Anda di halaman 1dari 55
MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 1 Cont
MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 1 Cont
MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 1 Cont

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 1 Cont
MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 1 Cont

1

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 1 Cont

Cont

 Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United
 Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United
 Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United

Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom

2

Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom 2
Soalan … soalan soalan …. 3
Soalan … soalan soalan …. 3

Soalansoalan soalan….

3

Soalan … soalan soalan …. 3
HASIL Dalam bengkel ini, Soalan yang berkesan kita akan meneroka Bagaimana soalan menjanakan pemikiran Soalan,
HASIL Dalam bengkel ini, Soalan yang berkesan kita akan meneroka Bagaimana soalan menjanakan pemikiran Soalan,

HASIL

Dalam bengkel ini,

Soalan yang berkesan

HASIL Dalam bengkel ini, Soalan yang berkesan kita akan meneroka Bagaimana soalan menjanakan pemikiran Soalan, soalan,

kita akan meneroka

Bagaimana soalan

menjanakan pemikiran

Soalan,

soalan,

soalan

Taksonomi Bloom dan

Bloom’s taxonomy and higher order

thinking

pemikiran aras tinggi

Menggunakan soalan dengan berkesan

Bloom dan Bloom’s taxonomy and higher order thinking pemikiran aras tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan 4
Bloom dan Bloom’s taxonomy and higher order thinking pemikiran aras tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan 4

4

Bloom dan Bloom’s taxonomy and higher order thinking pemikiran aras tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan 4
Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada murid? 5
Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada murid? 5

Apakah

tujuan

bertanyakan

soalan

kepada

murid?

Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada murid? 5

5

Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada murid? 5
Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada murid? 5
TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pengetahuan sedia ada • Untuk menimbulkan minat • Untuk membina
TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pengetahuan sedia ada • Untuk menimbulkan minat • Untuk membina

TUJUAN MENYOAL

TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pengetahuan sedia ada • Untuk menimbulkan minat • Untuk membina pemahaman

Untuk menilai pengetahuan sedia ada

Untuk menimbulkan minat

Untuk membina pemahaman

Untuk membina sikap dan penghayatan

Untuk mengukuhkan pembelajaran

Untuk merangsang pemikiran kritikal

• Untuk membina sikap dan penghayatan • Untuk mengukuhkan pembelajaran • Untuk merangsang pemikiran kritikal 6
• Untuk membina sikap dan penghayatan • Untuk mengukuhkan pembelajaran • Untuk merangsang pemikiran kritikal 6

6

• Untuk membina sikap dan penghayatan • Untuk mengukuhkan pembelajaran • Untuk merangsang pemikiran kritikal 6
TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid • Untuk menjelaskan pemikiran • Untuk
TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid • Untuk menjelaskan pemikiran • Untuk

TUJUAN MENYOAL

Untuk menilai pembelajaran dan

kemajuan murid

Untuk menjelaskan pemikiran

dan kemajuan murid • Untuk menjelaskan pemikiran • Untuk mencari sebab atau penjelasan • Untuk meneroka

Untuk mencari sebab atau penjelasan

Untuk meneroka pandangan alternatif

Untuk menguji implikasi dan akibat

Untuk mencari sebab atau penjelasan • Untuk meneroka pandangan alternatif • Untuk menguji implikasi dan akibat

7

Untuk mencari sebab atau penjelasan • Untuk meneroka pandangan alternatif • Untuk menguji implikasi dan akibat
• Tonton video • Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid 8
• Tonton video • Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid 8
• Tonton video • Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid 8

Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan

kepada murid

• Tonton video • Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid 8

8

• Tonton video • Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid 8
• Tonton video • Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid 8
Soalan yang berkesan adalah: • Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) • Dinyatakan dengan jelas
Soalan yang berkesan adalah: • Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) • Dinyatakan dengan jelas

Soalan yang berkesan adalah:

Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu)

Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan)

Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang

mungkin)

Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas)

Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang

membimbing dan terperinci)

Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan)

Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)

Art Costa and Bena Kallick

bercapah akan mengelirukan) • Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza) • Art Costa and Bena

9

bercapah akan mengelirukan) • Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza) • Art Costa and Bena
bercapah akan mengelirukan) • Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza) • Art Costa and Bena
• Pilih soalan yang paling mencabar yang telah ditimbulkan dalam kumpulan anda (4 orang) -
• Pilih soalan yang paling mencabar yang telah ditimbulkan dalam kumpulan anda (4 orang) -

Pilih soalan yang paling mencabar yang telah ditimbulkan dalam kumpulan

anda (4 orang) - dan justifikasikan

jawapan anda

Bersedia untuk berkongsi soalan dan pemikiran anda dengan semua

anda (4 orang) - dan justifikasikan jawapan anda • Bersedia untuk berkongsi soalan dan pemikiran anda

10

anda (4 orang) - dan justifikasikan jawapan anda • Bersedia untuk berkongsi soalan dan pemikiran anda
anda (4 orang) - dan justifikasikan jawapan anda • Bersedia untuk berkongsi soalan dan pemikiran anda
AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU Soalan perlu: • Dirancang • Logik dan berturutan • Ditujukan
AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU Soalan perlu: • Dirancang • Logik dan berturutan • Ditujukan

AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU

Soalan perlu:

