Anda di halaman 1dari 160

SIMEON KONYVEK

A SIMEON KUTATINTZET (PPA)


KNYVSOROZATA

Xeravits Gza s Zsengellr Jzsef
hatodik ktet
ALEXANDRIAI PHILN:
DE VITA CONTEMPLATIVA
Adorjni Zoltn
PTE Egyetemi
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
*P000585578*
Ppai Reformtus Teolgiai Akadmia - Ppa
L'Harmattan - Budapest
2008
Kiadja a
Ppai Reformtus Teolgiai Akadmia
8500 Ppa, Mrcius 15. tr 13-14.
s a
L'Harmattan Knyvkiad s e r j e s z t Kft.
1026 Budapest, Hargita u. 3.
A sorozat arculatterve: Xeravits Gza
Adorjni Zoltn, 2008
PRTA,2oo8
L'Harmattan Kiad, 2008
ISSN 1785-4733
ISBN 978-963-9779-10-5
TARTALOM
Rvidtsek ........... .................... ....... .................... .................................... 7
Philn idzett munkinak sora .............................................................. 8
1. Alexandriai Philn .............................................................................. 9
A filozfus rmai kvet .................................................................. 9
Philn a filozfus therapeuta? ..................................................... 17
A De vita contemplativa helye Philn sorban ...... 23
2. A "De vita contemplativa" fordtsa .............................................. 31
A fordtshoz ....................... ..... .............................................. ....... 31
Philn: Az letmd vagy ....................... 34
A therapeutk s a pogny vilg (1-20) ..................................... 34
A therapeuta kzssgek s a legderekabb therapeutk telepe;
tevkenysgk (21-39) .............................................................. 37
A korabeli lakomk, kicsapong letvitel (40-64) .................... .41
A therapeutk lakomi (65-89) .................................................... 45
sszefoglals ............................................. .. ................. ... .............. 50
3. Magyarz jegyzetek s kommentlsok ....................................... 51
Felhasznlt irodalom ..... ...... ........ ..... ................... ............................... 159
RVIDTSEK
1Q20 = 1QapGen ar
lQ22 (IQDM)
1Q28a (IQSa)
lQH
1QM
1QMyst= 1Q27
1QpHab
1QS
4Ql71
4Q216 = 4QJub'
4Q258= 4QSd
4Q266
4Q286-290
4Q364-365
4Q408
4Q503
4Q504
4Q521
4Q548
4QFlor = 4Q174
llQ10
llQT
Antiquitates
Arm
CD
De bello
frg.
JbTest
LXX
Sz, sz-i
PHJO
PHOQS
PHVC
PHWD
Genesis apocryphon
Mzes szavai
A gylekezet szablyzata
(A kzssg szablyzatnak kiegsztse)
Hlaadsok
Hbors szablyzat
A titkok knyve
Interpretcik Habakkuk knyvhez
A kzssg szablyzata
Interpretcik a Zsoltrok knyvhez
Jubileumok knyve
A kzssg szablyzata, Szerekh
d
Tredkek a Damaszkuszi iratbl
ldsok s tkok
tdolgozott pentateuchus tredkei
(Mzes t knyvnek szvege exegetikai kie-
gsztsekkel)
Reggeli s esti imk
Napi imk
A vilgtk szavai
Messianisztikus apokalipszis
Amrm intelmei
Florilegium
Jb-targum
A templom tekercs
Josephus Flavius: Antiquitates Judaicae
a De vita contemplativa nnny fordtsa
(Kr. u. 400 krl)
A damaszkuszi irat
Josephus Flavius: De bello Judaico
fragmentum (valamelyik qurnrni irat tredke)
Jb testamentuma
Septuaginta
szvetsg, szvetsgi
Philon is Judaei operum omnium. Sumtibus E.B. Schwi-
ckerti, Lipsiae 1828.
PhiIonis Alexandrini opera quae supersunt.
Vol. I-VI. Berolini, Typis et impensis Georgii Reimeri,
MDCCCLVI-MCMXV.
Philn: De vita contemplativa
Philo von Alexandria. Die Werke in deutscher bersetzung.
Herausgegeben von Leopold Cohn, Isaak Heinemann,
Maximilian Adler und Willy Theiler. Band I-VII. Walter
de Gruyter & Co. Berlin 1962-1964.
ThWNT
sz, sz-i
Theologisches Wrterbuch zum Neuen Testament .
Herausgegeben von Gerhard Kitte!. Stuttgart 1967 skk.
jszvetsg, jszvetsgi
PHILN IDZETT MUNKINAK SORA
Apologia pro ludaeis
(Hypothetica
Apologia pro ludaeis)
De Abrahamo
De aeternitate mundi
De cherubim
De confusione linguarum
De congress u eruditionis gratia
De ebrietate
De fuga et inventione
De gigantibus
De migratione Abrahami
De opificio mundi
De plantatione
De posteritate Caini
De praemiis et poenis
De sacrificiis Abelis et Caini
De somniis I
De somniis II
De specialibus legibus I
De specialibus legibus II
De specialibus legibus III
De virtutibus
De vita contemplativa
De vita Mosis I
De vita Mosis II
ln Flaccum
Legatio ad Gaium (ad Cajum)
Legum allegoriarum I
Legum allegoriarum II
Legum allegoriarum III
Quis rerum divinarum heres sit
Quod deterius potiori insidari soleat
Quod Deus sit immutabilis
Quod omnis probus liber sit
8
- A zsidk vdelmre
(Felttelezsek)
-brahm
- A vilg rkkvalsga
-A krubok
- A nyelvek sszezavaradsa
- A tuds cljbl sszejvetel
- A rszegsg
- A menekls s megtalls
-Az risok
- brahm vndorlsa
-A vilg teremtse
- No ltetse
- Kain utdai
- Jutalom s bntets
- bel s Kin ldozata
-Az lmok I.
- Az lmok II.
- Az egyes trvnyek I.
- Az egyes trvnyek II.
- Az egyes trvnyek III.
-Az ernyek
- Az letmd vagy
- Mzes lete I.
- Mzes lete II.
- Flaccus ellen
- Kvetsg Caiushoz
- A (trvny) allegorikus magyarzala I.
- A (trvny) allegorikus magyarzata II.
- A (trvny) allegorikus magyarzata III.
- Ki az isteni javak rkse?
- Azon dolgokrl, amiket a jzan rtelem kvn
s
- Az istensg vltozatlansga (mozdulatlansga)
- Minden j ember szabad
l.ALEXANDRIAI PHILN
A FILOZFUS RMAI KVET
Alexandriai Philn
1
vajmi keveset tudunk. Szletsnek, illetve
hallnak vt is csupn lehet megllaptani.2 Egyet-
len biztos ll rendelkezsnkre: Kr. u. 40-ben Rmba utazott,
hogy az alexandriai zsidk kveteknt a npe elleni atrocitsok
1 Nmely jabbkori lexikon Jedidja, illetve Habiba nvvel is ismerteti
Philnt (az arm habib, habiba a grg cptAOS. ay<lllll'tS de ezek
igen ksei hebraizl rekonstrukcik. Ugyanis Alexandriai Philnt - Flavius
Antiquitates XVIII. 8,1 kivtelvel - egyetlen zsid forrs sem emlti. Nevt
Azariah dei Rossi zsid r hebraizlta a kzpkorban (Babits 1991:
296-299).
2 Alexandria Philn letidejnek behatrolsa igen tg. E. Schrer szerint
Kr. e. 20-10 kztt szletett (Schrer 1987: 816). E. Ferguson Kr. e. 30 - Kr. u. 50.
kz teszi PhiJn letnek idejt (Ferguson 1999: 405), J. T. Nelis pedig Kr. e. 20
- Kr. u. 45 kz (Nelis 1983: 167). Philn alexandriai, rmai polgrjoggal
csaldbl szrmazott, amely rokonsgban llt Nagy Herdessel. A
kt csald kztt lnk volt a kereskedelmi kapcsolat (Constantin 1975: 603).
Hieronymus ezt rja rla a De viris illustribus munkjban: "A zsid Phil n
szrmazst tekintve alexandriai, papi szletett; azrt soroljuk
is az egyhzi rk kz, mivel rt a Mrk evanglista ltal alaptott
alexandriai egyhzrl." (Antike Berichte ber die Essener 1961: 54-55; Apostoli
atyk. keresztny rk III. 1988: 36.) Az kor egyik "legkompJikltabb s a leg-
klnflbb behatsoknak kitett szemlyisge" grg neveltetsben rszeslt,
akrcsak Alexandrosz Lszimakhosz, a diaszpra egyik s mint
kornak grg ifjai, is grammatikt, matematikt, zent s retorikt
tanult. Jl ismerte a grg klasszikus kltszetet s przt s igen jratos volt a
filozfiban. nmagrl ritkn s keveset r. Csupn mellesleg jegyzi meg: az
hagyomnyt kvetve egyszer is elzarndokolt Jeruzslembe, hogy ott
ldozatot mutasson be s imdkozzk. Viszont gy nemigen ismerte a je-
ruzslemi templom korabeli rtusait. Eleinte a tanulsnak s elmlkedsnek
szentelte lett, s csak ks'bb kapcsoldott be az alexandriai zsid kzssg le-
tbe (Karner 1933: 10 s 18-19; v. mg: De specialibus legibus III,I-6).
megfkezse rdekben jrjon kzbe Gaius csszrnl (Caligula;3 Kr. u.
37-41). Caligula alattomossgrl, zsar-
noksgrl s tbolyult elbizakodottsgrl volt hres. Ezrt a
vllalkozs mr eleve remnytelennek bizonyult. Philn a De legatione
ad Gaium rsban
4
nyjt igen rszletes beszmolt az alexandriai
zsidk rdekben tett kzbenjrsrl. Ugyanis a rendeletet
Alexandriban
5
is vgre kellett hajtani, ahol a csszr kpmst a
zsinaggkban kellett volna fellltani, a zsidk viszont vonakodtak
vgrehajtani a rendeletet (Kr. u. 38), a pogny lakosok pedig ezzel az
engedetlensggel indokoltk mr rgta lappang ellenszenvket, ami
ezennel tettlegessgig jutott. r. Herdes Agrippa
6
uralkod (Kr. e. 10 -
3 A Caligula - Csizmcska nevet katonktJ, ti . katonai tborban nevelkedett
s kzkatona-viseletben jrt. Visszataszt klsejt s beteg lelkt elevenen
rajzolta meg Suetonius (Suetonius 1994: 191-235.): "Buzg volt a
knvallatsoknak, s kivgzseknek; vendghajjal s hossz ruhban ltogatta a
lebujokat, bordlyokat, s ellenllhatatlanul vonzotta a sznpadi tnc s nek.
Ezt Tiberius is szvesen vette, gondolvn, hogy taln megszeldl fktelen
termszete, aminek ez az les regember annyira a legmlyre ltott, hogy
gyakran megmondta: Gaius az s mindenki ms vesztre l, meg hogy hidrt
nevelt az rmai npnek s egy Phaetont a fldkereksgnek." (Uo. 197.)
4 PHOQSVJ. 155-223. Az In Flaccum rssal egytt Philn utols
kz tartozik. A abban ll, hogy kpet nyjt a Caligula csszr
alatti Alexandria diaszpra-zsidsgrl.
5 A Nlus deltjban Kr. e. a VI. szzadtl ltek hberek. A mai Asszun
melletti Elephantine szigeten alaptottak telepet, templomot is ptettek,
amely Kr. e. 411-ig llt. Alexandria alaptsakor (332) Nagy Sndor hadvezre,
Ptolemaiosz (Kr. e. 305-285) szzezer, tbbnyire hadifogoly zsidt teleptett a
vrosba. II. Ptolemaiosz Philadelphosz (Kr. e. 285-246) felszabadtotta de
nem kaptak teljes polgrjogot. Az egyiptomi zsidsg kapcsolatot! tartott a
jeruzslemi templom elljrsgvaJ, felzarndokolt Jeruzslembe s ott
zsinaggt alaptott (ApCsel 6,9). Alexandria t zmmel
zsidk laktak, s a tbbiben is ltek szp szmmal (In Flaccum 5). Philn idejben
mintegy egymilli zsid lt Egyiptom terletn, akik kzl a legtbben,
mintegy tszzezren Alexandriban laktak (Constantin 1975: 603). Bollk Jnos
a Mzes lete knyv tanulmnyban ezt rja: "Philn szerint az
korban, Alexandriban egymilli zsid lt." (Alexandriai Philn: Mzes lete
1994: 10.) Adatkzlse tves, ugyanis Philn ezt rja az In Flaccum 43-ban:
... IlUpt.owv E1(U1:0V ot AAE1;.vOpEtaV KUl. Xc.ipuv ' Iououlot KU1:-
OtKOUVW; U1l "tOU 1lpS llXPt 1:WV plWV Atl}W1llUS ...
- " ... egymillian zsidk, akik Alexandriban s krnykn laknak a Lbia
Etipia hatrig ... " A Rmai birodalomban zsidk szma Augustus
csszr alatt 4,5 milli, maximum 6-7 milli volt (Kovcs] 969: 378).
6 Nagy Herdes unokja. Rmban fel s Gaius csszr bartja volt.
kapott felhatalmazst 37-ben a negyedes fejedelmi tiszt gyakorlsra
Batanea, Trakhonitisz s Auranitisz felett; 39-ben megkapta Galilea s Perea
10
Kr. u. 44) ppen Alexandriban tartzkodott. Az ellenszenv egyik sz-
szlja a gmnaszion Iszidorosz volt, Philn meg-
vetssel rt; a msik pedig a grammatikus s polihisztor Apin, aki
ellen Josephus Flavius rt vitairatot (Contra Apionem).
De a zsidellenes hangulat nem csak tntetsekben nyilvnult meg.
Philn Legatio ad Gaium munkja, amely nem csupn az
alexandriai zavargsokat rja le, ngy esemnysort jegyzett le: a zsidk
fldi javainak felprdlsa; bntalmazsok s nmelyek
meggyilkolsa; az istentisztelet megszentsgtelentse s a zsinaggk
lerombolsa; vgl pedig a jeruzslemi templom megszentsg-
telentsre tett csszri ksrlet.?
Philn Hieronmosz (t420) is megemlkezik, ezt
pedig kiegszti egy szbeli hagyomnnyal is:
"Beszlik rla, hogy Caligula csszr idejben Rmban is megfordult,
ahov mint nemzetnek kvett kldttk. .. Amikor pedig nem sokkal
ezutn msodszor is eljtt, de ekkor mr Claudiushoz, a beszlt
Pter apostollal,8 vele bartsgot kttt, ugyangy Pter tantvnyval
Mrkkal is, akinek Alexandriban dicsreteivel halmozta el."
Ez utn jnhny is felsorolja, tbbek kztt a PHVC-t is,
spedig ilyen cmmel: 1tEpi. frEwprj"nKou l.KEtCV (A menedk-
letvitele) s ezt latin nyelven gy magyarzza:
" ... mindazok ugyanis, akik a mennyei dolgokrl elmlkednek, min-
denkppen Istent imdjk ... "9
Az alexandriai kvetsg Kr. u. 40 februrjban indult Rmba. gy
dntttek, hogy egy rvidebb panaszlevelet nyjtanak be a csszrhoz,
amelyben srelmeiket s hajaikat foglaljk ssze. Ez az irat annak a
nagyobb memorandum nak volt kivonata, amelyet
korbban L Herdes Agrippa kirlynak adtak t, hogy ezzel jrjon
kzben a csszrnl.
lo
Philn azt rja a Legatio ad Gaium
munkjban, hogy Agrippa azonosult a memorandumban
megfogalmazott krelmekkel, levelet intzett a csszrhoz, s
terleteit s kirlyi clmet viselhetett, 41-ben pedig Judet s Szamrit (Somos
2001: 20-21).
7 Legalio ad Gaium 120-126; 127-131; 132-137; V. In Flaccum 45-96.
8 Ld. mg Euszebiosz egyhz trtne 17,1 in: keresztny rk IV. 1983: 75):
"Azt mondjk, hogy Phil n Claudius alatt beszlt Pterrel, aki akkor az
ottlakknak hirdette az igt."
9 Ld. Hieronymus De viris illustribus (A kivl frfiakrl) munkjnak
XI. fejezett (Apostoli atyk. keresztny rk III. 1988: 36-37; ld. mg Antike Be-
richte ber die Essener 1961: 54-55).
10 Legato ad Gaium 172-183.
11
igyekezett megmagyarzni neki: mit jelent a zsidknak Jeruzslem s
az ott ll szently. Arra is felhvta figyelmt, hogy a korbbi csszrok
mikppen viszonyultak a zsidk vallshoz; vgl pedig a rendelet
visszavonsra srgette. II
Az kihallgatsra 40 mjusban kerlt sor a Tiberis foly jobb
parljn tren, amelyet Gaius csszr anyjrl neveztek
Agrippina Kerljnek.
12
A msodik trgyalsra zajlott, gy, hogy
a csszr vgl kignyolta s cinikus megjegyzs ksretben
bocstotta el anlkl, hogy tletet mondott volna.
13
Minden jel arra mutatott, hogy a trgyalsok az alexandriai grgk
javra fordulnak.
A csszri rendeletet Palesztinban is vgre kellett hajtani. Kr. u. 40
nyarn Caligula Jeruzslembe kldte Petroniust, a Szriai helytartt
(Kr. u. 39--42), aki Tiberius csszr idejben (Kr. u. 14-37) Kis-zsia
helytartja volt. Megparancsolta, hogy szobrot llttasson neki a
jeruzslemi templomban. Egyben azt is elrendelte, hogy kmlet nlkl
vgeztesse ki az egy rszt, a tbbieket pedig adja el
rabszolgnak. Amikor a gyszos hr a Philn vezette kldttsg
tagjainak flbe jutott, mindannyian tancstalanokk lettek, zavar
s ktsgbeess vett rajtuk.
14
Petronius hrom lgi s tbb szriai
segdcsapat ln indult Antikhibl Jdeba, mivelhogy biztos volt a
zsidk elsznt ellenllsban.
A csszri rendelet hre rmletet s tancstalansgot keltett
a zsidk kztt: nem tudtak kzs jutni a vdekezs s
ellenlls mdja tekintetben. Amikor Petronius a Galileai tenger
parljn Ptolemaisz vrosba rkezett, a tiltakozk s
jrultak a helytart el s azrt knyrgtek, hogy tartsa
tiszteletben szoksaikat s legyen kmletes irnyukban. Ez
megenyhtette Petronius szvt: seregt s a csszr szobrt
Ptolemaiszban hagyta, tment Tibrisba, maghoz rendelte a zsidk
elljrit s tudomsukra hozta a csszr fenyegetseit. Prblta
megrtetni velk, hogy hibaval mindenfle tiltakozs s ellenlls,
mert a birodalom minden vrosa elfogadta mr a csszr szobrait. Ha
mgis ellenllnnak, minden bizonnyal magukra zdtjk Caligula
II Flavius nem tudst, vagy nem tud az Agrippa ltal megfogalmazott
V. Antiquitates XVIII. 8,289-301.
12 Legatio ad Gaium 180-]83. (Ez a terlet ma a Vatikntl D-re esik. Itt llt
Gaius s Nr cirkusza is.)
13 Uo. 349-368. Gaius utols szavai ezek voltak: [368] "Olyanoknak
szmomra, mint akik nem is annyira gonoszak vagytok, mint inkbb
olyannyira szerencstlenek s balgatagok, hogy kptelenek vagytok hinni: isteni
termszetet rkltem."
14 Uo. 184-206.
12
bosszjt, ugyanis ellenllsuk felsgsrtsnek Az elljrk
viszont azt prbltk megrtetni Petroniusszal, hogy a szent Tr-
vny ktelezi. Nekik mg sajt sem szabad kpmst
ksztenik, nemhogy a csszr szobrt a Templomban. A
helytart azonban tovbbra is a csszri rendelet visszavonha-
tatlansgra hivatkozhatott. Ekkor a zsidk azt ajnlottk fel, hogy
hajlandk naponta ktszer ldozatot bemutatni a csszrrt s a rmai
nprt, csak legyen kmletes hozzjuk. Ha pedig nem meg
ezt az engedmnyt, akkor csak kiirtsukkal vgre a
rendeletet.
A trgyalsok tbb htig is elhzdtak. A np abbahagyta a vetst,
s Petronius mr attl flt, hogy mg nagyobb kr szrmazhat.
Vgl gy dnttt, hogy vllalja a csszrral szembeni
engedetlensget. 40 levelet intzett a csszrhoz, beszmolt
a jdeai s arra krlelte: vonja vissza a parancsot. Hogy
a np valamelyest megnyugodjk, kivezrelte csapatait PalesztinbJ.l5
Ekzben 1. Herdes Agrippa is kzbenjrt npe rdekben s si-
kerlt kieszkzlnie a parancs visszavonst. De ezt Caligula hamar
meg is bnta s hatlytalantotta az engedmnyt.
16
Vlaszt rt
Petroniusnak s hallbntetssel fenyegette
A vszjsl fejlemnyeket a csszr Kr. u. 41. janur 20-i meg-
gyilkolsa lltotta le. A csszr hajn kldtt levele - szerencsre -
hrom hnapot ksett a tengeri viharok miatt. gy a csszr meggyil-
koltatsnak hre huszonht nappal hamarabb jutott el Petroniushoz,
mint a levlY Az csszri trnra Claudius (41-45) pedig
visszallttatta az alexandriai zsidk korbbi jogait. Szabadsgot
biztostott nekik s megengedte, hogy hagyomnyaik szerint ljenek,
de igen szigor bntetseket helyezett kiltsba, amennyiben valami
zavargst keltennek. Rendelete gy hangzott:
"Akarom, hogy a zsid npet jogok, amelyek Caius meg-
zavarodsa miatt figyelmen kvl hagyattak, szmukra fenntartassanak, s
a sajt szoksaikra vonatkoz korbbi jogaik rvnyben maradjanak.
Egyben mindkt flnek tancsolom, hogy egyms irnt a legnagyobb
tanstsk, hogy miutn az n rendeletem kihirdettetik,
semmifle zavargs ne tmadjon."18
Ilyen esemnyeket kellett tlnie Alexandriai Philnnak. Nem csoda
teht, hogy irodalmi munkssgval is a zsid tradcik meg-
15 Legatia ad Gaium 207-260.
16 Uo. 330-338.
17 De Bella II. 10,184-203.
18 Antiquitates XIX. 5,2.
13
ismertetse rdekben fradozott, s hogy hagyomnyaikat
igyekezett elfogadtatni a hellenista vilggal, bizonytva a zsid gon-
dolkozs tekintlyt, mg azt is, hogy az Osz mr korbban
megfogalmazta a grg filozfia rtkeit.
19
Ezt a therapeutkrl rt
knyv is tanstja (ld. pl. 63).
Amikor az lMz 2,lS-hz (a j s gonosz tudsnak fja)
magyarzatban a testi s lelki hall felett elmlkedik, vratlanul ezt
szrja kzbe (De legum allegoriarum 1,108):
"Mert helyesen jelenti ki Hrakleitosz is, aki eszerint Mzes nyomdokain
jr: Megljk amazok hallt, elenyszik bennnk az letk" ... "
A Quis rerum divinarum heres sit 213-214-ben is hasonl igyekezetet
lehet felfedezni. Az lMz 15,10
20
magyarzatnl Philn szintn
Hrakleitoszra hivatkozik, s az ellenttek harmnij rl szl tan-
gy nyilatkozik:
"Vajon nem ez- az, amit - miknt a hellnek egyms kztt mondjk - a
nagy s magasztalt Hrakleitosz sajt magnak tulajdontott, mint ami
filozfijnak summja, s amivel gy dicsekedett, mint valami j
felfedezssel? Tudniillik Mzesnek rgebbi felfedezse, hogy az ellenttek
egy s ugyanazon dologbl erednek, amint ez vilgosan ki is
Vagyis Philn, mikzben a Trt abszolt tekintlynek tartotta,
allegorikus rsmagyarzattal igyekezett bizonytani, hogy a Szent
Iratok nem csupn az isteni igazsgok megbzhat trhza, hanem
egyben a filozfi is. Teht is nyjtanak. Minden
rszletkben olyan erklcsi s szellemi tmutatsok rejlenek, amelyek
sszhangban llnak a kortrs grg filozfiai irnyzatok tantsval.
gy a hajdani ptrirkkat nem csak vallsos s erklcss szem-
lyisgeknek mutatta be, hanem gy is, mint akik koruk filozfusai s
blcs moralisti voltak. gy lesz nla Mzes nem csak trvnyad s
tant, hanem egyben a platonista filozfia
aki arra kapott megbzatst, hogy tlmutasson az rnykpeken s jra
felfedje a dolgok eredeti termszett:
22
19 Raffay 1900: 18.
20 Elhoz azrt [brahm] mindezeket, s ktfel hast azokat, s min-
deniknek fele rszt a msik fele rsz tellenbe helyeztet; de a madarakat nem
hastotta vala ktfel.
21 Stead 2002: 68-69.
22 De plantatiane 26-27.
14
"Mzes viszont arra rendeltetett, hogy ne rnykpeket mintzzon, hanem
hogy maguknak a dolgoknak eredeti termszett brzolja."23
Vele szemben Bsalel csupn arra kapott blcsessget, rtelmet s
tudomnyt, hogy elksztse a szent eszkzket, amelyek a valdiak
msai, rnykpei (2Mz 31).24
A diaszprban s grg Philn nem
kerlhette el filozfia ksrtseit. Jl tkrzik ezt az sz-re alapozott s
a tisztn filozfiai munki. A Quod Deus sit immutabilis
munkja, pldul, 1Mz 6,625 magyarzatnl gy fejteget: az igehely
csak ltszlag beszl arrl, hogy Isten valamilyen tekintetben is
vltoz volna; ugyanis semmikppen nem msthatja meg
elhatrozsait.
Itt Philn a LXX "vatosan" fordt szvegt tartotta szeme
amely gy hangzik: ... s Isten elgondolkozott a felett, hogy embert
teremtett a fldre, s elgondolkodott. 26 Platni hatsra pedig gy ltja
Istent, mint aki
"mozdulatlan, rkkn trnjn l, akaratt
(Szava, Blcsessge, Trvnye stb.) vagy teremtett alattvali, az
angyalok segtsgvel hajtja vgre, ... krhoztatja lsten brmilyen emberi
formban elkpzelst (De p/antatione 35; v. De opificio mundi 69;
Legum allegoriarum 1,36; De sacrificiis Abe/is et Caini 95 stb.)."27
A De opificio mundi lOO-ban pedig ezt rja Philn
"Az egyetlen pedig, aki se nem mozg, sem mozgsba nem hozhat, az a
tekintlyes Fejedelem s r, akinek kpmsa mltn lehet a hetes szm.
Ebben a vonatkozsban Philolaosz is az n nzetem mellett tanskodik.
"Ugyanis, mint mondjk, ltezik egy mindenek feletti r s fejedelem, egy
rkk szilrdan lland, mozdulatlan isten, aki csupn nmagval
azonos, s minden mstl klnbzik. "
Mindez nem csak szntelenn, hanem statikuss, mozdulatlan kpp
teszi az sz ltal kijelentett Istent, aki csupa let, aki - ms analgia
23 Uo. 27.
24 Uo.
25 Megbn azrt az r, hogy teremtette az embert a fldn, s bnkdk az
szvben.
26 LXX .. .!Ca\. Evst}UJ..l']t}Tl t}SOC; n btO Tl<Jsv 10V crvt}pwnov En\. 1ijC; yijc;,
Ka\. tsvo']t}Tl . Phil n idzete itt (Quod Deus sit immutabilis 20 s 33) csupn egy
mozg hinyval klnbzik (EnoTl<Js).
27 Stead 2002: 116.
15
hinyban - emberien jrkl, kertet ltet, rez, szimatol s mg sok
ms ezekhez hasonl emberi cselekvst vgez.
Philnra a sztoikus
28
s platni,29 de ugyanakkor a pthagoreus
s arisztotelszi blcselet hatott, s ezt szoktk az alexandriai zsid
valls filozfinak nevezni. 30 Philn De aeternitate mundi munkja
jl pldzza, miknt formltk gondolkozst a filozfiai
tantsok. Ebben - Hrakleitoszon kvl - Arisztotelszre, Dmokri-
toszra, az epikureusokra, Platnra s Hesziodoszra (7-19) s a
sztoikusokra (45-51) s egyb filozfusokra is hivatkozik. A
pthagoreusok hatst lthatjuk pl. a De specialibus legibus II,177-ben, s
klnskppen a De opificio mundi 89-107-ben, ahol hossz oldalakon
ismerteti szrnmisztikjukat. De a pthagoreizmus leginkbb a maga
etikjval hatott Philnra, spedig a harmniban s a test
lertkelsben. Arisztotelsz hatsa nem mrvadnak
Philnnl. A sztoikus terminolgibl szrmazik nla a vilgllek -
VoUC; 'twv filozfiai terminus technicusa; a termszetnek
szl tantst pedig inkbb cinikus kzvettsben
vette t. Ez a trvnymagyarzatainl fel,31
Platntl klcsnzte pldul az Istenre megnevezsre hasznlt
kifejezseit is: a mindensg Atyja s ( Kat
'twv az egyetlen igazi a valsgosan ('to wv, 'to
'to TCpOC; amint ezt a theraputkrl rt knyve
is tkrzi. Viszont Platn hatst leginkbb az llamrl s
alkotott kpben lehet felfedezni. Platn ideatana, a demiurgoszrl s
a dmonokrl szl tantsa csupn kisebb mrtkben
kszn vissza nla.
Ma mr nehz megllaptani: hatott-e egyltaln Philn valls-
filozfija a hagyomnyos zsid irodalomra? Taln az a
hogy inkbb a hagyomnyos zsid irodalom jutott el hozz, pedig
ezt is beletvzte hellenista gondolkozsba.
28 A sztoikusok kzl leginkbb az rodoszi Poszeidniosztl mertett
(PHWDI Einleitung 14-15).
29 Ld. ehhez a Hieronymus ltal idzett (humoros) mondst: "A grgknl
az a monds jrja: "Vagy Platn philonizl vagy Philn platonizl , eszerint
vagy Platn kvette Philnt, vagy Philn Platnt, mivel olyan nagy kzttk a
hasonlsg mind a gondolkods mind a beszdstlus szemponljbI. " (De viris
illustribus XI in: Apostoli atyk. keresztny rk III. 1988: 37; v. mg: PHWDI
Einleitung 15-16.
30 PHWDI Einleitung 8. Ld. mg: Brandenburger 1968: 119-120.; Roetzel
1985: 80-83; Stead 2002: 68.
31 Heinemann 1973: 545-557.
16
A zsidsg szempontjbl kornak vallstrtneti helyzete pe-
cstelte meg munkinak sorst s gondolkozsa tovbbvitelt: halla
utn s llandsult a palesztinai konzervatv zsidsg
radikalizmusa, s ez hatrozottan elutastotta az alexandriai hellenista
irnyzatot. gy Philnt s a hellenisztikus filozfia az
egyhzatyk s a keresztynsg meg.
32
PHILN A FILOZFUS THERAPEUTA?
Amikor Josephus Flavius a Gaius Caligulhoz fordul alexandriaiak
r, gy nyilatkozik Philnrl:
"Philn, a zsidk kldttsgnek elljrja minden tekintetben a leg-
tekintlyesebb frfi volt: gy is, mint aki az alabarkha Alexandrosz
33
testvre, s gy is, mint aki a filozfia tern sem tapasztalatlan, s nem is az
a valaki, aki teret enged a vdaknak."34
A rvid jellemzs teht hrmas indoklst ad Philn tekintlyessgre:
egyrszt mdos, msrszt pedig jrtas a filozfiban, azaz s
ezek mellett mg erlyes vita partner is. Flaviusnak ezek a
megllaptsai teljesen sszecsengenek azokkal, amiket Philn Legatio
ad Gajum munkja is rzkeltet. Viszont sem itt, sem pedig ott
nem derl ki: milyen hivatali tisztet tlthetett be Alexandriban, s ha
volt hivatalos megbzatsa, mennyi ideig gyakorlta azt?
Ha a De specialibus legibus III,l-6-ra gy tekintnk, mint ami
letrajzi vonatkozs, akkor leszgezhetjk, hogy fiatal kort a fi-
lozfia tanulmnyozs nak szentelte, s csak utbb s knyszeredve
lpett a kzlet, illetve politika sznterre. me miknt nyilatkozik

[1) Volt egy olyan amikor filozfival, valamint a vilg s a benne
dolgok feletti foglalkoztam,35 s a pomps, annyira
hajtott s valban boldogt llek
36
szerzett gynyrsget nekem. Az
32 Babits 1991: 296 s 299.
33 Alexandrosz Lszimakhosz alexandriai (alabarkhsz) volt.
Flavius gy nyilatkozik rla, hogy "jellem s vagyon dolgban klnb volt a
vros valamennyi lakosnl, jmborsgban pedig jval fellmlta fit,
Alexandert, mert ez lett az szoksokhoz s intzmnyekhez."
(Antiquitates XI-XX.)
34 Antiquitates XVIII. 8,259.
35 V. De congressu eruditionis gratia 17.
36 va/ban - oV"tWS. a sztoikus
vilg/lek vouS ,WV OAWV - a vllagmmdenspg,ll/(e'. ,t r
.. '

