpulan diberikan lembaran tugas dan perlu melengkapkannya berdasarkan iklan yang ditayangkan. # ,etiap 0akil kumpulan perlu menceritakan kembali tentang iklan yang ditonton dengan menggunakan ba"asa yang betul %aeda": Perbincangan BB$: *ideo iklan, lembaran tugas 1ilai: %erjasama dan kerajinan Langkah 4 # )uru mengedarkan gambar suasana "ari raya kepada setiap murid. # $urid menulis cerita berdasarkan gambar yang diberi dan pengalaman yang perna" mereka lalui. # )uru meminta beberapa orang murid membaca dan bercerita berdasarkan pengalaman yang perna" mereka lalui. %aeda": &mbas kembali BB$: )ambar 1ilai: Berani, kejujuran

Langkah 5 # )uru meminta pelajar mengingati kembali topik yang tela" dipelajari # )uru meminta, semua lembaran tugas ditampal dalam buku lati"an. #$urid menyebut kembali topik pembelajaran yang tela" mereka pelajari