Dirancang

Logik dan berturutan

Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan

Memberi murid masa untuk berfikir

Seimbang antara fakta dan pemikiran Tidak berulang

Ditanya dalam nada perbualan

Direka untuk mendapatkan maklum balas yang

berterusan

• Tidak berulang • Ditanya dalam nada perbualan • Direka untuk mendapatkan maklum balas yang berterusan

11

• Tidak berulang • Ditanya dalam nada perbualan • Direka untuk mendapatkan maklum balas yang berterusan
MEMBINA SOALAN "Jika kita mengharapkan murid untuk melibatkan diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif
MEMBINA SOALAN "Jika kita mengharapkan murid untuk melibatkan diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif

MEMBINA SOALAN

"Jika kita mengharapkan murid untuk

melibatkan diri dalam proses pemikiran

yang lebih kreatif dan merangsangkan,

kita sebagai guru mesti menggalakkan

murid bertanya soalan aras yang lebih

tinggi."

Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of Texas

bertanya soalan aras yang lebih tinggi." Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of
bertanya soalan aras yang lebih tinggi." Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of

12

bertanya soalan aras yang lebih tinggi." Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of
MEMBINA SOALAN Kajian menunjukkan bahawa: • Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis mengingat semasa
MEMBINA SOALAN Kajian menunjukkan bahawa: • Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis mengingat semasa

MEMBINA SOALAN

Kajian menunjukkan bahawa:

Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis mengingat semasa pengajaran mereka Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam ujian dan peperiksaan

Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah

jenis ingatan atau fakta.

Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness,

University of Texas

kebanyakannya adalah jenis ingatan atau fakta. Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of
kebanyakannya adalah jenis ingatan atau fakta. Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of

13

kebanyakannya adalah jenis ingatan atau fakta. Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of
MEMBINA SOALAN “Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru. Sama seperti
MEMBINA SOALAN “Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru. Sama seperti

MEMBINA SOALAN

“Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang

penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang mekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk

kerja dan menggunakannya dengan betul.

Seorang guru yang baik menggunakan soalan

yang sesuai dengan tahap murid dan teknik

penyoalan yang baik. "

William G Camp Virginia Polytechnic Institute and State University

tahap murid dan teknik penyoalan yang baik. " William G Camp Virginia Polytechnic Institute and State

14

tahap murid dan teknik penyoalan yang baik. " William G Camp Virginia Polytechnic Institute and State
Permainan 15
Permainan 15

Permainan

15

Permainan 15
TUGASAN • Aturkan kad mengikut hirarki. • Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hirarki
TUGASAN • Aturkan kad mengikut hirarki. • Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hirarki

TUGASAN

Aturkan kad mengikut hirarki.

Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk

menjelaskan hirarki anda.

TUGASAN • Aturkan kad mengikut hirarki. • Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hirarki anda.

16

TUGASAN • Aturkan kad mengikut hirarki. • Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hirarki anda.
TUGASAN • Aturkan kad mengikut hirarki. • Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hirarki anda.
Oliver Wendell - Holmes Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga
Oliver Wendell - Holmes Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga

Oliver Wendell - Holmes

Terdapat intelek aras satu, intelek aras

dua, dan intelek aras tiga dengan jendela langit

Oliver Wendell - Holmes Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga dengan

17

Oliver Wendell - Holmes Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga dengan
Oliver Wendell - Holmes Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga dengan
Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu 18
Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu 18

Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai

para intelek aras satu

Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu 18

18

Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu 18
Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu 18
Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul.
Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul.

Para intelek aras dua akan membanding

beza, menaakul, membuat kesimpulan

dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul.

Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. 19

19

Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. 19
Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. 19
Mereka yang berada di intelek aras ketiga berupaya untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka
Mereka yang berada di intelek aras ketiga berupaya untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka

Mereka yang berada di intelek aras ketiga berupaya untuk membuat

tanggapan, berimaginasi, meramal dan

mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit

untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit 20

20

untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit 20
untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit 20
21 INTELEK 3 ARAS Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga dengan jendela
21 INTELEK 3 ARAS Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga dengan jendela
21 INTELEK 3 ARAS Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga dengan jendela
21 INTELEK 3 ARAS Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga dengan jendela

21

INTELEK 3 ARAS

Terdapat intelektual aras satu, aras

dua dan aras tiga dengan jendela langit.

Para intelektual aras satu.

Soalan jenis mengumpul fakta tanpa

sebarang tujuan

Para intelektual aras dua Soalan membanding beza, menaakul,

membuat kesimpulan dengan

menggunakan fakta-fakta yang dikumpul.

Para intelektual aras ketiga

Soalan membuat tanggapan,

berimaginasi, meramal dan mereka

diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit

ketiga Soalan membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit
  Intelek 3 Aras   O MENGAPLIKASI U T P U T MEMPROSES P R
  Intelek 3 Aras   O MENGAPLIKASI U T P U T MEMPROSES P R
 

Intelek 3 Aras

 

O

MENGAPLIKASI

U

T

P

U

T

MEMPROSES

P

R

O

S

E

S

 

I

N

MENGUMPUL

P

U

T

22

T P U T MEMPROSES P R O S E S   I N MENGUMPUL P
Intelek 3 Aras menilai, menggeneralisasi, mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya ….
Intelek 3 Aras menilai, menggeneralisasi, mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya ….
Intelek 3 Aras menilai, menggeneralisasi, mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya ….