17
'" ' "'-
rk isteni gondolatok
37
s tanok trsasgban ltem,38 s az volt minden
rmm, hogy telhetetlenl vgyakoztam utnuk, s soha nem tudtam
betelni velk. Jelentktelen vagy kznsges dolgokkal mit sem
vagy gazdagsgnak avagy a test rzki lvezeteinek
ingovnyaiba sem merltem;39 hanem gy tetszett, rkre flemelkedtem
valami lelki elragadottsg tvoli magassgba, s egytt lebegek a nappal,
holddal, az gi vilggal s az egsz viJgmindensggeJ.40 [2] Akkor, igen,
akkor tekintettem le onnan az teri magassgbl, s feszlten,
mintha csak valami lelki figyeltem volna, szemgyre vettem
minden fldi dolog hatalmas sznjtkt. Akkor flttbb boldognak
mondtam magam, mint aki sajt ltal mentesl tem a
mland lt nyomorsgos sorstJ. [3] De mr akkor leselkedett rm a
legfjdalmasabb gonoszsg, az erklcsi jt irigysg, amely hirtelen
rontott rm, s nem volt nyugta addig, mg vgl erejvel le nem
vont, hogy azutn a politikval jr hatalmas tengerbe vessen
engem.
41
Most ezekben hnyattatom annyira, hogy mr ki sem tudok[4] De ha nyomorsgba is jutottam, megls szvemben hordozom
a svrgst,43 amely mr kora gyermekkori neveltetsem ta 44sziJrd alapot
vetett lelkemben, s amely engem mindenkor knyrletesen s rszvttel
ragad meg, btorsgot ad s flemel. Ezrt lehetsges az, hogy amikor
felemelem fejem s lelki szememmel ugyan homlyosan ltok - mert ht a
37 . rk isteni gondolatok - frOt<; <iel. Myot<;. Philnnl a Myot frdot
(isteni gondolatok, igk) a mindensget ltrehoz s alakt vilglleknek, a
mindensg lelknek (UVIlEt<;), kzegei (v. De confusione
linguarum 171; De plantatione 85-86).
38 Az itt hasznlt cruyyvollcH ige egyarnt alkalmas a tallkozs s egyttlt, a
kzs s beszlgets, a tants s egyttls kifejezsre. Szorosan
kapcsoldik az letkzssg, a tantvnysg, a bartsg fogalmaihoz (v.
Soltsz - Szinyei 1875: 620). Ez a sokatmond kifejezsmd s gondolat,
tudniillik a tudomnnyal val foglalkozs, kzssg, trsalgs tr vissza a 5. -
ban is.
39 A grg szvegben ll l.AucrnolluL olyan kifejezs, amely egy-
tkrzi Philn fldi dolgokhoz, lvezetekhez val viszonyulst,
illetve elhatroldst azoktl a szemlyek akik msknt gondolkoztak s
ltek a grg vilgban. Ugyanis sz szerint ezt jelenti: iszapban, srban vagtJ
szennyben tekeregni freg mdjra; meghemperegni; lvezkedni (Soltsz - Szinyei
1875: 304).
40 V. De specialibus legibus II,44-45.
41 A hborg tengerbe val zuhans kphez kvetkezetesen ragaszkodik a
4-6. -ban is.
42 - fe/szni, az fe/sznre szni; (Soltsz -
Szinyei 1875: 47.)
18
43 V. PHVC 13.
44 V. PHVC 63.
szokatlan krlmnyek zavarossga rnylepelknt vetl lesltsra
45
-, de
a nlklzhetetlen dolgokat azrt mgis csak megpillanthatom magam
krl, gonoszsgtl szabad s azzal ssze nem let utn trekszem
vgyakozni.
[5) Vajha vratlanu!, csak egy rvidke is nyugtom s csendes-
sgem lehetne a politikval egytt jr Akkor majd szrnyra
kelek a hullmok fltt, csaknem rplk fuvallatain szllva
annak a tudomnynak, amely engem oly sokszor arra knyszert, hogy
megszkjem
46
mint valami krlelhetetlen uraktl - nem csak
hanem is, amelyek innen is, onnan is zg patakokknt
zdulnak rem -, hogy ezutn csak velk, a tudomnyokkal trsalogva
ljek.
[6] Persze ezekrt is Istennek illik hlt adnom, hogy jllehet znnyi
hullm zdul rem, a mlysg mgsem nyel el. felnyitom lelki
szememet is, ktsgbeessemben azt hittem, mr teljesen srlt
ahhoz, hogy br csak egy boldogt remnysget is lsson, s ismt lngra
lobbanok a blcsessg fnyben, s az letet semmikppen sem szolgltatom
ki a sttsgnek. Ht, me, ilyen mdon btorkodom trsalogni Mzes szent
fejtegetseivel. De emellett arra is btorkodom, hogy ezeket egyenknt, s
egyben mindazt, ami a tbbsg mg ismeretlen, kifejtsem, s nyilv-
nossgra hozzam.
me, ezek Philn letrajzi vonatkozs sorai. Jean Danilou ezek
alapjn adott vlaszt arra az ismtelten feltett krdsre: van-e tr-
tnelmi alapja a PHVC-ban bemutatott therapeutakzssgnek.
47

ppen a fenti idzetre hivatkozva lltja, hogy Philn vallomsa
szemlyes tapasztalatrl tanskodik, s a therapeuta kzssg
trtnetisge mellett ll ki.
4B
Hasonlkppen vlekedik Daniel Constantin is, aki szerint az ifj
Philn gyakran mehetett ki a therapeutk telepre, s gy hogy
a therapeutktl sok mindent tanulhatott. Philnrl rt egyik
tanulmnya egyenesen ezt a cimet viseli: Philn, az egyiptomi essznus
mozgalom tagja. 49 Ebben azt a nzetet kpviseli, hogy Philn
nem tartozott sem a farizeus, sem a szadduceus, sem pedig a zlta
irnyzathoz, hanem leginkbb az essznus mozgalom egyiptomi
gval tudott azonosulni. A fentebb idzett De specialibus legibus III,3 is
azt a sejteti - rja Daniel Constantin -, hogy Philn a therapeuta
kzssghez tartozott, s amikor kvetsgbe kellett mennie Rmba, a
45 V. PHVC 10-11.
46 Sz szerint: pa1tE"tEnv - elszkni, valami all kivonni magt. A kifejezs
klnsen a rabszolgk szksre hasznlatos.
47 Ld. ehhez: Conybeare 1895: 297-299.
48 Danilou ]958: 19, 137. Ezt ismerteti: Geoltrain 1960: 26. Ld. mg: ChiriH
2000: 95-98.
49 Constantin 1975: 602-625.
19
kzssg (vagy elljrja) - kivtelesen
50
- megengedte neki az innen
val kilpst.
51
De vessk tzetesebb vizsglat al Philn letrajzi vonatkozsnak
sorait. A mondatok mgtt igen ds az rzelmi tltet s ez a
szemlyes tlsre utal. Itt Philn szinte
visszafogottsg nlkl beszl mindarrl, ami eddig gylemlett fel
benne. A politikai let olyan szmra, mint a hborg tenger. Annak a
msik, szmra idegen vilgnak minden megmozdulsa annyira
veszlyes a maga vilgra nzve, mint mindennnen mikor megradt
s flelmetes zgssal sodr hegyi patakok zdulnak az emberre.
A panaszos hangvtelen tl tudomst szerznk arrl is, hogy
Philn, aki szrmazsnak bizonyra a legjobb
oktatsi lhetett, klnskppen vonzdott
a filozfihox (teolgihoz), s igazi trsasga az "rk isteni gon-
dolatok s tanok" voltak. Sokfle nylt meg
szrmazsnl fogva: mulatozs vagy ppen a gazdagsgnak tovbbi
gyaraptsa; nyugodt htkznapi let vagy fnyes politikai plya.
Mgis a tudomnynak kvnta szentelni lett, s az aszktizmus fel
hajlott, amint ezt a therapeutkrl rt munkja is rzkelteti.
A politikai letbe val belesodrdst gy li meg, mint ami
szmra a legfjdalmasabb Ez pedig vilgkpre is
fnyt vet. A szmra annyira kedves s valdi vilg csak az isteni
gondolatok rgija lehet. Itt rzi elemben magt. Ebben a magas-
sgban mozog otthonosan, itt boldog s tud igazn aktvv lenni. Itt
tud igazn lngra lobbanni s szrnyalni. Innen, akar ltni s
rtelmezni mindent, ami szmra alantas, s ami szinte fggetlenl
zajlik hatalmas sZnjtkknt. Az a msik vilg annyira zavaros, hogy
aki leszll oda, veszti el lelki lesltst.
52
Aki leszll a
zavar sznjtknak vilgba s itt mgis lesz annyi tisztnltsa,
amellyel rzkelni tudja mindazt, ami a llek szmra igazn
szksges, az valami kegyelmes isteni csodban rszesedik. Ez a
minimlis, nlklzhetetlen s csodaknt kapott lelki lts viszont nem
ad annyi hogy azzal a msik, csupa vilgban maximlis
lehessen tnykedni - az utols leheletig. Ez a
mindennapi, trsadalmi s politikai let khoszban nyert csekly lelki
lts szmra arra val, hogy ebbe kapaszkodjk, ennek segtsgvel
50 V. PHVC 11: A therapeuta kzssg viszont mr eleve azt sajttja el,
hogy mindig a Valsgosan szemllsre trekedjk, s ez a lts mg a
napfnynl val rzkelsen is tl tegyen, s soha el ne hagyja ezt a tkletes
kegyessgre rendet. (Daniel Constantin nzetnek kiegsztse
51 Constantin 1975: 604-{s05, 616.
52 V. az idzett PHVC ] l-gye\.
20
ljen tl minden knyszeredve hordozott terhet s ebben leljen vigaszt.
De mikzben megpillanthatja a szmra legnlklzhetetlenebb lelki
dolgokat, mris a menekls terveit szvgeti: "gonoszsgtl szabad
s azzal ssze nem let" utn vgyik.
Philn azt vallja, hogy a filozfia csak bevezets az igazi blcses-
sghez, ami maga az Istennek letvitel. Ennek az Isten
kedves letvitelnek pedig megvan a praktikus, illetve teoretikus
vetlete. A praktikus vetlet meglsben az essznusok jeleskedtek, a
meditatv letmdban pedig a hozz oly kzel ll
therapeutk gyakoroltk magukat.
53
De az Isten szerinti blcsessg e
kt vetlete mgsem vlaszthat el egymstl.
54
Mzes letben
ugyanis, amint ezt a De vita Mosis tanstja, a praktikus blcsessg is
megmutatkozik, ugyanakkor az s visszavonult
therapeutkrl gy beszl, mint akik Mzes tantvnyai.
55
rdemes visszatrni az mr emltett De specialibus legibus
Il,44-45-re, ahol Philn sarktott megfogalmazsban rulja el,
hogy mit is vall tulajdonkppen a filozfus letmdrl, s egyben
nmagrl:
[44) Ugyanis mindazok, akik akr a hellnek, akr a barbrok kztt
a blcsessg gy lnek, mint akik feddhetetlenek s be nem
vdolhatk, sem a jogukban megsrtettek prtjhoz nem tartoznak, sem
azokhoz, akik jogtalansggal fizetnek a jogtalansgrt. Messze elkerlik a
msok dolgba avatkozk trsasgnak mg a krnykt is, ahol ezek csak
vdaskodnak, s az fecsrlik; a trvnyszkeket, tancskozsokat s
valamint a hivatalos lseket, ltalban holmi aljasabb
emberek vendgsgt vagy sszejvetelt.
56
[45) Mivel teht csatrozsoktl
53 Ld. PHVC l.
54 V. Somos 2001: 23-24.
55 PHVC 63: ". .. teljes valjukat a termszet rendjnek megrtsre s
szemllsre szenteltk, spedig a prfta Mzes legszentebb tantsai alapjn."
56 A holmi aljasabb emberek vendgsge vagy sszejvetele (n<; "tiv ElICUW"tpwv
uv6pwltwv 6.ucro<; 1\ crAAOyO<;) azokra a trsasgokra, kzssgekre s
egyesletekre' vonatkoznak, amelyek a helln vilg minden vrosban
megvoltak. A 6.acro<; s crnoyo<; szavakon kvl ilyen "klub"
kzssgekre hasznlt kifejezsek mg Philnnl: crvoo<; - egyeslet, egylet,
trsasg; - konvent, gyls (ln Flaccum 137); hutp.u, "tatpEu - zrtabb
barti szvetsg, trsasg, politikai trsulat (PHVC 18); EpUVO<; - kzs kltsggel
megrendezett lakoma, mulatozs (De virtutibus 86); "tcl Opylu - vallsos
sszejvetel (Quod omnis probus liber sit 14); crol..L1tcrwv - kzs lakmrozs (De
ebrietate 91). Ezek a kifejezsek egyben az trsasg jelJegt is tkrzik, v.
Antiquitates XIV. 10,214-216, 235 skk., ahol hasonl megnevezsekkel
tallkozunk a zsid sszejvetelek lersban.
21
mentes s bks letre trekednek, szemllik a termszetet s mindazt, ami
benne van s a legnemesebb. Kutatjk a fldet s tengert, s eget, s
azt, hogy is llnak lnyegben. Gondolatban egytt prdlnek
nappal, holddal s a tbbi bolyg- s llcsillag tncval, s mg testk alant,
a sivr fldn vesztegel, lelkk szrnyait gy hogy krbeszll-
dosva szemllik az ottani mint akik a Valsgosan vilgnak
polgraiv lettek. Noha a vilgot tartjk mgis
azokkal polgrtrsak, akik a blcsessggel, e feljegyzett ernnyel
trsalognak, amely arra hivatott, hogy a hatsgi llamkormnyzs felett
lljon.
57
Mindez nem csupn annyit jelent, hogy Philn zig-vrig tuds ember,
aki a tudomnynak l. Euszebiosz trtnetr ezt rta rla:
58
"kes s gondolatokban gazdag, az isteni rsok rtelmezsben
magasztos s szrnyal gondolkozs r volt Philn. Klnfle s
vltozatos magyarzatokat rt a szent
Szmra a tudomny, vagy ppen Mzes szent tantsa egy msik,
kln vilg. A valdi vilg az "rk isteni gondolatok s tanok" vilga.
Ez a gondolkozsmd nem a kortrs farizeus, aki a Mzes
kapott szent Trvny betartst s Isten uralmt a fldn
akarja meglni s megvalstan, s ha ez msknt nem lehetsges,
akkor legalbb krben. Ez a gondolkods mr nem is
a zlt, aki Isten uralmnak fldre jvetelt akarja kiknyszerteni s
gy hogy Phil n nem zrkzott el teljesen az ilyen kzs-
sem a hellenista vros kulturlis Vagy ha mgis,
akkor ez szakaszban kvetkezett be, amikor is
Alexandriban a grg-zsid ellenttek. Az ilyen sszejveteleken gyakori a
vdaskods s a csak krukra fecsrlik az (v. a PHVC 40 skk.,
64 skk., ahol PhiJn ssze is a pogny lakomkat a therapeutk
egyttltvel.) A De ebrietate 177-ben maga rulja el, hogy rszt vett sznhzi
"gy ht mr gyakran voltam sznhzban ... " Viszont kritikus: a
trsasgi s trsadalmi let veszlyes lehet, mert lsten trvnynek megsze-
gsre, a test s llek krra lehet (v. De speciaIibus legibus 1,176; De virtutibus
182).
57 V. a PHVC 90: "Ennyit teht a tllerapeutkrl, akik a termszet s
a benne feletti elmlkedst tartottk a legnagyobb becsben, s akik csak a
llek ltal lnek. egyszersmind mennynek s vilgnak polgrai, de ernyk
rvn valjban a mindensg Atyjhoz s alkotjhoz csatlakoztak; ez az
ernyessg pedig kieszkzlte szmukra Isten barti prtfogst. Ezenfell az
Atya mg azzal is megajndkozta ami az erklcsi jsghoz leginkbb illik,
s ami tbbet r minden fldi jnl: maga az legmagasabb fok boldog-
sg."
58 Euszebiosz egyhztrtnete 18,1 in: keresztny rk IV. 1983: 81.
22
az sem riad vissza. Nem is a kortrs Jzus Krisztus, aki
mr egszen kzeli tudja Isten orszgt a szeretet gyakorlsban, a
szolglatban s az ldozathozatalban, s aki a ht-
kznapokban is annyira maga mellett rzi Izrael Istent, hogy ta-
ntvnyokat toboroz, aktivizl, s teljes munklkodik
utols leheletig. Nem is a Jakab apostol, aki a ksrtsek s meg-
prbltatsok kztt tant jmi; aki a ktelkeds nlkli imdkozst
ajnlja a gondok elviselshez s lekzdshez; s aki a jcseleke-
detekben megnyilvnul hitre buzdt.
Ez a philni ltsmd, valamint az elzrkz aszketizmus mr
magba szippantotta a helln gondolkodst s filozfit. Az elzrkzs
s aszketizmus a dualista ltsmddal van sszefggsben. Philn
tantsa termszetesen kapcsolatban ll a hber vallsos dualizmussal,
amelyet pthagoreizmus ltal befolysolt sztoicizmussal tvztt.
59
De ez mr az gynevezett alexandrizmus vagy, ahogy Raffay rja:


Olyan LXX-ra hber teolgia, amely a helln
filozfia hatsai alatt alakult ki, s amelynek ppen a filozfival kttt
frigye miatt lesz igen jellegzetes vonsa az allegorikus
rsmagyarzat.
61
Nincs forrs annak bizonytsra, hogy az Alexandria
melletti therapeutakzssg milyen mrtkben hatott Philn gon-
dolkodsmdjnak alakulsra. Inkbb csak a filozfia hatsait lehet
nyomon kvetni rs ain. De a PHVC, a therapeutk meditatv letvite-
lnek magasztalsa, kesen tanstja, hogy nagyon kzel llt
gondolkodsmdjukhoz.
A DE VITA CONTEMPLATIV A HELYE
PHIL N SORBAN
Alexandriai Philn therapeutkat bemutat munkja a palesztinai
essznusokrl rt Quod omnis probus liber sit - Aki igaz, az szabad is (DEPI
TOY DANT A mOY MION EAEY8EPON EINAI) folytatsnak
Ugyanis Philn gy nyilatkozik a sorokban:
"Miutn az essznusokrl mr rtekeztem, akik ltalban tevkeny
letmdra trekedtek, s azt szorgalmasan gyakoroltk, vagy - s ezt
bizonyra gy a leghelyesebb mondani - igen sok helyen elterjesztettk,
59 PHWDI. Einleitung ] 5.
60 Raffay 1900: 21.
61 De viris illustribus XI in:Apostoli atyk. keresztny rk III. 1988: 37.
23
most, a knyv folytatsval a ktelessgnek teszek eleget, s azok fogok
szlni, akik az elmlkeds buzg
arra lehet kvetkeztni, hogy a Quod omnis probus liber sit a PHVC
szletett. A kutatk tbbsge viszont egyetrt abban, hogy a
therapeutkrl rt knyv frzisa tulajdonkppen nem a Quod omnis
probus liber sit 75-91-re vonatkozik,63 noha itt olyan kijelentsek
llnak, amelyek egybecsengenek a PHVC-ban olvashat sorokkal. A
kutatk megllaptsa mr annak alapjn is hogy
a Quod omnis probus liber sit 22 azaz 159 -bl mindssze
kt rvid fejezet, vagyis 17 vonatkozna a szban forg essznusokra.
Mindehhez a kutatk azt a kiegsztst - s ez volna az egyetlen
elfogadhat magyarzat -, hogy az essznusokrl s therapeutkrl rt
knyv eredetileg egyv tartozhatott. Ez a ktrszes pedig a zsid
"filozfit" trgyalta. Vagyis Philn azt kvnta bizonytani e kt
ll munkjval, hogy a zsidknak is van filozfijuk, s
nluk is lteznek filozfiai iskolk. gy a PHVC 1 a ktrszes
knyvre vonatkozott, amely sajnlatos mdon elveszett.
A kt knyv egymshoz val csatolsa is azt sejteti, hogy a the-
rapeutk egyfajta hellenista krnyezetben essznusok.
64
Igy ltta
ezt mr Joseph Justus Scaliger (1540-1609) is,65 hogy ti. a therapeutk
tulajdonkppen essznusok, s hogy Philn kt knyvet is rt rluk:
egyikben az essznusok gyakorlatias gt ismerteti, a msodikban
pedig az a kontemplatvat, s ez utbbi cmt gy idzi:
nepi. 6eWpe1:UKOU ptoU tciv crcrutwv (Az essznusok
letvitele).
A PHVC harmadik szzadi latin kzirata felett ez felirat olvashat:
Philonis Iudaei liber de statu Essaeorum, id est monachorum, qui temporbus
Agrppae regis monastera sibi fecerunt. Ez a felirat ll minden latin kz-
irat elejn, a mondatt pedig gy fordtottk: "De statu
Esseorum disputaturus ... " Johannes Sichardus ennek alapjn adta a
PHVC-nak a cmet: De Essaeies (Philonis Iudaei Alexandrni,
Libr Antiquitatum, Questionum et solutionum in Genesim, De Essaeies, De
nominibus hebraicis, De mundo. Basiliae, 1527). teht, hogy
PHVC latin cme ez lehetett eredetileg: De statu Essaeorum (nepi. ptou
tciv 'Ecrcrutwv?).66
62PHVC l.
63 Ld. a PHWDVIL 44. oldalnak lbjegyzett.
64 A therapeutk grg neve, a th:pa1t!:u-rai egybecseng a qumrni kzssg
tagjainak arm nevvel: aszajja - gy6gytk. Vermes 1998: 165.
65 Opus de emendatone temporum. Geneva '1583, 111629, XII.
66 Ld. Vermes 1962: 501.
24
A PHVC a1cmet is kapott: ITepi ape'twv 'tO 'tstap'tOv - Az er-
Negyedik knyv. Euszebiosz trtnetr pedig ezt rja e knyv-


"Amikor Phil n Gaius uralkodsa idejn Rmba jtt, knyvet rt Gaiusnak
az istenek irnti melynek finom irnival az
cmet adta, s azt mondjk, hogy Claudius alatt az egsz rmai szentus
krben elterjedt, gyhogy olyan csodlatot vvott ki magnak, hogy arra
mltattk: knyvtrakban helyezzk el rsait."
Euszebiosz alapjn teht ez az rs az szl s nagyobb
rtekezs negyedik rsze, knyve volna. 68
Philn hossz sora vgn az In Flaccurn, valamint
a Legatio ad Gaiurn ll. lete vge fel szletett, spedig 41
utn, amikor Claudius csszr trnra lpsvel mr lecsendesedtek az
alexandriai zavargsok.
69
A Legatio ad Gaiurn felett a
hosszabb cm ll: <l>IAONOL APETON ITPOTON O EHI THL A YTOY
ITPErBEIAL OPOL r AlON - Philnnak az rt knyve, vagyis
kzbenjrsa Gaiusnl. Fred. C. Conybeare erre ptett, amikor a
felttelezte: a PHVC alcm, a ITepi
ape'twv 'tO 't'tCtp'tov arra utal, hogy Philn rt munkja t
llhatott; ennek negyedik knyve volt a PHVC, amelyet mg
rmai kvetsge rt, s az egsz munkt Gaius kvnta
felolvasnj/o a kvetsg lejrta utn pedig hozzcsatolta a Legatio ad
Gaium rshoz.?1
A therapeutkrl rt knyv cmnek kiegsztse (ITepi ape'twv 'tO
't'tCtp'tov) felveti a krdst: mit rt Philn az ernyeken?
hogy a Legatio ad Gaiurn alcme eredetileg ITepi
ape'twv 'tou ttwu lehetett; vagy ha mgsem, akkor az eredeti cm
valami ehhez hasonlt kvnt megfogalmazni. Ezt arra lehet alapozni,
hogy Philn gy ltta Istent, mint akit (uvc, .. un.c; ttwu)
vesznek krl,72 E pedig az mindenhatsgnak s min-
dentt jelenvalsgnak bizonytkai. ezek ltal hat a vilgra s
kormnyoz mindent, amint ezt a De confusione linguarum 171 is mu-

67 Euszebiosz egyhztrtnete 18,8 in: keresztny rk IV. 1983: 8I.
68 V. Conybeare 1895: 281-283.
69 V. PHWDVlJ. 166.
70 Conybeare 1895: 290-292.
71 Uo. 283-284.
72 Uo. 212, 305.
25
"Mivel Isten egy, nmagt kimondhatatlan nagy veszi krl,
amelyek prtiogi s megtarti a ltrejtt mindensgnek. Ezek kz
tartoznak a is. "73
tanskodik a De plantatione 85-86, ahol lMz 21,33-hoz
74
tbbek kztt ezeket
" ... maga [az rs] vezet r, ugyanis [brahm] segtsgl hv az
rkkval r Istennek nevt. A felsorolt megnevezsek teht a
VaJsgosan tkrzik. Ugyanis az r megnevezs arra
vonatkozik, hogy uralkodik, az Isten pedig arra, hogy jttesz.
75
Ezrt az
igen szent Mzes egsz teremtstrtnetben is az Isten nv hasznlatos."76
Vagyis Isten (KocrIlO1tOtl]1:1.KTj), kirlyi-kormnyzi
(pacrtA.tKTj), eleve s (1tPOVOl]1:1.KTj), jt munkl
valamint (KoAacr"tTjptOt) erejvel igazgat
mindent. Teht nem kzvetlenl, hanem kzvetve munklkodik
a vilgban. a Legatio ad Gaium 6-7-ben is olvashatunk:
77
73 dc; olV 6EC; 1tEpi. aU"tov EXEt apwyouc; Kai.
ow"t"piouc; "tO 1toac;, aIc; Kai. at KoAao"t"IPWt E
fordts szerint javtand Raffay idzete, aki a fenti mondatokat gy rtette: "A
kimondhatatlanul nagy Isten egy lvn, a lett mindensggel s azt
fenntart van krlvve, amelyekkel behat, s trvnyt szab." (Raffay
1900: 45.)
74 brahm pedig tamariskus-fkat ltete Bersebba, s segtsgl hv ott
az rkkval r Istennek nevt.
75 A rabbik hagyomnya fordtva beszl ahol a Szentrsban a :"T1:"T' ll,
ott Isten szeretetre s irgalmassgra kelJ gondolni; ahol pedig az
olvassuk, ott Isten igazsgossga jut kifejezsre (Kovcs 1969: 407). Ez a
szemllet Izraelben alakult ki, s innen jutott el Alexandriig.
Philn viszont nem igen tudott hberl, s inkbb csak a LXX alapjn
magyarzta az rst, s gy a grg szavak indult ki. Vagyis: a :"T1:"T'
= KpWC; alapjn beszlt Isten igazsgossgnak hatalmrl, az = 6EC;
alapjn pedig Isten jsgrl s i:galmassgrl.
76 ... atnc; q>"Y"IoE"tat "E1tEKAEOE" yap ,;t Kuplou 6EC; ai.<.l-
VWC;". ai "toivuv AEx6ELOat 1tpOoP"IoEtC; "tac; 1tEpi. "t ov ou-
T] f.li;v yap KpWC; Ka6' UPXEt, T] OE 6EC; Ka6' EUEpyE"teL. o
xptv Kai. "tj Ka"ta "tV Ep<.l"ta"tOv MwuoTjv 1tOlJ "t "tO 6eo
Ld. mg: De specialibus legibus Liber HAS; De vita Mosis
H,99-1O.
77 ... ou AyW "tO Ov"tOC;. .. ana nliv oopuq>6pwv atHO
"tE Kai. Kai. 1tpOVo"nKTjc; Ka\. "t<liv UAAWV
EUEpyEnOC; "tE Kai. KoAaO"t"IPWt ... Ld. mg Legatio ad Gaium 3, 196, 213, 220,
336 s 367. Isten tulajdonsgait, a felettk ll Logosz
26
" . .. nem aValsgosan mondom, ... hanem az

kirlyi,

s a amelyek
mind-mind jt munklnak, s fenytenek is .. . "
Isten haterei gy is jelentkeznek Philn rsaiban, mint amelyek Isten
ernyei (apb:at),80 attribtumai. Philn tantsa ebben a tekintetben
igen vltozatos, illetve szinte zavaros. Olykor az sem vilgos: Isten
haterei tevkenysgeket jellnek vagy pedig teremtett s neki
szolgl segdlnyek? Mindensetre a kzl a Logosz s a
Blcsessg tnik a legrangosabbnak, tevkenysgk pedig
egybemosdik. Ezrt aztn Phil n nem is trekszik arra, hogy
kvetkezetesen megklnbztesse De a Blcsessg valamivel
kisebb hatskrrel rendelkezik mint a Logosz.81 A De fuga et inventione
52 azt tkrzi, hogy Isten a Blcsessggel gy tancskozik, mintha az
"hitvese" volna, s hogy az kzvettsvel cselekszik. Viszont
klns, hogy - a hitvesi kp ellenre - hmnem "lny". Ugyanebben
a azzal a szemllettel is tallkozunk, hogy Philn olykor a
Blcsessget tekinti a Logosz forrsnak (De fuga et inventione 97).
Egyebtt pedig azt rja, hogy a Logosz a forrsa Isten Blcsessgnek.
82
Philn sztoikus rtelemben is beszl a Logoszrl. A De cherubim
rsban gy szl az lMz 3,24-ben emltett kerubimrl, a "villog
palls" -rl, mint ami maga a Logosz, Isten hatereje, a
leggyorsabb (27 s 30). Hasonlt lthatunk a Quis rerum divinarum
heres sitben, ahol gy nyilatkozik a Logoszrl, hogy az
"a leggyorsabban raml (80--87), ami kiterjed, sztrad, s gy
mindentt jelen van (217). Ez is annak eredmnye, hogy sszetvzte
az sz-i hagyomnyt a filozfival,83
Philnnak teht nincs egyrtelm szemllete Isten s
attribtumairl. Azt viszont vilgosan kifejti, hogy Isten az npe
fogja ssze; illetve az a Logoszbl erednek. Ezeket az Isten nevei, a
frE OC; s az KptoC; is kifejezik. V. PHWDJ. Ein/eitung 19.
78 Az itt hasznlt oop!popOC; jelentsei: lndzst hord; csatlsknt
(Soltsz - Szinyei 1875; Biblie Works 7: PHM Morphology).
79 A szksgesnek tlt fordti betoldsok jelentkeznek
a tovbbiakban is.
80 V. PHVC 26: "gy ht la theraputk] az val megemlkezst
sohasem tvesztik szem amikppen mg lomban sem ms
dolgok mint az isteni tkletessgek s hatalmrL" - eiEi.
JlEV Ov (XAllcr"tOV exoucrt <ilv "tOU frwu JlvlJlllv, WC; Kal. Ot' OVEtp"twv JlllOEV
hEpOV 1\ "ta KAAll HOV frEwv eipE"tWV KaL OUVJlEWV !pav"tacrtoucrfrat' Ld.
mg: De somniis II,239.
81 Stead 2002: 154.
82 Stead 2002: 70-7l.
83 Uo. 119-120.
27
megszabadtsra siet egy-egy kritikus Az emberi ernyek
pedig az Istennek tulajdontott ernyek kpei, msolatai.
84
Ha ez gy ll, akkor Philn t knyvet rthatott az isteni ernyeknek
emberi Az volna a Legatio ad Gaium, amint
azt teljes cme is mutatja: APETON JlPOTON O EHI nn: A YTOY JlPE-
rBEIAr JlPor rAION. A msodik taln az In Flaccum lenne, mivel maga
Philn a Rmba val utazsval s e kt ksei mvvel is npe
megmentse rdekben jrt kzben.
85
Az rt harmadik
knyv volna az essznusokrl szl Quod omnis probus liber sit; a
negyedik pedig a PHVC, amint ezt szintn csak a cm mutatja:
<l>IAONm !lEPI BlOY 8EOPETlKOY H lKETON.
Mindez azonban felttelezs, hiszen az tdik knyv hinyzik
a felsorolsbl,86 s emellett tbb ms krds is felmerl t, amelyekre
eddig mg nem sikerlt vlaszt adni. Viszont ltalnosan elfogadott
nzet, hogy a PHVC s az essznusokrl szl Quod omnis probus liber
sit egyv tartoztak s az Apologia cm rsban lltak.87 Wendland gy
ltta, hogy az Apologia a terjedelmesebb' Y 1tOfrE'ttK rshoz tartozott,
melyet Philn apologetikus cllal rt meg. Msknt vlekedik V. L.
Ivanickij. gy gondolja, hogy a 'Y1tOfrE'ttK, az Apologia s a PHVC
egy olyan mnek lehettek rszei, amely felett a "Zsidkrl" (DEpi.
'Iouoalv) cm llhatott, s melyet Philn szintn apologetikus szndk-
kal fogalmazott meg a grg-rmai trsadalom szmra.
88
B. Motzo a eredmnyre jutott.
89
gy vlte, hogy
Philn essznusokrl szl elbeszlse csak alkalmilag kerlt az
Apologiaba, s ez . ad magyarzatot a rszlet
rvidsgre. Azt lltja, hogy PHVC 1 vilgosan mutatja Philn
szndkt: a gyakorlati kegyessget essznusokrl rt
knyvet, s ez utn ismerteti az egyiptomi therapeutk letvitelt, mivel
ugyanannak az essznus irnyzatnak ms ga is ltezik, a
meditl. pedig most mr kell beszmolnia.
Motzo gy vli, hogy az essznusokrl, illetve therapeutkrl rt
beszmolk eredetileg egyv tartozott s kt kzelll, s ugyanakkor
84 Ld. Legum allegoriarum 1,63-64; II,54. skk.; III,46-48; De fuga et inventione
38.
85 PHWDVlL 166-168.
86 Volt olyan ksrlet is, pldul, amely az t knyvet csak a Legatio ad
Gaium, valamint az In Flaccum alapjn prblta rekonstrulni (ld.
PHWDVll. 169).
87 Ezt kpviseli L. Cohn (PHOQS), Massebieau, Szmirnov, Daumas
(Massebieau 1887: 170-198; 284--319; ld. mg Massebieau 1888; CMllpHOB 1909;
Daumas 1967).
28
88 Eml3apOBa 1972: 19-20. (Jelizarova itt HBaHlluKHt 1911-re hivatkozik.)
89 Motzo 1910-1911: 860-880.
rokon tmj knyvet alkottak, taln ilyen kzs cm alatt: "Az
essznusokrl" (nepi. ' Ecrcruwv). Philn bizonyra azzal a cllal rta e
kt knyvet a grgknek s rmainak, hogy bemutassa a
zsid "filozfia" kt gt: az aktv gyakorlati t s a meditatv
Teht nem az zsid "filozfit" ismertette, hanem a maga kort.
90
Ez az elmlet ugyanazt meg, amit Conybeare is megllaptott,
hogy tudniillik a PHVC Philn korai alkotsai kz tartozik.
91
9fJ V. MH3apoBa 1972: 20-24.
91 Conybeare 1895: 290-192.
29
2. A "D E V I T A
CONTEMPLATIVA"
FORDTSA
A FORDT SHOZ
Philn therapeutkrl szl rsnak fordtshoz a Philonis
Alexandrini Opera Quae supersunt kiadst vettem alapul. Emellett
figyelembe vettem a Philonis Judaei Operum Omnium kiadst is, va-
lamint azt az ignyes munkval elksztett kritikai szveget, amely
Fred. C. Conybeare Philo about the Contemplative Life munk-
jban ll.!
A fordts sorn arra trekedtem, hogy pontosan kvessem
Phil n olykor igen-igen bonyolult krmondatait; de feltrdeltem
ezeket ott, ahol a grg frzisok tl hosszak voltak s az eredeti
megfogalmazst tlzottak tltets rtelmi zavart okozott
volna. Ha a magyarts olykor megkvetelte az rtelem szerinti be-
toldsokat, ezeket a szavakat szedtem.
Philn gyakran nevezi meg Istent ilyen krlrsokkal s kife-
jezsekkel: '] 'tOU 7tuv'tOC; - Mindennek Kezdete, Mindennek
Alapelve; - Forrs, Eredet, Ok; vouc; 'tav - Mindensg
rtelme;2 7tOtWV, K'tt.O"'tllC; - Alkot, 't6XVL 'tljC;, 8lj-
l.HoupyoC; - KOO"flO7tA,O"'tljC; - Vilgalkat; f.lOpcpWv
'tav KO"f.lOV - a Vilg Formlja; - Atya;3 'ta Ev - az Egy;4
f.lovC; - Egyetlensg, Egy, Egysg;5 'to ov, wv - a 'to ov't{J)C;
ov, 'ta 7tpOC; ov - aValsgosan

Philn istenfo-
1 Pontos Jersukat ld, a Felhasznlt iroda/om cm alatt.
2 De gigantibus 42; De migratione Abrahami 4,192.
3 PHVC 68.
4 De cherubim 87; Legum allegoriarum II,2,
5 De Abrahamo 122; De gigantibus 52; Quod Deus sit immutabi/is 11.
6 De confusione linguarum 97; De migratione Abrahami 182; De vita Mosis
II,100,
galma termszetesen az sz-re pl, viszont amikor rt,
hellenista olvastbort tartott szeme s Istent
e hellenista olvask akarja s elfogadhatv
tenni. Ezrt illeti Istent a Platnra Kai.
'twv - a mindensg Atyja s krIrssal,
s ezrt veszi klcsn a sztoikusoktl a vou<; 'twv - vilgllek
fogalmat is'? Szintn csak platnista rtelemben mondja
hogy az egyetlen igazi a valsgosan 'to OV, mv,
'to ov'tw<; OV, 'tO 7tpo<; ov.
B
Ezeket vettem figyelembe,
amikor a PHVC-ban is 'to OV, illetve 'tO oV'tw<; ov
kifejezseket
9
egysgesen s magyarzatosan a Valsgosa n
fordtssal adtam vissza.
A fordtst tartalmi egysgekre bontottam s ezek fel cmeket
s alcmeket rtam, hogy a knnyebben lehessen tjko-
zdni, a szveget pedig jegyzetekkel s kommentlsokkal lttam
el. Ezek szerkesztsi okok miatt nem kerlhettek lbjegyzetekknt
a fordts al, s gy a fordtst Magyarz jegyzetek s
kommentlsok fejezetben sorakoznak.
A PHVC-ban sok az olyan rszlet s hivatkozs, amely az antik
mediterrn vilggal, annak trsadalmval, szoksaival, vallstrt-
neti, illetve filozfiai httervel kapcsolatos. Ahol szksgesnek lt-
tam, olyan tjkoztatsokat is nyjtottam, amelyek ezekben a kr-
dskrkben is eligaztanak. A jegyzetek ezenkvl fordtsi s sz-
vegkritikai krdseket is tisztnak.
A kommentlsok azt a clt szolgljk, hogy a therapeuta k-
zssget az essznus mozgalom sszefggseiben lthassuk, mivel
ez a kegyessgi forma az essznus irnyzat egyiptomi ga volt.
Ezrt is utalok ismtelten az essznus mozgalom forrsaira, a qum-
rni iratokra, Josephus Flavius Antiquitates s De bello knyveire, JO
valamint Philn egyb munkira,ll klnsen az essznusokrl
szl Quod omnis probus liber sit knyvre, amely magyar nyel-
ven nemrg lett

s a Pro ludaeis defensio (vagy
7 Ld. pl. a PHVC 90.
8 Ld. PHWDL Einleitung 15.
9 Ld. a PHVC 2: 'tO ov; Arm: 'tO ov ov'tCJJ<;; ld. mg PHVC ll.
JO A qwruni iratokbl szrmaz idzetek forrsai : Frhlich 2000; rsz-
ben pedig Komorczy 1998. Flavius kt munkjnak magyar
idzetei t pedig a fordtsokbl vettem: Flavius: A zsid hbor
1964; Josephus: A zsidk trtnete . n. Ahol a PHVC sorait az essznus moz-
galom forrsainak egy-egy rszletvel vetem ssze, tbbnyire csak utalok az
Antiquitates s a De be/la knyvekre, mivel fordtsaik
32
JJ A De vita Mosis idzeteinek forrsa: Alexandriai Philn: Mzes 1994.
12 Adorjni 2005/5: 446-607.
Hypothetica) munkjra, korbban csupn egy rszletet
lehetett magyarul olvasni
J3
(ezt is csak orosz ksztett for-
dtsban).14
A kommentlsok a lnyeges krdskrkben nyj-
tanak rszletesebb betekintst: a therapeuta s
fogalmak kapcsolata, a therapeutk gygytsai, vagyonhoz val
viszonyulsuk s ruhzatuk, rstanulmnyozsuk s elmlked-
sk, imdkozsuk s himnuszaik, szombatnapi s tvenedik napi
nneplsk, hierarchikus rendjk s noviciusaik, papi jelle-
s spirualizldott kegyessgk, s a papsg-
rl alkotott nzetk.
J3 Ti. a VIII. 11,3-14 in: Amuszin 1986: 244-245.
14 Teljes s ksztett fordtst ld: Adorjni 2005/6: 597-607.
33
PHILN: Az LETMD
VAGY
A therapeutk s a pogny vilg (1-20)
Bevezets
[1] Miutn az essznusokrP mr rtekeztem, akik ltalban tevkeny
letmdra trekedtek, s azt szorgalmasan gyakoroltk is, vagy - s ezt
bizonyra gy a leghelyesebb mondani - igen sok helyen
elterjesztettk,
4
most, a knyv folytatsval a ktelessgnek teszek
eleget, s azok fogok szlni, akik az elmlkeds buzg A
csinosts kedvrt magamtl semmit nem toldottam hozz. Ilyet azok
a s trtnetrk szoktak elkvetni, akik a megkvetelt
gondossgot; de gy magt a valsgot mdon ragadjk
meg.
5
E tekintetben azt tudom mondani, hogy ez ellen a is
tiltakozni fog: "Megfradva, mindazonltal mgis kzdve".6 Ugyanis a
frfi erny nagysga nem szolgltathat okot az elhallgatsra: az igaznak
nyilvntott dolgok tekintetben semmikppen nem helyes a hallgats.
A therapeutk neve
[2] A filozfusok
7
gondolkozsmdja pedig azonnal kiderl
Mert valdi rtelemben nevezik therapeutknak s therapeuta
ugyanis mr fogva valban jobb gygymdot
9
grtek, mint szerte a vrosokban. Ott ugyanis csupn a testet
gygytjk. Emezek azonban gytrelmes, s ugyanakkor nehezen
fogva tartott lelkeket is gygytanak, amikor
kitr azokon rm s rzk vgy, kedvtelensg s flelem,
s esztelensg, hamissg s ms szenvedlyek s szerencstlensgek
sokasga.
JO
s valban terapeutk azrt is, mivel mr fogva
a termszet
11
s a szent trvnyek tantottk arra, hogy aValsgosan


szolgljk,B aki a fldi javaknl is klnb, tisztbb az egyes
szmjegynl s eredetibb a mondnl.
14
A pogny vallsok s a therapeutk kegyessge
[3] Mihez volna mlt hasonltanunk az ltaluk meghirdetett ke-
gyessget? Taln azokhoz, akik az

