Anda di halaman 1dari 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009


Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 027

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi un personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinînd
realismului, pornind de la următoarea afirmaţie a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală, criteriul
fundamental al concepţiei literaturii realiste este tipul, mai precis acea sinteză specială care, atât în
câmpul caracterelor, cât şi în acel al situaţiilor, uneşte organic genericul şi individualul. Tipul devine tip,
nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual, oricât de aprofundat, cât mai
curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate momentele determinate din punct de vedere
uman şi social, esenţiale unei perioade istorice”.

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/
raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16
puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea
limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.