Intelek 3 Aras

menilai, menggeneralisasi,

mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya …. maka, mengaplikasi prinsip, membuat hipotesis, meramal,

mencetus idea

MENGAPLIKASI

membuat hipotesis, meramal, mencetus idea MENGAPLIKASI MEMPROSES membanding beza, menerangkan mengapa, memberi

MEMPROSES

membanding beza, menerangkan mengapa, memberi sebab, mengelas, mentafsir,

menganalis, membuat kesimpulan,

membuat turutan, mensintesis, membuat analogi

kesimpulan, membuat turutan, mensintesis, membuat analogi MENGUMPUL melengkap, mengira, mendefinisi, menggambar,

MENGUMPUL

melengkap, mengira, mendefinisi,

menggambar, mengenal pasti,

menyenarai, menyesuai, menama, memerhati, memilih, melafaz, mengimbas

O

U

T

P

U

T

P

R

O

S

E

S

I

N

P

U

T

menyenarai, menyesuai, menama, memerhati, memilih, melafaz, mengimbas O U T P U T P R O

23

menyenarai, menyesuai, menama, memerhati, memilih, melafaz, mengimbas O U T P U T P R O
TAKSONOMI BLOOM • Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an • Ia adalah suatu
TAKSONOMI BLOOM • Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an • Ia adalah suatu

TAKSONOMI BLOOM

Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an

Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar.

Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina

soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan

dan dalam semua bidang pembelajaran.

Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal.

dalam semua bidang pembelajaran. • Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal. 24
dalam semua bidang pembelajaran. • Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal. 24

24

dalam semua bidang pembelajaran. • Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal. 24
Mencipta Penilaian Menilai Sintesis Memekarkan Pemikiran Menganalisis Analisis Mengaplikasi Aplikasi Memahami
Mencipta Penilaian Menilai Sintesis Memekarkan Pemikiran Menganalisis Analisis Mengaplikasi Aplikasi Memahami
Mencipta
Penilaian
Menilai
Sintesis
Memekarkan Pemikiran
Menganalisis
Analisis
Mengaplikasi
Aplikasi
Memahami
Kefahaman
Mengingat
Pengetahuan
Bloom
Anderson
25
Kompleksiti Pemikiran Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta Bahasa

Kompleksiti

Pemikiran

Mengingat

Kompleksiti Pemikiran Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta Bahasa Pemikiran Saya boleh ingat

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Bahasa Pemikiran

Bahasa Pemikiran

Saya boleh ingat maklumat

Saya boleh ingat dan

menjelaskan idea dan konsep

Saya boleh menggunakan pengetahuan dalam keadaan serupa atau baru

Saya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting

Saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan

Saya boleh memikirkan idea- idea baru dan cara-cara baru untuk menggunakan maklumat

idea baru dan cara-cara baru untuk menggunakan maklumat 26 Kata Kunci Mengecam, mengulang, menyenaraikan.

26

Kata Kunci

Mengecam, mengulang, menyenaraikan. menggambarkan, mengenal pasti, namakan

Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh. meringkaskan, membuat kesimpulan, menunjukkan pemahaman, menterjemah

Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan, menggambarkan, gunakan

Membandingkan, sebaliknya, mengklasifikasikan, menyusun

Menyemak, mempertimbang, menguji, membuat keputusan, membuat hipotesis

Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil

mempertimbang, menguji, membuat keputusan, membuat hipotesis Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil
Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom Aras pemikiran dan penyoalan Penerangan Kata Kunci Soalan Pemula
Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom Aras pemikiran dan penyoalan Penerangan Kata Kunci Soalan Pemula

Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom

Aras pemikiran dan penyoalan Penerangan Kata Kunci Soalan Pemula Mencipta Gabungkan maklumat tuk mencipta sesuatu
Aras pemikiran dan
penyoalan
Penerangan
Kata Kunci
Soalan Pemula
Mencipta
Gabungkan maklumat tuk
mencipta sesuatu yunang
baru
Mereka bentuk, mencipta,
merancang, membina,
menghasil
Bagaimanakah kita boleh mereka
bentuk
?
Bolehkah kita menambah
Apa yang akan berlaku jika
?
?
Menilai
Membuat pertimbangan
dan penilaian untuk
membuat kesimpulan
Memangkat, menyimpul,
menilai , mentaksir,
menentukan
Mengapa anda berfikir
tentang ?
Mengapa anda suka ini ?
Apakah yang terbaik
?
Menganalisis
Pecahkan kpd bahagian yg
lebih kecil utk memeriksa
lebih mendalam &
memahami perhubungannya
Membanding beza,
mengelas,menyusun,
memeriksa, menganalisa
Bagaimana mereka sama /
berbeza?
Bagaimana ia berfungsi
?
Apakah bukti
?
Mengaplikasi
Mengaplikasikan
pengetahuan kepada situasi
dan pengalaman baru
Menunjukkan,
menggunakan,
mengaplikasi membina,
menggambarkan
Apakah contoh-contoh lain
yang ada tentang ini?
Memahami
Mengungkap semula dan
mentafsir untuk
menunjukkan pemahaman
Menyatakan semula ,
menerangkan, mentafsir,
menterjemah, meringkas
Apakah maknanya?
Apakah kegunaannya?
Bolehkah anda terangkan
?
Jawapan fakta, mengingat
dan mengiktiraf
Mengulangi, menamakan,
mengingat semula,
menyatakan, menyenarai
Siapakah ?
Apakah
?
Mengingat
Di manakah
?
Apabila
?
Yang manakah
?
27
Soalan Mudah
Soalan Kompleks
Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan video ‘Si Tanggang’, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat
Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan video ‘Si Tanggang’, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat

Mengaplikasikan Bloom

Berdasarkan video ‘Si Tanggang’, bina

soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom.