tisztelik: fldet, vizet,
tzet? Ezeket aztn ms nvvel is illettk. gy gondolom, a
meggyjts alapjn neveztk a tzet Hphaisztosznak;16 Hrnak
17
pedig a a felemels s magasban lebegs alapjn; a vizet
Poszeidnnak,18 minden szerint az ital alapjn; a fldet
pedig Dmtmek,19 korbban azt tartottk, hogy minden
noveny s anyja.
20
[4] A szofistktl nevek viszont
tallmnyok;21 msrszt az csupn lettelen, magtl
mozdulni sem kpes, s az alkot hatalma al vetett anyag arra, hogy
hozzon ltre mindenfle formt s a teremtett szellemi
valsgokat.
[5] De vajon miknt jhettek ltre az gitestek: nap, hold vagy
a tbbi bolyg-, illetve llcsillag vagy a vilgegyetem s fldkereksg?
Nemde ezek sem maguktl jttek ltre, hanem valaki, ismeretet
legtkletesebben birtokl Demiurgosz
22
ltal?
[6] Ht a flistenek? Ez akr gny trgya is lehetne. Mert hogyan is
lehetne ugyanaz a szemly halhatatlan s egyben haland is? Azon
kvl, hogy a ltk eredetnl is hibzik valami, tele vannak
gyermeteg mrtktelensggel, amelyet - nem is rtatlanul - odasorolni
merszelnek a boldog s isteni amennyiben esztelen
vgyaktl hajtva enyelegtek haland asszonyokkal, nem vllaltak rszt
semmifle szenvedsben s igen-igen nagy jltnek rvendtek.
[7] Ht a faragvnyok s istenkpek?23 Lnyegkre nzve csak fk
s kvek.
24
Kevssel mg teljesen alaktalanok voltak, amikor is
s favgk hasogattk Msik vagy
hasonl darabjaikbl hordsra szolgl s lbmos ednyek
kszltek s egyb kevsb rtkes dolgok, amelyeket szksg szerint
inkbb sttsgben hasznlnak,25 mint vilgossgban.
[8] Jt felemlteni rluk mg az egyiptomiaknl sem igen lehet,
amennyiben l nem csak nappali, hanem jjeli is istenekk
lptettek Nmelyikket radsul a legvadabb llatok kzl,
spedig a szrazfldiek kzl az oroszlnt,26 a vziek
kzl a nluk honos krokodilust,27 a kzl pedig a
slymot
28
s az egyiptomF9 biszt.
30
[9] Ha azt is szem hogy olyan llatokat imdnak,31
amelyek szletnek, tpllkot is ignyelnek, az evssel be nem telnek
s mrtktelenek, vadak, embereket is felfalnak, tovbb hogy
betegsgek is kikezdhetik s nem csak termszetes, hanem sokszor
halllal mlnak ki, akkor az egyiptomiaknl tulajdonkppen
az trtnik, hogy olyan meg nem szeldtett s szeldthetetlen lnyek
lesznek istenekk a szeldek felett, amelyek mg Thersztszhez
32
sem
hasonlthatk. Ezek uralkodnak s korltlan urak, noha termszet
szerint alattvalk s rabszolgk.
Hivatsuk s vagyonhoz val viszonyulsuk
[10] (2) De ezek, minthogy nem csak a sajt nptrzskhz, hanem a
szomszdos npekhez tartozkat is balgasgokkal ruhztk fel, hadd
maradjanak gygythatatlanul fogyatkosak a legfontosabb rzkels,
a lts
33
nlkl. Mondom ezt nem a testi ltsra, hanem a lelkire.
34
Mert
35
a valdi, illetve hamis kizrlag ezzel a ltssal fel. [11] A
therapeuta kzssg viszont mr eleve azt sajttja el, hogy mindig a
Valsgosan szemllsre trekedjk, s ez a lts mg a
napfnynl val rzkelsen is tltegyen, s soha el ne hagyja ezt a
tkletes kegyessgre rendet.
35
[12] Nekik (pedig) a
szolglatban telik rmk; de nem szoksbl, sem pedig brki intsre
vagy buzdtsra, hanem mennyei szerelem ejti rabul akrcsak
a Bakkhosz
37
s a korbantokat,38 akik addig rajonganak, mg
megltjk vgyuk trgy t.
[13] Tovbb: mivel gy tartjk, hogy a halhatatlan s boldog let
utni vgyakozsnak mr a fldi let alatt teljessgre kell jutnia,
nkntesen sztosztjk rksgket: javaikat fiaikra vagy
lenyaikra, vagy akr ms rokonaikra hagyjk.
39
Akiknek pedig nin-
csenek rokonaik, trsaikra s bartaikra. Mert kerlnik kell
a gazdagokat, akik vaksg al rekesztettk rtelmket; ugyanis hamar
felismerik, hogy ezek ltvn vakok.
4O
[14] Anaxagoraszt4
1
s Dmokritoszt4
2
grgk neklik meg, mert a
filozfia irnti szenvedlyes szeretetben odig jutottak, hogy
juhszokra hagytk szllani javaikat. Becslm az olyan frfiakat, akik
csakugyan javak nlkl lettek jelesebbekk. De mennyivel jobbak azok,
akik nem gy mondanak le vagyonukrl, hogy azokkal utdaik
gondoskodnak, hanem jltet megtagadva, embereket,
rokonokat vagy bartokat segtenek ki kiltstalan
Ugyanis amaz meggondolatlansg, hogy ne mondjam, esztelensg
olyan frfiakhoz kpest, akiket Grgorszg megcsodlt; emez pedig
mrtktarts s igen nagy rtelemmel megfontolt dolog.
[15] Nemde az ellensg is mind tbbet pusztt, fkat is kivg el-
lenfele terletn, hogy az a legszksgesebb dolgok hinynak terhe
alatt nlklzzk? Ezt Dmokritosz tanitvnyai sajt
alapjn
43
amikor maguk tulajdon kezkkel teremtettek
hinyt s szegnysget. Ktsgtelenl nem valami alattomos
szndkkal, hanem hogy ne azzal s ne azt lssk maguk
krl, ami msoknak hasznos. [16] Mrmost mennyivel jelesebben
jrtak el ezek s mg nagyobb csodlatra mltk? Br voltak anyagi
ignyeik, nem hanyagoltk el a blcsessgre val trekvst. A knnyed
pedig tbbre becsltk, s rmmel osztottk szt a
javakat; de mgsem pazarolva, hogy msokon s magukon is segt-
hessenek. Vagyis: a kszsggel sztosztott javak ltal msokon
segtettek, magukon pedig a blcselet Ugyanis a javakkal
s a vagyonnal val sok emszt fel. Az pedig jl
kell takarkoskodni, mivel az orvos Hippokratsz szerint: "Az let
rvid, a tudomny pedig terjedelmes."
[17] gy vlem, erre cloz Homrosz is az lliszban, a tizenharma-
dik nek elejn a verssorokkal:
44
"S a kzel
s Hippmolgonokra, kik hossz idejk, igaz
emberek, s jk." Mg az anyagi javakra s meggazdagodsra
igyekezet igazsgtalansgot szl a mltnytalansg miatt,45 addig az
ezzel ellenttes letfelfogsbl jogossg szrmazik a mltnyossg46
alapjn. A mltnyossg nagyobb boldogsgot jelent a fldi
gazdagsgnl, amelyet hi dicsvgyak hatroznak megY
A therapeutk visszavonultsga
[18] Amikor teht lemondanak javaikrl,48 tbb mr semmi nem
csbtja s mindennek htat fordtva vonulnak vissza. Elhagynak
testvrt, gyermeket, felesget, npes rokonsgot, barti
trsasgot,49 a ahol vilgra jttek, majd pedig felnevel-
kedtek,50 mivelhogy a rgi hznak vissza, s ezek csbtanak
a [19] De nem egy msik vrosba kltznek, mint azok,
akik miatt krnek birtokrverst, vagy rossz szolgkknt
gazdacsert. Maguk felfedezte szabadsgot sem ignye/nek. Ugyanis
minden vros, mg a legjobb trvnnyel is csupa nyug-
talansg s kimondhatatlan mindaddig, mg csak a
blcsessg r nem visz arra, hogy azt egyszer otthagyd. [20] Viszont
lakatlan terletek utn kutatnak, s vdett teleplseken kvl,
kertekben vagy elhagyott tartzkodnak. Nem mintha valami
nyers szntk volna el magukat, hanem azrt, mert a
mltnytalansgokra letviszonyok at haszontalanoknak s
krosaknak ltjk.
5J
A therapeuta kzssgek s a legderekabb therapeutk te/epe; tevkenysgk
(21-39)
A te/ep
[21] (3) Ez a fajta kzssg teht vilgszerte megtallhat,52 mivel
a tkletes jsgbl rszeslnik kell mind Grgorszgnak, mind a
barbroknak. A legtbb ilyen kzssg azonban Egyiptomban van,
spedig tartomny ainak mindenikben, s klnskp-
pen Alexandria krnykn.
53
[22] Viszont a legderekabbak azt
a kldetst kapjk, hogy a [therapeutk] mintegy
a helyre telepljenek t. Ez a Mareia-t
54
feletti alacso-
nyabb halmon fekszik. Igen-igen alkalmas hely, mivel bizton-
sgos, s ezen kvl mrskelt ghajlat is. [23] Biztonsgos, mivel
kzvetlen krnyezetben kis tanyk s falvak fekszenek. Az ghajlat
pedig mrskelt, azrt is, mert a t a tengerre nylik s a tengervz
mivelhogy ez a kzelben van, folyton rad: enyhe
37
ugyanis a tenger a t pedig ds, s sszevegylsk a
legegszsgesebb ghajlati krlrnnyeket biztostja.
[24] Az therapeutk hzai pedig igen-igen
egyms kzelben lvn a nlklzhetetlen biztonsgot nyjtjk,55 s
emellett a nap heve s a ellen is vdenek. De szo-
rosan sem llnak egyms mellett - a kzeli szomszdsg ugyanis terhes
s kedve ellenre van azoknak, akik a magnyra trekednek s azt
elrik -; sem tvol, mivel kedvelik a kzssget; s azrt is, hogy
egymsnak segtsget nyjthassak, ha netaln rablk tmadsa lepn
meg

Tevkenysgk, az Istenr? val megemlkezs
[25] Mindenikben van egy szent helyisg, melyet szentlynek, illetve
monasztriurnnak
57
neveznek. Itt tartzkodva trekszenek eljutni a szent
let misztriurnaira.
58
Ide sem lelmet, sem italt nem visznek, sem
pedig egyebet, amely a test ignyeire nzve volna szksges, hanem
csak a prftk isten-ihlette
59
trvnyeit s mondsait, valamint
himnuszokat,6O s ezek mellett azt,61 amivel a tuds s kegyessg egy-
arnt gyarapthat s [26] gy ht az val
megemlkezst sohasem tvesztik szem amikppen mg lomban
sem

ms dolgok mint az isteni tkletessgek
s hatalmrl. Ugyanis sokan mg lmukban is a szent
blcsessg magasztos tanai felett tusakodnak, s azokrl beszlnek.
63
Imdsg
[27] Minden nap ktszer szoktak imdkozni: hajnaltjban s este.
Ugyanis amikor felkel a Nap, naprt esedeznek, tny-
legesen naprt,64 hogy gi vilgossg tltse el elmjket;
amikor pedig leldozik a nap, azrt, hogy a llek teljesen felszaba-
duljon a nyugtalant tapasztalatoktl s s hogy az
sszegylekezskor s a gylekezsi helyen a valsgot legyen kpes
nyomon kvetni.
66
Aszkzis, meditls, rsmagyarzat s nekls
[28] A kora estig napszak mindannyiukra nzve
aszkzisre6
7
rendelt Ugyanis a szent iratokhoz fordulva
68
az
blcsessget allegorizl
69
mdon fejtik ki.7 Ugyanis a
sz szerinti rtelemben vett iratok szvegt szimblurnoknak tekintik. A
szvegnek rejtett termszete van, s ez a jelkpes rtelemben 71 lesz
nyilvnvalv. 72
[29] Rendelkezskre llnak szrmaz is.
Ezek az lvn egyben ennek a filozfiai irnynak alapti, az alle-
gorizl rsmagyarzat mdszernek sok emlkt hagytk htra;?3 s
amiknt nmelyikk rsmagtjarzatt mint aknt hasznljk, ugyangy
utnozzk le irnyzatuk szoksait is. gyhogy nem csak elmlkednek,
hanem nekeket s himnuszokat7
4
is kltenek mindenfle
versmrtkre
76
s dallamra,77 s ezeket szksgkppen nyomatkostjk
pomps ritmusokkal.7
8
A hetedik napi egyttlt a kzs szent helyen
[30] Hat napra teht mindenikk magnyra vonul vissza a maga
helyre, s a mr emltett monostorokban
79
filozofl.
80
Nem lpnek t az
udvarkapun, mg az ablakon sem tekintenek ki. A hetedik napon
viszont kzs sszejveteire gylekeznek egybe,81 s kor szerinti
sorrendben foglalnak helyet, testtartssal. Tenyerket befele
fordtjk: a jobbot a mell s szakll kztt, a balt pedig ez al, a lgy-
kukra helyezve.
[31] Miutn pedig megrkezik a s egyben a tantte-
lekben legtapasztaltabb, beszlni kezd: nyugodt tekintettel s vissza-
fogott hangon, megfontoltan s rtelemmel, nem pedig
kesszlssal, miknt a sznokok krkednek, vagy a szofistk ma-
napsg.
82
Hanem azt az alapos ismeretet kzli, amelyet gondolatban
mr kifrkszett s rtelmezett, s amely nem a flek cscskre
l, hanem a halls ltal a llekre hat s szilrdan abban marad. A
tbbiek pedig hbortatlan nyugalommal hallgatjk, s csupn a tekintet
s fej szerny83 intsvel nyilvntanak tetszst.
84
[32] Ez a kzs szent hely85 pedig, ahova a hetedik napon ssze-
gylekeznek, beoszts: egyik fele frfiak szmra elklntett, a
msik pedig szmra. Merthogy - az thagyomnyozott szoksnl
fogva - velk egytt is hallgatjk a beszdt, mint akik
ugyanazt a buzgsgot s ugyanazt az letfelfogst teszik magukv.
[33] A helyisgek kztt fal emelkedik, spedig kis
gyannt, hrom- vagy ngyknyknyi magassgig a padlzattl.
Felette viszont, a mennyezetig nyitott a tr. A palnk kt clt szolgl:
arra is val, hogy a termszethez szemrmetessgB6
megtartassk; s arra, hogy a letelepedett knnyedn kvethessk
mindazt, ami elhangzik, s gy semmi se tartztathassa fl az
hangjt.
nmegtartztats s szernysg
[34] (4) Mivel szmukra az nmegtartztats
87
olyan, mintha valami
lelkiBB fundamentumot fektetnnek le, erre a lelki fundamentumra ptik
a tbbi ernyt.
89
Napnyugta semmi eledelt vagy italt nem
fogyasztannak. Klnben is azt tartjk, hogy a filozfia
vilgossg illik, a test szksgeihez pedig sttsg. Ezrt a filozfia
a nappal, egyebekre pedig az jszaknak valami
39
jelentktelen rsze jutott. [35) Egyeseknek pedig, akiknek nagyobb a
tuds utni vgyakozsuk, a tpllk csak hromnaponknt jut
eszkbe. Nmelyek pedig annyira vigadoznak s tobzdnak,
megelglve a tanokat gazdagon s blcsessggel,
hogy akr ktszer olyan hossz ideig is kitartanak, s hat napon t
alig-alig kstolnak szksges tpllkot, arra szoktatva magukat
90
-
miknt azt a tcskfajtkrl mondjk -, hogy az nekls
tpllkozzanak,91 gy rtem: olyasmivel, ami knnyebb teszi a nlk-
lzst.
92
A hetedik napi tpllk
[36) A hetedik naprl pedig azt tartva, hogy az mindennl szentebb s
mindennl nneplyesebb,93 olyasminek tekintik, mint ami
sgnl
94
fogva kiemelt.
95
Ezen a napon, a lelki gyakorlatokon tl, a test
is gondoskodnak,% gyhogy a tarts nsanyargats mindenfle
gytrelme is elmarad: felfggesztik azokat. [37) Viszont semmi
kltsgeset nem fogyasztanak, hanem csak kenyeret s a
mell val st.
97
Az izsppal
98
ezeket. Italuk
pedig forrsvz.
99
Ugyanis mindaddig, mg a termszet a haland
ember fl rendelte az hsget s szomjsgot, mint valami
meg-megengesztelik Csbt hzelgskre azonban semmivel
tbbet nem vesznek magukhoz annl, mint ami a legszksgesebb, s
ami nlkl nincs letben marads. gy ht azrt esznek, hogy ne hez-
zenek, isznak pedig azrt, hogy ne szomjazzanak. A jllakst viszont
gy kerlik, mint ami egyarnt ellensge s csapdja lleknek s
testnek.
Ruhzatuk
[38) Mivel az oltalmat is ktfle dolog szolglja, tudniillik egyik
a ruhzat, a msik pedig a hz, a hzrl pedig mr elmondtam,
hogy mindenfle mentes s rgtnztt s csakis a hasznavehe-
val tekintettel kszlt. Ehhez hasonlan ltzetk
100
is a leg-
s pusztn csak a fagy s a elleni vdekezsre
szolgl: vastag, a nyri pedig
exomis, illetve gyolcsknts.
102
[39) Ugyanis minden tekintetben a
szernysgre
lO3
trekednek, mert tudjk, hogy a hisg a hazugsg
kezdete, az igazsg pedig a szernysg, s a maga
forrsnak lnyegt hordozza. Mert bizony hazugsgbl ered a go-
noszsgok sokfle megnyilatkozsa, az igazsgbl pedig mind az
emberi, mind pedig az isteni javak
40
A korabeli lakomk, kicsapong letvitel
[40) (5) De szlni kvnnk kzs is, tovbb a
lakomikon val vidmabb szembelltva ezt msok
lakomiva1.
104
Msok ugyanis, amikor valami itaItl05 fogyasztanak, do-
bogtatnak, s fkezhetetlen kutyk mdjra dhngnek. Mintha csak
nem is bort innnak,106 hanem valami ajz- s bdt szert, netaln
valami hevesebb, a jzan elmt extzisba hajt mgikus szert. Egyms
ellen trve marakodnak s orrot, flet, ujjat s a test egyb tagjait ha-
rapdljk, miknt ezek a Kklopsznak s Odsszeusz trsainak mon-
djban is valsgos "falatoknak" bizonyulnak. A azt mondja
ezzel: embereket ettek meg.
107
Ezek viszont mg a Kklopsznl is
kegyetlenebbl marakodnak. [41) Nmelyik ugyanis ellensgeskedst
gyantva ll bosszt. Msok, noha j s bartok,
megtrtnik, hogy mg rokonok is, noha egy asztalrl sznak s egy
asztalkzssget alkotnak,JOB megbkls helyett kibkthetetlensget
tanstanak. Azokhoz hasonlan viselkednek, akik versenykzdelemre
llnak s meghamistjk a testgyakorIst; mint ahogy a j pnzt szoks
hamistani. Ezek a szerencstlenek az atltk
lO9
ellenpldi; mert csak
ilyeneknek [42) Mert az atltk jzansgot
lJO
tanstanak a
versenyplykon a grg vilg s ezt a s az
[olimpiai nyertesek) koszorirtlll teszik nagy jrtassggal. De megha-
zudtoljk ezt a versenynap elteltvel, az jszaka leple alatt tartott lako-
mikon: lerszegednek, ittasan garzdlkodnak, a bor hatsa alatt ot-
rombn s fondorlattal srtegetik egymst, s emellett
tettlegessgig durva bntalmazsokkal is illetik az alulma-
radtakat. [43) Ha pedig

sincs jelen, hogy kzbelpve
sztvlasztan mg nagyobb trnek egymsra, el odig,
hogy gyilkolni vagy ppen meghalni is kpesek; mert kisebb tst nem
akarnak elszenvedni annl, mint amekkort a msikra mrtek ki. Ezek az
azt sem ismerik fel, hogy a bort - amint a komikus
mondja 113 - gy merszelik inni, hogy nem csak felebar*ik, hanem a
maguk rontsra is trnek. [44) gy aztn, akik rviddel
psgben s bartokknt mennek a lakomkra, kicsivel
ellensgekknt tvoznak s sebeslt testrszekkel, noha egyms
vdelmre kelnek s igazsgot szolgltatnak, ktzgetnek s
gygytgatnak, s egymstl krnek segtsget.
114
[45) Msok pedig, akik magukat a mrtktartbb lakomzk kz
soroljk, vzzel fel nem hgtott bort isznak, s mintha csak man-
dragrt
ll5
innnak, odig jutnak, mg vgl klendeznek, maguk el
ejtik bal knykket, s nyakukat rzst fordtva okdjk le a
serlegeket, majd pedig mly lomba merlnek. Semmit sem ltnak,
41
semmit sem hallanak, mint akiknek egyetlen van rzkk: a
legaljasabb rabszolgalvezetre,I16 [46] De olyanokat is ismerek, akik
miutn egy kicsit megittasodtak, de mg nem rszegedtek le teljesen,
abban az igyekezetkben, hogy mg mskor is ihassanak,
beosztjk a pnzt. Egyik rszt az ppen esedkes vigadozsra
fordtjk, a msik rsz pedig egy remlt, lerszegedsre
marad. [47] Ezt az letmdot folytatva csald nlkl s hontalan ul
tltik napjaikat. felesg s gyermekek ellensgei; de ellensgei
a is, nmaguknak is ellensgei. Mert a s
kicsapong letvitel alattomosan leselkedik mindenkire.
A rmai lakomzsok
[48] (6) A lakomk megrendezse pedig brki tansthatn, hogy
ez mostansg mindentt az itliai s tobzds ignye szerint
lett divatoss. Ezt buzgn leutnoztk a grgk s a barbrok is,
mikzben sokkal inkbb a pompzs ra rendezkednek be, mint magra
a lakmrozsra. [49] Hrom s ennl tbb szemlyes, vagy
elefntcsontbl s rtkesebb fkbl kszlt asztalok, amelyeknek
legtbbjt drgakvekkel kestettk; bboros kerevetek 117 aranyszlas
szvssel; msokat pedig mindenfle, szemet kprztat sznnel
festettek be; felsorakoztatott ms-ms formj serlegek sokasga,
vagyis ivkrtk, valamint csszk s kelyhek, s sokfle ms kes
serleg,118 mesteremberek aprlkosan kidolgozott, s a

A pogny lakomkon felszolgl rabszolgk
[50] A felszolglsra alkalmas rabszolgk a legformsabbak s minden
tekintetben a legszebbek. Nem is annyira a szolglat miatt rendelik
oda mint inkbb arra, hogy gynyrkdtessk a bmulk szemt.
Nmelyikk bort tltget, mivelhogy mg gyermek. A ifjak
vizet hordanak,1l9 mosdatnak s felmosnak; trigetik s festik az
arcokat, hajat fslgetve fonogatnak. [51] Ugyanis hossz hajat
120
viselnek, vagy pedig egyltaln nem nyiratkoznak; vagy csupn a
homlokfrtk vgt vgatjk vissza, olyan formn, hogy azok
krvonalat kvessenek. Leheletfinom s patyolatfehr tu-
nikkat ltenek magukra. rszk trden alul r, hts rszk
pedig a trdhajlatnl kicsivel lejjebb. Amikor pedig ktrt fogjk ezeket
a tunika sszefogsnak
121
mdja szerint, nundkt rsz rncokban
hull al a kebel egyik s msik oldaln, s kiszlesedik a felett.
[52] Msok pedig lnek. Ezek virgz ifjak, akik mg nvesztik
szakIlukat,122 s akik nemrg pederasztk
l23
lettek.
igen nagy gonddal ksztik fel a legnehezebb szolglatra: hogy
amennyire csak telik, megbizonytsk a gazda vendgszeretett a
42
mulatozk irnyban, akikkel nekik kell foglalkozniuk; de igazukat is
kinyilvntsk, amikor a gazda megsrti [53] Emellett gondoskod-
niuk kell is, hogy a sokfle stemny, nyalnksg s csemege,
melyet a s szakcsok nagy ignyessggel ksztenek
tisztessges legyen, s ne kstolgassk azokat, csupn
zestsk kzben, amikor is ez elengedhetetlen. Ide-oda forgoldnak,
szemk azon van, hogy az eledel kiads s legyen, s megsza-
goljk, hogy milyen illatot rasztanak. Mikor aztn a
ltvny s az illat is tkletess lesz, evsre sztnznek nem keveset
magasztalva a gazdt.
A pogny lakomk pazarl eledel-felhozatala
[54] Legalbb ht, ennl tbb asztalt
124
hordanak be, melyek teli s
tele vannak mindenflvel, amit csak fld, tenger s folyvz, meg
terem. Minden szrazfldi, vzi s szrnyasfle vlogatott s
kvr. s elksztsk mind-mind Hogy
pedig semmi fajtja ne hinyozzk azoknak, amelyek a termszetben
lteznek, ezenfell mg gymlcskkel roskadsig telerakott asztalokat
hordanak be, kln a lakmrozshoz s kln az gynevezett
csemegzsre.
125
[55) Nmelyikket aztn resen hordjk ki a
telhetetlensge miatt, akik vCSk
l26
mdjra nyelnek,
habzsolnak annyira, hogy mohn lergjk mg a csontokat is; a flig
elfogyasztott eledel pedig elrondtva s sztmarcangolva ott marad.
Mikor aztn teljesen kimerlnek, s hasukat gy megtmtk, hogy
csakugyan torkig vannak, kvnni pedig kptelenek, abbahagyjk az
tkezst.
[56] De kell-e hosszasan beszlni A mrtktartbn emberek
kzl mr sokan eltltk az effajta, ismtelten rzki vgyakat,
melyeket ha lebecslnk, csak hasznunkra vlik. Brcsak lenne
kvnatosabb akr a legtkosabb hezs s szomjazs is, mint az ilyen
dridkon felpazarolt eledeleknek s italoknak a
A grg lakomk s a trsadalmi romls
[57] (7) A grgorszgi lakomk kzl, melyeken Szkratsz is rszt
vett, a leghresebb s Egyik a Kalliasz
127
lakomja,
amikor a megkoszorzott Atolkosz
l28
diadalnnepet l, a msik
pedig az Agathn. Mg olyan filozfus frfiak is, mint Xenofn s
Platn emltsre mltknak tartottk e lakomkat, hangulatukat s az ott
elhangzott beszdeket. Tudniillik gy rtak rluk, mint valami
emlkezetes s azt kpzeltk, hogy majd ezek lesznek a
szerny lakomk mulatozsainak minti. [58) De mg ezek is
nevetsgesnek jllehet hasonltananak a mi
letmdot therapeutink
129
lakomihoz. mbr
43
van lvezet, a Xenofn lakomja mgis emberibb: fuvolz

is,
ezenkvl tncosokl3
1
s tovbb hogy
trflkozzanak s kignyoljk azokat, akik magukat tl nagyra
de azokat is, akik visszavonulnak, amikor nagyobb a vigadozs. [59] A
platni lakoma pedig teljesen hanyag, ami az rzki szerelmet illeti.
Nem pusztn csak az asszonyok utn bolondul vgyakoz frfiak
szerelmt vagy asszonyokt frfiak utn - ezek a vgyak
ugyanis a termszeti trvnyeknek adsok -, hanem azoknak a
frfiaknak szerelmt is, akik csu pn csak korban klnbznek. 132
Mert noha gy mintha valami gi s
folyna az illedelmes trsalgs, ez tulajdonkppen a szellemi tartalmnl
fogva kapott itt helyet.
133
[60] Ez a javarszt a profn s kznp ltal
gyakorolt szerelemet taglalja. A frfira nzve tudniillik, hogy kiveszett
az a vitzi erny, ami az letben kivltkppen alkalmazhat, legyen
akr hbor, vagy pedig bke; msrszt pedig az
betegsgt, amely a frfilelkekben a puhnysgot
l34
idzi holott a
frfi mindenfle foglalatossga a btorsg begyakorlst kellene hogy
szolglja. [61] Aki pedig olyan szemlyt gyalz meg, aki mg
gyermekkor, s azt szerelmi viszonyra gy, hogy lenyszere-
szerepre s a kedvencei legkevsb nl-
tulajdont is testt, lelkt s vagyont. A
pederasztnak tudniillik knyszere, hogy kedvencein jrjon az
esze, csak kvesse rgus szemekkel, de rzketlen brmi ms
irnt, ami magn- vagy kzssgi gtJ. Epekedik a vgytl, s
klnsen, ha sikertelensg ri. Vagyona pedig kt oknl fogva
szenved krt: a gondatlansg s a kedvencekre fordtott kltsgek
miatt. [62] Emellett pedig egy msik, egsz npre kihat romls is fel-
burjnzik. Mert alattomosan idzik vrosok pusztulst, s a leg-
nemesebb szrmazs emberek hinyt s magtalansgt, illetve az
utdok hinyt. az gyetlen utnozzk le. Azokat,
akik a termkeny sksg helyett vagy kves szntfldbe s
letaposott helyekre vetnek, amelyek semmi termst nem hoznak, s
radsul az elvetett mag is odavsz.
[63] Elhallgatom a mondai koholmnyokat s a akik
valami folytn ssze egymssal mg az
s azt is, hogy miknt vltak rszeikre ismt, miutn
az sszetart sszhang. Mindezek knnyen tvedsbe
ejthetnek. A kpzelet olyan szlemnyei, amelyek jdonsguknl fogva
kpesek becsapni a fleket. Mzes tantvnyai
l 36
viszont mr rgta
fellmltk ezeket, s zsenge ifjkoruktl megtanultk,137 hogy csak a
valsg utn svrogjanak.
l38
Megvetik a koholmnyokat s kitartanak
amellett, hogy csalhatatlanok.
44
[64) (8) De ha a hres lakomkat ilyen botor csacsogs tlti ki,
nmagukat cfoljk meg, tudniillik amiatt, hogy az ember nem haj-
land figyelembe venni azokat a vlemnyeket s kz-
lseket, amelyek a lakomkrl, mint tnylegesen jl sikerlt ren-
szlnak. Ezrt a hres rendezvnyeket szembe fogom
lltani a mr szban forg theraputk lakomival, akik a maguk let-
vitelt, teljes valjukat a termszet
139
rendjnek megrtsre s
szemllsre szenteltk, spedig a prfta Mzes legszentebb tan-
tsai1
40
alapjn.
A therapeutk lakomi (65-89)
Bevezets
[65) a htszer hetedik napon
141
gylekeznek egybe,
de nem csak hetes szm
l42
miatt, hanem azrt is, hogy an-
nak ngyzett csodljk. A hetes szmot ugyanis szentsgesnek s
rkk rintetlennek 143 tudjk. ez egy igen nagy nnepnek,
amely a legszentebb s a termszettel leginkbb sszhangban ll
szmra, az tvenesre
l44
esett.
l45
Ez a hromszg
l46
oldalainak szrmazik, amelyben a mindensg ltrejttnek
kezdete mutatkozik meg.
Imdkozs
[66) Amikor teht ragyog fehrbe ltzve, s a legmagasztosabb
mltsggal sszegylekeznek, asztalhoz telepednnek,
a napos

egyike jelt ad, mert gy szoktk megnevezni az
effajta szolglatban llkat. Egyms mgtt, kes renddel sorban
llnak, arcukat s kezket is az gre emelik: arcukat, mivel arra
neveltettek, hogy tekintetk a mlt dolgokat vizsglja;
kezket pedig azrt, mert anyagi hasznok tl tiszta, s azt semmifle
nyeresg rgyn be nem mocskoljk.
l48
Istenhez knyrgnek, hogy
kedlyes ek legyenek, s a lakoma elhatrozsuknak egyttlt
lehessen.
ls rend
[67) Az imdsg(ok) utn a vnek a kzssgbe val belps rendjt
kvetve telepednek asztalhoz. Azonban nem az s ha-
jakat tartjk vneknek (hanem a mg egszen fiatal gyermekeket is),
amennyiben ezek utbb kedveltk meg az irnyzatot,149 hanem azokat,
akik az filozofls ktelkben fel s jutottak
virgkorra. Valjban ez az, ami a leginkbb helynval, s
a leginkbb megfelel Isten rendelsnek.
l50
45
A therapeuta jelenlte
[68] Velk egytt is tkeznek.
J51
Legtbbjk

Az rtat-
lansgot nem meg, miknt egyes a g-
rgknl, hanem az nkntessgnl is tbbrt: a blcsessg irnti
buzgsg s szenvedly153 miatt. S miutn arra igyekeznek, hogy
a blcsessg legyen lettrsuk, megvetettk a testi lvezeteket. Nem
haland, hanem olyan halhatatlan utdokat hajtanak, amilyenek
csakis magtl az Isten kedves szlethetnek
l
54- akkor,
amikor az Atya szellemjl55 fnysugarakat hint re. A llek ezek ltal
kpes szemllni a blcsessg tanait.
A frfiak s nl helye
[69] (9) Az asztali lsrend
l56
megosztott: kln frfiaknak jobbolda-
lon, baloldalon pedig kln a Ha nmely kerevet nem is
annyira de azrt mgiscsak puhbb, vajon
hogy lefoglalnk azokat olyan szemlyek szmra, akik s
illetve a filozfia gyakorlott mesterei? Fekhelyeik ugyanis
kznsges fbl valk, melyekre igen
fektetnek, melyek a szrmaz papiruszbl kszltnek.
Egyik felk kiss magasabbra kpzett, hogy ide tmaszkodhassanak.
Mert noha egyrszt felhagytak a szigor lakniai fegyelemmel,
msrszt pedig mindig s mindentt a felszabadult rvendezsre
trekszenek, teljes azt, ami lvezetre ingerelne.
Felszolgls
[70] Nem rabszolgk szolglnak fel nekik. Meg vannak
hogy a szolgatarts
157
teljesen termszetellenes. Tudniillik
a termszet mindenkit szabadnak teremtett. De amikor nmelyek arra
trekedtek, hogy feloldozzk a bajok az egyenetlensget, az
igazsgtalansg s kapzsisg felgerjesztette a tekintlyesekben a gyn-
gbbek feletti hatalmaskodst.
158
[71] Ezeken a szent lakomkon,amint mr mondtam, csakugyan
egy szolga sincs jelen, viszont a szabadok szolglnak. A szolgkra
hrul feladatokat nem knyszerts re ltjk el, sem pedig valami
parancsra vrva, hanem nkntesen, szorgalommal s kszsggel
meg a noszogatsokat. [72] A szabadok at sem
sorozzk az effajta szolglatokra; hanem a szervezetbW59 ifjak
l60
kzl
jellnek ki nagy krltekintssel s rtermettsgk figyelembe
vtelvel olyanokat, akiknek mdon a tkletessgig
udvariassgra s nemes magatartsra kell trekednik. Ezek az ifjak
olyan kszsggel-rmmel szolglnak, miknt az des
161
fiak apjuknak
s anyjuknak. Trsaikat a maguk vr szerinti szleinl is kzelebb
llknak tekintik,162 amennyiben a helyesen gondolkod emberekhez
semmi sem ll kzelebb, mint az erklcsi jsg. Amikor pedig felszol-
glnak, felvezetlen
163
s leeresztett alsruhval vonulnak be, hogy a
szolgai mg a ltszatt se keltsk.
l64
Italuk s eledelk
[73) E a lakomkon - s tudom, hogy amikor nmelyek ezt halljk,
kinevetnek; viszont azok nevetnek, akik olyasmiket kvetnek el, amik
felett srni s jajgatni kellene - teht az ilyen napokon tartott lakomkon
bort nem szolglnak fel, hanem csak kristlytiszta vizet: a tbbsg
szmra jghideget, a rszre pedig, akik knyesebbek,
langyosat. Az asztal tiszta a vres mivelhogy kenyr az
eledel, pedig a s, amely mellett izsp is
ll az nyencekre val tekintettel. [74) Vagyis: amiknt a papoknak
jzanul kell ldozniuk, akkppen kell nekik is a jzansz utastsa
szerint lnik. Mert bizony a bor az esztelensg varzsszere,165 a
kltsges finomsgok pedig a legtelhetetlenebb fajzatok egyikt tzelik
fel, 166 a kvnsgot.
167
A szent iratokbl val tants
[75) (10) A lakoma gy miutn a lakomzk abban a rendben
foglalnak helyet, amint arra mr rmutattam, a felszolglk pedig
szp rendben, szolglatra kszen, mindannyian teljesen
elcsendesednek. De ht mikor nincs csend? - mondhatn valaki. Most
viszont mg inkbb elcsendesednek, mint gyannyira, hogy
senki sem mer pisszenni, 168 vagy hangosabban llegzeni. Elnkk
valami olyan krdst vizsgl, amely a szent iratokban merl fel, illetve
olyan krdst is kifejt, amelyet valaki ms tett fel. Nem valami
csillog beszdre kszl, ugyanis nem kesszlsra trek-
szik. A tkletessgre htozva figyelnek, s amikor rcsodlkoznak
valamire, nem fltkenykednek, amennyiben tisztnltsuk nem
egszen hasonl. Teht megvan bennk a tanuls
irnti svrgs.
[76) Az elnk tbbnyire lass temben halad a tantssal, nem siet
vele, s fordt az ismtlsekre. gy vsi a lelkekbe a gondo-
latokat.
169
Mert ha a magyarzat tl gyorsan, illetve llegzetvtelek
nlkl prg, a hallgatk rtelme le-lemaradozik, kptelen kvetni az
elmondottakat, s megrtsk is megfosztatik.
l70
[77) A hallgatk flket hegyezve s szemket a szegezve
l71
egy s ugyanazon egyenes testtartsban maradva figyelnek. A meg-
rtst s felfogst fejblintssal s pillantssal jelzik, a irnti
elismerst pedig rmkkel s tekintetk lass krbehordozsval, a
bizonytalansgot viszont a fej s a jobb kz ujjhegynek lassbb moz-
47
gatsval. A kereveteken semmivel sem kevesebb figyelmet
tanstanak az ott ll ifjak.
Allegorikus rsmagyarzat
[78] A szent iratok magyarzsa gy trtnik, hogy kifejtik az al-
legrikban jelkpes rtelmeket. Ugyanis a trvny egsze olyan-
nak tetszik e frfiak mint amely valami hasonlt. gy
aztn a szszerkezetek a test, a szavakban lthatatlan rtelem
l72
pedig a llek. E ltlu:ztatlan rtelmen bell az rtelmes llek msknt
kezdi ltni azt, ami szmra miknt tkrben, gy pillantja
meg a szavakbl gondolatok pratlan szpsgt,173 megfejti s
leleplezi a szimblumokat, a gondolatokat pedig fedetlenl hozza
fnyre azok akik a lthat dolgokban a lthatatlant kpesek
megltni egy csekly emlkezs
174
ltal.
[79] Miutn teht az elnk gy vli, hogy elgg kifejtette a vizsglt
krdst, s minden elhatrozsuk szerint trtnt, amazoknak a
magyarzat meghallgatsa, az elnk beszde pedig a feltett
szndknak rt clba -, ezt amint egytt r-
vendeznek, az elnkt mindnyjan meg is tapsoljk.
A tants utni nekls, nnepi eledel
[80] Ez utn az elnk felll, s Istennek klttt dicsretet
175
nekel,
esetleg egy j at, amelyet sajtmaga szerzett, vagy valami rgit
a hajdani Ezek ugyanis sokfle s dallam
neket hagytak htra: jambikus kltemnyeket, J76 templomi krmenetre
val himnuszokat,J77 italldozati, oltr melletti, szmos strfra
l 78
gondosan tagolt s karneklsre
l79
szerzett jambikus Az
elnk utn a tbbiek is nekelnek, spedig amikor sorra kerlnek az
rend szerint: amikor nekel, mindenki nagy csendben hallgatja, kivve,
amikor a zr sorokat s refrneket
l80
kell nekelni; mert akkor minden
frfi s rzendt.
[81] Amikor pedig mindannyian a dicsret vgre rnek, az ifjak
kihordjk a mr emltett tertett asztalt.
l81
Ezen a legtisztbb elede[182
ll: kovszos kenyr, mellette s, amelyhez izspot
vegytenek, spedig a szent templom fellltott, s Isten-
nek szentelt asztal irnti Ezen ugyanis
kenyerek s s ll;183 a kenyerek
l84
kovsztalanok,185 a st pedig nem
keverik hozzjuk. [82] Mert gy illett, hogy a papok
osztlynak azok jussanak szolglati jutalomknt, amik a legegysze-
s legtisztbbak. Msoknak pedig, akik hasonl szolglatokban
buzglkodnak, tartzkodniuk kellett hogy a
tekintlyesebbeknek legyen.
l 86
A lakoma utni jjeli nnep; karnekls
[83] (11) A szent lakoma utn jjeli nnepet lnek. Az jjeli nnepet
ekkppen lik meg: az mind felllnak s az tterem
kzepn itt is, ott is egy-egy krust alkotnak, kln a frfiakbl
s kln a Mindkt rszen egy-egy vagyis

