Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian (KSSR) MATEMATIK

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tempoh Tahun Bilangan Murid Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan : Matematik : 20 Mac 2014 : 8.00 8.45 pagi : 45 minit : 3 Bintang : 20 orang (7 lelaki) (13 perempuan) : Nombor dan Operasi : Peratus : Murid dibimbing untuk: 8.2 Menulis peratus Standard Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya untuk : i) Pengetahuan Sedia Ada Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan petak seratus.

: Pada P&P yang lepas, murid telah dapat: i) ii) Menama dan menyebut peratus Mengenal simbol peratus

iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus iv) Melorek petak peratus mengikut peratus diberi Penerapan nilai Bahan Bantu mengajar : Teliti, Berani, Bekerjasama : Power Point , Petak Seratus, Kad Peratus, Kad Simbol, Pandora Box, Gitar

RPH (KSSR) 2 MATEMATIK TAHUN 3

FASA 1. Persediaan (5 minit) Lirik :

ISI KANDUNGAN i) ii)

AKTIVITI Murid diberi kertas dengan lirik lagu. Murid ditayangkan lirik lagu dengan power point.

CADANGAN KOMUNIKASI

Nyayian lagu: Mari belajar menulis peratus Teori Kecerdasan Pelbagai Logikal Matematik Interpersonal Musik

Marilah adik, mari sayang, Marilah kita ke sekolah, Membaca buku menuntut ilmu, Untuk berjaya dalam hidup. Pom pom pom pom pom pom, Mari belajar matematik, Topik yang baru dalam peratus, senang saja bah kalau belajar. La la la la la la la la, Hati ku senang hati ku gembira, Mari belajar tulis peratus, Menuntut ilmu sangat berguna.

i) Apakah yang ada disebutkan pada lirik yang telah dinyanyikan sebentar tadi? ii) Berdasarkan kelas yang telah dipelajari sebelum ini, apakah yang anda tahu mengenai tajuk peratus? iii) Apakah peranan peratus dalam kehidupan seharian yang anda tahu?

iii) Murid dibimbing untuk menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk mari belajar menulis peratus dengan menggunakan melodi bapa ku pulang dari kota iv) Sambil bernyanyi guru akan bermain gitar. v) Selepas itu, guru akan bersoal jawab tentang isi kandungan lagu tersebut bagi menjana gambaran atau idea pengajaran awal bagi murid-murid.

Kaedah Soal jawab BBM: PPT(lirik lagu), Gitar

Nilai: Memberi perhatian

RPH (KSSR) 3 MATEMATIK TAHUN 3

2. Imaginasi (15 minit)

Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. Penjanaan Idea Contoh:

Teori Kecerdasan Pelbagai Logikal Matematik Visual Kinestatik Interpersonal

i. Guru akan menyediakan beberapa contoh petak seratus yang telah dilorekkan, kad perkataan dan kad simbolnya. ii. Murid akan diminta oleh guru untuk mengira berapa lorekan yang ada pada petak seratus.

i) Bagaimanakah anda akan menentukan padanan yang sesuai dengan kad perkataan dan petak seratus?

Lima Belas Peratus

Strategi Membuat keputusan

15%

iii. Murid diminta untuk menyebut peratus. Sambil mencari kad perkataan dan kad simbol yang sesuai dengan lorekan petak seratus yang telah dikira sebentar tadi.

BBM : Kad perkataan, Petak seratus, kad simbol, Papan Kadbod Nilai : Berani mencuba

RPH (KSSR) 4 MATEMATIK TAHUN 3

Akitiviti 1 (Individu) Sintesis Idea Tayangan Slide i) Guru akan memberikan kertas ithink kepada setiap murid untuk menulis nilai peratus yang dilihat mereka pada slide nanti. ii) Murid ditayangkan dengan beberapa contoh petak seratus yang berlorek dalam power point. iii) Murid akan memerhati dan cuba memahami slide yang ditayangkan. iv) Murid akan dibimbing untuk menulis nilai peratus dengan betul oleh guru. Cara yang betul ialah murid hendaklah menulis nilai peratus dalam bentuk simbol peratus. v) Kemudian, murid membaca set perkataan peratus yang tertera pada slide. vi) Murid dikehendaki untuk menulis nilai peratus dalam bentuk simbol peratus daripada set perkataan itu tadi. BBM : Power point slide, kertas i-think Nilai: Bekerjasama dan berani i) Bagaimanakah anda tentukan jika nilai peratus dapat ditulis dengan cara yang betul? ii) Bagaimanakah cara untuk anda mengira jumlah lorekan pada petak peratus dengan pantas dan cepat?

RPH (KSSR) 5 MATEMATIK TAHUN 3

3. Perkembangan ( 15 minit )

Memperkukuhkan aktiviti menulis peratus dengan menggunakan Power point" lorekan petak peratus dan set perkataan. Langkah 1 : Permainan Pandora Box

Aktiviti 2 (Individu) i) Murid akan diberikan Pandora Box sambil lagu dimainkan. ii) Murid akan buat hantaran kepada rakan-rakan yang lain mengikut iringan musik yang dipasang. iii) Selepas lagu tersebut dihentikan, murid yang terakhir memegang Pandora Box tersebut diminta untuk menjawab soalan tersebut. iv) Soalan itu adalah satu permainan yang terdapat di laman web (http://www.softschools.com/math/per cent/games/) v) Setelah itu, permainan Pandora Box akan dimainkan sebanyak lima pusingan. i) Berdasarkan soalan yang diberi, bagaimanakah anda dapat menentukan nilai peratus yang telah dilorek dengan betul?

Teori Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Logikal Matematik Kinestatik Muzik

RPH (KSSR) 6 MATEMATIK TAHUN 3

Aktiviti (Berkumpulan) Strategi Kolaboratif Perbincangan Langkah 2 : Aktiviti Hand-Ons Berkumpulan Contoh: vi) Guru akan membahagikan murid kepada 4 kumpulan. vii) Guru menyediakan aktiviti handons. Kertas diberikan kepada murid. viii) Kertas itu mengandungi petak seratus. Murid dikehendaki untuk mengunting petak seratus dan menampal pada kadbod yang telah disediakan oleh guru. ix) Murid melorek petak seratus seperti bentuk gambar yang terdapat pada tepi kadbod. x) Murid menghitungkan nilai peratus BBM: Kadbod, Kertas Handyang telah dilorek dan tulis peratus ons dalam bentuk perkataan dan simbol nilai peratus pada bahagian kadbod yang telah disediakan. Nilai: Teliti dan yakn i) Setelah selesai, setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil kerja. i) Bagaimanakah cara untuk menggunakan gunting dengan cara yang selamat?

- Petak seratus - nilai peratus dalam bentuk Perkataan - gambar - Nilai peratus dalam bentuk simbol

RPH (KSSR) 7 MATEMATIK TAHUN 3

4. Tindakan ( 10 minit) *Pelaksanaan *Amalan Berterusan

Edakan lembaran kerja kepada setiap murid Bincangkan hasil kerja murid

i) Murid diarahkan untuk menjawab semua soalan yang diberikan oleh guru dalam tempoh masa yang ditetapkan. ii) Guru memilih beberapa orang murid untuk menyebut jawapan mereka kepada kelas. Nilai: kerjasama, jujur, berani mencuba

5. Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan kesilapan yang dilakukan

Refleksi:

Anda mungkin juga menyukai