Mengingat

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 28

28

bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 28
bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 28
Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan cerita ‘Si Tanggang ’ Mengingat - Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam
Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan cerita ‘Si Tanggang ’ Mengingat - Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam

Mengaplikasikan Bloom

Berdasarkan cerita ‘Si Tanggang

Mengingat - Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam kapalnya?

Memahami - Mengapakah Tanggang menghalau perempuan tua yang mengaku dirinya ibu Si Tanggang?

Mengaplikasi Apakah yang anda lakukan sekiranya anda ibu Si Tanggang?

Menganalisis Wajarkah ibu Si Tanggang berdoa sedemikian kerana berkecil hati dengan sikap Si Tanggang?

Menilai - Apakah pendapat anda tentang pelakuan Si Tanggang?

Mencipta Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam cerita tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini?

Mencipta – Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam cerita tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini?

29

Mencipta – Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam cerita tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini?
Cerita pokok kelapa diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar  Pada masa dahulu, terdapat seorang
Cerita pokok kelapa diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar  Pada masa dahulu, terdapat seorang

Cerita pokok kelapa

diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar

Pada masa dahulu, terdapat seorang lelaki tua. Beliau adalah sangat tua. Sesetengah orang mengatakan

bahawa umurnya adalah seribu tahun. Beliau juga sangat

bijak dan tahu banyak perkara. Ramai orang datang untuk melawat beliau di dalam gua berhampiran laut. Mereka sentiasa meminta bantuan daripadanya.

Pada suatu hari, seorang pemuda datang berjumpa dengan orang tua yang bijaksana ini. "Wahai ayah yang bijaksana," kata lelaki muda itu, "Saya mahu menjadi seorang yang berguna kepada manusia. Saya mahu

berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya.

Bagaimana saya boleh melakukan ini?”

kepada manusia. Saya mahu berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya. Bagaimana saya boleh melakukan ini?” 30

30

kepada manusia. Saya mahu berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya. Bagaimana saya boleh melakukan ini?” 30
kepada manusia. Saya mahu berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya. Bagaimana saya boleh melakukan ini?” 30
Cerita pokok kelapa diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar  "Itu sangat baik," kata lelaki
Cerita pokok kelapa diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar  "Itu sangat baik," kata lelaki

Cerita pokok kelapa

diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar

"Itu sangat baik," kata lelaki tua itu. “Ini adalah sebuah kotak ajaib. Jangan buka kotak ini sehingga anda sampai ke rumah. Jika anda membukanya sekarang, sesuatu yang buruk akan berlaku kepada anda.

"Terima kasih, wahai ayah yang bijaksana,” kata lelaki muda itu. Kemudiannya, pemuda tersebut mengambil kotak dan pulang. Apabila beliau keluar dari gua, dia berhenti. "Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam

kotak ini?" katanya kepada dirinya sendiri. "Saya akan

melihatnya."

Dia membuka kotak dan sekali gus dia bertukar menjadi pokok kelapa yang tinggi. Itu adalah hukuman

kepadanya kerana mengingkari orang tua itu, tetapi dia

masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah sangat berguna kepada manusia

mengingkari orang tua itu, tetapi dia masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah sangat berguna kepada

31

mengingkari orang tua itu, tetapi dia masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah sangat berguna kepada
Mengaplikasikan Bloom Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat
Mengaplikasikan Bloom Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat

Mengaplikasikan Bloom

Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi, bina

soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom.

Mengingat

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

tadi, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 32

32

tadi, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 32
tadi, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 32

MENGAPLIKASIKAN BLOOM

Berdasarkan cerita Pokok Kelapa

Mengingat Apakah yang diberikan oleh lelaki tua itu kepada pemuda tersebut?

Memahami - Apakah yang disampaikan oleh cerita ini tentang pokok kelapa? Atau tentang manusia?

Mengaplikasi Apakah masa hadapan yang akan datang anda harap untuk menjadi sabar?

Menganalisis - Apakah titik perubahan dalam cerita ini?

Menilai - Apakah pandangan anda terhadap hukuman yang pemuda ini perolehi?

Mencipta Apakah pokok yang lain yang berguna sebagai pokok kelapa? Atau, apakah akibat manusia melihat pokok-pokok sebagai berguna (selain indah)?

lain yang berguna sebagai pokok kelapa? Atau, apakah akibat manusia melihat pokok-pokok sebagai berguna (selain indah)?

33

lain yang berguna sebagai pokok kelapa? Atau, apakah akibat manusia melihat pokok-pokok sebagai berguna (selain indah)?
34 EDARAN
34 EDARAN

34

EDARAN

34 EDARAN
34 EDARAN
MENGINGAT Kata Kerja yang boleh digunakan Contoh Soalan Contoh aktiviti dan hasil memberitahu Apakah yang
MENGINGAT Kata Kerja yang boleh digunakan Contoh Soalan Contoh aktiviti dan hasil memberitahu Apakah yang
MENGINGAT
MENGINGAT

Kata Kerja yang boleh digunakan

Contoh Soalan

Contoh aktiviti dan hasil

memberitahu

Apakah yang berlaku selepas ?