vlasztanak, aki a legnagyobb tiszteletnek rvend s egyben a legjobb
hang. [84] Ez utn klttt dicsreteket nekelnek tbbfle
versmrtkre s dallam ra. Egy-egy dalnl egytt zengedeznek, msra
pedig vlaszolnak, mikzben a zenre
l88
kezkkel temeznek, s
tncolnak
189
is re. Amikor fellelkeslnek, nnepi felvonulsra,
valamint karneklsre val dalokat zengedeznek, tovbb strfkat s
antistrfkat
l90
is, amint az a karneklsben szoksos.
[85] Mikor aztn mindkt kar s egyenknt tagjaik is olyankppen
ittasodnak
191
meg Isten szeretetnek szntiszta bortl,192 mint azok,
akik a bakkhanlikon vegyes kart alkotnak, s a egy
kruss egyesl, gy ahogy hajdan a Vrs-tenger
l94
jra egy vz-
tmegg zrult ssze az ott vgbement csoda folytn. [86] A tenger
ugyanis Isten parancsra emezeknek szabadulst szerzett, amazoknak
viszont teljes megsemmislst. Mert Isten meghastotta, azaz
szllkssel kettvlasztotta a vztmegeket, s egymssal szemkzt,
mintegy falakk dermedtek, s a kt rszt elhatrol hasadk
orszgtt szlesedett, vagyis teljesen szrazz szikkadt. Ezen
gyalogolt t a np a szrazfld tls partjig, mikzben az
biztonsgos ksrete mellett vonulhatott. De amikor az ellensg
rohant utnuk az aply alatt, a vz a szrazfld innen is, onnan is
elrasztotta a tengerfeneket: elbortotta s odavesztek. [87]
Amikor pedig ezt a minden puszta szt, vrakozst s elkpzelst
fellml dolgot lttk s tapasztaltk, a frfiak s egyarnt
fellelkesedtek, egyetlen kruss egyesltek, a szabadt Istennek
hlaad hirnnuszokat
195
nekeltek. A frfiak a prfta Mzes
lett az a pedig a Mirim.
196
[88]
Ehhez leginkbb a therapeuta frfiak s therapeuta
illetve egymsnak vlaszolgat, mly frfi- s magas hangra
szerzett nekei hasonlitanak, amelyek vegyesen valban harmonikus
hangzatt s muzsikv teljesednek ki.
197
Igen szpek a gondolatok,
igen szpek a szvegek, a karnekesek pedig nneplyesek; de mind a
gondolatoknak mind pedig a kifejezsmdnak s a karnekes eknek is
a kegyes rzlet a clja.
[89] Mrmost: noha e nemes hajnalig mmorosak,l98
fejk mgsem nehezedik el, illetve szemk se ragad le; hanem mg
annl is berebbek, mint mikor a lakomra rkeztek. Arcukkal s egsz
testkkel kelet fel fordulnak, s mikzben a napot szemllik,199
49
kezket az g fel nyjtjk, naprt s a valsg
felismersrt, valamint rtelmi lesltsrt fohszkodnak. Az
imdsgok
200
utn ki-ki a maga megszentelt helyisgbe vonul vissza,
majd ismt a szoksos filozoflst s
sszefoglals
[90] Ennyit teht a therapeutkrl, akik a termszet s a benne
feletti elmlkedst tartottk a legnagyobb becsben, s akik csak a llek
ltal lnek. egyszersmind mennynek s vilgnak polgrai,201 de
ernyk rvn valjban
202
a mindensg Atyjhoz s alkotjhoz
csatlakoztak;203 ez az ernyessg pedig kieszkzlte szmukra Isten
barti prtfogst. 204 Ezenfell az Atya mg azzal is megajndkozta
ami az erklcsi jsghoz leginkbb illik,205 s ami tbbet r minden
fldi jnl: maga az legmagasabb fok boldogsg.
206
50
L MAGYARZ JEGYZETEK S
KOMMENTLSOK
Az eredeti szvegben olvashat 6ECOpEHKS egyarnt jelenti eze-
ket: vizsgl, meditl. A szhoz formailag a szeml-
llna legkzelebb (t}ECOPE- de ez egyben be is azt
a tevkenysget, amelyet a therapeutk (v. Antike berichte ber
die Essener 1961: 59).
Leopold Cohn s Willy Theiler gy vlte, hogy a ktfle kegyes-
sget trgyal philni azaz essznusokrl szl rsze va-
ezt a cmet viselte: DEpi. pou 1tpaKttKO , Ecrcracov
(vagy esetleg crcov). Ti. a msodik, vagyis therapeutkrl szl rsz
felett a DEpi. pou t}ECOPTJtl.KO lKE"tc.Ov cm ll. A lKhTJS jelentsei:
klnsen gyilkossgtl val megtisztu-
lsrt oltalomad, prtfog; vdr, protektor (Soltsz-Szinyei 1875:
303; a prtfog, protektor, jelentst helytelennek a Liddell
- Scott: Perseus; ld. mg 1K"tTJS szcikk in: Liddel-Scott-Jones 1996).
8an Istvn gy ford* a cInet: "A avagy a k-
(ld. Euszebiosz egyhztrtnete in: keresztny rk IV.
1983: 75).
De miknt viszonyul egymshoz a cmben kiegsztsknt ll
KhTJS s t}Epa1twm nv? (Ld. a PHWDvll. 44 lbjegyzet;
PHOQSVL IX-X.) Mirt nem lett a PHVC cme pldul az
nEpi. pou 6ECOPTJHKO " t}Epa1tw"tc.Ov?
a) A KhTJS kifejezs (igei vltozata: tKCO, Kvollat - esedezni, k-
nyrgni) viszonylag gyakran fordul (mr Homrosznl is). Olyan
szemlyt jell, aki oltalmat, menedket keres s ezekrt esedezik, egy
oltr mellett; a bke s engesztels szimblumaknt rendszerint olajgat
EA.aa) tart kezben, s azokkal kapcsolatban haszn-
latos, akik emberls miatt keresnek oltalmat s tisztulst. A KcrtOS
mellknv Zeus ugyanis a prtfogja s vendg-

A szt Josephus is hasznlja vallsi rtelemben, pl. Antiquitates
7,36-ban (a lzad Adnia az oltr szarvaiba kapaszkodik, gy re-
mlhet kegyelmet Salamontl). De profn s ltalnos rtelemben is
hasznlja: veszlyesetn valakihez meneklni s nla oltalmat keresni (Anti-
quitates 14,15; 20,56); egy Pompeius vagy Herdes k-
nyrg megengesztelsk cljbl (De bello I. 6,139; I. 12,238); illetve:
Herdes Rmba utazik, s ott segtsgrt knyrg Antoniusnl (De
bello I. 14,281). Conybeare megllaptotta, hogy Philn is gyakran
hasznlja ezt a kifejezst Izrael fiaira: azokra, akik zsidknak szlettek,
de azokra is, akik rkbefogads tjn lettek azokk (Conybeare 1895:
293).
b) A 12-szer jelenik meg Platn, Strabon, Xenophon
rsaiban. Jelentse: 1. egy istensget szolgl, imd (pl. Izis); 2.
egy magasabb rang embert szolgl; 3. figyelmes bnsmdot gyakorl,
pol; orvosilag gygyt, pol (Liddell - Scott: Perseus; Biblie Works 7:
PHM Morphology).
A DEpi. &EWpT)'tlKOU KEtWV cm szerint Philn a kt fo-
gaImat szinonimkknt lltja egyms mell. De vizsgljuk meg:
jelentkezik-e egytt a kt kifejezs Philn egyb rsaiban, s ha igen,
akkor milyen sszefggsekben?
I. A Quod deterius potiori insidiari soleat 62. -a 4Mz 18,20 skk.-ra
hivatkozik. Ezen az igehelyen arrl olvasunk, hogy Isten elrendeli
ron s a papsg jusst: rksgk az r legyen; szolglatukrt (a
Philn ltal hasznlt LXX szerint: AEt'toupyEa) pedig tizedet kell
kapniuk, mert jrulnak a szent storhoz Izrael fiai helyett (De
somniis 1,159; II,273; v. PHOQSI. 272; Foerster Wemer: in:
ThWNT III, 761.) Ehhez Philn a magyarzatot
"A fld, vZ s de mg az g s az egsz vilg sem elg mlt rksg
hozzjuk [a lvitkhoz], hanem egyedl csak a illik hozzjuk. Az
igazi nla lelnek menedkre, s az szolgliv lesznek ... "
- 6Jv uvlSl.OS ijpos yij Kat i5<p Kai. UTJP Ett 8i; oupavs Kai. mis
KcrJlOS 6VOJllcrthl, JlVOS 8' UStXpe<S 6 8TJJll.OupyC;, tQ npomleq>eyacrtv
l.Khat yvJcrwt Kat &eplnOV'teS a'tOu ytVJleVOt ...
Itt kt dolog ll 1. A nem lvita izraelitk nem vgezhetnek
lsten papi, kzbenjri szolglatot. Ez annyira nagyra becslt s
magasztos, hogy azt nem lehet megfizetni semmi fldi dologgal. Az
Isten szolgl papok teht magt Istent kapjk rksgl. Ehhez
tartozik az is, hogy soha nem mondhatnak le, amikppen
Izrael fiai sem idegenthetik el rksgbe kapott fldjket (3Mz
25,23). 2. Mivel a papok nem kapnak fldi rksget, Istenhez
knyszerednek meneklni, s gy nem fldi dolgokban
buzglkodni, mint Izrael tbbi fiai, hanem Istent szolgljk. Ok -
gymond - az r "jvevnyei". sszegezve: a papi szolglathoz nem
illik a fldiekkel val foglalkozs, s Isten rendelkezse alapjn a pa-
52
poknak nincs is ms vlasztsi mint Istenhez meneklni,
s neki szolglni. Az Isten papi szolglat, a ASt 'toupyea vagy
&spanea magban foglalja az Istenhez val meneklst s a nla val
oltalomkeresst (v. PHVC 13-17, 18-19).
II. A De congressu eruditionis causa 105. bekezdse 3Mz 6,20-ra hi-
vatkozik, ahol arrl az telldozatrl van sz (egy efa lisztlng tzed
rsze), amelyet ronnak s fiainak kell bemutatniuk felkenetsk
alkalmval. Philn tbbek kztt ezt az igevershez:
" ... miutn ugyanis a tkletes ('tAnoe;; ld. a frzis felben) tlltott a
egszn, s az alkot utn epekedett, nla igyekezett oltalmat keresni, s
az szolgja trekszik lenni ... " - ... ya.p U1tEpEKl!lae; 't pyov btf}n
'tv 'tExvhllV, Kal tlC'tllS Kal f}Epa1tEU'tTJS cf1tOSaSEv auwu YEvcrf}aL'
Azaz: a papi szolglatot szemlyt a tkletes illeti (ld. mg
Quod deterius potiori insidiari soleat 160). A pap kpes megltni Istent,
mert neki lelki ltsa van. Mg msok inkbb csak a
a pap magt a is kpes szemllni: Isten utn svrog,
az oltalmba menekl s neki trekszik szolglni. Mindez igen-igen
hasonlt a PHVC ll-12-ben lertakhoz (a kiemelsek
[11) "De ezek, minthogy nem csak a sajt nptrzskhz, hanem a szom-
szdos npekhez tartozkat is balgasgokkal ruhztk fel, hadd
maradjanak gygythatatlanul fogyatkosak a legfontosabb rzkels, a l-
ts nlkl. Mondom ezt nem a testi ltsra, hanem a lelkire. Mert a valdi,
illetve hamis kizrlag ezzel a ltssal fel. A therapeuta kzssg
viszont mr eleve azt sajttja el, hogy mindig a Valsgosan szemllsre
trekedjk, s ez a lts mg a napfnynl val rzkelsen is tltegyen, s
soha el ne hagyja ezt a tkletes kegyessgre rendet. [12] Nekik
(pedig) a szolglatban te/ik rmk (ot Si; bd. f}Epa1tE.av tV'tEe;); de nem
szoksbl, sem pedig brki intsre vagy buzdtsra, hanem mennyei
ejti rabul akrcsak a Bakkhosz s a korbantokat,
akik addig rajonganak, mg vgyuk trgyt."
III. A tK'tllC; s frspanw'tT]C; egymshoz kapcsoldnak a Quod deterius
potiori insidiari soleat 160-ban is. Philn gy magyarzza a 2Mz 33,7-
ben lertak at, ti. azt, hogy Mzes a vndorl Izrael tborn kvl vonta
fel a gylekezet stort: azrt kellett a szent strat a testi tbortl messze
( ... f..lKpav ... 'tou (Htlf..lanKoU (npa'tOnoou ... ) felvonnia, mert csupn
gy remlhette, hogy majd tkletes s lehet
lsten ( ... f..lVWC; av oiS'twc; sbtcrac; tK'tllC; Kat frspa1tSl)'tT]C;
crscrfra1. 'tASWC; &eou).
53
Ehhez csatolhat mg a De migratione Abrahami 124:
" ... ezrt gy gondolom, a szabadt Isten nyjtja a mindent leginkbb
gygyt orvossgot, az jsgos hatalmt az s
szolglnak ... " (t0 lKTl) Kal. 6pallUtJ)
Philn gondolkodsmdjban teht sszekapcsoldik az Istennek val
szolglat s a therapeuta (gygyt, illetve gygyul) letvitel (v.
Vermes 1962: 497).
Szintn csak Mzes lethez s szolglathoz kapcsoldik a De
specialibus legibus 1,42, ahol Philn 2Mz 33,12 skk.-re utal s ezt az
imdsgot adja Isten embernek szjba:
"Ezrt most krlek s esdeklek neked, fogadd el egy
(lKtOU), tged s egyedl csak nked szolglni (6pall- ELv)
kvn frfi knyrgst." - OtO oT] Kal. llpocri:cr6at tT]V
lKcrlav nvopos lKtOU Kal. CjltAoIH;ou Kal. cr!:: 6palltv

IV. A De virtutibus 185-ben igen sokat mond megllapts ll 5Mz
26,17-18-cal kapcsolatban: aki valdi oltalom s (
8 ' te Kat Isten mellett, mg ha csak
egyedl is van, felr az egsz nppel s azzal, amennyi-
ben valban Isten parancsolatait, rendelseit, s teljes szv-
vel-llekkel azok szerint l. Ti. az igehelyen ez ll: az r Istenedd lesz
nked; illetve: .. . az tulajdon npe leszesz. Philn pedig a szerinti
rtelemhez ragaszkodik (BH: '9" ni'il"; LXX: dval. crou 6eov
- 5Mz 26,17; BH: t:llJ7 i" ni';'S; LXX: yevf;cr6at cre almp Aaov
1tepl.Ocrl.OV - 5Mz 26,18).
V. Figyelemre mlt a De specialibus legibus 1,309 is. Philn itt arra
pti magyarzatt, hogy Isten hatalmas s rettenetes. Nem sze-
mlyvlogat s ajndkokkal sem lehet megvesztegetni; de ugyanak-
kor egytt s knyrletes Isten is. Ezrt egyben olyan br, aki
igazsgot szolgltat az rvnak s zvegynek; szereti a jvevnyt,
kenyeret ad neki s felruhzza (5Mz 10,17-18). Majd Philn azt is
elmondja, hogy Isten azrt veszi prtfogsa al a jvevnyeket, azaz
szerint a prozelitkat (1tpocreA,tal.), mivel htuk mgtt hagytk
atyik szoksait s babonit, igazn magukv tettk a trvny szerinti
kegyessget, s gy mltkk lettek arra, hogy a Valsgosan
vdelme al szaladjanak, nla oltalmat talljanak (Kf;taL) s szolgli
legyenek (6epa1twtai.).
A felsoroItakat egybevetve megllapthat:
a) Isten trvnynek buzg betartsa s az igazi istenflelem,
valamint a papi letmd, ami a trvny megtartsnak s
54
letvitel legmagasabb, tkletes formja, sszekapcsoldik Isten 01-
talmnak keressvel s a neki val szolglattal. A th;;pu1tw't'Ic; ltmd
egyfajta elit, papi istenszolglat.
b) Ha valaki igazn akarja tisztelni Istent, legyen az "prozelita",
illetve lvita, annak szinte szksgszeruen kell elszakadnia addigi
s a fldi dolgoktl (v. Conybeare 1895: 267-268.) gy -
Philn szemllete szerint - a PHVC cmben ll l.Kc'tWV egybecseng
a therapeutk nevvel. Philn itt sszekapcsolja a prozelita s lvita
szavak jelentst, ugyanis magban foglalja a csatlakozst
(v. l. i11" ige nif'al. jelentsvel: csatlakozni, s annak '17 nvszi
vltozatval; ld. l. i11? sz cikk in: Koehler - Baumgartner 1985: 475,
477; Gesenius 1962: 380, 381-382.)
c) A nv magyarzatnl (PHVC 2) Philn kt dolgot emlt az ltal
ismertetett valban therapeutk (6cpumm'tu), mivel
gygytssal is foglalkoznak, s sokkal jobb s teljesebb gygymdot
grnek, mint ms orvosok; s azrt is therapeutk,
"mivel mr fogva a termszet s a szent trvnyek tantottk
arra, hogy a Valsgosan szolgljk, aki a fldi javaknl is klnb."
Teht ebben a jellemzsben is a trvny szerinti let,
a fldi javak megvetse s az elklnls, valamint az Istennek szolg-
l letvitel.
V. Pro ludaeis defensio 1:
"A mi Trvnyadnk a tantvnyok ezreit arra kente fel, hogy kzssgben
ljenek. Ezeket essznusoknak nevezik, gy vlem, a hosziotsz (kegyessg,
szentsg) sz alapjn. Sokuk lakik ugyan Jdea vrosaiban, viszont szmos
olyan faluban is, mely nagy npessget szmll."
Philn Pro ludaeis defensio rsa Euszebiosz (sz. kb. 263-ban,
elhunyt 339-ben) keresztyn trtnetr ltal maradt fenn a Praeparatio
evangelica VIII. 11,l-18-ban. A Praeparatio evangelica csak harmadlagos
forrs, miutn Euszebiosz Philnra tmaszkodott, Philn pedig nem
ismerhette olyan kzvetlenl az izraeli essznusokat; s emellett Eusze-
biosz sajtosan is rtelmez. az essznusok kzssgt
kegyessgi irnyzatnak tekintette. az irnyzat alaptst egyenesen
Jzus ("a mi Trvnadnk") nevhez kttte. Joseph Justus Scaliger
(1540-1609) mr 1583-ban rmutatott (Opus de emendatione temporum.
Geneva 11583, [[1629, XII), hogy az essznusok nem egyiptomi keresz-
tynek. Figyelemre mlt az is, hogy Scaliger az essznus sz etimo-
lgijt az arm /:tasya szra vezeti vissza (Vermes 1962: 500). Eusze-
55
biosz sszemossa az essznus mozgalmon belli csoportosulsokat is.
Nem tesz klnbsget a clibtusban qumrni elit, valamint az
Izrael terletn lak s hzassgot vllal csoportok kztt, holott
Josephus Flavius vilgosan beszl (De bello II. 8,119-160).
A Bizncban 1000 krl sszelltott Suda-lexikon essznusokrl
szl CInszavnl ( ' Eaaciiot) ez olvashat (ld. Antike Berichte ber die
Essener 1961: 59):
, Ecrcraiot ... 'tOlncru &EWpTjUKOi. ... "Ez a nvmagyarzatot itt nylvnval-
an a szr l:tezii szemllni, vizsglni szrmaztatjk, spedig a part.
act. plur. emph.l:tiizajjii-bl (abs. bazen)."
A tves etimolgia itt nem ktsges. Vermes pedig ezt rja a grg
essznus megnevezs kapcsn (Vermes 1998: 165):
"Egy msik klnleges vonsuk, amely azt sugallhatja, hogya szekta grg
elnevezse - esszaioi - az armi aszajja, gygytk szbl szrmazik,
a gygyts utni amelyre Josephus is utal, amikor megjegyzi,
hogy az essznusok a gykerek s kvek gygyt erejt is tanulmnyoz-
tk."
Ld. mg: Vermes 1995: 83-84; Antike Berichte ber die Essener 1961: 2-3;
Amuszin 1986: 128. Eltr Ferguson 1999: 439:
"Az essznus elnevezs eredett nem ismerjk, de egy lehetsgesnek
javaslat szerint az armi haszajja, kegyesek sz grgstett formja, s
azonos a haszidim hber szvaL"
Hasonlan vlekedik R. E. Brown is (Brown 2003: 67:97):
" ... a legtbb tuds a gr. essnoi (essaioi) nevet a l:tasya' t. sz. alakjbl
(l:tasen, hasayya') eredezteti, ez a sz pedig a hb. hasid keleti arm meg-
teht az essznusok mg nevkben is a hasszdok leszrmazot-
tai. .. "
Ld. mg 21-22: az essznus therapeutk Egyiptomban
lnek, klnskppen Alexandria krnykn, a legkivlbbak pedig
a therapeutk a Mareia-t mellett. Philn szerint teht
a palesztinai essznusok (Flavius szerint szmuk 4000-re -
Antiquitates XVII. 1,20) eredmnyes "misszit" folytattak s mozgal-
muk Palesztina hatrait. Hasonlt jegyez fel Flavius is (De bello
II. 8,158):
56
"Az essznusoknak ez a tantsa a ellenllhatatlan csaltek,
amellyel magukhoz vonzzk azokat, akik egyszer megzleltk blcsess-
gket."
Itt Philn a maga ars poeticajt fogalmazza meg (v. Lk 1,3; ApCsel
1,1). Ehhez hasonlt Philn kortsnl, Josephus Flaviusnl is olvas-
hatunk a Zsid hbor (1,7-16; a fordts forrsa: A zsid
hbor 1964: 16-18):
"s ezek az rk nem talljk trtnelemnek nevezni ezeket a tkol-
mnyokat, amelyek, nem is szlvn silny tartalmukrl, vlemnyem
szerint cljukat is elhibztk ...
... pontosan be akarok szmolni arrl, ami mindkt [ti. zsid s rmai]
rszen trtnt... Egybknt teljes joggal szemrehnyst tehetnk a grg
trtnetrknak, hogy br maguk is tltk ezeket a esem-
nyeket, amelyekhez kpest a rgi hbork jelentkteleneknek fel,
mgis lland lesjt brlatban rszestik azokat az rkat, akik a rgi
hborkat megrtk, mbr azok, ha nem is ri de
mindenesetre az igazmondsban klnbek voltak nluk ... , mert minde-
gyikknek az volt a clja, hogy a kornak esemnyeit rja meg, amikor az
a krlmny, hogy maguk is meglhettk az esemnyeket, tette
a vilgos pedig a hazug adatokat azonnal megcfolhattk
azok, akik a valdi tnylssal tisztban voltak ...
.. . nem lehet alapos munknak nevezni azt, amelynek msik r
tervt s gondolatmenett alaktgalja, hanem csak azt, amely eredeti
anyagot nll mdon alakt. n, mbr idegen va-
gyok, sem kltsget, sem fradsgot nem kmltem, hogy a grgk s
rmaiak szmra megrjam ezeknek a hadiesemnyeknek trtnett. A r-
mai polgrok, ha anyagi vagy jogi van sz, mindig
hangoskodnak, s folyamatosan fecsegnek, de ha trtnetrsrl van sz,
ahol ragaszkodni kell az igazsghoz, s fradsgosan kell az
adatokat, akkor egyszerre elnmulnak, s tengedik a munkt a
tehetsgtelen embereknek, akiknek tbbnyire sejtelmk sincs rla, hogyan
kell megrni a hadvezrek tetteit. Becsljk meg teht a trtnetrs valdi
annl inkbb, minl inkbb elhanyagoljk a grgk."
otatH:rl'tov OE Kal. otaywvt<nov gy itt szlsmon-
dssai van dolgunk, melyet gy is rthetnk: Fradsg rn is vgig
kzdeni. Bizonyos azonban, hogy a jellegzetesen philni szinonima-
hasznlattal van dolgunk, melyre a PHVC-ban mg szmos pldt
lthatunk. A philni bizonyt felsorolst ld. Conybeare
1895: 357.
qnAocr<pOt. Ezen nem csupn a kimondott kell rte-
nnk, hanem mindazokat, akik a tudomnyokat kedvelik, tudo-
mnyossgra trekednek, rendszeres vizsglat s gondolkozs ltal
57
igyekeznek megismerni a dolgokat (qn.crocpOC; szcikk in: Liddel -
Scott - Jones 1996). Ide kell rtennk a teolgit is. A PHVC-ban
Philn a therapeutk meditciit is filozflsnak nevezi (30, 34, 69,
89); v. Quod omnis probus liber sit 80:
"A filozfibl elhagytk a logikt, mint olyat, amely a maga
szvadszatval nem felttlenl vezet el az erny birtoklsra; msrszt azt
a fajta termszetfilozfit, amely fennhjzva tant azokrl a fldntli
dolgokrl, amelyek meghaladjk az emberi termszetet, kivve .viszont a
termszetfilozfinak azt a rszt, amely Isten ltt s a mindensg
trgyalja. Leginkbb az etikval foglalkoznak, amelyhez az atyk
trvnyeit hasznljk tant mesterekl, s amelyeket az emberi llek fel nem
foghat isteni ihlet nlkl."
Hasonlan hasznlja a fogalmat Josephus Flavius, amikor a farizeusok-
rl, szadduceusokrl s essznusokrl mint vallsi s szellemi ramla-
tokrI r (De bella IL 8,119: Tpa rap napa' lou8aotC; d811
qH AOcrOcp61:-ra t...)
Szriai Mikhael trtnetr (1126/27-1199), aki 1166-1199 kztt
antikhiai monofizita ptrirka volt, MaJs.t!ziint za!zne cmmel szr
krnikjt rt. Tbbek kztt Josephus Flavius, Philn es Eusze-
biosz is alapozott, s a therapeutk s therapeuta nK -
6spunstYCui., 6spunsU1:pi.8sC; szavakat men/hiine, illetve menll;iiniiitii -
szolgk, polk kifejezsekkel fordtotta (ld. Antike Berichte ber die
Essener 1961: 61). Ferguson szerint a therapeutk: "gygytk", "im-
dk" vagy (Ferguson 1999: 445). Vermes szerint pedig: 1.
Istennek olyan szolgli, akik lelki gygyulst nyernek; 2. lelki gy-
gyulsra vezetnek msokat is (Vermes 1960: 97-115; Vermes 1962: 495-
504; Vermes 1995: 83-84). H. G. Schnfeld flrerts miatt brlta
Vermes llspontjt (Vermes 1962); de taln igaza van abban, hogy
6spunsU1:ui. nem nmegnevezs, hanem a kzssgen kvliek
szrmaz nv, mint ahogy a palesztnai rokonaik sem neveztk
magukat essznusoknak, hanem tbb ms nevet hasznltak magukra
(Schnfeld 1961: 495-504). Kovcs Kroly r:
"Isten szolgi, "a llek gondoz, ilL gygyt i" (Kovcs 1969:
397).
Mg Philn a therapeutk ltal gyakorolt gygytst magasztalja,
burkoltan a szmra Szarapisz-kultuszt is brlhatta. Ezt
ugyanis L Ptolemaiosz Sztr (Kr. e. 305-285) honostotta meg, ppen
Alexandriban. Szarapisz legismertebb eredeti brzolsa is az ale-
xandriai Szerapeionban llt. Tancsait lom tjn kzlte. Ezrt a bete-
58
gek a Szerapeionba mentek aludni, hogy az ott nyert
tud hassk meg, milyen orvossg segthet rajtuk.
Philn itt az sz-re alapoz (2Mz lS,26: "n vagyok
az r, a te gygytd"; ld. mg: SMz 32,39; Jer 17,14; Hs 6,1; 7,1; 11,3;
Jb S,18; Zsolt 6,3; 41,S.) Megllaptst v. Dmokritosz egyik fenn-
maradt mondsval (Sebestyn 1898: 176):
"Az orvostudomny a test betegsgeit gygytja, a blcsessg azonban
a lelket menti meg a
10 A therapeutk egyik jellegzetes vonsa a gygyts, amint ezt az
essznusoknl is lthat. Josephus Flavius ezt jegyezte le az essznu-
sokrl (De bello II. 8,136):
"Szvesen tanulmnyozzk a rgiek rsait, s a llek s test javra
vonatkoz rszleteket olvassk bennk. llaptjk meg, hogy mifle
gygynvnnyel orvosoljk a betegsgeket, valamint a kvek gygyt
erejt."
Az essznusok klns figyelmet tanstottak betegeik irnt (Quod
omnis probus liber 87):
"Betegeiket sem hanyagoljk el, tudniillik amiatt, hogy mr semmit sem
kpesek Mindaz, ami betegsgk kezelsre szksges, kijr
nekik a kzvagyon gyhogy btran s a
sgesebben kltekezhetnek. Maradktalan az irnti tisztelet s
gondoskods is. gy gondoskodnak s olyan mint ahogy
az des gyermekek keze s ezernyi rfigyelse gondoskodik a
Teht, mindkt lgyegesnek megjegyezni, hogy az ltaluk
ismertetett kegyessgi irnyzat nemcsak a test, hanem a llek, teht
teljes ember gygytsra trekedett. A qumrni szvegek s tred-
kek nem tudstanak olyan gygytsokrl, mint amilyeneket Flavius
jegyzett le. Azonban a rnk maradt hogy minden
gygyts s gygyuls mgtt Isten cselekedett lttk, akrcsak az
sz-i iratok. Az 4Q366,13 6. tredknek vgn 2Mz lS,26-ot olvashat-
juk: " ... [n vagyok az r, az egyetlen,] aki meggygyt [tged]."
(tvitt rtelemben 4QS04 II,14: "Hiszen te gygytasz meg bennnket
az a vaksgbl s [a szv] zavarodottsgbl." Ld mg:
4QS21 frg. 2. ii + 4,12; 4QS48 1,3; llQ10 XXIII,3-4; 4Q286-290, frg. 1. a.
II,5-6).
Az essznusok gy vlekedtek, hogy az Isten gygyt hatalmnak
csodi gretekknt teljesednek be a szvetsg tagjain (lQS IV,6),
viszont azok a kzssgbeli tagok, akik elhajlanak az llhatatossgtl,
59
"Belil ltal val pusztulsra tltetnek ... Mert ugyan gygyulsban
remnykednek, de sebek bortjk majd mindet, mivel nem fordultak el
a lzadk tjtl..." (CD VIII,2. 4-5).
Az essznusok szemllete szerint a gygyuls, az psg, az let
fennmaradsa s egszsges kibontakozsa a vilgossggal, a beteg-
sgek pedig a sttsggel ll kapcsolatban (4Q216 = 4QJub
a
VI,5. 7. 9).
Philn s Flavius feljegyzsei alapjn "az essznusok az
ezoterikus hagyomny rkseinek". A llek s test gygyt-
sra irnyul tevkenysgk olyan nagy hatssal volt krnyezetkre,
hogy essznusoknak, azaz gygytknak neveztk (Vermes 1995:
83-84; ld. mg: Vermes 1998: 165). A gygytsok s gygyulsok teht
annak voltak jelei - mind az essznusoknl, mind pedig a therapeu-
tknl -, hogy nem Belil, illetve a vilg, hanem Isten oldaln,
prtjn llnak (v. PHVC 90).
Miben ll a therapeutk gygyti tevkenysge? Mert
hogy a PHVC 2 nem igen rszletezi a testi betegsgeket. Megemlti
ugyan ezeket, de azonnal a klnfle lelki betegsgek felsorolsba
kezd. gy teht, hogy a therapeutk nagyobb tulaj-
dontottak a lelki gygyulsnak, mivel nehezen tekin-
tettk a lelkillapotok s rzelmek beteges llandsulst,
illetve a mrtktelensget s a szenvedlyek feltrst. A felsorolsban
pedig mind olyan jelensgekkel tallkozunk, amik ellenkeznek a thera-
peutk aszketikus etikjnak kvetelmnyeivel (v. PHVC 27).
Philn gondolkodsban s magyarzataiban sszekapcsoldik
Isten imdsa s a gygyts s a klcsnsen kiegszti egymst
(Vermes 1962: 497; Vermes 1960: 427-443); ld. mg a 8. jegyzetetet.
A therapeutk teht azok, akik lelki gygyulst ke-
resnek, s akik lelki gygytanak ki msokat. Vermes ezt
szmos philni idzettel tmasztotta al gy, hogy a therapeutkat
prhuzamba lltotta az essznusokkal (Vermes 1962: 497-499). V. De
migratione Abrahami 124:
" ... ezrt gy gondolom, a szabadt Isten nyjtja a mindent leginkbb
gygyt orvossgot, az jsgos hatalmt az s
szolglnak .. . " ('tqi tK't1J Ka.L &Epa.1\:Wtij)"
Ld. mg De sacrificis Abelis et Caini 118,120-121; 1QH II,8-9.
Ugyanezt szemllteti a PHVC 2 is, ahol Philn a gygytssal,
majd pedig az Istennek val szolglattal magyarzza a therapeutk
nevt. Ld. mg PHVC 10-11, ahol szjtkot is alkalmaz: gygyt-
hatatlanoknak (&.l}gp.1tW'tOL) nevezi az igaz Isten ismerett s szol-
glatt pognyokat, s ezt szembe lltja a therapeuta
(6gpa1tWtLKov) ltmddal.
60
A lvita papok Isten szolglata, a letmd
megkveteli a testiek val elfordulst (De ebrietate 69; v. Vermes
1962: 497): lehetetlen Istent szolglni a vtkek "meggygytsa" s
a szenvedlyek kiiktatsa nlkl (De specialibus legibus 1,191; Legum
a/legoriarum III,129-132). Fines pl. az Egyedli J (Isten) papja s
szolglja (6 tepeu<; Kat 'tou flVOU KaA06) gy nyerte
meg a bkessg s papsg Kat tepocrvT)) szvetsgt (4Mz
25,12-13), hogy - amint azt a De posteritate Cain 182-183-ben olvas-

" ... magban csillaptotta le a lzongst, s elfordult a sajtrnagbanfelbredt
kvnsgtl, s a s egyetlen Isten buzgsga lobogott benne ... "
(Ku.unucrus flEv ev u.qi cr.crLV KuL .ljv t8LOv Qnocr.puq>ELs
T]8ovljv, STJAWcrUS .v (}eo .o npw.ou KuL f.lVOV SfiAOV).
Ugyanezt tette ron pap is, aki a maga szenvedlyeit dvs gygysze-
rekkel igyekezett orvosolni, azaz szenvedlyeinek mrsklsre
(fle'tptOlt6eta) trekedett (Legum allegoriarum III,129 skk.). Ugyanitt
viszont arrl is olvashatunk, hogy Mzes egy magasabb rang asz-
kzisben gyakorolta magt: nem csak nmrsklsre trekedett, hanem
teljesen kimetszett e magbl az indulatos llekrszt, s tkletes
emberknt a tkletes szenvedlymentessget (alt&eta) ki clul,
hogy sszhangba lehessen az ernyszeretet kvetelmnyvel.
A fle'tptOlt6ew, az rzelmek s szenvedlyek megzabolzsa ariszto-
telszi s platni gondolat. Az an6eta viszont a sztoicizmussal van
kapcsolatban. Az is lehetsges, hogy ez a kt gondolat pthagoreus
kzvettssel lett Philn (v. Somos 2001: 41-42.)
Teht: az Istennek szolgl, s Isten szerint buzglkod therapeuta,
azaz gygyt ltmdhoz szorosan kapcsoldik a szenvedlyek
amely lelki gygyulshoz vezet. Ezt pedig csak rett korban
lehet elrni. Ugyanis, amint azt Philn a Quis rerum divinarum heres sit
296-299-ben kifejti, a mint msodik letszakaszt, a gonosz
szenvedlyek elkerlhetetlen felbredse jellemzi, s az val
kigygyuls csak a harmadik letszakaszban el, spedig
a "gygyt filozfia" segtsgvel (lt ta'tptKi<; cptAocrocp1.a<;
vocrT)AEU&ivat). Ld ehhez: Quod omnis probus liber sit 80, 88 (v. PHVC
19,26):
[SOJ"A filozfibl elhagytk a logikt, mint olyat, amely a maga
szvadszatval nem felttlenl vezet el az erny birtoklsra; msrszt azt
a fajta termszetfilozfit, amely fennhjzva tant azokrl a fldntli
dolgokrl, amelyek meghaladjk az emberi termszetet, kivve viszont
a termszetfilozfinak azt a rszt, amely Isten ltt s a mindensg
trgyalja. Leginkbb az etikval foglalkoznak, amelyhez az atyk
61
trvnyeit hasznljk tant mesterekl, s amelyeket az emberi llek fel nem
foghat isteni ihlet nlkl."
[88J "Az erny ilyen bajnokait - s itt ne akadjunk fenn a grg kifejezsek
szerinti jelentsn - a filozfia formlja ki. Ez mintegy testgyakor-
lsknt rja a dicsretre mlt cselekedeteket, amelyek megszilrdtjk
a rabszolgasorsot nem szabadsgot."
Miutn pedig bekvetkezik ez a gygyuls (Quod omnis probus liber sit
89-90), a negyedik letszakaszban lesz a teljes lelki egszsg,
erklcsi jsg (PHVC 90) s (v. Vermes 1962: 497). Ei: magya-
rzza Philn albbi mondatait a Pro ludaeis defensio 11,3-ban:
" ... az essznusok kztt nincs egyetlenegy, aki kiskor, de mg olyan sem,
aki vagy ifj volna, mivel az ilyenek koruknl fogva mg retlenek,
jellemk mg nem szilrd s lzadoznak. rett s mr aggkorba hajlott
frfiak, kiket a testisg tlradsa mr nem nyel el, sem pedig szenvedlyek
nem hajtanak, viszont a hamistatlan s egyetlen valdi szabadsgot
lvezik."
Ld. ehhez mg: Quod omnis probus liber sit 91:
"Viszont senki sem btorkodott vdolni az essznusok vagy szentek itt
bemutatott kzssgt: sem a szerfelett eldurvultak, sem pedig a leglno-
kabbak s legalattomosabbak. Mg mindezek voltak az essznus
frfiak erklcsi jsghoz kpest, addig az essznusok termszetknl fogva
viselkedtek gy, mint akik fggetlenek s szabadok. Ezrt dicsrik kzs
tkezseiket s mindennl klnb kzssgvllalsukat, amely a tkletes
s igen boldog letvitel legvilgosabb pldja."
De vajon milyen "kezels" s "orvossg" hozhatja meg ezt a lelki-
erklcsi gygyulst? Erre a PHVC 11-ben is tallunk vlaszt:
"A therapeuta kzssg viszont mr eleve azt sajttja el, hogy mindig
a Valsgosan szemllsre trekedjk, s ez a lts mg a napfny-
nl val rzkelsen is tltegyen, s soha el ne hagyja ezt a tkletes
kegyessgre rendet."
Vagyis a lelki s erklcsi gygyulst kontemplcival, Isten szeml-
lsvellehet elrni, s ez nem csak a therapeutkra hanem az
essznusokra is (v. Geoltrain 1959: 50-51). Jl tkrzi ezt 1QS XI,5-7,
melynek gondolatai sszecsengnek a PHVC 11-gyel:
62
"Igazsgossgnak forrsbl ered tletem, a fny a szvemben csodinak
titkbl val; szemem az rkk tekint: ismeret, mely az ember
rejtve van, tuds s okos terv, az emberfia (rejtett), igazsg forrsa,
vitzsg medencje, forrsa, (rejtett) a test kre Annak, aki
Istent vlasztja, megadatnak, rk birtokul, s rklni fogjk a Szentek
osztlyrszben, s az g fiaival egytt. "
Hasonlt tkrz 1QH IV,26-28:
"Mivel a Te [ ... ]odban s ragyog fel majd fnyem. Hiszen,
mint stte! fny, gy vilgtasz meg engem. [Gygyulst hozol]
sebemre, s botorklsom helyett csodlatos rk teret szorongatott
lelkemnek."
II A termszeten (<pcr1.C;) lehetne esetleg sztnt is rteni, de itt Philn
inkbb a sztoikus szhasznlattal l. Ugyanis Istent olykor a <pcnc;
kifejezssel helyettesti (PHWDL Einleitung 15).
12 Figyelemre mlt, hogy Philn nem a bibliai megnevezst hasz-
nlja Istenre, s hogy nem az ltalunk vrt magyarzattal fejti ki,
kicsoda az az Isten, akit az ltala annyira csodlt therapeutk szol-
glnak. Viszont az ltala hasznlt megnevezsek ('tO OV, illetve cOv,
tO OVtlC; OV, tO npor; ov) nem jdonsgok a hajdani
olvask csengnek, s ekzben, anlkl, hogy
azonnal tmadnnak, az sz Istenvel ismerkednek meg.
Ezek a kifejezsek nem csak a LXX-ra vissza, hanem
a filozfira is, ugyanis Philn az idealizmusra hajl Partmenidsz
(Conybeare 1895: 194), valamint a Platn filozfijnak rtelmben
beszl Isten s mozdulatlan vltozhatatlansgrl (v. ,wp
- vagyok, aki vagyok - 2Mz 3,14-et a parmenidszi t gv-nal)
Parmenidsz szerint (kori Lexikon II. 1904: 373-374):
"a nem s nem mlhat el; az nem lett s nem volt,
hanem van; oszthatatlan, minden helyet betlt, mozdulatlan, egy helyen
van, s nmagval hatrolt. A gondolkods azonos a
minden gondolkods a gondolkodsa."
Amikor Philn az felsorolt kifejezseket hasznlja Istenre, a par-
ticpiumokkal az vltozatlan, transzcendens ltezst kvnja hang-
slyozni: Isten rk, tren s kvli, noha a trben s
cselekszik; Izrael, br Isten kzelben l s nem
Istent. Csupn ltezst szleli (ld. De praemiis et poenis 41; De posteritate
Caini 10, 16, 20; De decalogo 60; De specialibus legibus III,187.) Az rtelem
teht csupn annyit kpes megismerni hogy valsgosan,
tnylegesen ltezik, de ezen kvl semmi mst. Mivel egszen ms
ltrendbe tartozik, mint az ember, ezrt az emberi megismers nem
kpes lerni Teht a philni ltsban Isten platonista rtelemben
transzcendens: megnevezhetetlen, kimondhatatlan (De somniis 1,67), felette
ll az ernynek s tudomnynak (De opificio mundi 8), s nem azonos
sem a kozmosszal, sem pedig a koszmoszt that vilgllekkel (De
migratione Abrahami 181).
13 A therapeutk nevt s szolglatt v. Quod omnis probus liber sit 75:
"Ez - vlemnyem szerint a grg nyelv pontatlan szkpzsvel -
a hosziotsz szbl szrmazik, tudniillik egszen klnleges mdon is
Isten szolgi lettek. Nem gy, mint akik llatokat ldoznak, hanem azt
a legmltbbnak, hogya sajt maguk rtelmt tegyk szentt."
A therapeutk neve nem csak azrt tall s sokatmond - magya-
rzza Philn -, mert gygytssal is foglalkoznak, hanem azrt is,
"mivel mr fogva a termszet s a szent trvnyek
tantottk arra, hogy a Valsgosan (tO ov) szolgljk." Itt
Philn a frEpa.1tEW ige jelentsre pt: a) szolglni, valaki irnti
figyelmes, viselkeds tanstani; b) az rtelemnek
polni, gondozni s gygytani. Nem hogy
Philn a gygytssal jellemzi letmdjukat. Ugyanis akik
velk tallkozhattak, a szlesebb krben gyakorolt tevkeny-
sgkkel szembesltek. Ha a betegsg egyetemes emberi nyomorsg,
akkor a gygyts olyan s adomny, amelyre mindenkinek
szksge van, legyen az zsid, vagy pedig pogny. Philn csak ez utn
r arrl, hogy kinek szolglnak s kinek nevben vgzik gygyt
tevkenysgket. gy Philn azt a hellenista zsidsg ltal felvllalt
misszii szempontot is rvnyesti, amelyet maga is kpviselt.
14 Philn a pthagoreus, illetve neopthagoreus szmmisztika ele-
meinek felhasznlsval brlja a kozmosz grg felfo-
gst. Az egyes (Ev) htterben a pthagoreus szm-
misztika ll. E szerint az egyes szm az egysg, eszencia,
amely minden tovbbi szm s mint egysg,
magban foglalja azokat az ellenttes tulajdonsgokat, amelyek
a pros, illetve pratlan szmokat jellemzik. Az egyes ezenkvl maga
a rci, mivel vltozhatatlan. A vele kifejezett egysg szirnbluma
a pont.
Pthagorasznl a mond egysg; parny, elem; mrtkegysg,
egy ujjnyi hossz; egy szem a kockn) nem ms, mint minden alapja.
Olyan oszthatatlan, tkletes egysg, amely a vilg alkoteleme.
Philolaosz szerint: "Minden dolognak egy a princpiuma." (Sebestyn
1898: 87.) A pthagoreus szemlletben amond volt jelen
a vilgmindensg Benne sszpontosul a vilgot
fenntart s ered minden: a mindennek
(Pythagoras cmsz in: kori lexikon I. 1904: 538).
Philn itt azt fejti ki, hogy a Valsgos an meg-
a pthagoreusok ltal megnevezett egyes
szmjegyet. Azaz: az sz-ben magt Isten oka az
univerzum A therapeutk ltal szolglt Isten, a Vals-
gosan "eredetibb amondnl", (Jlov.8o<; apx&yovc.t"tEpOV).
Istent teht a mond felett ll, lte az anyagi s szellemi
valsgokat. Ezzel Philn a grg materializmust is brlja. A De legum
a/legoriarum II,3-ban gy r (a fordts forrsa: Somos 2001: 30):
"Az Isten teht az egy (hen) s az egysg (monasz) rendjbe tartozik, vagy
inkbb az Isten rendjbe az egysg, hiszen minden szm a vilgnl,
s az is, az Isten viszont a vilgnl is korbbi s alkotja annak."
Philn klcsn veszi ugyan a filozfiai kifejezsmdot, viszont ezt sz-
i rtelemben hasznlja Isten bemutatsra: magasabbra helyezi a J-
nl, Szpnl s a mondnl (Somos 2001: 30-31).
15 Az (crtOlXEtCL) ( almnak megalkotsa
(sz. Kr. e. 470) az elem nmagban
vltozatlan s felbonthatatlan anyag. Mozgsa egy
kvlll fgg, s gy tesz klnbsget az anyag s az
kztt. Az szeretetnek s nevezi. gy vlekedett,
hogy az egsz mindensgben nazonossg, identits van. Ha valami
nem ltezik, nem is lehet semmi, s ami ltezik, nem el
nyomtalanul (tredk a Fizika I. Sebestyn 1898: 140):
"Mert abbl, ami nincs, sehogy sem eredhet akrmi,
s ami van, ki hihesse, hogy elpusztuljon akrhogy?
Brhova is el, marad egyre fellkerekedve."
16 Hphaisztosz eredetileg a megszemlyestse volt, s csak
lett a kovcsok s tvsk atyja. A korbbi felfogs szerint
az Olmposzon llt, pedig gy vallottk, hogy az
Etna alatt, ahol kklopszok inaskodnak mellette. (kori Lexikon I. 1904:
882-883.) Philn etimolgija a "H<pCLlcr"tO<; s a U'lll<; - rints, gyjts
szavak hasonl hangzsbl indul ki. ismerte a sztoiku-
sok grammatikai s nyelvelmleti eredmnyeit, akik elemeztk a nyel-
vet, foglalkoztak a nyelv szerkezetvel s formjval,
szemantikval s stilisztikval, megllaptottak t sz fajt: a
amely kz- s tulajdonnv lehet, s hozzjuk kapcsoltk a mellkneve-
ket is; az igt; a konjunkcit (ide soroltk a prepozcikat is); a
65
melyhez hozzkapcsoltk a nvmsokat s a mutatszkat; s a hat-
rozszt. Etimolgiai fejtegetsek ma mr nem mindenben elfogad-
hatk.
17 Hra (Hpa, " HpT], Juno) az alexandriai grgk kz tarto-
zott Zeusz s Poszeidn mellett. Eredetileg volt. Kronosz
s Rhea lnya, Zeusz hga s felesge. Nevnek etimolgija bizonyra
a mitlgira pt: Hra egyszer elaltatta Zeuszt, mivel az el akarta
veszteni Hraklszt. Zeusz fkezhetetlen haragra gerjedt es Hrt
aranybilincsekkel kttte terhez (ab'}1p- s lgrteg,
amely a nehezebb a.1P - felett van s nem vegyl ssze
a megszemlyestve maga a vilgszellem, a nappal s
a fny istene, az let s meleg forrsa.) Zeusz kt
Hra lbhoz, s gy a kellett lebegme
(Homrosz: Ilisz 14,223 skk.; kori Lexikon I. 1904: 883-884). Philn
etimolgija, teht a "Hpa s a.1P szavak hasonlsgtra pl. Ms
magyarzatot ad azonban Platn (ld. 19. jegyzet).
18 Poszeidn (TI00'6tOWV, TIo0'6tocov, illetve Neptunus) egyike volt
Alexandria isteneinek. Kronosz s Rhea fia, a nedvessg, majd pedig
a tenger istene. Nevnek dr TIo'toac;, TIo't6oac;, illetve a ion
TIoO'OT]C;, TIoO'6OT]C; vltozatai is azt mutatjk, hogy a TIO't6oiiv,
TI00'68<cov, vgl pedig TI00'6tOWv formk (kori Lexikon II. 1904: 566)
a 1t'tOC; - ital, a 1totl;co - itatni, 1to'taf.!c; - (folyJvz szavakkal llnak
kapcsolatban. Erre ptett Philn etimolgija is.
19 Dmtr (T]f.!1'tT]P, Ceres) Kronosz s Rhea lnya, Zeusz testvre.
Az anyafldet szemlyesti meg; a nvnyvilg, s a gabona
szeld s ldsokat osztogat az emberek tpllja. Philn az
nevnek korbbi, ri;-f.!1tT]p - fold-anya vltozatbl indul ki.
A nv T]f.!1'tT]p-re val vltozsnak mitolgiai httere van. Hadsz
elrabolta Dmtr lenyt, Perszephont. Miutn megtudta lenya
holltt a mindenlt Hliosztl, a regasszony,
D (1co; v. Oco - keresve tallni, rtallni) kpben indult tnak.
Ekzben megvonta ldst a ezrt Zeusz gy csillaptotta
Dmtr anyai fjdalmt, hogy felhoz atta Perszephont az alviIgbl,
hogy anyja mellett tlthesse az ktharmadt. gy lett
a rT]f.!1'tT]p - foldanya T]f.!1'tT]p: lnyt keresve megtall anya.
(kori Lexikon I. 1904: 536-537.)
Dmtr etimolgijt megtalljuk Platnnl is (Kratlosz 404b):
66
"Szkratsz: gy Dmtr annak alapjn, hogy az eledel adomnyt
ajndkozza, anya "Dmtr-knt szlthat, Hra pedig gy, mint aki
szeretetremlt. "
20 A pogny vallsok megtlshez v. De decalogo 52-65.
21 V. Qoud omnius probus liber sit 80:
" A filozfibl elhagytk a logikt, mint olyat, amely a maga
szvadszatval nem felttlenl vezet el az erny birtoklsra .. "
A szavakon val fennakads vagy lovagls, pontosabban: szvadszat
illetve vJla'ta tJTJp6m) kifejezst v. Platn: Gorgiasz
489b (a fordts forrsa: Gorgiasz 1998: 94):
" Nem szgyellsz, Szkratsz, mg reg korodban is szavakra vadszni?"
"Aki pusztn szavakra vadszik (ovJ.latU 6TJPEWV), az nem az rtelme
szerint brlja el, amit mond, hanem az ltala alkalmazott
kifejezsekbe kt bele."
22 Philn a Platntl tvett s a pogny vilgban elterjedt kifejezst
hasznlja (8TJJltOUpyC; - alkot, mester; teremtj, valjban azonban Gen
l-re gondol, ahol Isten az szavval hv ltre mindent (v. De
opificio mundi 170-171). Platnnl a demiurgosz az, aki az anyagbl,
mint de mg rendezetlen szubsztancikbl formlja meg
a vilgegyetemet. Mivel az ltala hasznlt anyag tkletlen, gy maga
a vilg sem lehet tkletes. Viszont Phln gy vlekedik, hogy Isten
hatereit a Logosz (AyOC;) fogja ssze, amely egyfajta tolmcs
(PJlTJV6C;) vagy Isten s a vilg, illetve az ember kztt;
egyben eszkz is, mint a platni 8TJJlLOUpyC;, aki ltal az istensg
a vilgot teremti s mindent kormnyoz (PHWDJ. Einleitung 16). A De
somniis knyvben gy nyilatkozik - most mr teljesebben - a te-
egy
" Amiknt a nap felfedi a testeknek addig mg rejtet rszleteit,
ugyangy a mindent ltrehv Isten is; de nem csupn lthatv tesz,
hanem azt is megteremtette, ami nem is ltezett. gy nem csupn
valami alkot, hanem maga a is." - dU,wc; tE WC; "AtOC; aVatELAac;
ta KElCpUJlJlvu tWV aWJl!twv Im: L15E.KVU tUt, KUl. 6EC; ta 7t!Vtu
ou JlVOv Etc; tOJl<pavEC; "yayEv, dHa lCal. . 7tptEpOV OUK lv,
E7toTJaEv, ou I5TJJltOupyC; Jl VOV a Ha Kal. KtatTJC; aUtC; ro v.
23 Faragvnyokhoz s istenkpekhez ('ta Kai &yAJla'ta) kap-
csold eszmefuttats zs 40,17-21-re pt (v. mg PHVC 5-6; De
decalogo 66-76; De vita Mosis II,205). Mg a hasonlsg, ha fi-
gyelembe vesszk zs 44,2. 10. 12-17-et is; v. mg Jer 10,1-10.
24 nHa 'tOU<; 'ta. KUl. nyAf.lUm; wv ut OUatUl U60l KUl.
Philonnl jellegzetes az elvont tbbes szm haszn-
lata. Conybeare ezzel a megfigyelssel is altmasztotta, hogy a PHVC
valban Philn (Conybeare 1895: 355-356).
25 A gnyos krlrs sal Philn az jjeliednyre utal.
26 Az oroszln Bubasztisz (Bsztet, Baszt) egyiptomi megjele-
nsi formja. Oroszlnfejjel az alvilgi hatalmak felett diadal-
maskod isten, macskafejjel pedig az rm, az rzki lvezetek.
Hres temploma a peluziumi Nlus-g melletti Bubasztoszban llt
(Mitolgiai Enciklopdia 1. 1988: 448; kori Lexikon I. 1904: 338).
27 A krokodil Szobek (Szebek, Szobk; grgsen: Szukhosz) isten
szent llata, illetve a vz s a kiradt Nlus istene. biztostotta a ter-
mkenysget s Krokodilnak, embemek vagy
embemek brzoltk. Kultusza a Kr. e. XIX-XVIII. szzadban virg-
zott, kzpontja a Fajm-ozis, Krokodeilnpolisz volt. (Mitolgiai En-
ciklopdia I. 1988: 463-464.)
28 A slyom Hrusz (Hor, Horus, Orus - gi) egyiptomi
madara. (A hieroglifkban slyom a smi alefnek
mssalhangz.) Eredetileg csak helyi istensg volt.
Slyommal (karvallyal) brzoltk s ennek formjban jelenik meg.
Egyiptom s a fra lett. Az brzolsokon
a fra felett lebeg, karmai kzt pedig fog. ifjnak
is brzoltk, s mert Als- s a kt orszg
koronjt viseli. Jelkpe volt mg a szrnyas napkorong is.
Fny-, illetve napisten, s ezrt a grgk Apollval azonostottk.
Ugyanis a minden hajnalban ifj Nap, ti. Rval
szemben, aki az rk napisten, s Ozirisszel szemben, aki a leldoz
Nap istene. Szlei Ozirisz s az alvilg Izisz, akik testvrek.
Testvre Bubasztisz. (Mitolgiai Enciklopdia I. 1988: 451-452; kori
Lexikon I. 1904: 948.)
29 Az egyiptomi bisz Thot (Dzsehuti) isten szent madara. a
szetek, tudomnyok, az rs, zene s csillagszat feltallja, az istenek
trtnetnek megrja. Ezrt volt jelvnye az rpaletta. Szmolta
a napokat s az veket, ezeket hnapokra osztotta; rni, szmolni
tantotta az embereket, feljegyezte szletsket s hallukat. Asztrlis
68
istensgknt a Holddal azonostottk. (Mitolgiai Enciklopdia I. 1988:
465; kori Lexikon l. 1904: 39.)
)o V. De decalogo 77-81.
31 Az egyiptomi valls szent llatainak es llatisteneinek eredete val-
a trzsi nemzetsgi ftis- s llattiszteletre vissza.
Bizonyos, hogy a Kr. e. III. vezred krl az istenek tbbnyire llatb-
rzolsban jelentkeztek, s csak ez utn terjed el antropomorf kpiests,
hogy vgl a sszekapcsoldjk. Ez a klnleges brzolsmd
az istensg hatalmt fejezte ki. Az egyiptomi gondolko-
dsban az llat az isteni a "lleknek" megnyilvnulsa vagy
pedig az isten szimbluma. Az llatok halotti kultusza III. Amenhotep
(Kr. e. 1392-1355) s II. Ramszesz (Kr. e. 1279-1213) frak uralkod-
sval (XVIII. s XIX. dinasztia). Az llattisztelet kezdve
esett groteszk tlzsokba. Annyira, hogy a macskk, biszek, krokodi-
lusok, kgyk, halak s egyb szentnek nyilvntott llat kpben mind-
mind az istenek voltak jelen, meglsk pedig szmtott.
Innen a tmrdek llatmmia. Az egyiptomi valls a Kr. e. I.
vezredben jutott arra a formra, amely nevetsgesnek a tbbi
mediterrn np ltalnos, hogy a grg s rmai rk, valamint
az egyhzatyk gnnyal rtak rla, akrcsak Philn is (ld. Legato ad
Gaium 139; De vita Mosis II,194-195). A grg szofista,
Lukianosz gy Kr. u. 120-125 krl (Az Istenek lQ- 11
in: Kkosy 1998, 333):
" ... te lenvszonba bjtatott egyiptomi, te ki vagy, drgasgom,
s hogyan egyezteted ssze isteni voltodat az ugatssal? s mit jelentsen az,
hogy ez a tarka foltos memphiszi bika imdat trgya, jslatokat ad s
prfti vannak? Az biszeket, majmokat, bakkecskket s a tbbi, sokkal
nevetsgesebb lnyt mr emlteni is szgyellem - fel nem foghatom, hogyan
keveredhettek Egyiptombl az gbe! Mirt nzitek lbe tett kzzel, istenek,
hogy ppgy, netn mg jobban tisztelik, mint benneteket. s trheted
te, Zeusz, hogy kosszarvakat nvesszenek neked?"
Visszafogottabb Publius Cornelius Tacitus (kb. Kr. u. 55-120), aki ezt
rtja az egyiptomi (Trtnetek. tdik knyv. Hbor a zsidk
ellen 5 in: Rmai trtnetrk 1997: 221-222):
"Az egyiptomiak sokfle llatot s felems istenkpmst tisztelnek, a zsidk
ellenben csak egyeent, spedig testeen istensget ismernek el: szentsgt-
azokat, akik az istenek kpeit muland anyagokbl az
emberek hasonlatossgra ksztik; az a bizonyos lny rk s
brzolhatatlan, s nem pusztulhat el. Ezrt semmifle szobrot nem llita-
69
nak vrosaikban, nemhogy templomaikban; a kirlyoknak nem hdolnak
gy, a csszrokat nem tisztelik ezzeL"
32 A nv a vagy - szemtelen szval kapcsolatos.
Homrosz fliszban (2,212-222, 244-245, 265-270) a legrtabb ember
a Trja fala alatt sszegylekezett grgk kztt, aki radsul szemte-
len s gnyos is volt. Mivel Agamemnnt is rgalmazta, Odsszeusz
meg is tlegelte. Egy kori szobor gy brzolja Thersztszt, mint
akinek szokatlanul hossz a koponyja, vonsai pedig r.endkvl
torzak. Nagy szjbl, amely ordtsra nylik, szinte minden foga
kiltszik. Tekintete buta s alattomos (kori lexikon II. 1904: 1013-1014).
33 A grg gondolkozs szerint a dolgok lnyegnek meg-
ismersre nem a szubjektv s csalatkozsra tlt rzkels ltal lehet
eljutni. Mindazonltal az rzkels legmagasabb szin* a lts
valsul meg. Efzusi Herakleitoszt ezt gy mondta (Sebestyn 1898:
70):
"Ahol a lts, halls, tapasztals szerepel, azt n nagyra becslm." "A
szem pontosabb tan a flnl."
A dolgok lnyegt, valsgt csak az rtelem kpes felfogni. Platn
gondolkodsnak clja az volt, hogy rtalljon arra, ami valban
ltezik. A ltezsnek kt formjt hatrozta meg, s ezeken bell mg
kt-kt fajta ltezst llaptott meg. 1. Ltezik egy n. po:rov
azaz: a) lthat, rzkeinkkel felfoghat valsg: az emberek, llatok
nvnyek s trgyak. Ezeknek is van bizonyos realitsuk, ltk. Azrt
mivel ezt a Nap, minden let s lt forrsa
teszi b) Viszont a lthat dolgoknak rnykpk, tkrkpk
is ltezik, amelyeknek szintn van egy csekly realitsuk. gy a lthat
dolgok s azoknak tkrkpei a ltezs fokozatt,
a vilgt. A lthat vilgra s rszeire az hogy
keletkeznek s elmlnak, s ezrt itt semmi sem lland vagy rk. 2.
Magasabb fok ltezse van a szellemi vilgnak (VOlltV -
felfoghat vilg). Ugyanis ebben semmi sem vltozik, keletkezik vagy
mlik, s ez a valsgos ltezs, az oucrtu vilga. a) Ennek a vilgnak
alacsonyabb fok valsgai a geometriai testek; b) magasabb fokak
pedig az idek. Platn teht azt lltja a szl tanval, hogy
a lthat vilg fggvnye a valsgosan szellemi vilgnak, ahol
a J ideja minden realits principiuma. A lthat vilg a Nap ltal kap
realitst, a valsgosan pedig Isten, a J ideja ltal. Minden
ltezs eredete Isten lte. Platn azt vallotta, hogy az idek lthatatlan
vilgban mr megfordult emberi llek visszaemlkezik az ott ltott s
70
vltozatlan valsgokra. Ha teht a dolgok valsgnak megismerse
az emberi rtelemhez kttt, akkor a megismers s a tiszta lts
rtelmi ton lehetsges. a szemlletIndbl kvetkezik a grg
llek kontemplcira, meditcira val hajlsa (kori Lexikon Il. 1904:
517-522; Boman 1998: 37-40; Adorjni 2001: 34-36).
Amikor Philn ezt rja: "Mondom ezt nem a testi ltsra, hanem
a lelkire. Mert a valdi, illetve hamis kizrlag ezzel a ltssal
fel", Platn szemlletmdjt juttatja esznkbe: a fizikai lts
csal, az rtelmi, a lelki lts kpes valsgosan felfogni a dolgokat.
A felfogsnak htterben taln Platn alagthasonlata llhat (Pol S08d
514a skk., 533d). Hasonlt fejt ki Philn a Quod omnis probus liber sit 5-
ben:
"Ezek lelki szemk gyengesge miatt kptelenek megltni az rtelemmel
felfoghat vilgossgot ... - O'tOt 'tO VOTl'tov !pwC; l.15Bi.v ou I5t'
acr6v&tav 'tOu Kena IjIUXT]v ...
34 V. De plantatione 92.
35 V. Flavius tudstsval: az Izrel terletn lt essznusok eskt
tettek, s ha egy tag slyosan vtett a szablyzatuk ellen, kizrtk
a (De bello II. 8,143; v. pl. lQS VIII,31-IX,2 - Komorczy
1998: 71).
36 V. De vita Mosis ll,67 (Alexandriai Philn: Mzes lete 1994: 99-100):
"Ennlfogva annyira szerette Istent, mint kevesen msok,. s Isten is szerette
s mert thatotta az gi szerelem kivltkppen tisztelte a mindensg urt
s viszont, az is tisztelte
37 B.qoC;, ms nven Dionszosz (a rmaiaknl Liber) a bor s a ter-
mkenysg, valamint a mmor istene s Megjelense
eksztzisba hajtja az embereket. szrmazik a teljes letrm. Flel-
metes vadsgon keresztl vezet el a boldogt felszabadulsra. Msik
neve ezrt Fe/old s Fe/szabadt (AucrtoC;, , EAW6pwC;). Tiszteletvel
egytt ki a drma s a ditirambus. Homrosz nem sorolja az
olimposzi istenek kz, mivel szerinte a fldn l s az emberek jte-
s ismeri az istenek rajong, orgiasztikus tisztelett
6tlVcrow - Ilisz 6,130 skk.). nnepe kezdetben csak annyibl llt,
hogy egy alkalmi menet ln felkoszorzott boroskancst vittek, e m-
gtt pedig sorban kt bakot. A msodik htra fgvel telt kosarat
ktttek. az nnepet jjeli borozs s lrms zene egsztette
ki, s ezeknek a Bacchae, illetve Maenades nvvel
71
illetett rszeg asszonyok voltak. Innen ered a Bakkhosz, illetve
- lrms nv. Ezeknek az elemeknek ere-
dete a kiszsiai Kbel s Attisz kultuszban (kori Lexikon
I. 1904: 574 skk.)
Philn itt nem a sz szerinti bacchanlik hrhedt hangulatra
gondol, hanem csak hasonlatot keres arra, milyen is a therapeutk
illetve nyert rme. Ugyanez rvnyes ott is, ahol
a therapeutkat a korbantokhoz hasonltja (PHVC 12).
38 ms nven korbszok eredetileg dmonikus lnyek
a grg mitolgiban, Rhea (Zeusz s minden isten anyja, a bke s
szerencse s szolgi, utbb pedig Rhea papjai (Rm-
ban galli). Rhea tisztelete sszekapcsoldott a kis-zsiai Kbel exta-
tikus kultusz val, amely Kr. e. a VII. szzadban jutott el Grgor-
szgba. Az tbb napig tart nnept tavasz kezdetn tartottk,
amikor az - lrms zenesz mellett - hol gysznak,
hol pedig fktelen rmnek adtak hangot a meghalt s jraledt
termszet felett. A szertartsok az istenasszony kedvencnek, Atisznak
legendj bl alakultak ki, aki nmagt megcsonktva halt meg, de
utbb felledt. Rhenak kln papjai (s voltak. A tarka
aranydszekkel teleaggatott nnepi orntushoz tartozott az nsanyar-
gats hasznlt tbbg korbcs. Rhea papjai frfiassguktl is
megfosztottk magukat, s mint valami dervisek, szenvedlyes tnccal,
vad lrmval s fvs hangszerek, dobok hangos muzsikjval
vonultak fel, adomnyokat az istenasszony tiszteletre s
temploma javra. Sztrabn (Kr. e. 63 - Kr. u. 20) ezt rta rluk Hrodo-
toszra hivatkozva (Geografika 10.3,21):
" . .. a Kurtesz s a korbantesz egy s ugyanazok, s azokat a felfegyverzett
tncosokat jelentik, akiket az istenek anyjnak szent rtusra vlogattak ki,
s akik vitz fiataloknak bizonyultak. Korbantok azrt is, hogy gyesen
jrtk klelst utnz tncukat. A betarmonoknak is nevezi Fl,
phaikok, ti, legderekabb betarmonok. (Odsszea 8,250) S mivel a kor-
bantok tncoltak s a rajongk voltak, mindazokra, akik rzzk
magukat, azt mondjuk, hogy korbantokoskodnak."
E magyarzat szerint a - kornbant nnepet lni, korn-
bantokat utnozni ige sszetett sz s a Kopu1tttw - szarvval klel,
illetve -lpni jtt ltre.
A korbantok kapcsolatba hozhatk mg az gei-tengeri Szamo-
thrakn gyakorolt kultusszal is. A szamothraki misztriurnkultusz
a termkenysgrtusokbl ki, s aKabirok, hellenizlva
a Dioszkroszok, teht Kasztor s Pollux tiszteletre plt. Az elvlaszt-
hatatlan testvrek eredetileg termszeti istensgek, a homlyba hajl s
72
a fny voltak, a hajk is. (Ezrt
viselte nevket az a haj is, amellyel Pl apostol Rmba tartott -
ApCsel 28,11). A szamothraki misztriumvallsba beavatssallehetett
belpni. A beavatandktl nem erklcsi, hanem kultikus tisztasgot
kveteltek, s gy tartottk, hogy a kultuszba kegyesebbekk,
s jobbakk vlnak. (Mitolgiai Enciklopdia 1988, 707-708;
Okon Lexikon II. 1904: 637 skk.)
Philn itt Platnt utnozhatta (v. In 533; Conybeare
1895: 201-202); a korbantokat a De opificio mundi 71-ben is megemlti.
39 A therapeutk vagyonhoz val viszonyulst ezek jellemzik:
a rendbe val vgleges belps javaikat, hogy mso-
kon segtsenek, de magukon is, mert minden idejket az elmlkedsre
kell fordtaniuk (PHVC 13, 16); ezzel a trsadalmi igazsgtalansgokat
is megszntetik s a maguk krben rvnyre a ml-
tnyossg s elvt (PHVC 17, 20, 39, 70). Mindez az
essznus gyakorlathoz hasonlt. Ott a novciusok felvtele hrom
lpsben trtnt. A kzssg a "rtelme
s gyakorlata" meg (lQS VI,13-14) s megismertette
vele a kzssg szablyait majd megvizsgltk "szelleme s csele-
kedetei A egy vben mr a kzssghez tartzhatott,
de mg nem vehetett rszt a kultikus tkezseken s jegyzkbe vett
javait mg nem csatoltk a kzssg tulajdonhoz (lQS VI/15--21; v.
De bello II. 8,3. 122). A prbav letelte utn ismt vizsglat al vetettk.
Ha felvtele mellett dntttek, akkor tvehette a "munkjt vigyz
s bejegyezte vagyont s jvedelmt (lQS 1,11-13; VI,21-
23). De bello II. 8,134-142 gy szl:
"Aki be akar lpni a szektba, azt nem veszik fel rgtn maguk kz,
hanem a kzssgen kvl kell lnie egy esztendeig, az
letmdjuk szerint; ez alkalommal kis baltt, a mr fentebb emltett ktny t
s fehr ruht kap. Ha a alatt bizonysgot tett nmegtartz-
tatsrl, akkor kzelebb jut a kzssghez, rszesl a megtisztt szent
de a kzs letbe mg nem veszik fel. Miutn megvizsgljk
bizonysgt adta llhatatossgnak, mg kt vig jellemt is, s ha ebben
a tekintetben is mltnak bizonyul, csak akkor veszik fel vglegesen
a rendbe. De rszt vehetne a kzs tkezsen, a tbbi tag
rettenetes eskt kell tennie, hogy mindig tiszteli az istensget, teljesti
ktelessgeit embertrsai irnt, sem a maga akaratbl, sem parancsra nem
okoz krt senkinek, mindig a gonoszokat, s tmogatja az igazakat,
engedelmessget tanst mindenki, de klnsen a irnt, mert
akinek hatalma van, az csak kaphatta. Tovbb meg kell eskdnie,
hogy ha esetleg elljrv lesz, soha nem bizakodik el hatalmban, s sem
ruhzatval, sem egyb cifrasgokkal sem akar klnb lenni azoknl, akik
alja vannak rendelve. Tovbb ktelezi magt, hogy mindig marad az
73
igazsghoz, megveti a hazugsgot, tisztn tartja kezt a tolvajlstJ, lelkt
pedig a piszkos semmit el nem titkol trsai viszont
idegenek nem rulja el a rend titkait, akkor sem, ha hallra knozzk;
vgl megeskszik, hogy a tantsokat csak olyan alakban kzli msokkal,
ahogy vele kzltk, hogy sohasem kvet el tonllst, hogy rendje kny-
veit s az angyalok neveit titokban tartja. Ilyen eskkkel ktik magukhoz
a jellteket."
Ld. mg Pro Iudaeis defensio 4:
"Szabadsgukat letmdjuk bizonytja. Vagyonszerzsre egyltaln nem
llnak. Egyikknek sincs semmifle magntulajdona: sem hza, sem rab-
szolgja, sem kisbirtoka, sem marhja, sem brmi eszkze, illetve vagyon-
bl szrmaz nyeresge. Mindent lettbe helyeznek egy kzs alapba, s
kzsen hasznljk mindannyiuk jvedelmt."
A PHVC nem tudst a therapeutk gazdasgi sem
pedig arrl, hogy anyagi javaikat valamilyen illetve pnz-
tros kezelte volna, amint az a qumrni essznusoknl trtnt (ld. CD
XIV,12-13. 20). Philn taln lnyegtelennek tartotta lejegyezni ezeket,
mivel a PHVC-ban a therapeutk meditatv kegyes-
kvnt rni (PHVC 1). Viszont a therapeutk vagyonrl val
lemondsnak gyakorlata az essznusok vagyonkzssghez s
kzs munkjhoz hasonlt, a De bella II. 8,122-127 ekkppen
nyilatkozik:
74
"A gazdagsgot megvetik, s csodlatos intzmnyk a vagyonkzssg;
nincs nluk senki, akinek tbbje volna, mint a msiknak. Tudniillik nluk
szably, hogy aki be akar lpni a szektba, kteles odaajndkozni vagyo-
nt a kzssgnek, s ezrt nluk nincsen sem megaiz szegnysg, sem
mrhetetlen gazdagsg, hanem mindaz, ami az egyesek vagyonbl
mindnyjuknak kzs vagyona, mintha testvrek volnnak. Az
olajat szennyesnek tartjk, s ha valakit megkennek, akkor az le-
mossa mert a durva ppoly dicsretesnek tartjk, mint azt,
hogy mindig fehr ruht viselnek. A kzs vagyon sztbbsggel
vlasztjk, s kivtel nlkl mindenki kteles a kzssg rdekben munkt
vllalni.
Nincs kln vrosuk, hanem minden vrosban sokan laknak. A szekta
tagjainak, akik mshonnan jnnek hozzjuk, mindenket rendelkezskre
bocstjk, hogy csak hasznljk, mintha a sajtjuk volna, s olyan emberek-
hez is, akiket soha letkben nem lttak, gy mennek be, mintha legjobb
bartaik volnnak. Ezrt tra sem visznek magukkal semmi egyebet, csu-
pn fegyvert vdekezsl a rablk ellen. Minden vrosban van a szektnak
gondnoka, azrt, hogy az idegeneket ellssa ruhzattal s
minden szksgessel. Ruhzatuk s egsz megjelensk olyan, mint
az iskols gyermekek: ruht s addig nem vltanak, amg egszen el
nem rongyoldott vagy el nem kopott a hosszas hasznlatban. Nem
vsrolnak egymstl, nem adnak el egymsnak semmit, hanem mindenki
odaadja a maga tulajdonbl a msiknak azt, amire szksge van, s meg is
kapja viszont azt, amire neki van szksge. minden ellenszolgl-
tats nlkl megilleti a msiktl mindaz, amire szksgk van."
Mindkt kzssget a vilgtl val elklnls magatartsformja
jellemzi (Amuszin 1986: 131). Ezt mutatja lQS II,26-IIl,2 negatv
megfogalmazsa:
"Mindama szemlyt pedig, aki elutastja, hogy Isten szvetsgbe belpjen,
hogy tovbbra is makacs szvvel jrhasson, ne szmtsk az val
szvetsgbe, mivel lelke megvetette az igazsgos tletet ismere-
tnek ktelmeit. Nem trekedett lett megvltoztatni, s az egyenesek-
hez nem szmtjk. Tudst, erejt s vagyont ne vigye be a kzssg
tancsba ... "
Ezt a dualista szemlletmdra elklnls-ignyt
rzkelteti az essznusoknl: lQS III,26-IV,19; V,1-l8;
4Q258 (4QSd olim 4QSb frg. 1. 1,1-10); VII,24-25. A qumrni kegyessgi
irnyzat zrt kzssget alkotott, s tagjai arra trekedtek, hogy elha-
troldjanak a vilgtl, azaz "megtrjenek minden gonoszsgbl" s
"elklnljenek az lnoksg gylekezetnek (lQS V,l-2).
Ennek sz-i megindoklst zs 40,3-ban fedeztk fel (lQS VIII,ll-14;
ld. mg: lQS IX,19-20):
" ... klnljenek el a Szentek a Kzssg emberei tancsnak krn bell...
Amikor pedig ezek Kzssgg lesznek Izraelben, jelen szerint
klnljenek el a gylekezetnek hogya pusztba
menjenek, hogy ott egyengessk azt az utat; ahogyan rva van: egyen-
gesstek az utat a pusztban, svnyt a mi Istennk szmra."
Mindazok, akik nem csatlakoznak kzssgkhz, "Belil osztlyr-
szhez" tartoznak tekintettk. "Az Isten osztlyrszhez" tartoz
kzssgi tagokat, ti. azokat, akik belptek a "szvetsgbe", a szekta
papjai az roni ldssal ldottk meg; viszont a lvitk az roni lds
negatv formuljval tkoztk meg mindazokat, akik Belil osztlyr-
szhez tartztak (lQS II,l-lO).
Ez a pusztba kivonul elklnls lthat a therapeutknl is
(PHVC 19-20, 22). Az elklnls gondolatt tkrzik a PHVC s
a qumrni kzssg szablyzatnak prhuzamba llthat rszletei is.
lQS 1,11-14 (v. PHVC 13):
75
"Mindazok pedig, akik nknt ajnikoznak a Hozz val ('emet),
vigyk be egsz tudsukat, erejket s vagyonukat Isten kzssgbe.
Tudsukat, hogy azt az Isten parancsai irnti ('emet) megtisz-
ttsk; erejket, hogy megmrjk az tjai tkletessgnek
egsz vagyonukat pedig az igaz tancsnak
lQS V,16-18 (v. PHVC 11, 20):
"Mindazok, akik belpnek a Kzssg rendjbe, Isten szne lpjenek be
a szvetsgbe, hogy mindenben gy cselekedjenek, ahogyan parancsolta,
s ne hagyjk az el, semmifle flelem, rettegs, avagy megprbltats
miatt, amelyeknek ki lesznek tve Belil uralma alatt."
..
lQS V,1-3 (v. PHVC 17):
"Ez pedig a szablyzat a kzssg emberei szmra, akik nknt ajnIkoz-
nak, hogy megtrjenek minden gonoszsgbl, s llhatatosan maradjanak
mindenben, ami (Isten) parancsol, akarata szerint; hogy elklnljenek az
lnoksg gylekezetnek s egyesljenek a Trban s
vagyonban, s megtrjenek Cdoq fiai, a papok a szvetsg megtarti
szerint, s a kzssg embereinek tmege, a szvetsgben llhatatosak
szerint."
A therapeutk elklnlsben s sajtos letmdjban ktsgtelenl
fel lehet fedezni a pthagoreus hatsokat. a therapeuta kzssg
a pthagoreusok szervezetnek msolata, mivel ezek is lakatlan
terletekre vonultak vissza, feladtk vagyonukat s bcst mondtak
bartaiknak; vegetrinusok voltak s nem fogyasztottak bort, fehr
ruht viseltek, bizonyos csoportjaik pedig a nemi is tartz-
kodtak (Levy 1927: 231-234; ld. mg: Geoltrain 1960: 27).
A therapeutk azrt vetettk meg s kerltk gazdagsgot s
a gazdagokat is, mert a trsadalmi s gazdasgi egyenetlensgben
a teremtskor adott rend felborts t lttk (PHVC 70). Ugyanilyen
kemnyen tli el a gazdagsgot a CD IV,lS-18 is, amikor azt Blil
egyik kelepcjnek nevezi:
"Belil hrom kelepcje, Lvi, Jkob fia beszlt, hogy ezekkel ejti
csapdba Izraelt, s lczza magt az igaz hrom fajtjnak. Az ez
a parznasg (zenut), a msodik a vagyon, a harmadik a szently tisztta-
lansga."
IQS XI,2 pedig megvetssel beszl azokrl, akik "a vagyonrt resz-
ketnek." Ez a radiklis viszonyulsmd a therapeutknl
is nyomon de Jzus igehirdetsben is (nem szolglhattok
Istennek s a Mammonnak - Mt 6,24). A therapeutknak el
kellett szakadniuk, ami addigi jelentette (18). A rend
lelki kzssgg kvnt formldni, amelyben a tagok
kztti kapcsolat is a lelki szempontok szerint plt testvrsgg.
40 Az rtelmi, lelki ('tU<pA<;, 'tcl<; 8laVOta<; 'tU<pA()'ttOUCrLv), a gaz-
dagsg miatti vaksg gondolatt Philn a De somniis rsban is
rinti (1,248):
... s htra tekintgetnek, res vak gazdagsgot, s rzketlen
hjassgot s rtelem nlkli szpsget zve, s mindazt, ami ezekhez
hasonl ... " - ... /; "ta. 07tow Kat vwna, KW<p"V Kat
"tU<pAV 7tAOU"tOV KaL EuoapKav Kat VOU
KaL OUyyEVij W10tS ...
Ld. mg De virtutibus 54; De Abrahamo 70; v. mg De decalogo 66-68,
ahol a blvnyoknak szolgl embereket nevezi vakoknak.
41 Anaxagorasz materialista pthagoreus filozfust (sz. kb. Kr. e. 500;
72 vet lt) vallstalansggal vdoltk s hallra tltk. gy
zetsbe knyszerlt s Athnt elhagyva Lampszakoszban telepedett le,
ahol lelkes tantvnyi kre tiszteletnek rvendhetett. Plutarkhosz ezt
mondta Anaxagoraszrl (Periklsz 16,5):
" .. .lemondott otthonr!, s fldjt s juhok legeltetsre
hagyta a s nemes "
Az vallotta, hogy a vilg a mozgat er7c (pl. a hasonrszek egyesls-
nek elve: a vz ll) hatsra jtt ltre, s ezt nevezte
rtelemnek (vou<;). Teht a transzcendens
Vallotta az melyeket spermnak (cr1tpJ.la) nevezett. Azt
lltotta, hogy nincs keletkezs, csupn talakuls s vegyls (kori
Lexikon L 1904: 132). Szimplikiosz, Arisztotelsz kommenttora gy
jegyezte le az anyagrl s szl tantst (Sebestyn 1898:
125-126):
" ... Ha ugyanis brmely dologban minden anyag rszei megvannak, mint
azt imnt mondottuk, akkor egyik a msikkal vegylve meggtolnk [az
rtelmet], hogy fggetlen maradjon. Minden dolgok kzt ez a legfi-
nomabb s legtisztbb, tletet mond brmely dologrl s legtbbet r. Ami
l, legyen az nagy vagy kicsiny, azon az rtelem uralkodik; a mindensg
krlforgst is llaptotta meg, hogy fogva keringjen a min-
densg ... sszevegyl tet s sztklnltet s elvlasztottat mind flismerte
77
az rtelem; s ami volt s megtrtnt, ami most van s meg fog
trtnni, mindazt az rtelem rendezte ... "
42 Dmokritosz (Kr. e. kb. 460-361) pthgoreus filozfus gazdag
csaldban szletett, vagyont utazsokra klttte. Teljes visszavonult-
sgban lt s a termszet kutatsnak s a blcselkedsnek szentelte
lett. Mestervel, Leukipposszal alkotta meg az atom hipotzist.
Materialisztikus gondolkodsa nem zrta ki az isteni lnyekben val
hitet. A lelket is gmb alak parnynak kpzelte. Az emberi
let cljt a llek nyugalmnak (d:n'}uflu) elrsben ltta, s ezt az
rzki lvezetek mentes llapotban kereste. A vagyonhoz val
viszonyulst tkrzik a fennmaradt mondsok is (Sebestyn
1898: 171k, 174-177):
..
"Ha nem vgydol sokra, a keveset is soknak fogod ltni; mert ha a keveset
elrted, ez a szegnysgedet teszi a gazdagsggal."
"A s az hsg hasznos, a maga idejn a kltekezs is; de blcs
ember dolga megismerni (mikor melyik val?)."
"A pnzzel okosan lni hasznos a s a nppel val jtettekre;
balgatagul lni vele annyi, mint elpazarolni mindenkinek."
"A pnzsvrgs, ha csak az elgltsg hatrt nem szab neki, a legnagyobb
szegnysgnl is sokkal nyomasztbb: mert nagyobb vgyak nagyobb
nlklzseket szlnek."
"Valamint a feklyek kztt a legveszedelmesebb betegsg a rk, gy
a kincsek kzt az embert nem s mgis tarts birtokok."
"A gyermekek kzt szt kell osztani, mint egyb dolgot, gy a vagyont is,
mint tetteik mlt (jutalmt), s egyttal vigyzni kell, hogy semmi a kez-
ben ne maradjon, ami a dolgokat elronthatn. gy egyenknt sokkal takar-
kosabbak s a vagyonszerzsre hajlandbbak lesznek, s egyttal versenyez-
nek egymssal. Mert amit kzs kltsgre adnak ki, az nem olyan teher,
mint a sajt kltsgeik; s amit gy (sc: kzsen) szereztek, az nem szerez
annyi rmet, hanem sokkal kisebbet."
"Nagyon is heves vgydsok minden utn, vakk teszik a lelket msok
irnt."
43 Az a<p' Ul.flU'tO<; - jelentse: sajt magtl, sajt beltsa szerint, a
maga alapjn. Ugyanis a uIflU a (vr szerinti) szrmazs,
illetve eredet kifejezsre is szolgl (Liddell- Scott: Perseus).
44 Pontosabban: msz 13,5--6 Vlyi-Nagy Ferenc fordtsban (Sros-
patak 1821. II.), melyet azrt rszestettem Vrtesy
(Budapest 1913) s Devecseri Gbor fordtsval szemben (Budapest
1992), mivel ez cseng ssze Philn mondataival s a Hippokra-
tsznek tulajdontott idzettel.
45 V. 1QH X,22-25:
"Nem jogtalanul szerzett javakkal tmogattl engem, s vagy[onnal sem
trtetted el sz)vemet; nem hsteremtmnyt adtl nekem menedkl."
lQS X,18-19:
"Nem hevlk a gonoszsg gonoszul szerzett vagyonra nem
vgyik lelkem ... "
Ld. mg 1QS VIII,5: "gonosz vagyon"; v. mg CD gazdagsgellenes
gondolataival:
VI,16: " ... ne fosszk ki az npe szegnyeit, hogy zvegyek vljanak
prdjukk ... "
VII,4-7: " ... mivel nem fordultak el a lzadk tjtl, hogya parznasg
(zenut) tjaiba, s a gonosz vagyonba gabalyodjanak. Bosszt lltak s
haraggal voltak trsaik irnt; minden trsa ellen, s kzmbs
volt mind vrrokonai irnt. Gonosz szndk utn mentek,
szereztek vagyont s harcsoltak."
46 V. Quod omnis probus liber sit 79,84:
47
[79) "Nincsen kzttk egyetlen rabszolga sem, hanem egyig
klcsnsen szolglnak egymsnak. A rabszolgatart nagyurakat eltlik.
Nem pusztn amiatt, hogy igazsgtalanok, s srba tiporjk az egyen-
hanem azrt, mert istentelenek s megrontjk a termszet rendjt,
amely az igazsgos anyai szoks alapjn mindenkit egy s ugyanazon
mdon hozott vilgra s nevelt, s nem nv szerinti, hanem tnylegesen
valdi, destestvrekk tett. Ezt a szrmazs szerinti bortotta
fel alattomos mdon s teljes egszben a mindinkbb elhatalmasod
telhetetlensg, s a meghitt csaldi kapcsolat s barti szeretet helybe
elidegenedst s ellensgeskedst hozott."
[84) ... "Ernyessgk pldi pedig ezek: megvetik a vagyont, nem vgynak
s lvezetre, nmegtartztatk, kitartk; ezek mellett pedig
kevssel is berik, egyszeriek, elgedettek, nem dlyfsek, tisztessgtudk,
kiegyenslyozottak, s annyi meg annyi ezekhez hasonl erny. Embersze-
retetk pedig a jakarat, a mltnyossg, s a minden kpzeletet fellml
kzssgvllals, itt illik rviden szlanom."
A PHVC 13- 14, 16-17-et v. Quod omnis probus liber sit 76-77:
[76) " ... a maguk gyt is s a krnyezetkben lknek is
hasznra vannak. Ezstt s aranyat kincstrba nem gyjtenek, nyeresg-
vgybl sem vsrolnak nagy fldterleteket, hanem csak annyi hoz igye-
79
keznek hozzjutni, amennyi a meglhetshez nlklzhetetlenl szksges.
[77] gy ht minden szinte csak azok, akik pnztelenek
s vagyon nlkliek lesznek, s a tbb fradozsban vagy jszerencse hi-
nyban is a leggazdagabbaknak tudjk magukat, mivel gy tlik, hogy
ppen a kisigny s a megelgedettsg jelenti a dsgazdagsgot."
48 Az szvegben ll oucruiiv az OtKtWV korrekcija. Az az OtKtWV
a Xl. szzadi Codex Admontensis 359-ben (A) ll. V. Quod omnis probus
liber sit 76-78:
[76] " ... Ezstt s aranyat kincstrba nem nyeresgvgybl sem
vsrolnak nagy fldteruleteket, hanem csak annyihoz igyekeznek hozzjut-
ni, amennyi a meglhetshez nlklzhetetlenl szksges. [77] gy ht
minden szinte csak azok, akik pnztelenek s vagyon
nlkliek lesznek, s a tbb fradozsban vagy jszerencse hinyban is a
leggazdagabbaknak tudjk magukat, mivel gy tlik, hogy ppen a kis-
igny s a megelgedettsg jelenti a dsgazdagsgot. [78] ...
vagy szatcskodsrl, vagy arrl, hogy hajtulajdonosok legyenek, lmodni
sem mernek, s gy tvol tartjk magukat a nyeresghoz
49 A barti trsasgok (hutpu) a grg demokrcia
svel jelentek meg. Kezdetben tbbnyire titkos szvetsgbe tmrlt
politikai egyesletek voltak. Athnben, pldul, a nemessg rdekeit
kpviseltk az uralomra jutott nptmeggel szemben, hogy a v-
lasztsokon, illetve brsgi trgyalsokon httrbe ne szoruljanak, s
jogaikban meg ne rvidljenek. Nem riadtak vissza a rgal-
mazsoktl, izgatsoktl, mg az orvgyilkossgoktl sem. Tev-
kenysgket azt tette mg veszedelmesebb, hogy a vrosllamokban
titkos politikai szervezetek egymssal is szvetkeztek. Barti
trsasgok, egyletek Alexandriban is lteztek. Ezek azonban mr nem
voltak tisztn politikai tmrlsek, hanem a kzs mlatozsnak,
sokszor fktelen tivomyzsnak adtak keretet (v. PHVC 40 skk.). Aki
egy-egy egyletbe tartozott, tagsgi djat is fizetett, illetve anyagilag is
hozz kellett jrulnia a kzs mulatozs okhoz (PHVC 46). A Kr. u. 38-
ban itt fellobban zsidellenessg ppen az ilyen trsasgok rvn
sdtt fel s jutott a tettlegessgig. A PHVC 72-ben
crcr'tljf-lU sz arrl tanskodik, hogy a therapeutk kzssge barti
trsasgknt, sodalitasknt A sodalitas
szentusi jvhagys volt szksges, melyet csak gy kaphatott meg,
ha rtalmatlan volt, vagy az llam rdekt szolglta. A lzadsokra s
llamellenes tevkenysgekre bujtogat egyleteket betiltottk s
ldztk. (kori Lexikon L 1904: 440, 917.) gy a therapeuta kzssg
vagy Augustus vagy pedig Tiberius csszr uralma alatt kaphatott
80
elismerst. E szerint a therapeuta kzssg mr for-
duljn mutathatott (Conybeare 1895: 297-299).
50 V. Mt 10,37; Lk 14,26; s Mt 19,29; Mk 10,29. Az utbbi kt igehely
esetben szinte szszerinti a megegyezs Philn szavaival.
51
PHVC 19-20-at v. Quod omnis probus liber sit 76:
"Ezek is falvakon lnek. A vrosokat kerlik, mivel a vroslakk
trvnytelensgekhez alkalmazkodnak, s tudjk, hogy ez a trsas ltforma,
mint valami hallos krsgo t okoz lg, gygythatatlanul kitmadja
a lelkeket. Egyesek foglalkoznak, msok pedig olyan mes-
tersgeket a melyek a bks letviteIt szolgljk. .. "
V. mg Antiquitates XIII. 1,5, illetve Quod omnis probus liber sit 84:
"Emberszeretetk pedig a jakarat, a mltnyossg, s a minden kpzeletet
fellml kzssgvllals, itt nem illik rviden szlanom."
Ld. mg De bello II. 8,6,125-127,135,145,139-140; Antiquitates XIII. 1,5.
52 A mondat (noAAaxo I-IEV ouv tfs OtKOUI-IVT]S satI. tO yVOS) tg
rtelmezsi nyjt. Lehetsges, hogy az OtKOUI-IVT] nem
felttlenl az egsz Rmai birodalmat jelenti. Ugyanis Philnt ebben
a is a szndka hajtja. hogy
a kifejezs inkbb csak Palesztinra vonatkozik, ahol az essznusok
ltek. Ha pedig Philn az irnyzat (tO yvOS) szt ltalnos rtelemben
a tgabb essznus mozgalomra hasznlja, akkor Rmai Birodalomra is
lehet gondolni. V. Quod omnis probus liber sit 75:
"Erklcsi jsg tekintetben (viszont) a palesztinai Szria sem termketlen,
melyet a zsidk igen npes nemzetnek nem csekly hnyada lakja.
Nmelyeket, akiknek szma tbb mint ngyezer, essznusoknak nevezik."
53 Nincs nyoma annak, hogy az essznus mozgalom miknt juthatott
el Egyiptomba. Misszijuk ltal (ld. PHVC l)? Vagy az essznus
mozgalom kialakulsa cdokitk kzl menekltek
nmelyek Egyiptomba s fenntarthattk a kapcsolatot az Izraelben
maradtakkal? nletve: az esetleg Egyiptomba mr korbban tteleplt
cdokit.a papok tettk magukv az j irnyzat szemlletmdjt? Vagy
pedig az Egyiptombl Jeruzslembe zarndokl diaszprai zsidk
kerltek kapcsolatba az essznusokkal s kialaktottk a maguk
sajtos, diaszprai essznusmozgalmt? Az viszont tny, hogy az
81
egyiptomi zsidsgnak megvolt a maga kln vallsi (v.
mg Renan . n.: 189-190).
54 A Mareia-t (Mareotis, Birket Mariut; Mo.pto. vagy Mo.pEwnc;
AtIlVTJ) Alexandrtl D-re fekszik. A mintegy 5,5 km hossz s 2,7 km
szles tavat a canobusi Nlus-g oldalcsatorni kpeztk. Nevt a dli
partja mellett Mareia vrosrl s a hasonl kapta.
A vros Alexandritl 48 km-re fekszik D-Ny-i irnyban. Hrodotosz
Mo.pTJ-nak nevezi ezt a vrost (Trtnelem 2,18. 30), ugyangy Thuk-
didsz is a maga trtnetrsban (1,104). Mareia hres volt plmirl,
papiruszrl, valamint borrl (Horatius: dk, 1,37. 14; Vergilius:
Georgica 2,91; ld. kori Lexikon II. 1904: 23).
55 A tmr mondat gy is Kt hz nincs nagyobb tvolsgra
annl, hogy ez ne nyjtan a nlklzhetetlen biztonsgot a benne
lakk szmra.
56 V. Quod omnis probus liber sit 85--86:
[85) "gy ht egyikk sem birtokol valami olyan hzat, ami
ne lenne mindannyiuk tulajdona. Ugyanis attl eltekintve, hogy zrt,
kultikus kzssgekben lnek egyms mellett, helyet biztostanak azoknak
is, akik az vkhez hasonl buzgsgot s mshonnan rkeznek
hozzjuk. [86) Tovbb: egyetlen lstr ll mindannyiuk rendelkezsre s
kzs a mg ruhik is kzsek. Amikor pedig kzs t-
kezsekre kerl sor, eledelk is kzs. Tudniillik sehol msutt nem
tallhat ilyen magas fok, cselekedettel megszilrdtott jszomszdsg
vagy egyttls, illetve asztalkzssg; s ez taln termszetes is. Mert
mindazt a jvedelmet, amihez a nap mint nap vgzett munkjukkal jutnak,
nem maguknak vissza, hanem tadjk azt a kz javra, hogy az
kzs nyeresget azok hasznlhassk, akiknek valami ignyk
van./I
Ld. mg De bello II. 8,120-124,128-132,141-142.
57 1l0Vo.cr'tTpwv - monasztrium, zrka, zrda, remetelak (ugyangy
Liddell - Scott: Perseus is) zrt hely (Vermes 1999: 233). Ez az rtelem
nem azt jelenti, hogy a therapeutkat korakeresztyn szerzeteseknek
(v. Conybeare 1895: 211, 335), amint azt P. E. Lucius
lltotta (v. Lucius 1879: 112-113, illetve rszleteiben: 161-194; s
sszefoglalan: 195-198).
58 V. 1QS XI,5--6:
82
" .. . a fny a szvemben csodinak titkbl val".
59 Az isten-ihlette (t}crmcr&;v) azt is kifejezi, hogy a prftk ha-
gyomnya ihletett. A VflOUC; Kai. Aoyt.a t}crmcrt};vm 8ta.
1tpoqrrj"rwv Kai. Kai. "ta. nAAa gy is hogy itt
a Hber Knonrl, a Trrl, az isten-ihlette prftai s
zsoltrokrl (ratok), valamint egyb apokrif van sz.
60 A himnusz ld. mg 29, 80, 81, 84, 87) eredetileg istenek
tiszteletre rt dal, melyet nnepek alkalmval nekeltek.
hatosban rdott. A sz a fordtsban ktflekppen jelentkezik:
himnusz (25, 29, 87), illetve dicsret (80, 81, 84), ugyanis mindkt kife-
jezs ltalnosan hasznlt erre a fogalomra. A himnusz sz eredete
nem egszen vilgos, de az sz korban egy istensget magasztal
neket jelentett, s gy szembe llt az n. 61tatVOc;-szal, amely tbbnyire
embereknek szl dicsretet s elismerst szlaltatott meg (kivtel
Rm 15,11; Ef 1,6.12.14; Fil 1,11, ahol Isten-dicsretet jelent; a himnuszt
viszont nem hasznltk emberek dicsretnek megnevezsre).
61 rtsd; szrmaz (ld. PHVC 29).
62 A (<puv"tucrwucrt}Ut) fordtssal visszaadott sz olyan jel-
legzetes philni kifejezs (Conybeare 1895: 212), amelynek htterben
a sztoikus llekszemllet ll, hogy ti. az emberi llek kpzetalkotsra,
kpzeletre (<puV"tucrt.u) kpes (ld. Legum allegoriarum II,32).
63 KAaAoucrtv - titkokat "kifecsegni". PHVC 25 arrl tudst, hogy
a therapeutk monostorban szent helyisgnek nevezett szently, illet-
ve monasztrium van, ahol a szent let misztriumaiba trekszenek
belemerlni. A kifejezs therapeuta kegyessg misztiku s jellegre utal.
Az alexandriai zsidsg krben is ltezett olyan misztikus irnyzat,
amely az eleusziszi misztriumvallst utnozta (Cony-
beare 1895: 212, 303). Mzest, a therapeutk pldakpt is megihlette
Isten Lelke (Etttf}wicruv1:OC;) s rvletben, nkvleti llapotban (ES
U"tou KU"tUcrXt};V1:OC;) is nyert kijelentst, akrcsak a prftk
(vf}oucrt(i - ihletett llapotban, nkvletben); v. De vita Mosis II,188 s
192 .
64 Az UTlflPl.U jelenthet szp, derlt, vidm, boldog s szerencss napot,
valamint megelgedett letet. A szt Arisztotelsz hasznlta
(Liddell- Scott: Perseus; Conybeare 1895: 213).
65 .. . eUllJlEpia.v at tOf.lEVOt ullJlEpav, <pWtOC; oupaviou
IhcivotO.v Ullt(OV aVU1tA.llcrtlr;VUl... A tnylegesen
nap" magyarzat, valamint az "gi vilgossg tltse el elmjket"
mondat, amely az imdkozs cljt fejezi ki, arra utal, hogy Philn itt
tvitt rtelemben r: a hajnali fny felderengse - szimblumknt -
a lelki tisztnltst, azaz a valsgos ltst rzkelteti, s arra nyjt
alkalmat nekik, hogy ezrt a szmukra oly fontos kpessgrt
knyrgjenek. A homly belltakor pedig, amikor a stt gondolatok
krnykezik meg az embert, azrt esedeznek, hogy
e lelki valsgltst sem rossz tapasztalatok, sem pedig nyugtalant
rzsek ne homlyostsk el; illetve akkor sem, amikor az jszaka rit
zrkikban tltik magnyosan, s amikor sszegylekeznek, majd
pedig elljrjuk tantst kvetik.
A lers az eleusziszi misztriumvallsra emlkeztet, melynek
szertartsai este hogy az lelkt aggodalmas
rzs s vrakozs tltse, hogy a szertarts majd vilgossgban
folytatdjk (kori Lexikon I. 1904: 628-629).
66 Josephus Flavius a jegyezte le az essznusok is-
tenimdatnak klns mdjrl (De bello II. 8,128-132):
"Istent sajtsgos mdon tisztelik. Ugyanis napfelkelte nem ejtenek ki
szentsgtelen szt, hanem a Naphoz imdsgokat intznek, mintha k-
nyrgnnek, hogy keljen fel. Erre az elljrk elbocstjk a napi
munkra, hogy mindegyik vgezze a maga mestersgt. Miutn pedig
11 rig szorgalmasan dolgoztak, megint sszejnnek, ... s meg-
tisztultan, mintha csak szentlybe mennnek, gy lpnek be az tterembe.
Csendben lelnek, s ekkor a pk sorjban egy-egy kenyeret tesz eljk,
a szakcs pedig mindenki el tnyrt egy tl tellel. tkezs a pap
imdkozik, s az imdsg nem szabad az telhez nylni. tkezs utn
megint imdkozik, gyhogy az tkezs elejn s vgn az Istent,
mint az tel adjt."
V. 1QS VIA-6:
"Amikor pedig megtertik az asztalt, tkezshez vagy hogy jbort igyanak,
a pap terjessze ki kezt hogy a kenyeret vagy az jbort
ldja meg, amelyet megisznak. A pap terjessze ki kezt hogy
a kenyeret vagy az jbort ldja meg."
A kt lers hasonlkppen nyilatkozik a therapeutk, illetve essz-
nusok hajnali imdkozsrl, amely formailag igen-igen emlkeztet
a pthagoreusok napfelkeltekor gyakorolt imdkozshoz (v.
Emi3apoBa 1972: 131). A therapeutkrl szl tudstsban
hogy ez a szekta nem napimd. Flavius kifejezsmdja flrertsre ad
okot (Leaney 1966: 78: "Nagyon hogy Josephus
lers nak rszlete azt jelenten, hogy az essznusok napimdk lettek
volna."), hanem a "Fny Fiai" a "Sttsg Fiai"-val szemben (v.
lQM 1,1 skk.).
Flavius sz szerint ezt rja az essznusok hajnali imdkozsrl a
De bella II. 8,128/ban:
1tpLv ra.p aVaaXEI.V lV lhov oU/)Ev cplH:yyoV1:UL ,rov 1tUlp.OUC;
OE nvac; alnv Wa1tEp KE,Eovm; ava,dluL. - Ugyanis
a Nap felkelne, a szentsgtelen dolgok kzl semmit ki nem ejtenek
(azaz szavuk nem profn dolog, hanem imdsg), hanem hozz (ti.
a Naphoz?) valami knyrgseket (esdekelnek).
A frzis vge - mintha felkelsrt esedeznnek - olyasmit sugall, mint
amit Phil n r a therapeutkrl: naprt esedeznek,
tnylegesen naprt, hogy gi vilgossg tltse el elmjket"
(PHVC 27). Azaz: a lnyeg nem a szimblum, a Nap s annak hajnali
hanem a Nap ltal jelkpezett lelki vilgossg. Krds
azonban, hogy miknt ez az dS aotov prepozcis
szerkezet? Ugyanis az ltalnos szhasznlat szerint ezt jelenti: hozz
(sg. masc. Acc.), s gy ebben az esetben: a Naphoz. Viszont az dS
elljrsznak ilyen jelentsei is lehetnek: szemben, valamire nzve.
Figyelembe vve Philn therapeutk hajnali imdkozsrl szl
lerst is (PHVC 89: "Arcukkal s egsz testkkel kelet fel fordulnak,
s mikzben a napot szemllik, kezket az g fel
naprt s a valsg felismersrt, valamint rtelmi
lesltsrt fohszkodnak ... "), az dS aotov szerkezetet nem a Naphoz
szval kell fordtanunk, hanem ilyenkppen: a Nap fel.
A kt lers htterben teht az a szemlletmd rejlik, hogy a the-
rapeutk vilgossgban "filozoflsa" a kzssg dualista,
sttsg-vilgossg szemlletmdjval van sszefggsben; illetve,
hogy a fnynek kell a sttsg felett, ti. az essz-
nusok szintn csak dualista ltsmdjnak A sttsg
a gonoszsg; a fnynek a Nap, a Nap pedig
Isten (ld. Leaney 1966: 78.: "Vilgos, hogy az essznusok a napot
Istenhez trstottk ... "). V. lQH IV,6:
"Tged kereslek, s, akr a hajnal, biztos, t[kletes f]nyknt ragyogsz fel