Buat satu senarai tentang peristiwa-

menyenarai

menggambar menghubung kait mengesan menulis

Berapa banyak ? Siapakah itu yang ? Namakan ? Terangkan apa yang

peristiwa utama Buat satu garis masa peristiwa. Buat satu carta fakta.

mencari

berlaku di ?

Senaraikan fakta yang

menyata

Siapa yang memberitahu ? Beritahu kenapa ? Cari maksud bagi ? Apakah yang ? Yang manakah benar dan salah ?

anda boleh ingat. Senaraikan kesemua Dalam cerita ini. Buat satu carta untuk menunjukkan Buat satu akrostik Deklamasikan satu puisi.

menama

kesemua Dalam cerita ini. Buat satu carta untuk menunjukkan Buat satu akrostik Deklamasikan satu puisi. menama

35

kesemua Dalam cerita ini. Buat satu carta untuk menunjukkan Buat satu akrostik Deklamasikan satu puisi. menama
MEMAHAMI KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN CONTOH   CONTOH AKTIVITI DAN HASIL   SOALAN menerang
MEMAHAMI
MEMAHAMI

KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH

 

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

 

SOALAN

menerang

Nyatakan dalam perkataan sendiri

Cari atau lukis gambar yang

mengintepretasi

menerangkan peristiwa.

menggariskan

Beri gambaran ringkas

 

Terangkan pendapat anda tentang idea

membincang

Apakah yang akan berlaku

utama.

mengesan

selepas ini

?

Sediakan satu jalur kartun yang

meramal

Pada pendapat anda siapa ?

menerangkan urutan peristiwa.

menyatakan semula

Apakah perkara utama

?

Tulis dan lakonkan pementasan

menterjemah

Siapakah watak utama ?

berdasarkan jalan cerita

membanding

Apakah perbezaan antara ?

Ceritakan semula dalam perkataan

menggambarkan

Beri contoh untuk menyokong

sendiri

jawapan anda.

 

Lukiskan satu aspek yang anda suka

Apakah definisi

?

Tuliskan ringkasan

 

Sediakan satu carta alir untuk

menggambarkan urutan peristiwa

Sediakan satu buku mewarna

ringkasan   Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwa Sediakan satu buku mewarna 36
ringkasan   Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwa Sediakan satu buku mewarna 36

36

MENGAPLIKASI KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN CONTOH SOALAN CONTOH AKTIVITI DAN HASIL menyelesaikan Tahukah
MENGAPLIKASI
MENGAPLIKASI

KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

menyelesaikan

Tahukah anda peristiwa lain di mana ?

Bina sebuah model yang akan menunjukkan

menunjukkan

Bolehkah perkara ini berlaku

?

bagaimana ia berfungsi.

menggunakan

Himpunkan mengikut perwatakan

Bina sebuah diorama untuk menceritakan

membuat ilustrasi

Apakah faktor yang anda ubah jika ?

sesuatu peristiwa.

membina

Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah

Ambil beberapa keping gambar untuk

meramal

ini dengan pengalaman sendiri?

menunjukkan sesuatu perkara.

melengkapkan

Apakah soalan yang akan ditanya ?

Bina sebuah model tanah liat.

menilai

Daripada maklumat yang diterima, bina

Rangka satu strategi pemasaran produk

mengklasifikasi

satu set arahan untuk

anda menggunakan strategi yang diketahui

menggambarkan

Adakah maklumat ini berguna jika anda

sebagai panduan.

ada ?

Pakaikan anak patung dengan pakaian

kebangsaan / tradisional.

Lukis mural berdasarkan perkara yang sama.

Tulis buku teks tentang

pakaian kebangsaan / tradisional. Lukis mural berdasarkan perkara yang sama. Tulis buku teks tentang … 37

37

pakaian kebangsaan / tradisional. Lukis mural berdasarkan perkara yang sama. Tulis buku teks tentang … 37
MENGANALISIS KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN CONTOH SOALAN menganalisis membezakan menilai membanding menyiasat
MENGANALISIS
MENGANALISIS

KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN

menganalisis

membezakan

menilai

membanding

menyiasat

mengkategori

mengenalpasti

menerangkan

memisahkan

mempromosi

Peristiwa manakah akan berlaku ?

Sekiranya

akan berlaku?

Apakah persamaan

Apakah hasil lain yang mungkin ?

Himpunkan mengikut perwatakan

Apakah faktor yang anda ubah jika ? Kenapa perubahan ini berlaku?

Banding perubahan yang anda kemukakan

dengan yang disampaikan. Terangkan apa yang sepatutnya berlaku

apabila ?

Apakah persamaan ? Apakah masalah yang mungkin timbul?

Apakah motif ?

Apakah titik perubahan

berlaku, apakah peleraian yang

dengan

?

?

titik perubahan berlaku, apakah peleraian yang dengan ? ? 38 CONTOH AKTIVITI DAN HASIL Bina sebuah

38

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Bina sebuah soal selidik untuk mengumpul

maklumat

Reka sebuah iklan untuk menjual satu produk

Bina sebuah carta alir yang mempunyai

peringkat kritikal

Bina sebuah jigsaw

Bina sebuah salasilah keluarga untuk menunjukkan perhubungan

Tuliskan sebuah biografi seseorang

Sediaka laporan

Anjurkan sebuah majlis lengkap dengan susun atur, langkah, rekod yang diperlukan

Nilaikan hasil seni persamaan dan permasalahan

majlis lengkap dengan susun atur, langkah, rekod yang diperlukan Nilaikan hasil seni – persamaan dan permasalahan
MENILAI KATA KERJA YANG BOLEH     CONTOH AKTIVITI DAN HASIL DIGUNAKAN CONTOH SOALAN mengadili
MENILAI
MENILAI

KATA KERJA YANG BOLEH

   

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN

mengadili

Adakah terdapat satu penyelesaian yang lebih baik untuk Nilaikan Bolehkah anda mempertahankan

Sediakan satu senarai kriteria untuk

memilih memutuskan

menilai

menunjukkan.

membenarkan

Jalankan perbahasan tentang isu

membahas

kepentingan khas.

mengesahkan

kedudukan anda tentang

?

Buat buku catatan 5 peraturan anda

berhujah

mengesyorkan

Adakah anda berfikir

adalah baik

anggap penting.

Menyakinkan orang lain.

atau sesuatu yang buruk? Bagaimana anda akan mengendalikan ? Apakah yang mengubah Adakah anda akan mengesyorkan?

menilai

Membentuk panel untuk

membincang

membincangkan pandangan, misalnya

mengutamakan

"Pembelajaran di Sekolah."

memberi kadar

Adakah anda percaya?

 

Tulis sepucuk surat kepada

menentukan

Adakah anda seorang

orang?

 

memberi nasihat mengenai perubahan

Apakah perasaan anda jika

?

yang diperlukan

Adakah berkesan

?

Apakah pendapat anda tentang

 

?

di

 

Sediakan kes untuk membentangkan

 

pandangan anda tentang

pendapat anda tentang   ? di   Sediakan kes untuk membentangkan   pandangan anda tentang 39

39

pendapat anda tentang   ? di   Sediakan kes untuk membentangkan   pandangan anda tentang 39
MENCIPTA KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN C O N T O H S O A
MENCIPTA
MENCIPTA

KATA KERJA YANG

BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Mencipta

Mereka

Mengarang

Meramal

Merancang

Membina

Mereka bentuk

Mengembangkan

imaginasi

Mengusul

Menjana

Mencipta formula

40

Adakah anda boleh mencipta……?

Mengapa tidak mengarang sebuah

lagu……

?

Dapatkah anda melihat penyelesaian jika………?

Jika anda mempunyai akses

kepada semua sumber , bagaimana anda akan

berurusan dengan

Mengapa tidak anda

merangka………?

Adakah anda mempunyai cara tersendiri… ?… Apakah yang berlaku jika….? Berapa banyak carakah anda boleh

cipta

untuk… ? Bolehkan anda tulis resepi baru untuk hidangan yang sedap? Bolehkan anda bina kertas kerja untuk

?

yang

baru dan luarbiasa

Cipta sebuah mesin untuk tugasan

tertentu Reka bentuk sebuah bangunan untuk menempatkan kajian anda Cipta sebuah produk baru. Berikan

nama dan merancang kempen

pemasaran Menulis tentang perasaan anda berhubung dengan ? Tulis rancangan TV, rancangan

permainan, pertunjukan boneka,

main peranan, lagu atau pantomim

tentang

?

Rekabentuk rekod, buku, atau

penutup majalah untuk

Jual idea. Merangka satu cara

untuk

Reka satu rentak atau meletakkan perkataan baru kepada melodi yang dikenali ?

?

?

Jual idea. Merangka satu cara untuk Reka satu rentak atau meletakkan perkataan baru kepada melodi yang
41
41

41

41
Membangunkan kemahiran menyoal guru • Rancang soalan anda • Bersedia untuk bertanyakan soalan lanjutan •
Membangunkan kemahiran menyoal guru • Rancang soalan anda • Bersedia untuk bertanyakan soalan lanjutan •

Membangunkan kemahiran menyoal guru

Rancang soalan anda

Bersedia untuk bertanyakan soalan lanjutan

Tentukan sama ada soalan itu ditujukan kepada seluruh kelas, kumpulan tertentu atau individu.

Berikan pelajar masa untuk berfikir.

Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan pemikiran?

Bertanya dalam nada perbualan

Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan

pemikiran? • Bertanya dalam nada perbualan • Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan

42

pemikiran? • Bertanya dalam nada perbualan • Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan
pemikiran? • Bertanya dalam nada perbualan • Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan
Membangunkan kemahiran menyoal guru • Berhenti bertanyakan banyak soalan secara sendiri! • Berharap murid untuk
Membangunkan kemahiran menyoal guru • Berhenti bertanyakan banyak soalan secara sendiri! • Berharap murid untuk

Membangunkan kemahiran menyoal guru

Berhenti bertanyakan banyak soalan secara sendiri!

Berharap murid untuk menimbulkan lebih banyak soalan jenis lisan dan bertulis

Galakkan murid untuk menyoal murid lain semasa

perbincangan

Terima soalan apabila ditujukan.