lQH VII, 25:
" ... Te [ti. Isten] nekem rk gitest vagy ... "
85
V. ezzel az sz hasonl trstst (lJn 1,5): ... az Isten
Vilgossg s nincsen semmi sttsg.
A fnnyel, azaz igazsggal val kzssg az igazsgossgban, az
Isten trvnye szerinti letvitelben valsul meg, s ez maga az essznus
kegyessgi irny s letmd. Ezrt kellett az essznusoknak ekppen
ldst mondaniuk (lQS IX,26-XA):
"ldja a korszakok szerint, melyeket meghatrozott; a Fny uralmnak
kezdetn, fordulpontjn, amikor visszavonul lakhelyre, 'a sttsg
kezdetn, amikor kinyitja kincseshzt, s sztterti az jszakt;
valamint fordulpontjn, amikor visszavonul a fny amikor felragyog-
nak az gitestek a szent hatrrl, s amikor a
lakhelyre. Az nnepek kezdete ltal, a hnap napjai szerint, fordul-
pontjaikkal egyetemben, ahogyan kvetkeznek, egyik a msik utn."
Ld. mg 1QM XIV,12-14:
"Mi viszont, a Te szent nped, igaz tetteid okn ldjuk nevedet, s
jk nagy tetteidet, llan[dan], az minden [szakaszban] s az 'elren-
delt dolgok' szmra kijellt napkeltekor s jjel, az est
leszlltakor s reggel; mert hatalmas a Te terved s csodatteleid
titkai magassgaidban."
Flavius azt is lerja, hogy az essznusok 11 rig dolgoztak,
s ez utn tkezsre ssze. Az tekhez csak a pap asztali ldsa
utn lehetett nylni, s a kzs tkezst ugyancsak zrta: magasztalst
mondott Istennek, az eledel adomnyozjnak. Ugyanezt gyakoroltk
a therapeutk is, amint ezt Philn a htszer hetedik napi lakoma
bemutatsnl rja (PHVC 66-67). A lakomt szintn csak imdsg
zrja (PHVC 89), de Philn itt ismt a hajnali imdkozs gyakorlatt
mondja el.
Az tkezs s utni ldsmondst teht egyarnt gyakoroltk
az essznusok s a therapeutk. Ez ltalnos zsid szoks volt (Bolyki
1994: 181-184), s azt hogy a Mareia-t melletti therapeuta-
telep laki a zsid tkezshez kapcsold hagyomnyt kvettk s
gyakoroltk, diaszprai zsidk voltak.
Az essznusok tevkenysgeiben mindig rvnyeslnie kellett
a kzssgi vonsnak, s gy az imdkozst is kzssgben gyakoroltk
a szerint (lQS Vt 2-5, 6-8):
86
[2-4] "Ezt a gyakorlatot kvessk mindentt, ahol csak laknak, mindannyi-
an . .. Egytt tkezzenek, egytt imdkozzanak, egyt! tancskozzanak
mindentt, ahol egytt van tz frfi a kzssg tancsbl. Ne hinyozzk
kzlk a papi szemly."
[6-8) "s ne hinyozzanak [ti. a papok) sehol a helyen, ahol tzen egytt
vannak, azok az emberek, akik a Trt kutatjk nappal s jjel, llandan,
egyik a msikat vltva. A Sokak pedig virrasszk t egytt az v minden
jszakjnak egyharmadt, hogy olvassk a knyvet s tletet vitassanak,
s hogy egytt imdkozzanak."
Philn beszmolja nem egszen pontos abban a tekintetben, hogy
a therapeutk imdkozsa mennyire csakis kzssgi al-
kairnakhoz. A PHVC 27 szerint minden nap ktszer imdkoztak:
reggel s este. Ha pedig kzssgi alkalomra is egybegylekeznek,
akkor azrt esedeznek, hogy rtelmk itt is "a valsgot legyen kpes
nyomon kvetni".
A therapeutk reggeli s esti imdkozsa nemcsak az essznusok
reggeli s esti imdkozsval hozhat sszefggsbe, hanem a temp-
lomi tradcival is: a nap 3. rja a reggeli imdsg ideje volt, a 9-ik
rai minha-imdsg pedig az esti tamid-ldozathoz, illetve a naple-
mentekor gyakorolt imdkozshoz kapcsoldott (v. 4Mz 28,3-8;
lKir 18,29; 2Kir 16,15; Ezsd 9,5; Dn 9,21; ApCsel 3,1.) A PHVC 67 s 89
olyan imdsgokat emltenek, melyeket a therapeutk a htszer
hetedik napi s msnap hajnalig tart kzs tkezsei s utn
mondtak. Mindezek alapjn a llapthat juk meg: a) a the-
rapeutk reggel s este imdkoztak, akrcsak az essznusok s
ltalban a ksei zsidsg; b) ha az estli rkban lakomikra
gylekeztek egybe, az kezs s utni imdkozs kzssgben
trtnt; c) ha a therapeutk kzl tbben is hrom, vagy akr ennl
tbb napot bjtltek s ez alatt mindegyikk a maga laksban tartz-
kodott, az esti s reggeli imdkozst - minden szerint -
magnosan gyakoroltk. gy imdkozsuk nem felttlenl a
kzssghez, amennyiben letknek igen lnyeges rsze a magn-
zrkikban folytatott egyni meditcikkal telt el.
67 acrKllcrtC; - gtJakorls, valamilyen tevkenysg vagy akr testgyakorls
folytatsa; igyekvs, trekvs, fradozs. Lelki gyakorlatnak is lehetne
fordtani. Az sz-ben (igei vltozat): igyekvs t, trekvs (ApCsel 24,16;
Varga 19921.
68 V. Quod omnis probus liber sit 80; ld. mg: De bella II. 8,136.154-159.
1
9
Az allegria (aA.Allyopa; ld. mg PHVC 78) olyan kifejtett, fo-
lyamatos metafora, amely egy tulajdonkppeni esemnyt vagy
gondolatot nagyobb kpben fejez ki, s tbbnyire a megsze-
mlyestsre pt. Az allegorizls (aA.AllYopsw) jelkpes, kpletes
brzolst, kifejtst jelent. Az allegorikus szvegrtelmezs grg
A sztoikusok ezzel a mdszerrel kommentltk Homrosz
eposzait.
70 Az itt is olvashat qn,Aocrocp;W: mdszeres, tudomnyos (filozofikus)
vizsglat, rtekezs s rtelmezs kifejts (Liddell - Scott: Perseus); az ige,
akrcsak nvszi vltozata Philn kifejezsmdjnak jellegzetes
kellke a therapeutk szellemi tevkenysgre (ld. mg PHVC 16, 26,
30, 34, 67, 69, 89).
71 tv novoate; (novoa - rejtett rtelem, jelkp.) Ezt a szakszt
hasznltk a grg filozfusok is a Homroszbl kifejtett filozfiai
tanokra. A kifejezs korbbi mint az allegria, melyet Philn is hasznl.
Nla az allegria kt rtelemben fodul allegorikusan
szveg, illetve rtelmezsi mdszer (ld. Somos 2001: 27).
72 A nagyon tmr kifejezsmdot magyarzatos fordtssal igye-
keztem feloldani. A szakaszt Euszebiosz trtnetr is idzi (Euszebiosz
egyhztrtnete 17,10 in: keresztny rk IV. 1983: 77):
"Egsz napjuk, hajnaltl napnyugtig csak ll. Ugyanis a szent
rsokkal foglalkoznak, s az allegoria mdszert alkalmazva az
rklt filozfit, mert azt vlik, hogy az emltett szveg szavai egy
olyan elrejtett valsg jelkpei, amely az allegrikban trul fel."
73 PHVC 28-29-et s 78-at v. Quod omnis probus liber sit 82:
"Tudniillik a szimbolikus mdszerrel filozoflnak, ami nluk rgta
hasznlt mdszer."
74 Ld. Euszebiosz egyhztrtnete 17,13 in: keresztny rk IV. 1983:
77:
"De nemcsak a foglalkoznak, hanem nekeket s himnu-
szokat is szereznek Isten tiszteletre, versmrtkben s dallamra,
termszetesen betartva a tisztes mrtket."
Az nekek s himnuszok emltse mellett a htszer hetedik napi
sszejvetel s lakoma lers nl olvashatunk rszletesebben a the-
rapeutk s Miutn az elnk befejezi
a tantst, "felll, s Istennek klttt dicsretet nekel" q8Et
'tOY frEV). Esetenknt lehet ez egy jabb nek
is, melyet sajt maga szerzett, vagy pedig valami rgebbi, mely
a hajdani szrmazik (80). Vagyis: a) a therapeutk kegyes-
sgi irnyzata fogva gyakorolja a kultikus neklst,
88
zsoltrozst - az rstanulmnyozs, elmlkeds s imdkozs mellett;
b) a himnuszokat a kzssg elljri kltttk, maguk tantottk
be a kzssg tagjainak; a mr himnuszkincsket
folytonosan gyaraptottk jabb nekekkel; c) a himnusznekls
kzssgi jellegi volt.
Flavius nem beszl az essznusok ellenben
a qumrni szvegekben s tredkeikben szmos himnusz,
hlaads, egyni s kzssgi knyrgs maradt fenn. lQH, pl.,
kttucatnyi himnuszt tartalmaz; nyelvezetk, kpa-
nyaguk pedig az sz-i zsoltrokhoz hasonl s a ksei zsoltrkltszet
egyik gnak (Komorczy 1998: 183; Vermes 1998: 71).
a kzssg lehetett (Amuszin 1986: 94; Frhlich
2000: 430). Az essznusok kzssg is az sz-i szent iratok talajn llt,
akrcsak a krkn kvl tbbi palesztinai zsid. Viszont sajtos
szemlletk s nazonossguk szksgszeruen kvetelte a maguk
nekeinek, himnuszainak, ldsmondsainak s liturgikus imdsgai-
nak megalkotst (Bardke 1958: 132-133). Az sz-i s zsid hagyo-
mnyokat s tment therapeutk (Friedlander 1974: 288)
szintn sajtos szemlletet vallottak s sajtos letvitelt gyakoroltak,
noha is az sz-i iratok irnti mly tisztelet jellemezte. De
a diaszprai nazonossgon bell is j, sajtos identitst alaktottak
ki, s ennek az irnyzatnak, akrcsak a palesztinai essznusoknak,
szintn meg kellett teremtenie a maga nekkltszett. A therapeutk
tekintlyes elljrinak "sokfle s dallam" neknek
kltse (80) prhuzamba llthat az essznusokval (Amuszin 1986:
94; Vermes 1998: 71).
Philn felsorolja a therapeutk nekkltszetnek is.
azt jegyzi meg, hogy "nekeket s himnuszokat
Kui is kltenek" (29). Az nek - meghatrozs
a bibliai zsoltrirodalomban is sokszor ,'\0 (nek; ld. pl.:
Zsolt 31,1; 45,1; 46,1; 48,1; 65,1; 66,1; 67,1; 68,1; 75,1; 76,1, 83,1; illetve a
grdicszsoltrok felirata is) gy, ahogy ezt a Philn ltal
hasznlt LXX is (v. O"'WiJ -' - nekek
neke; ld. mg: "WiJ niJ:J-'f - 7t(icrut ut tJuypst; ,ou -
Prd 12,4/6). A megjells pedig szintn hasznlatos a
LXX-ban (pl.: Zsolt 6,1; 53,1; 54,1; 60,1 64,2; 66,1; 71,20; 75,1; 99,4;
148,14).
A therapeutk tekintlyes elljri, a hajdani "sokfle
s dallam neket hagytak htra: jambikus kltemnye-
ket, krmenetre val himnuszokat, italldozati, oltr melletti, szmos
strfra gondosan tagolt s karneklsre szerzett -
yap Kui KU1:UASAonucrt nOAAa f;ncOv npocr08mv
nupucrnov8smv, xOptKcOV cr,poq>Utt; nOAucr,pq>Ott;
EU tUI-!EI-!EtpTJI-!BVWV ... (80). Ez a felsorols a templomi
nektradcit juttatja esznkbe. A kifejezsek itt is azt sugalljk, hogy
a therapeuta kzssg olyan t alkotott, amely
a kanonikus zsoltrkincshez hasonl. mg az, hogy noha
kegyessgk nem a jeruzslemi templomhoz s az
ldozatbemutatshoz, himnuszaik kztt olyanok is vannak, amelyek
a templomhoz (v. 11Q PSALMI), melyben egy Cijn-zsoItr is
fennmaradt (11Q PSALMI XXII,1-15), a templomi liturgi hoz, a bevo-
nulshoz (Zsolt 15; 24 /24,3-6; 100,4; 132; ld. Kselmann - Barre 2002:
34:12) s krmenethez (Id. Zsolt 47; 48 (48,13); 68 (68,25-26), 118, 132).
Kecskemthy Istvn ezt a cmet rta a 68. zsoltr fel: Diadalmenetre val
isteni dicsret. A 25. v.-et pedig gy fordtotta (Biblia. Kecskemthy Istvn
fordtsa 2002):
"Lttk krrnenetedet, oh Isten;
Istenem, kirlyom krrnenett a szentlyben."
Az ldozatokhoz kapcsold zsoltrokhoz v. Kecskemthy ford-
tsnak feliratt a 38. zsoltrhoz (38,1 - :i':l\O'? iiJ'? Dvid
zsoltra; ldozat-je/mutatskor; illetve az 5. zsoltrt, melynek ezt a cmet
adja: Reggeli templomi nek; a 4. v.-et pedig gy fordtotta:
"Uram, korn halld meg szavamat;
korn ldozom neked s vrlak."
(Ld. mg: Zsolt 101,1, ahol a i1Jin,? meghatrozs olyan zsoltrnekre
utal, amely hitvallsknt volt hasznlatos a hlaldozatoknl (Kraus
1966: XXVI-XXVII; v. zs 66,20 - LXX szerint: KUl. a1;ouaouatv
... dm::v KUpWC; WC; av sVByKUtaUV ot utol. lapm;A SI-!Ol. t<lC; &uauc;
UlJ1:COV I-!Et<l IjIUAWOV dc; tOV OtKOV Kupou - ... s elhozzk ... - gy
szl az r -, ahogyan Izrael fiai hozzk ldozataikat (a hber szveg
szerint: te/ldozataikat) zsoltrnekekkel az r hzba.
A therapeutk s essznusok neklse nem felttelezte a templomi
istentiszteleten val rszvtelt. A jelensg sajtos helyzetkkel is
magyarzhat. De ez inkbb arrl beszl, ami Izraelben mr korbban
is gyakorlatban volt, hogy ti. a zsoltrtradci nem csupn a templomi
istentiszteletben lt. Ez mintegy "imaknyvknt szolglt" a zsinag-
gkban is (Magyarzatos Kroli Biblia 2001: 735). Htterkben ktsgte-
lenl ott volt a templom s a kultusz, s gy a tvol zajl let
mgiscsak bekapcsoldott a kultuszba. De az is lthat, hogy az Isten
tetteirt hlt ad "lelki nekek" esetben mr egszen httrbe szorult
az ldozat, s ltaluk lelkibb, szellemibb s kzvetlenebb kapcsolat jn
ltre Isten s ember kztt. Ezeknek kialakulsa mgtt pedig az
90
ldozatokat brl prftai igehirdets llhatott (Molnr 1992: 173,
246).
Lehetsges, hogy az essznusok hlaad hirnnuszainak egy rsze
nneplyesebb alkalmakon zendlt fel. Taln szvetsgmegjtsuk
nnepn. Az viszont bizonyos, hogy a therapeutk a szombatnnepen,
az tvenedik napon nekeltk az elljri nekeiket s hirnnuszaikat
(Amuszin 1986: 92; Vermes 1998: 72). A therapeutk nne-
pn a nagy halll is elhangozhatott (Zsolt 113-118; 136), amennyiben
a Talmud arrl r (Arachin 10,1), hogy ez hozztartozott a pnksdi
nneplshez, s ezt az nnep napjn nekeltk (Conybeare 1895:
308).
A therapeutk himnuszneklst az elnk irnytotta, aki ez ltal
a karnagyi s szerepet is betlttte: a zr sorokat s
refrneket (UKP01:g).,gttU KUl. mindeki nekelte (80). Vagyis
a zsoltrneklshez hozztartztak a kzs "akklamcik" s refrnek
(Geoltrain 1960: 59). A lersbl a therapeutk zsoltrainak olyan
jellegzetessgei rteslnk, amit mind a bibliai zsoltroknl, mind
pedig az essznus hirnnuszkincsnl fellelhetiink (a reszponzorikus
neklsre ld. pl.: Zsolt 121, 134, 136; a refrnekre: Zsolt 46,42-43, 57,
136). A reszponzorikus nekls nem tmasztja al a therapeutk
keresztyn jellegt, ugyanis ezt korbban a zsidsg is gyakorolta.
A mly s magas hangra, szlamokra szerzet
pedig a Gemarban is olvashatunk (ld. Luciusszal szemben Conybeare
1895: 313).
Az neklshez liturgikus tnc is trsult, akrcsak az sz-i trad-
ciban (Zsolt 149,3). Ez - - nem a kzs szent helyen
zajlott, hanem a szabad g alatt (Conybeare 1895: 310-311). A karnek-
lsben szoksos strfk s antistrfk (84; v. mg 88) kapcsn
Geoltrain gy ltta, hogy a therapeutk neklse mgtt a grg
tragdik sajtossgait lehet felfedezni, mert itt tallkozunk
strfkkal s antistrfkkal, azaz a krus mozgsval; s az itt hasznlt
kifejezsek a grg drmai terminus technicus ai (Geoltrain 1960:
59). Viszont nem lehet pontosan eldnteni, hogy Philn itt a grg
vagy pedig a zsid versels formjra utal. Ugyanis az a szndk is
vezethette, hogy feltrja a zsid kltszet gazdagsgt s erre a grg
versels re kifejezseket hasznlt (EAM3apoBa 1972: 97). A the-
rapeutk zsoltrai a qumrni, szintn versszakokra osztott s refrnes
dicsreteire emlkeztetnek (Carmignac 1960: 515-532; EAM3apoBa 1972:
99).
Az azonban nem csak az elnk gyakorolhatta, hanem
olyan therapeuta frfi s is, aki a tbbiek kztt a legnagyobb
tiszteletnek rvendett s egyben a legjobb hang is volt (83). Az
nnepls cscsn a kt csoport vegyes karr egyeslve zengedezett
91
(85). Philn meg is indokolja a frfi s valamint
a krus egyeslsnek szksgessgt, spedig gy, hogy segtsgl
veszi a re annyira allegorikus rsmagyarzat mdszert (85-
88). 2Mz 14-15 elbeszlst, illetve hlaad nekt tartja maga
Isten sztvlasztotta a Vrs-tengert; viszont az utnuk iramod
ellensget mr elbortottk a flelmetes viztmegek. Mzes
knt dalba kezdett (2Mz 15,1 skk.) s hozz csatlakozott Mirim is
a dobokkal tncol asszonyok ksretben. Mirm is
szltotta neklsre asszony trsait (2Mz 15,21). Amikppen az asszo-
nyok tamburinjaikon dobolva tncoltak, akkppen cselekedtek a thera-
peutk is (84). A himnusz- s zsoltrnekls teht a Vrs-
tengernl tapasztalt szabaduls megneklse. Az allegorikus rsma-
gyarzs bravrja itt abban hogy az Izrael szmra
klnben veszedelmes hatalmat tenger a megszabadult
hberek sszessgt szimbolizlja, akik sztvlva kt krust
alkotnak, majd pedig ismt egyeslnek. (E zsoltrozs sz-i
phez ld. mg De vita Mosis, II,246-257-et, melynek nmelyik sora
szinte sz szerint megegyezik PHVC-ban lertakkal). Az mindenesetre
teljesen vilgos, hogy amennyiben a therapeuta frfiak "Mzes-
tantvnyok" (63), akik Mzeshez hasonlan hlaad magasztalst
nekelnek, akkor a therapeutk Mirjm-tantvnyok (87), akik
a frfiak ltal gyakorolt a buzgsgot tanstjk (32).
A therapeutk zsoltrneklse az nnepi lakomhoz kapcsoldott
s ezzel egytt az rvendezs kifejezse volt (84-85,89). A zsoltrnek-
lsben is kifejezsre jut lelkeseds s tlrad rm rokonsgot mutat
a qumrniak szakrlis tkezseinek lgkrvel (ld. Bolyki 1993: 187; v.
Mk 14,26: "s dicsretet nekelve kimennek az olajfk
hegyre"), melyeken a majdani messisi lakoma rmnek
lehetett kstolgatni (v. ennek messisi vzij val: 1Q28a 11,11-22). De
az is megllapthat, hogy ez az nekkel s kultikus tnccal ssze-
kapcsolt jszakai nnepls nem fel az essznusoknl, hanem
misztriumvallsok gyakorlatval mutat hasonlsgot (EJJM3apOBa
1972: 107).
75 Philn gy jellemzi a therapeutkat, hogy azok "az elmlkeds
buzg s mg a "tevkeny letmdra" essznusok
mell lltja (1), azt rzkelteti, hogy a kt kegyessgi irnyzat
nem fggetlen egymstl, hanem hasonl elvek alapjn s
l. De mg az essznusok a Trvny szerinti cselekedetekre teszik
a hangslyt, addig a msik a Trvny feletti a kontemplcit rszesti
teht spiritulisabb irnyt kpviselnek.
Az papi essznus kzssg gy tekintett magra, mint ami
teljes joggal helyettesti az illegitim papsgot, a Templomot s az
92
ldozatokat a gonosz (Amuszin 1986: 155; Vermes 1998: 185-
188). 1QS IX,3-6 gy sz
"Amikor jelen megszabott szerint lteznek majd Izraelben, a szent
szellem alapjul, rk llhatatossgra, hogy engesztelst szerezzenek
a gonoszsg vtkeirt s a mulasztsokrt; hogy nagyobb tetszst nyerjenek
az orszg szmra, mint az hs s a vgldozati zsr; akkor az
ajkak mlt felajnlsa lesz a valdi italldozat, s a tkletes t a tetszst
nkntes lisztldozat. Abban az klntsk el a Kzssg embe-
rei a Szentsg Hzt ronnak, mint a Legszentebbek kzssgt, valamint
a Kzssg Hzt Izrael szmra, a tkletesen jrkt."
A kzssg nknt klnlt el a jeruzslemi s annak
papsgtl, nem rszt a templomi szertartsokon - CD VI,1l-14:
"Senki azok kz!, akik belptek a szvetsgbe, ne menjen azrt a szently-
be, hogy oltrt flslegesen vilgtsa meg. bezrjk a kaput, ahogyan
Isten mondja: brcsak bezrn kzletek valaki az ajtkat" s: ne gyjt-
son senki hiba tzet oltromon! (Mal. 1:10)."
Viszont nem rvnytelenthette a Trvny ltal ldozatokat
(Amuszin 1986: 176). Az tmeneti teht valami igei alap
megoldst kellett tallnia, s ezt fel is lelte az ldozatok prftai
brlatban (pl. zs 1,11-13; Jer 6,20; Hs 6,6; mos 5,22; Mik 6,6-8;
Zsolt 40,7; 50,7-9; 51,18-19), az ldozatokat pedig a becsesebb
imdsggal, "az ajkak mlt felajnls" -val helyettestette (pl. Zsolt
141,2: "Mint jillat fst jusson imdsgom, s kezem felemelse
estvli ldozat legyen." Pid 15,8: "Az istentelenek ldozatja
ges az rnak; az igazak knyrgse pedig kedves nekik." Ez utbbit
a CD XI,20-21 is idzi).
1QS IX,3-6 jl tkrzi, hogy az essznusoknl az "rk llhata-
tossg", "ajkak mlt felajnlsa", a "tkletes t" s a "tkletes jrs"
val, mint az hs s vgldozati zsr, az itall- s
liszt ldozat (ld. mg 1QS VIII, 8-9). Vagyis a szablyzatuk ltal szelle-
mibbnek istentiszteleti mdot helyeztk a templomi rtusok
helybe. Kzssgket a templommal azonostottk, az ldozatokat
pedig a Trvny szerinti cselekedetekkel, amint ezt a 4QFlor = 4Q174
1,6-7 meg is fogalmazza:
,,(Isten) gy rendelte, hogy szmra emberszentlyt ptsenek, hogy abban
mutassk be italldozatul szne a Trvny betartst."
Ebben az emberszentlyben pedig maga a kzssg volt
ldozat Izrael ld. 1QS VIII,4-7:
93
"Amikor pedig mindez bekvetkezik Izraelben, (akkor) szilrdan ll a k-
zssg tancsa llhatatossgban, rk ltetvnyknt, mint a Szentsg Hza
Izrael szmra s mint Legszentebb Gylekezet ron szmra, az
llhatatossg Tani az tlkezs szmra, a Tetszs Vlasztottai, akik
engesztelst szereznek az Orszg szmra, s megfizessenek a gonoszoknak
viszonzsuL"
A templomi ldozatok elutastsra s a "szentebb tisztulsi eszk-
zk" -re Philn is utal, az essznusokrl rt Quod omnis probu.s liber sit
75-ben:
" ... egszen klnleges mdon is Isten szolgi lettek. Nem gy, mint akik
llatokat ldoznak, hanem azt tartjk a legmltbbnak, hogy a sajt maguk
rtelmt tegyk szentt."
Az essznus kzssg nem mondott le vglegesen a templomrl s az
ldozatokrl. Remnykedett, hogy hamarsg beksznt az "esz-
khatologikus ismt ott lehetnek az "j templomban" s az "j
Jeruzslemben" (ld. QM II,5--6, rszletesebben: llQT XI-XVII). A kny-
elklnls ideje azonban hosszra nylt, s a kzssgnek
jobban t kellett gondolnia a maga teremtette helyzett, s gy jutott el
az ldozatok spiritualizlsnak megindoklsig (v. Amuszin 1986:
181). Hasonl jelensg lthat az keresztynek esetben:
amikor kiszorultak a templombl s a zsinaggai a mr
sz-i alapokon is megalkottk a maguk spiritulis temp-
lomt s ldozatbemutatst (IKor 3,17; 6,16. 19: a hvek Isten szent
temploma; ld. mg Ef 2,20-22; 1Pt 2,5: "Ti magatok is mint kvek
pljetek fel lelki hzz, szent papsgg ... "); az ldozatok helyett
pedig az let odaldozsra, a lelki ldozatra esett a hangsly (Rm
12,1; 1Pt 2,5; a prftai kritika vonalnak jraledse pedig mr
korbban is jelentkezett: ... szeretni embernek felebartjt, mint
nmagt, tbbet r minden s vres ldozatnl - Mk
12,33).
Az essznusok templomtl val elklnlst, illetve msfajta
ldozatbemutatst Josephus Flavius is fontosnak tartotta megemlteni
(Antiquitates XVIII. 1,19):
"Ha fogadalmi ajndkot kldenek is a templomnak, nem mutatnak be
ldozatot, s azzal mentik ki magukat, hogy nekik sokkal szentebb tisztulsi
eszkzeik vannak. Ezrt nem is szabad belpnik a kzs szentlybe, teht
kln tarljk istentiszteleteiket."
Az essznus 4QFlor 1,6-7 azt a kvetelmnyt fogalmazta meg, hogy
a kzssgnek, mint "emberszentlynek" a Trvny betartsval
94
(ili,n kell italldozatot bemutatnia (ld. mg: iTinil
1QpHab VII,ll; VIII,l; XII,5; 4Ql71 11,15.23).
A meditatv kegyessget therapeutk szintn csak a Tr-
indulnak ki (PHVC 25, 28-29, 78); de mert inkbb "az
elmlkeds buzg nluk a Trvny cselekedetei szellemibb
formt ltenek, amellett, hogy szeretettel szolglnak egymsnak (12),
mltnyosak (17), gyakoroljk a kzssget, segtsget nyjtanak egy-
msnak (24). A kontemplatv irnyultsgbl kvetkezik, hogy a thera-
peuta kzssg "eleve azt sajttja el, hogy mindig aValsgosan
szemllsre trekedjk, s ez a lts mg a napfnynl val
rzkelsen is tltegyen" (11). Ennek rdekben vonulnak vissza
naponknt monasztriumaikba, gyakorolnak aszkzist (25-26, 28, 30)
s imdkoznak (27). Viszont gy hogy a Trvny cselekedetei
nluk az nmegtartztatsba, mint ernyes
cselekedetbe, "lelki fundamentumba" (34).
A therapeutk "nekeket s himnuszokat is kltenek (29).
Zsoltrozsuk nagy br (ld. 80-81, 83-85, 87), akrcsak az
essznusoknl. nekeik kztt pedig "krmenetre val himnuszokat,
italldozati, oltr melletti, szmos strfra gondosan tagolt s karnek-
lsre szerzett (80) lehet fellelni, akrcsak az essznusok
zsoltr- s imdsggyjtemnyben. Br az essznusok nem vehettek
rszt a templomi istentiszteleten, nekik is vannak olyan nekeik,
amelyek a templomi kultuszhoz kapcsoldnak. Ilyenek A szombati
dalai (4Q400-403, 4Q405), klnlegessgk pedig az, hogy az
ldozatok sznhelyt az gi, tkletes szentlybe helyezik. Ezek a dalok
pldzzk a legkesebben az ldozatok spritualizlsnak bekvet-
kezst.
A therapeutk himnuszainak felsorolt s a figyelemre mlt
meghatrozsai nem csak arra utalhatnak, hogy a is az sz-i
zsoltrtradci folytati; s nem is csak arra, hogy ezek rokonsgot
mutatnak az izraeli essznusok nekeivel. Hanem azt is mutathatjk,
hogy itt is a spiritulisabb formk, az "ajkak tulkai" (Hs 14,3) s
a hlaadssal val ldozatok (Zsolt 50,14. 23) vettk t az ldozatok
helyt. Az elklnlt therapeuta kzssg, s benne a magnyra vissza-
vonult s misztikusan meditl tag nem a normatv zsidsg
zsinaggihoz s Templomhoz. A therapeuta kegyessgi irnyzat -
de benne egymaga az egyn is - gy lel menedket Istennl s oly
spiritulis mdon szolgl neki s jut vele misztikus kzssgre, hogy
az a PHVC 90 szerint: "maga az legmagasabb fok boldog-
sg". Ehhez hasonlt mond el Philn az essznusokrl a Quod omnis
probus liber sit 91-ben:
95
" ... senki sem btorkodott vdolni az essznusok vagy szentek itt bemuta-
tott kzssgt: sem a szerfelett eldurvultak, sem pedig a leglnokabbak s
legalattomosabbak. Mg mindezek voltak az essznus frfiak
erklcsi jsghoz kpest, addig az essznusok termszetknl fogva visel-
kedtek gy, mint akik fggetlenek s szabadok. Ezrt dicsrik kzs tkez-
seiket s mindennl klnb kzssgvllalsukat, amely a tkletes s igen
boldog letvitel legvilgosabb pldja."
76 Geoltrain gy vlekedik, hogy a versmrtkek emltse arra utal,
hogya therapeutk grg nyelvet hasznlatak (Geoltrain 1960: 59), s
ez mert az egyiptomi diaszpra ezt a nyelvet hasznlta.
77 1 .ti;AOS (ld. mg 80, 84, 88). A grg (s hber) kltszetet min-
az jellemzi, hogy hrom kapcsol ssze: a kltszetet,
a zent s a tncot (v. 2Mz 15,20; Br 11,34; 2Sm 6,5; Zsolt 149,3;
150,4 stb., ugyanis a tnc az sz-ben lert zenlsnek is szinte lland
tartozka volt). Msik vonsa pedig az, hogy dialektusok
szerint alakult s A dr nyelvterletre a kzssgi szellem az
Ezrt alakult ki ppen itt a karnekls. A kiszsiai eol
nyelvterletre az hogy az egynek egymstl fggetleneb-
bek, rzkiek, s nyugtalan szenvedly hajtja Ezrt ezen a nyelv-
terleten a melosz kerlt Ezt lantjtk ksretben adtk
s az egyn lelkivilgnak, kzdelmeinek kifejezsre volt alkal-
mas, s az izgalom, a harag s a szerelem s a ktsgbeess, az
rm vagy e1csggeds tbbnyire ngysoros tagokban nyert formt.
Az eol melosz a leszboszi kltszetben rte el cscsfokt Kr. e. VII. s
VI. szzadban, spedig Alkaiosz s Szapph tolln. (kori Lexikon L
1904: 1135-1136.)
78 Itt a ritmus ({mt}I!S) nem az nek ritmusnak dobolst jelenti,
hanem a versels formjt. (A ritmus a 84. -ban olvasha-
tunk: "kezkkel temeznek" - pl!ovla1.S bnxs1.povOI!Ouv'tsS. Ezzel
kapcsolatban rdemes odafigyelni a zenetrtneti szakvlemnyre
(kori lexikon L 1904: 1045):
"a classikus kltszet prozdikus formi mellett a keresztyn nem
egyszer alkalmaztk a sztagszmon s a szhangslyon alapul npies
kltszetet rhythmikus formit is... "A grg keresztyn irodalom
kezdetben csak a prza tern mutatkozott, ... de lassanknt (a 2-ik szzad-
ban) indult a kltszet is, melynek legrgibb nem
brvn szabadulni a classikus kltszet hatalmas befolysa all, mg
a quantitas alapjra helyezkedve grg metrikai formkban kltttek,
s gy mint mlalkotsok nem tallhattk meg a
szvhez utat, mert a np nyelvn mr a Kr. e. szzadokban
httrbe szorult a quatitas a szhangsly ellenben ... Mivel azonban, mint
emltettk, a grg npnyelvben a quantitas enyszetnek indult s helyette
mindinkbb a szhangsly lpett a zsid zsoltrkltszet hatsa
folytn az kori metrikus formk teljes talakulsval kifejlett az kor
hatrn (a 4-ik szzadban) a grg keresztyn (s utna a nyugati latin)
egyhzakban a hangslyon alapul, strophikus rhythmikus
kltszet, melynek a refrain, acrostichis s rm is jellemzetes tulajdonsgait
kpezik ... "
Amennyiben a dolgok gy llnak, a therapeutk ritmikus kltszete
jval fentebb megllaptottakat, s korai a ritmikus
keresztyn kltszetnek.
79 rtsd: monasztrium ld. mg PHVC 25.
80 V. Quod omnis probus liber sit 88:
"Az erny ilyen bajnokait - s itt ne akadjunk fenn a grg kifejezsek
szerinti jelentsn - a filozfia formlja ki. Ez mintegy testgyakorlsknt rja
a dicsretre mlt cselekedeteket, amelyek megszilrdtjk a rab-
szolgasorsot nem szabadsgot."
Philn gy tekint a therapeutkra, mint akik "az elmlkeds buzg
(1). Kontempleijuk alapjai "az tekin-
szrmaz (29), illetve "a prftk isten-ihlette tr-
vnyei s mondsai," s "egyebek is, amivel tuds s kegyessg
egyarnt gyarapthat s (25). Meditciikat blcse-
filozoflsnak tekinti (cptAOcrOcpl - 16, 30, 34; ld. mg
(jJtAOcrOCPi.U - 19, 35, 67, 68-69, 89). E kifejezsek Philn sajtos szk in-
esnek darabjai, mivel gy vlekedik az sz-i iratok mint
amelyek a filozfik filozfija; az szrmaz iratokat
pedig gy nevezi: "a szent blcsessg magasztos tanai" - ta tls LEpUS
cptAocrocpi.uS aoi.OtflU O'Yfl(ltU (26); vagy pedig: "az
blcsessg" - rttpl.OV cptAOcrOcpi.uv (28).
Az elmlkedshez aszkzis (28), nmegtartztats (syKptEtU; - 34)
tartzott: sem eledelt, sem italt nem fogyasztottak napnyugta
mivel gy tartottk, hogy lia filozfia vilgossg illik,
a test szksgeihez pedig sttsg". Nmelyikk pedig csak hrom,
illetve hatnaponknt fogyasztott valamelyes eledelt (34-35).
A therapeutk vilgossgban "filozoflsa" a kzssg
dualista, sttsg-vilgossg szemlletmdjval (ld. pl. 1QS III,l4-
IV,26) van sszefggsben. A helyes ltshoz napfny szksges,
amint azt a platni tants is a valsg megltsa s meg-
97
ismerse pedig csupn a Valsgosan Isten (fny) kzss-
gben lehetsges (ld. 11); v. 1QH VI1,25-27:
" ... Te nekem rk gitest vagy, s szilrdd tetted lbamat a [a talajon
rkre]. Ksznm Neked, Uram, hogy rtelmet adtl nekem igazsgod
ltal, s csodlatos titkaidban tudattad velem ... "
Ehhez hasonl felfogst lthatunk az essznusoknl is. A tiszttalansg
pusztulst s az igazsg Titkok knyvnek
egyik tredke (lQMyst = 1Q27, 4Q299, 4Q300, illetve 4Q301) az essz-
nusok dualista ltsmdjnak ltja a fny t
a sttsg felett. Ld. 1QS III,17-1V,1:
szabja meg mindennek a trvnyt, s az, aki beteljesti azt, akarata
szerint. teremtette az embert is, a fldkereksg uralmra, s kt szellemet
helyezett elje, hogy azokban jrjon, vizsglatnak kijellt idejig. Ezek:
a ('emet) szelleme s az llhatatlansg ('awel). A Fny lakhelyn van
a csaldfja, s a Sttsg forrsbl szrmazik az llhatatlansg
csaldfja. A Fny Hadvezre kezben van az uralom az igazsgossg
sszes fia fltt; a Fny tjain jrnak; s a Sttsg angyala kezben van
az elhajls sszes finak uralma; ezek pedig a Sttsg tjain jrnak.
A Sttsg Angyala okozza az Igazsgossg minden Finak eltvelyedst,
minden aljassgukat, vtkket, s lzad cselekedeteiket Isten
uralma ellen, az titkainak egszen az peridusig (tart
s az sjt sszes csaps s nyomorsgaik kijellt
az vdaskodsnak uralmban (vannak); osztlyrsznek sszes szelleme
pedig (arra szolgl), hogy botlsra ksztesse a Fny Fiait. Izrael Istene s az
angyala pedig segtsget nyjt a Fny minden fia szmra.
teremtette a Fny s a Sttsg szellemeit (is), s ezekre alapozott minden
cselekedetet, s ezek [ltal trtnik) minden szolglat; s az tjaikon
[megy vgbe) minden. Az egyiket szereti Isten az rkkvalsg sszes
kijellt idejben, s minden tettkben kedvt leli, rkre. A msiknak utlja
krt, s annak minden tjt rkre."
Ld. mg: Die Texte aus Qumran 1968: XIV-XV. Amuszin ezt rja ezzel
kapcsolatban (Amuszin 1986: 110-111):
"Ezen alapul a rendszere: a fny - Nap - igazsgossg s a s-
ttsg - gonoszsg. Az igazsg a napnak felel meg, amely a vilgrend
alapja, az let forrsa. A ltja, hogy a fny a sttsg
feletti utn az igazsgossg lesz a trsadalmi let mrtke s
normja."
A tuds, azaz ismeret s az Istennel (fnnyel) val kzssg ekppen
valsul meg (lQ27 =lQMyst 1,5-8; ld. mg 1QH VII, 25-27):
"s ez lesz szmotokra a jele annak, ami trtnni fog: amikor a
szlttei kiszolgltatnak, s szmkivetsbe megy a gonoszsg az igazs-
gossg akr a sttsg a fny Amint a fst elillan,
s nincs tbb, gy el a gonoszsg is, rkre, s nyilvnul meg az
igazsg, akr a nap, az egsz fldkereksgen. Senki, akik [Belil] titka ihoz
ragaszkodik, nem marad fenn, tuds tlti majd be a vilgot, s balgasg
nem ltezik tbb. Ez a dolog bizonyosan bekvetkezik majd, s ez
a prfcia igaz."
Philn rsai szintn azt tkrzik, hogy a Nap Istennek materilis
szimblum a (ld. Quis rerum divinarum heres sit 263). Ugyanis gy
beszl mint aki vilgossg (De somniis liber 1,75), a "Nap
Napja", szellemi Napja a lthat Napnak (De specialibus legibus liber
1,279; De virtutibus 164).
A therapeutk a tiszta ltsrt imdkoznak napjban ktszer, hogy
"gi vilgossg tltse el elmjket" s sszegylekezseiken a val-
sgot legyenek kpesek kvetni (27). Ms szval megvilgosodsrt
knyrgnek, s ezt akr gnosztikus kontemplcinak is lehetne
tekinteni (Geoltrain 1959: 51); viszont csak felttelezs marad, mert
a therapeutk irodalmi alkotsainak hinyban semmi bizonyosat nem
llthatunk; amint az is a felttelezs, hogy a therapeuta kzssg
tvette a hermetizmus bizonyos elemeit. (gy hogy ennek egyes
elemei Philnnl is vagy legalbb is ezekhez hasonl
felfogsok, pl. az intellektus Isteni eredete. Azonban ktsges, hogy
a therapeutkra mg ez az irnyzat is hatott volna; ld. MJ13apOBa 1972:
108-109.)
A gnosztikus kontemplci nyomait az essznusoknl is felfedez-
hetjk. Tagjai felett ugyanis ez az lds hangzik el (lQS II,3):
"Vilgostsa meg szvedet letad rtelemmel, legyen terajtad az rk tuds
kegyelme".
Emellett gy hogy a therapeutk elmlkedshez extzis is
kapcsoldott. Ugyanis a PHVC 26-ban arrl olvashatunk, hogy
lomban is ... az isteni tkletessgek s hatal-
mrl". Azaz ltomsaik vannak, titkokba lesz bepillantsuk, s ehhez
hasonlt r le 1QM X,lQ-ll:
"A szvetsg szentjeinek npe, a parancsolatokat a tudsban
bel[tst ... ], s akik hallgatnak a hangra, s ltjk a
szentsg angyalait; a megnylt akik hallottk a mlysges dolgokat."
Ld. mg 1QH XIV,7: " .. .ltomsod emberei".
99
, A therapeutk, akrcsak a pszeudoepigrf irodalom ltnokainak,
Enoknak, Abrahrnnak, Jkbnak, Lvinek, Ezsdrsnak ltomsaik
vannak, s ezek ltal Isten kinyilatkoztatsnak rszesei. De mg
a therapeutk az "isteni tkletessgek s hatalmrl"
elmlkednek (26) s a "blcsessg tanait" szemllik (68), s gy kevsb
rdekli trtneti exegzis, addig az essznusok azt kutatjk, hogy
az sz knyveiben mit kzl Isten a (Geoltrain 1959: 51-
55).
A therapeutk aszkzissel egybekttt igetanulmnyozSil egybe-
cseng azzal, amit Philn r le a Tzparancsolatot
A tanok szemllse ltal", Mzesben, mint egy j ter-
tkletess "az erny szavakban s tettekben
megnyilvnul gymlcse." De hogy ehhez mlt lehessen testileg s
lelkileg meg kellett tiszttani magt, spedig De vita Masis II,66-67
szerint (Alexandriai Philn: Mzes lete 1994: 99-100):
" ... tartzkodva minden rintetlenl meg magt
ami haland italtl, valamint a nemi kapcso-
lattl. Br ez utbbival mr rgta nem gondolt, jformn azta, hogy
kezdett prftlni, s esett tszellemlt llapotba, mert azt tartotta:
gy illik, hogy brmikor ksz legyen tadni magt a kinyilatkoztatsnak.
tellel, itallal negyven napon t nem nyilvn, mert nemesebb
tpllknak tartotta azt, melyet a nyjtott szmra, mely
az jrta t, s az rtelmt, majd lelke rvn a testt is
nemesebb tette ... "
Mzes itt gy jelenik meg, mint aszkta, aki
visszavonulsval, valamint a s val
tartzkodsval arra kszl, hogy alkalamas legyen a kinyilatkoztats
tvtelre, s amint azt 2Mz 34,29-35 lerja, amikor lejtt a Sinai
sugrzott arcnak Ez a jelensg rejlik az 1QH azon sorai
mgtt is, ahol az Igaz Tant mintha csak Mzes nevben nyilatkoz-
na, "fnyforrss" lesz az egsz kzssg (N,5):
"Ksznm Neked, Uram, hogy megvilgtottad arcomat szvetsged
szmra ... /I
Illetve 1QH VI, 7:
"nltalam vilgtottad meg sokak arct, s elmondhatatlan fejtettl ki,
mivel megismertettl engem csodlatos titkaiddal. "
Az rs tanulmnyozsa teht a qurnrni essznusoknl (lQS VI,6-7) is
nagy sllyal brt; v De bella II. 8,159:
100
"Egybknt olyanok is vannak kztk, akik (miutn ifjsguktl fogva
a szent knyvekkel s a prftk rsai v al foglalkoztak, s sokfle tisztul-
son testek) ... "
Quod omnis probus liber sit 80 ezt rja az essznusokrl:
"Leginkbb az etikval foglalkoznak, amelyhez az atyk trvnyeit hasz-
nljk tant mesterekl, s amelyeket az emberi llek fel nem foghat isteni
ihlet nlkl."
Az essznus rstanulmnyozsnak tz szemly (hasonlkppen De
bello II. 8,146) egyttes jelenltben kellett trtnnie, spedig gy, hogy
egy papnak ott kellett lennie kzttk (CD XIII,2-3):
" ... ne hinyozzanak [ti. a papok] sehol a helyen" ahol tzen egytt vannak,
azok az emberek, akik a Trt kutatjk nappal s jjel, llandan, egyik
a msikat vltva. A Sokak pedig virrasszk t egytt az v minden jszak-
jnak egyharmadt, hogy olvassk a knyvet s tletet vitassanak, s hogy
egytt imdkozzanak."
A therapeutk rs feletti elmlkedse, illetve annak tanulmnyozsa
nem felttlenl meghatrozott ltszm kzssghez,
amennyiben hat napon t magnyosan filozofltak. Kzssgi rsta-
nulmnyozsuk a hetedik napi sszejvetelen trtnt (30). Philn nem
tudst arrl, hogya therapeutk kisebb csoportokban is tanulmnyoz-
tk volna az rsokat, s azt sem hogy a kzs egyttlteken
hnyan vettek rszt. gy teht, hogy hetednapi sszejve-
teleiken mindannyian jelen voltak, belertve a therapeuta is (v.
essznus s gyermekek: 1Q28a 1,4-5). Azonban a palnk
vlasztotta el a frfiaktl (32-33), s ez a templomi, illetve a zsinaggai
tradci s az sszegylekezs kzs szent helye
olyan zsinagghoz hasonlthatott, amelyhez abban a korban teolgiai
iskola n':::l) tartozott (v. ApCsel 1,13; 19,9; Mk 14,15; Lk
22,12; Conybeare 1895: 307, 309-310.) Ehhez hasonlt jegyzett le Philn
az essznusokrl is a Quod omnis probus liber sit 81-82-ben:
"mbr a tbbi napon is ezeket tanulmnyozzk nagy alapossggal, kivlt-
kppen mgis a hetedik napon foglalkoznak velk. A hetedik napot ugyanis
szentnek tekintik. Ezen a napon minden egyb tevkenysget beszntetnek,
s szent helyeikre vonulnak, amelyeket zsinaggknak neveznek. A fiatalok
letkor szerinti sorokban foglalnak helyet az lbainl, a figyelmes
hallgatkhoz kessggel. Ekkor egyikk a knyvtekercseket, s
felolvas, majd pedig egy msik szemly ll a legtapasztaltabbak kzl
s megmagyarzza mindazt, ami rthetetlen volt. Tudniillik a szim-
bolikus mdszerrel filozoflnak, ami nluk rgta hasznlt mdszer."
101
A therapeutk nagy figyelemmel s fegyelmezettek kvetik
(6 az elnk tantst, allegorikus rsamagyarzatt (31,
76-79). Ugyanez a fegyelem volt rvnyben az essznusoknl - 1QS
Vl,10:
"Senki ne vgjon trsa szavba, az befejezn mondandjt. s ne
beszljen senki a maga sora (az aki van berva."
V. De bello II. 8,132-133, 146:
[132-133) "Sem lrma, sem kiabls nem szentsgtelenti meg hzukat,
hanem sorjban beszlnek, egyms utn. A emberekre gy hat ez a-
csend, mint valami htborzongat titok; pedig ennek a csendnek a magya-
rzata csak lland mrtkletessgk, mert csak annyit esznek s isznak,
amennyi okvetlenl szksges."
[146) "Dicsretes dolognak engedelmeskedni az s
a tbbsgnek. Teht ha tzen vannak egytt, soha sincs, aki a msik kilenc
beleegyezse nlkl felszlalna. "
Philn nem csak a therapeutkrl mondja, hogy alIegorikus rsma-
gyarzi mdszert alkalmaznak, hanem az essznusokrl is - Quod
omnis probus liber sit 82:
"Ekkor egyikk a knyvtekercseket, s felolvas, majd pedig egy
msik szemly ll a legtapasztaltabbak kzl s megmagyarzza
mindazt, ami rthetetlen volt. Tudniillik a szimbolikus mdszerrel
filozoflnak, ami nluk rgta hasznlt mdszer."
1QS VI,6-7 hogy az jszaknak egyharmad rszt a Szent
Iratok tanulmnyozsval s magyarzsval kellett eltlteni, s va-
e virrasztsok alatt szlethettek a kommentrok, melyek
szban hagyomnyoztak t, majd lertk s ugyanez trtnhetett
a terapeutknl is (Amuszin 1986: 104-105).
A therapeutk allegorikus rsmagyarzatnak csupn
annyi a bizonyos, amit a PHVC 29 mond el, hogy ti. az rgi hagyo-
mnyra vissza s a szekta alaptinak nevhez
s illetve arrl, hogy az egyiptomi papsg
ltal gyakorolt rtelmezsi mdszer is hatott volna r, csak a felttele-
zsek szlettek (ld. Chirilii 2000: 114-117). A PHVC alapjn nem
llapthat meg, hogy ez az rsmagyarzs mennyiben tkrzi a k-
zssg mdszert, illetve mennyi benne Philn rtelmezse. A thera-
peutk ilyen mdon bemutatott rsmagyarzata inkbb a Philnhoz
ll kzelebb, mint a qumrni essznusokhoz. Philn szerint az
essznusok is allegorikus rsmagyarzatot De krds, hogy
102
mit akart mondani ezzel. Illetve: mennyire alkalmazkodott a
grg olvastborhoz? A qumrni peserek trtneti magya-
rzatok, s az eszkatolgikus s messianisztikus szemlletmd essznus
jellegzetessg. A therapeutk rsmagyarzatainak hinyban viszont
lehetetlen az sszehasonlts. Ha a therapeutk rsmagyarzata
a Philnhoz llt kzelebb, akkor az inkbb elvont, erklcsi, psziho-
lgiai jelleget mutathatott (v. Ml13apOBa 1972: 94,98).
Az apokrif s pszeudoepigrf irodalmat kutat tudsok arra az
rdekes kvetkeztetsre jutottak, hogy nmely ilyen rs
therapeuta krnyezetben szlethetett (Ld. Geoltrain 1960: 27). Pl.
a Salanwn blcsessge alexandriai zsid irat, amely Egyiptomban ke-
letl,ezett Kr. e. 30 krl. Erre vall az egyiptomi llatkultusz elleni
tiltakozsa (11,5; 12,23-27; 13,10; 15,18 skk.), valamint az is, hogy utal
az egyiptomi csapsokra (12,22) s a zsidldzsre (11,5-19). Zsid
jl ismerte a grg filozfit s therapeuta lehetett, vagy pedig
- tgabb rtelemben - essznus (Dupont-Sommer 1950: 120). Az
alexandriai jb testamentuma olyan vonsokat tartalmaz,
amelyek sszecsengenek az essznus, illetve therapeuta kzssgek
szemlletmdjval (Philonenko 1958: 41-53). jzse! s Aszeneth apokrif
irtban olyan elemeket lehet felfedezni, amelyek megvannak a PHVC-
ban. Emellett az Aszeneth nv therapeuta jelent (Kuhn 1957: 90).
Vgl ebbe a sorba tartozna mg a szintn egyiptomi s az r.
szzad folyamn keletkezett brahm testamentuma.
jb testamentuma
Philonenko nzete szerint jb testamentuma kzvetett ton nyjt
betekintst egy olyan kzssg felfogsba, amelyre a miszticizmus s
az intellektualizmus (spiritualizls) Megltsa szerint ez
a kzssg a therapeutk lenne (ugyangy Bidiliti 2000: 75). A kt irat
kztti hasonlsgot tbb skon is lehet bizonytani (ld. rszletesen
Adorjni 2006: 17-34). 1. nekls: ]bTest IX-XV, XIV - PHVC 80; ld.
mg: 29, 81, 83-88. 2. A JbTest XIV. jelenete mgl mintha a thera-
peuta letmd sejlene fl, akrcsak a mgl, hogy Jb egytt lakomz
gyermekei kt csoport ln ltek: a fik a frfi szolgk ln, a lnyok
pedig a szolgk ln (JbTest XXXII - PHVC 67--(,9, 84; JbTest
XLIII - PHVC 83, 3. Vagyonrl val lemonds (JbTest XVIII - PHVC
13). JbTest XVIII,7-8:
"Vesszen inkbb minden vagyonom, csak jussak el abba a vrosba, ahol
sokkal becsesebb javak rkse leszek, mint e rakomny s ez a haj .. .. gy
gondoltam: vagyonom semmit sem r, ahhoz a vroshoz kpest, az
angyal beszlt nekem."
103
4. A lelki-kegyessgi lete s amely a testamentum
taln leginkbb s elgondolkoztat jellegzetessge. Jb
hrom lnya ugyanis sokkal becsesebb rksget nyert, mint a ht fi.
Mg a fik fldi jltet biztost javakat vehettek t apjuktl, addig
a lnyok mennyei ajndkokat nyernek, s ezek nem csak fldi boldo-
gulst biztostanak, hanem mennyei ltet is. A mgikus zsinrok
(JbTest XLVI) a csodk megtapasztalst
a) a testi felpls s j mellett lelki gygyulst is. Jb olyan
lelki bkessget nyert a zsinr felktsekor, hogy rettenetes szenve-
dsei is fjdalommentesek lesznek (JbTest XLVI - PHVC 2).
b) A zsinrok teljesebb, egyetemes sszefggseket ltst-
tudst biztostanak a homlyos s rsz szerinti lts s megismers
helyett, amely az elme elvltozsa, egy sajtos megtrs ltal vlik
lehetsgess. Ez mr nem pusztn a hit ltsa, amely kpes megpil-
lantani a remny trgyainak valsgt s hogy a most
mg csak remlt dolgok tnylegesen megvalsulnak (Zsid 11,1). Ez
a zsinrok ltal klcsnztt kpessg tbb mint a hit: ez mr egy
teljesebb lts-tapasztals, ismers-tuds. Ilyesmi pedig csak a misz-
tikus elmlkeds valsulhat meg (v. PHVC 11, 25-27).
A lnyok teht extatikus-misztikus kpessgeket nyernek s a hit
helyett inkbb egy ismers-tuds lesz Ezt az is
hogy tbb nem foglalkoznak fldi, muland dolgokkal. Mg alant,
a fldn lnek, de lelkk mennyei valsgokat szemll (PHVC 66).
c) A zsinrok felszabadtanak a stn
a gondolatokat. A ksrtsek visszaszortsa csupn sajtos
s mestersgesen kialaktott krlmnyek kztt lehetsges: a vilgtl
zrt kzssgben s aszkzissel, amint ezt PHVC 34 is

d) A zsinrok segtsgvel mennyei nyelven lehet szlni. Ennek
megrtse vagy az azon val szls a ms "orszg" lakival, a ms
ltmddal val azonosuls kpessgnek jele. A himnusznekls pedig
a mennyei ltformba val bekapcsolds mdja. E rendkvli
dolgoknak nem a ht fi, hanem - mdon - a hrom lny lesz
rszese. Ilyet a palesztinai normatv zsidsgban, de mg a palesztinai
essznusoknl sem lehet fellelni. A kegyessgi letnek ilyen
a therapeutknllehet ltni (PHVC 32, 68).
Jzse! s Aszeneth
Mg Kuhn a knyv therapeuta jellegzetessgeit rszesti
addig Bolyki inkbb a keresztyn hatsokat hangslyozza (ld. Bolyki
2005: 114--121; ismertette Adorjni 2006/1: 108-114). A regny thera-
peuta vonsainak vonatkozsban Kuhn a szzessg dicsrett, a fehr
104
ltzetet, a 7-es szmot emelte ki. Helyes az az szrevtele, hogy a re-
gny gyakran hivatkozik a szzessgre, amely tnyleg
emeli ki, magasztalja nem csak a hanem a frfii szzessget
(pl. 1,6-9; II,l, 10-12, 16; IV,8; VII,2-S, 8-10; XIV,13, 16; XV,1; XVIII,3-4;
XIX,1-2; XX,3; s XVII,4-S szerint Aszeneth arra kri a Jzsefhez
hasonl angyalt, hogy ldja meg a mellette ht szzet
is, akrcsak az angyal pedig eleget tesz krsnek.) A fehr ltzet
(V,6) s a 7-es szm, br tnyleg kzs elem, nem felttlenl indokolja,
hogy a regny kzel llna a therapeuta krhz.
Kuhn felsorolsa mell felttlenl odakvnkozik mg nhny
elgondolkoztat elem. A szzessghez szervesen kapcsoldik az
aszketikus elem (X,20; XIII,2-8, valamint a fldi javak megvetse s
sztosztsa (X,9-l4; XII,12). Aszeneth vilgosan kimondja, hogy atyja
vagyona muland s bizonytalan, de a r rksge rkkval s
romolhatatlan (XIII,2-8). Ezek mind therapeuta letviteire utalnak.
Tovbb: Jzse! s Aszeneth apokrif iratban klns br
a Nap, a fny, a vilgossg (1,2; III,l; V,6; VI,3, S; XIV,3; XV,13; XVIII,7),
a napkelet s a nap imdsg (II,14; XII,l), valamint a bea-
vats s szent eledelben val rszeseds (XV,3-S), amelyek mind
az essznusoknl s therapeutknl. De mg Lvi
szerepe s az irnta, azaz a papi tiszt s letvitel irnti
klns tisztelet (XXII,7-9; XXIII, 8-1 S; XXVI,7; XXVII, 6; XXVIlI,1S;
mg a fra is meghajlik XXIX,3-7). A "papi elit"
kegyessg a therapeutkra is motvum, hogy
Aszeneth Istennl keres menedket s az angyal a Menedkvros nevet
adja neki. Vagyis Aszeneth nem csak a pognyok szimb-
Ium a, hanem az Istenhez menedknek, kzssgnek is
(XII,7. 11; XIII,1; XV,6). A therapeutk pedig ilyen Istennl oltalmat
kzssgnek tekintettk magukat.
Mindezzel prhuzamba llthat Alexandriai Philn Quod deterius
potiori insidiari soleat 62 (4Mz 18,20 magyarzata). Itt a menedkre
talls azokra is vonatkozik, akiket Izrael fogad be. E mell llthat
mg a De specialibus legibus 1,42 s De specialibus legibus 1,309 (SMz
10,17-18 magyarzata): Isten azrt prtfogja a prozelitknak, mert
htuk mgtt hagytk atyik babonit, magukv tettk a trvny
szerinti kegyessget, s gy mltkk lettek arra, hogy lsten vdelme
alatt talljanak oltalmat (ld. mg: De fuga 94-9S - Num 35,6-13 magya-
rzata).
Jzse! s Aszeneth romn fordtja nem kizrtnak, hogy
a regnyt a PHVC-ban bemutatott aszketikus s misztikus therapeutk
rtk, akiknek kegyessge az essznus mozgalom egyiptomi gnak
(Badilita 2000: 21), s ha a Kuhn ltal szlelt kzs elemeket
a fentebb felsoroltakkal, mg teljesebb kpet nyernk
105
Jzse! s Aszeneth trtnetnek s gy megalapozottabb lesz
az a nzet, hogy az irat regny a therapeutk s az is lehetsges,
hogy a egyben a therapeuta "propaganda"-irat. Ha pedig mgsem
volna a therapeutk alkotsa, mindenflekppen magn hordozza
a therapeuta hatst.
61 A therapeutk sz-i trvnyhez s zsidsghoz val
mutatja az is, hogy megszentelik a hetedik napot. Sajtos, meditatv
kegyessgk rendje szerint hat napot tltenek magnyos elmlkedssel
monostoraikban, de a hetedik napon a "kzs szent hely"-en (KOLVOV
gylekeznek egybe (30-31). A palesztinai essznusok
sabbatjrl Flavius csupn ennyit jegyzett le (De bello II. 8,147):
"Szombaton mg a zsidknl is szigorbban tartzkodnak a munktl, s
ezrt nemcsak teleiket ksztik el mr nap, hogy szombaton ne
kelljen tzet gyjtaniok, hanem ezen a napon mg csak egy ednyt sem
mernek elmozdtani a vagy akr a szksgket elvgezni."
A qumrani szvegek nyugalomnapi vonatkozsait ld. pl.: CD X,22-23;
XI,9. Az 1QS 1,14-15 s 1QS IX,26-X,3 vilgosan a Tra ltal
adott rendelkezsek, meghatrozott nnepi s betar-
tst (ld. mg 1QS X,5-6; CD III,14; CD VI,18; CD X,14-XI,18; CD XII,4;
1QM lI,4; 1Q22 (IQDM) 1,8-9; 4Q216 11,8.16; V,2-3; VII,5-12 stb.).
Az essznusokhoz hasonlan a therapeutk azt tartottk, hogy
Isten klns s jelentst adott a hetedik napnak. Mivel
ezen a napon Isten teremteni, is szneteltettk a nluk
oly lnyeges, s egyenesen nsanyargatsig nmegtartztatst,
mely szmukra a erny volt (34). gy teht, hogy
a therapeutk sajtosan rtelmeztk a hat napi munklkodst, mint
teremtsben adott rendet, s ezt a hat napi nsanyargatssal
helyettestettk. A hetediken ezt felfggesztettk a teremtsbeli
kpnek (36). Mivel szmukra az nmegtartztats
a erny (= munka) s az emberi ernyek Isten ernyeinek le-
kpzsei, ezrt aszkzisk Isten cselekvsben lt-
hattk. Tlozva: maga Isten volt szmukra az aszkta. A hetedik
napi filozflsra, blcselkedsre ld. mg De vita Mosis 11,211-212 s
215-216.
82 A szfistk brlatt ld. mg De vita Mosis 1I,211-212-ben.
83 A szerny olyan betolds, amelyet a nUpU811AOV'W; - mellke-
sen, titkon jelent ige kvetkezik, s gy az ige nup
jnek fordtsa.
106
84 PHVC 30-31-et V. a korbban idzett Quod omnis probus liber sit
81-82-vel.
85 A therapeutk sszegylekezsnek helye, a "kzs szent hely"
egyarnt volt egyfajta "zsinaggai" helyisg s tterem, akrcsak
a qumrni essznusoknl. Az essznusok kzs "szent" helye is imd-
kozsra, tancskozsra s tkezsre szolglt. Ezt az satsok is iga-
zoltk (ld. Pkozdy 1961: 264).
86 A grg szvegben ll at8w helyett inkbb a1.8v vagy at8w,
87 V. Pro ludaeis defensio 3:
"Az essznusok kztt nincs egyetlenegy, aki kiskor, de mg olyan sem,
aki vagy ifj volna, mivel az ilyenek koruknl fogva mg retlenek,
jellemk mg nem szilrd s lzadoznak. rett s mr aggkorba hajlott
frfiak, kiket a testisg tlradsa mr nem nyel el, sem pedig szenvedlyek
nem hajtanak, viszont a hamistatlan s egyetlen valdi szabadsgot
lvezik."
A therapeuta aszkzisre nmegtartztats a hzassg elu-
tastst is jelentette, akrcsak a palesztinai essznusok egyik gnl.
Flavius ezt rja az ide tartoz frfiakrl (Antiquitates XVIII. 1,21):
"Nem hzasodnak, nem tartanak rabszolgkat; a rabszolgasgot igaz-
sgtalannak tartjk, a hzassgot pedig minden viszlykods forrsnak, s
gy kln-kln lnek s szolglnak egymsnak."
Ezt egszti ki a De bello II. 8,160- 161 a hzassgban essznus
irnyzatrl:
"Ezenkvl az essznus szektnak van egy msik ga is; ezeknek az
letmdja, erklcsei s szoksai egszen olyanok, mint amazok, csak
a hzassgrl vallott nzetk ms. Ugyanis azt tartjk, hogy azok, akik nem
ktnek hzassgot, elhanyagoljk az let legfontosabb cljt, az utdok
szaportst, vagy mg inkbb: ha mindenki gy gondolkodnk, akkor
hamarosan kihalna az emberisg. A menyasszonyoknak azonban hrom vi
szabnak, s ha hromszoros tisztuls utn bebizonyosodik, hogy
alkalmasak a szlsre, akkor felesgl veszik A terhessg ideje alatt
testileg nem rintkeznek felesgkkel, annak bizonyossgul, hogy nem k-
jelgs, hanem gyermeknemzs cljbl hzasodnak. A ingben, a frfiak
ktnyben frdenek. Ilyen az letmdja ennek a szektnak."
107
gy nz ki, teht, hogy Qumrn lehetett az essznus mozgalom
szellemi kzpontja, s ennek a mozgalornnak mr itt, Izrael terletn is
gai s csoportjai alakultak ki (Arnuszin 1986: 257), v. De
bella II. 8,124:
"Nincs kln vrosuk, hanem minden vrosban sokan laknak. A szekta
tagjainak, akik mshonnan jnnek hozzjuk, mindenket rendelkezskre
bocstjk, hogy csak hasznljk ... "
A mozgalom visszhangra tallt a diaszprai zsidsgban is (v. PHVC
1), s a diaszpra is megalkothatta a maga sajtos essznus
gazatt (vagy gazatait). V. Arnuszin 1986: 257:
"Ahogyan a farizeusok a rabbinikus hagyomny szerint ht gra oszlottak,
az essznusokat szintn nem tekinthetjk a sz mai rtelmben egysges
prtnak vagy szervezetnek, hanem egy olyan mozgalmat kell ltnunk
bennk, amelyet egymshoz tbb-kevsb kzel ll csoportok alkottak."
Erre pedig tbb jel is mutat. Philn az Apologia 14-ben essznus c-
libtusrl r, de nem szl a Quod omnis probus liber sitben. Flavius
viszont megklnbzteti az essznus mozgalom kt gt, s a De bella
II. 8,160-ban kln r arrl, hogy van olyan csoportosulsuk is,
melynek
uletmdja, erklcsi s szoksai egszen olyanok, mint amazok, csak
a hzassgrl vallott nzetk ms."
V. CD VII, 6-9-cel, ahol a hzassg intzmnyknt jelent-
kezik:
"Ha pedig tborokban laknak, az orszg rendje szerint, s felesget vesznek
maguknak s fiakat nemzenek, akkor is a Trvny szerint viselkedjenek, s
a ktelezettsgekre vonatkoz szerint, a Tra rendje szerint, aho-
gyan mondotta: a frj s felesge, s az apa s fia kztt" (Num. 30:7)."
Minden bizonnyal arrl lehet sz, hogy mg a Qumrnban letelepedett
essznusok sem ltek mind clibtusban, klnben miknt is marad-
hatott volna fenn a kzssg szmra oly fontos cdki papsg
(Arnuszin 1986: 193). A therapeutk aszkzise termszetesen nem csak
a clibtust jelentette, hanem tbbek kztt bizonyos vagy
lvezetek val tartzkodst is. V. 1QS V,4-5 (Komorczy 1998: 60):
108
"Senki ne cselekedjk szve makacssgban, engedve szve, szeme vagy
sztns indulatai ksztetsnek. az igazsg emberei a kzssgben
inkbb metljk krl a krlmetletlen hajlamot. .. "
Az ilyen fajta aszkzisnek pedig megvannak az sz-i s
pldi, amint azt a nzrok (4Mz 6) vagy a rehabitk
fltve tradcijbl is lthatjuk (2Kir 10,15-16; ld. Amuszin 1986:
195; E/u13apoBa 1972: 114).
88 A PHOQS 'tfjc; 'l'uxfc; szavai helyett a PHJO-ban: 't'U 'l'UX'U.
89 V. Quod omnis probus liber sit 84:
"Ernyessgk pldi pedig ezek: megvetik a vagyont, nem vgynak
sgre s lvezetre, nmegtartztatk, kitartk; ezek mellett pedig kevssel
is berik, elgedettek, nem dlyfsek, tisztessgtudk, kiegyen-
slyozottak, s annyi meg annyi ezekhez hasonl erny."
Ld. mg De bello II. 8,120-122, 126, 132, 138, 151-153; De vita Mosis
II,182-186; illetve Pro Iudaeis defensio 2:
"Ez az irnyzat nkntessgen alapszik - nem szrmazson, tudniillik
a szrmazst nem szabad vlaszts alapjn jegyzik be -, spedig azon az
nkntessgen, hogy buzgn trekednek az erklcsssgre s emberszeretet
utn svrognak."
(Az nkntessg kritriumt v. 4Q258 = 4QSd olim 4QSb, frg. 1. 1,1-3.)
E gondolkodsmdot a platni hats alatt ll Phil n szemllet-
mdjban is lthatjuk. Szmra az erny olyan intellektulis krds,
amelynek mintja Istennl van. Az erklcsi jkat az rtelem, az
intellektus tudja megkzelteni, spedig gy, hogy az rtelmet megih-
leti a szpsg s az igazi jsg, s emellett nfegyelmet gyakoroL
Philn ezrt kedveli s magasztalja a therapeutk
kegyessgt (ld. 1, valamint 10-11). Az egyszeru, gondolkods s
elmlkeds nlkli kegyessg csak msodlagos lehet. Az
vilgot lehet gy vizsglni s becslni, mint ami a
jele. Van valamelyes rtke, azrt is, mert szellemi
valsgokra mutat szimblumokat nyjt. Viszont Philn azt vallja,
hogy nem dvs belemerlni az dolgok irnti rdek-
Az Isten s a dolgok valsgt embernek "tisztes
tvolsg" -ban kell lennie a fldi dolgoktl (ld. PHVC 90; De specialibus
legibus Il,44-45; IlI,l-6). A test s llek dulis szemlletmdjbl nem
csak az kvetkezik, hogy az embernek blcsen kell lnie testvel s azt
megzabolzni s irnytani kell a llek s a lelkiek javra; hanem az is,
109
a testtel szemben ellensgessget kell tanst ani (PHVC 37, 39).
Igy teht az aszkzis arra eszkz, hogy az ember elrje a legkvna-
tosabb lelki-szellemi hasznot (PHVC 90; ld. Stead 2002: 72-73).
A therapeutk aszkzise, kitart bjtlse s emellett nkntes
szzessge a korai keresztynsgre is emlkeztethet. De helytelen
volna a korai keresztynsg gyakorlatai val magyarzni olyan jelen-
sgeket, melyeknek gykerei a zsidsgban (s ms vallsokban) is
meg voltak (Conybeare 1895: 302-303).
90 V. Pro ludaeis defensio 11:
" ... a kisignyt kedvelik, a pazarlst pedig kerlik, mint a test s llek
betegsgt."
91 A szban forg tcsk aCieada plebeia vagy valami ehhez
hasonl fajta) hmje a lombok kzt nekelve hvogatja prjt.
Szrnya sszefensvel hallatott ciripelse a grg flnek is kedves
volt (Ilisz 3,148-153). A AUAEtV - "tcskbeszd" szlsmon-
ds rtelme: csacska beszd, szsztyrsg, de leginkbb az neklssel
sszefggsben hasznlatos, pl. Arisztophansz: Fe/hK, 1360:
"Azt parancsolod, hogy gy nekeljek, mint valami szrakoztat tcsk?"
Kzmondsban a nlklzs, az hezs kpes kifejezse, amelyre Pla-
tn Phaidrosz ad magyarzatot (259b-c):
"Szkratsz: ... azt mondjk, hogy ezek az emberek akkor ltek, mg
a mzsk megszlettek volna. Miutn pedig megszlettek a mzsk s
megjelent az nek, nmelyikk megriadt az gyhogy folyton
nekeltek, hogy ne gondoljanak se evsre, se ivsra; s lassanknt kimltak.
szrmazott a tcskk fajtja, s a mzsktl azt az adomnyt kapta,
hogy fogva semmilyen tpllkra ne legyen szksge, hanem
csak arra, hogy tel s ital nlkl folyton csak nekeljen mindaddig, mg
halla be nem kvetkezik."
Hasonl rtelemben r Philn a Quod omnis probus liber sit 8-ban:
" .. .fradsggal szerzik meg mindennapi kenyerket; amikor ltalban
sg van, kivtelesen heznek, s amint azt a mondjk, az erny
hls fuvallatval tpllkoznak..."
92 V. De vita Mosis II,68-69.
110
93 Philn magyarz kiegsztst is a bibliai alapokon ll sab-
batnnephez, spedig a pthagoreus szmmisztikt. A hetedik nap
megszentelsvel a therapeutk azt is kifejezsre juttattk, hogy a hetes
szmot "szentsgesnek s rkk rintetlennek tudjk" (65). gy kap
a sabbatnnep univerzlis a hellenista vilg A szom-
bat szentsgnek alapjrl a De opificio mundi 89-ben ezt