Berikan masa untuk membuat susulan kepada soalan murid

Mengumpul, membincangkan, mengkategorikan dan membangunkan soalan murid

untuk membuat susulan kepada soalan murid • Mengumpul, membincangkan, mengkategorikan dan membangunkan soalan murid 43

43

untuk membuat susulan kepada soalan murid • Mengumpul, membincangkan, mengkategorikan dan membangunkan soalan murid 43
untuk membuat susulan kepada soalan murid • Mengumpul, membincangkan, mengkategorikan dan membangunkan soalan murid 43
 Menggunakan nota, pilih dua soalan daripada setiap kotak dan kenal pasti bila anda telah
 Menggunakan nota, pilih dua soalan daripada setiap kotak dan kenal pasti bila anda telah

Menggunakan nota, pilih dua soalan

daripada setiap kotak dan kenal pasti

bila anda telah menggunakannya

dengan berfaedah dalam sesuatu

pengajaran anda baru-baru ini

kotak dan kenal pasti bila anda telah menggunakannya dengan berfaedah dalam sesuatu pengajaran anda baru-baru ini

44

kotak dan kenal pasti bila anda telah menggunakannya dengan berfaedah dalam sesuatu pengajaran anda baru-baru ini
kotak dan kenal pasti bila anda telah menggunakannya dengan berfaedah dalam sesuatu pengajaran anda baru-baru ini

Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran

Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran • Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut ? • Apakah yang kamu
Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran • Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut ? • Apakah yang kamu

Bolehkah anda menjelaskan dengan

lebih lanjut

?

Apakah yang kamu maksudkan

dengan ?

Bolehkah anda memberi saya satu

contoh

?

Bolehkah anda menjelaskannya

dengan cara lain?

Bolehkah anda menunjukkan saya

?

memberi saya satu contoh ? • Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain? • Bolehkah anda menunjukkan

45

memberi saya satu contoh ? • Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain? • Bolehkah anda menunjukkan
Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab dan Penjelasan • Mengapa anda berfikir bahawa • Bagaimana kita tahu
Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab dan Penjelasan • Mengapa anda berfikir bahawa • Bagaimana kita tahu

Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab

dan Penjelasan

Mengapa anda berfikir bahawa

Bagaimana kita tahu bahawa

Apakah sebab-sebab anda

Apakah bukti yang kita ada untuk ?

Kenapa anda mengatakan sedemikian?

?

?

?

• Apakah sebab-sebab anda • Apakah bukti yang kita ada untuk ? • Kenapa anda mengatakan
• Apakah sebab-sebab anda • Apakah bukti yang kita ada untuk ? • Kenapa anda mengatakan

46

• Apakah sebab-sebab anda • Apakah bukti yang kita ada untuk ? • Kenapa anda mengatakan
Soalan-soalan Yang Meneroka Pandangan Alternatif • Bolehkah anda meletakkannya dalam cara yang lain? • Adakah
Soalan-soalan Yang Meneroka Pandangan Alternatif • Bolehkah anda meletakkannya dalam cara yang lain? • Adakah

Soalan-soalan Yang Meneroka

Pandangan Alternatif

Bolehkah anda meletakkannya dalam cara

yang lain?

Adakah terdapat pandangan yang lain ?

Sekiranya ada orang yang memberikan

cadangan bahawa

?

Apa yang kita perlu tahu sekiranya

?

yang lain ? • Sekiranya ada orang yang memberikan cadangan bahawa ? • Apa yang kita

47

yang lain ? • Sekiranya ada orang yang memberikan cadangan bahawa ? • Apa yang kita
yang lain ? • Sekiranya ada orang yang memberikan cadangan bahawa ? • Apa yang kita
Soalan-soalan Yang Menguji Implikasi dan Akibat • Apakah yang akan menyusul pendapat anda? • Adakah
Soalan-soalan Yang Menguji Implikasi dan Akibat • Apakah yang akan menyusul pendapat anda? • Adakah

Soalan-soalan Yang Menguji

Implikasi dan Akibat

Apakah yang akan menyusul pendapat anda?

Adakah yang selaras dengan yang dinyatakan

sebelum ini? Apakah akibatnya sekira …?

Adakah terdapat panduan umum untuk …?

Bagaimanakah anda dapat menguji sama

ada benar atau tidak?

…? • Adakah terdapat panduan umum untuk …? • Bagaimanakah anda dapat menguji … sama ada

48

…? • Adakah terdapat panduan umum untuk …? • Bagaimanakah anda dapat menguji … sama ada
…? • Adakah terdapat panduan umum untuk …? • Bagaimanakah anda dapat menguji … sama ada

Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid

Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid Menganalisis soalan – Apakah yang anda maksudkan dengan ? Menyusun semula
Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid Menganalisis soalan – Apakah yang anda maksudkan dengan ? Menyusun semula

Menganalisis soalan Apakah yang anda maksudkan

dengan

?

Menyusun semula soalan Adakah anda cuba menyatakan bahawa

Menyoal murid semula Apakah pendapat anda

Tanya soalan sokongan Bolehkah

sekiranya

?

?

?

Beri senarai kemungkinan Mungkinkah kita boleh

?

anda Tanya soalan sokongan – Bolehkah sekiranya ? ? ? Beri senarai kemungkinan – Mungkinkah kita

49

anda Tanya soalan sokongan – Bolehkah sekiranya ? ? ? Beri senarai kemungkinan – Mungkinkah kita
anda Tanya soalan sokongan – Bolehkah sekiranya ? ? ? Beri senarai kemungkinan – Mungkinkah kita
MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan
MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan

MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR

Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan jawapan mereka

ATAU MASA BERFIKIR Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan jawapan mereka Berapa

Berapa lama?

ATAU MASA BERFIKIR Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan jawapan mereka Berapa

50

ATAU MASA BERFIKIR Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan jawapan mereka Berapa
MASA MENUNGGU Masa menunggu amat penting untuk perkembangan proses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta
MASA MENUNGGU Masa menunggu amat penting untuk perkembangan proses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta

MASA MENUNGGU

Masa menunggu amat penting untuk perkembangan

proses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta

menjawab soalan

Ia adalah tempoh masa di antara masa guru bertanya

soalan dan masa meminta pelajar menjawab

masa di antara masa guru bertanya soalan dan masa meminta pelajar menjawab Purata masa menunggu guru

Purata masa menunggu guru

adalah 1 saat

masa di antara masa guru bertanya soalan dan masa meminta pelajar menjawab Purata masa menunggu guru
masa di antara masa guru bertanya soalan dan masa meminta pelajar menjawab Purata masa menunggu guru

51

masa di antara masa guru bertanya soalan dan masa meminta pelajar menjawab Purata masa menunggu guru
Jumlah soalan murid tanya meningkat IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU PELAJAR Murid dapat menjawab dengan ayat
Jumlah soalan murid tanya meningkat IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU PELAJAR Murid dapat menjawab dengan ayat

Jumlah soalan murid tanya meningkat

IMPAK

MENAMBAH

MASA

MENUNGGU

PELAJAR

tanya meningkat IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU PELAJAR Murid dapat menjawab dengan ayat lengkap Jawapan murid lebih

Murid dapat menjawab dengan ayat lengkap

Jawapan murid lebih

panjang

Murid akan berfikir secara spekulasi, “Mungkin ia

akan

dengan ayat lengkap Jawapan murid lebih panjang Murid akan berfikir secara spekulasi , “ Mungkin ia

52

dengan ayat lengkap Jawapan murid lebih panjang Murid akan berfikir secara spekulasi , “ Mungkin ia
dengan ayat lengkap Jawapan murid lebih panjang Murid akan berfikir secara spekulasi , “ Mungkin ia
Guru mempunyai lebih banyak masa untuk mendengar dan berfikir tentang respon murid IMPAK MENAMBAH MASA
Guru mempunyai lebih banyak masa untuk mendengar dan berfikir tentang respon murid IMPAK MENAMBAH MASA

Guru mempunyai lebih banyak masa untuk mendengar dan berfikir tentang respon murid

IMPAK

MENAMBAH

MASA

MENUNGGU

GURU

respon murid IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU GURU Jangkaan guru terhadap respon murid berubah Guru dapat

Jangkaan guru terhadap respon murid berubah

Guru dapat memberi variasi teknik

penyoalan mereka

Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemikiran berasas tinggi

Guru dapat memberi variasi teknik penyoalan mereka Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemikiran berasas tinggi 53

53

Guru dapat memberi variasi teknik penyoalan mereka Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemikiran berasas tinggi 53
Guru dapat memberi variasi teknik penyoalan mereka Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemikiran berasas tinggi 53
HASIL Dalam bengkel ini, kita telah meneroka Soalan berkesan Bagaimana soalan-soalan membina pemikiran Soalan ?
HASIL Dalam bengkel ini, kita telah meneroka Soalan berkesan Bagaimana soalan-soalan membina pemikiran Soalan ?

HASIL

Dalam bengkel ini, kita telah meneroka

Soalan berkesan

Dalam bengkel ini, kita telah meneroka Soalan berkesan Bagaimana soalan-soalan membina pemikiran Soalan ?

Bagaimana soalan-soalan membina pemikiran

Soalan

?

Soalan

?

Soalan

?

Taksonomi Bloom dan Pemikiran Aras Tinggi

Menggunakan soalan dengan berkesan

? Soalan ? Soalan ? Taksonomi Bloom dan Pemikiran Aras Tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan 54
? Soalan ? Soalan ? Taksonomi Bloom dan Pemikiran Aras Tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan 54

54

? Soalan ? Soalan ? Taksonomi Bloom dan Pemikiran Aras Tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan 54
MEMBINA SOALAN “ Soalan yang baik tidak ada jawapan. Ia bukan satu bolt yang perlu
MEMBINA SOALAN “ Soalan yang baik tidak ada jawapan. Ia bukan satu bolt yang perlu

MEMBINA SOALAN

Soalan yang baik tidak ada jawapan. Ia

bukan satu bolt yang perlu diketatkan tetapi benih yang perlu disemai yang akan

terus berkembang ke arah menghijaukan

landskap idea.”

John Anthony Ciardi (1916 1986)

disemai yang akan terus berkembang ke arah menghijaukan landskap idea.” John Anthony Ciardi (1916 – 1986)

55

disemai yang akan terus berkembang ke arah menghijaukan landskap idea.” John Anthony Ciardi (1916 – 1986)
disemai yang akan terus berkembang ke arah menghijaukan landskap idea.” John Anthony Ciardi (1916 – 1986)