"Amikor pedig a vilg teljess lett, spedig a tkletes hatos szm
termszetnek az Atya klns tette az erre
hetedik napot: megldotta, s szentnek nyilvnitotta. Ugyanis ez
nem csupn egyetlen vros vagy vidk nnepe, hanem a vilgmindensg.
Ez az az egyetlen nnep, amely minden npre rvnyes, s klnskppen
illik re, hogya vilg szletsnapjnak nevezzk."
(A pthagoreusok szerint a hatos szm s br.
Tkletes, mivel a 3 . 2, illetve 2 . 3, tovbb az 1 . 6 = 6 szorzatbl jn
ltre. Azrt is tkletes, mert az pros-pratlan - aptw1tkpt HOt -
szm. Pros-pratlan szm az, amely oszthat s pratlan
szm az eredmnye; pl. a hatos, a tzes, a tzennyo1cas stb. Az
pros szm a kettes; az pratlan pedig a hmnemet
hrmas. Az egyes nem pratlan, mivel ez a legfontosabb szm;
ld. De opificio mundi 3-14.)
A therapeutk univerzlis sabba* sszefr a grg
prozelitk befogadsval. Ha a therapeutk ennyire
fontosnak tartottk a sabbatot s Philn is eltlte azokat a pognyokat
(s keresztyneket), akik elmulasztottk a sabbat megszentelst,
akkor a therapeutk kzssgt nem csak zsid kell tekinte-
nnk, hanem szigor s ortodox zsid irnyzatnak. Ezrt is neveztk
magukat Mzes tantvnyainak (Conybeare 1895: 300-302.)
A hetedik nap klnlegessgre s szentsgre ld. mg De vita
Mosis lJ,209-210.
94 A ykpw;, yEpac; (tiszteletads, kivltsg, korral jr
ajndk) szavakbl szrmaz ykpcoC; jelentse: regesen; rgisgnl fogva
tiszteletre mltan, hagyomnyosan (Liddell - Scott: Perseus; Soltsz -
Szinyei 1875). Vagyis: a szombat trvnye fogva tekintlynek
rvend.
95 jelentsei mg: kivett, kivlasztott, jeles, (Liddell -
Scott: Perseus; Soltsz - Szinyei 1875); mindenflekppen a
rszestett llapot, pratlansk kifejezsre szolgl.
111
96 A sztri alak: AL7tavw - kenni, kvriteni, termkenyteni; lt. kv-
riteni; csak ritkn kenni rtelemben (Liddell - Scott: Perseus; Soltsz -
Szinyei 1875). Az olajjal val megkens a testpols (Zsolt
23,5; Mt 6,17 stb.).
97 Ktsgtelen, hogy itt, akrcsak 73- s 81-ben is, az tp-
llkozsi mdrl van sz. Viszont az sz-i papi trvny hogy
a s az ldozat tartozka: Minden te telldozatodat pedig szd meg
sval, s a te telldozatodbl soha el ne maradjon az Isten szvetsg-
nek sja; minden te ldozatodhoz st adj (3Mz 2,13; v. Ez 43,24; Mk
9,49). gy a szentlyben ll szent kenyerekhez is, melyeket csakis a
papoknak volt szabad elfogyasztaniuk hozztartozott a s. A 81 sze-
rint: a szentlyben ll szent asztal kenyerei kovsztalanok, a st pedig
nem keverik hozzjuk. Ez 2Mz 25,30-ra s 3Mz 24,5- skk.-re pl,
ahol a hber szveg nem emlti a st. A therapeutk teht papi elitknt
kvntak lni, amelynek vannak (81-82).
98 Az izsp (ld. mg 73, 81) minden szerint az Izrael s
Egyiptom terletn mindentt majornnafajta (Origamnum
Maru). A szikls helyeket kedveli, de mg a falhasadkokban is teny-
szik (lKir 4,33). Gallyait a ceremonilis meghintskor hasznltk
(2Mz 12,22; 3Mz 14,14; 4Mz 19,18; Zsolt 51,9; ld. mg Jn 19,29; Zsid
9,19). (Haag 1989: 770.)
gy nz ki, hogy a papi mdon therapeutk nem pusztn csak
gyannt hasznltak izspot, hanem az sz-i ldozati tr-
vnyre val tekintettel is. Az telldozathoz (3Mz 2,1. 15; 6,8) s
a kitett kenyerek is hozztartozott a tmjn. A a tmjn
helyett kerlhetett asztalukra.
99 Ld. mg PHVC 73-74 ("vres" eledelt s bort sem fogyasztanak).
A hs nem azt jelenti, hogy a therapeutk olyan formban
voltak vegetrinusok, mint a pthagoreusok. Erdekes, hogy a Talmud
(Mechilta Jitro 2,27) "vzivknak" nevezi a rkbitk at. Bizonythatat-
lan, hogy a therapeutkra esetleg a rkbitk ksei (v.
EJuI3apoBa 1972: 73, 114). Itt szintn az lthat, hogy a szerny
tkezsben is megnyilvnul aszkzis a lelki-szellemi haszon elrsre
szolgl.
A therapeutk kzs szent helynek rendeltetse s a ta-
ntst kzs tkezs hogy szombatnapi
kzs tpllkozsuk szakrlis volt, akrcsak az essznusok.
hogy is mosakodtak az asztalhoz ls (Conybeare
1895: 307). A kt kzssg tkezsnek tbb eleme nagy hasonlsgot
mutat, amint azt a De bello Il. 8,129-131 is
112
"Miutn pedig 11 oralg szorgalmasan dolgoztak, megint
sszejnnek egy-egy meghatrozott helyen, vszonktnyt ltenek, s
hideg vzben lemossk testket. A tisztlkods utn tvonulnak egy kln
pletbe, amelybe ms szekta tagja nem teheti be a lbt, s megtisztultan,
mintha csak szentlybe mennnek, gy lpnek be az tterembe. Csendben
lelnek, s ekkor a pk sorjban egy-egy kenyeret tesz eljk, a szakcs
pedig mindenki el tnyrt egy tl tellel. tkezs a pap imdkozik, s
az imdsg nem szabad az telhez nylni. utn megint
imdkozik, gyhogy az tkezs elejn s vgn az Istent mint az
tel adjt. Miutn szent ruhzatukat levetettk, megint elmennek
dolgozni, egszen alkonyatig. Ekkor visszatrnek, s ismt ugyangy
tkeznek; ha vendgeik vannak, azok is rszt vesznek a kzs tkezsen."
V. Quod omnis probus liber sit 86:
"Amikor pedig kzs tkezsekre kerl sor, eledelk is kzs. Tudniillik
sehol msutt nem tallhat ilyen magas fok, cselekedettel megszilrdtott
jszomszdsg vagy egyttls, illetve asztalkzssg; s ez taln termsze-
tes is. Mert mindazt a jvedelmet, amihez a nap mint nap vgzett munk-
jukkai jutnak, nem maguknak tartjk vissza, hanem tadjk azt a kz javra,
hogy az kzs nyeresget azok hasznlhassk, akiknek valami
ignyk van."
Ld. mg Apologia 11 (Euszebiosz: Preparatio evangelica VIII. 11,11):
"Naponta egytt s egy asztalrl tkeznek s megelgszenek ugyanazzal
a szerny eledellel; a kisigny kedvelik, a pazarlst pedig kerlik, mint a test s
llek betegsgt."
Az essznusok szakrlis tkezsei az ldozatbemutatshoz kapcsold
templomi lakomt helyettestettk (E/u13apoBa 1972: 80-90; Arnuszin
1986: 188-189; Bolyki 1993: 186; Gnilka 2001: 37-43), s erre sok jel
mutat: az tkezsek kapcsn tisztasgi krdsek; az
gyakorolt mosds (a ritulis mosds s a kzs tkezsben val
rszvtel sszefondsra ld. 1QS V,13); az tkezs papi irnytsa (pl.
1QS V,4-6); a tiszta eledelek beszerzse; a novciusok oda nem bocst-
sa; a kzs asztaltl val eltilts; a mintegy szentlyhez nneplyes
csend (ld. mg 1QS VIA-6; 1QSa 11,11-22); valamint a Flavius ltal
nyjtott lers rszletessge, s ennek hozzkapcsolsa az essznusok
letvitelhez. Az. essznus kzs tkezsek a messisi v-
radalmak is (Arnuszin 1986: 187-192; Gnilka 2001: 44; Bolyki
1993: 186. sszegezve: a) a qumrni essznusok kzs tkezse nem
profn, hanem szent volt, mivel a mosdssal, imval, traolvasssal
egytt a kzssg vallsos gyakorlathoz tartozott. b) A kzs tkezs
a templomi ldozatot helyettestette. Ezrt papi jellege volt, megfelelt
113
a papok templomi tkezseinek. c) Csak a papi mdon tiszta tag,
vagyis, aki teljes megfrdtt, lhetett a kzs asztalhoz (Gnilka 2001:
45-46).
A therapeutk tkezsnek a templomi ldozattal s oltrral,
a tisztasggal, az ldoz papok jzansgval, valamint a papok ldo-
zati rszvel val kapcsolata a PHVC 74- s 81-82-ben is De
lehet, hogy therapeutk tkezsnek lersa mgtt inkbb Philn
rtelmezse ll, s a jeruzslemi templomra val hivatkozs nem feltt-
lenl rulkodik arrl, hogy mikppen viszonyultak a hivatalos pap-
sghoz (E,uI3apoBa 1972: 80).
100 A therapeutk minden tekintetben az s szerny-
sgre trekedtek (ld. mg 28, 37, 39, 66, 69), gy fehr ruht
viseltek (akrcsak a pthagoreusok; v. EA113apoBa 1972: 131). Euszebi-
osz ekkppen idzi az essznusok viselett Philont (Praepara-
tio evangelica VIII, 11-12):
"Viszont nemcsak asztaluk kzs, hanem ruhzatuk is. Tlire
kpenyek llnak rendelkezskre (npKHTal yap XElJlWVl IlEV <J'tL<jlpai.
XAaival), nyrra pedig exomisok (t}i;pH 8' ElJTEAEtC;),
gyhogy az gond nlkl megkaphatja azt, amit akar, mivel a tulaj-
don tekintetben mr elfogad tk, hogy ami egyn, az egyben mindenki,
s fordtva, ami mindenki, az az egyn is."
Az idzet utbbi mondatait v. Quod omnis probus liber sit 86:
no egyetlen raktr ll mindannyiuk rendelkezsre s kzs a
mg ruhik is kzsek."
Ezek alapjn gy nz ki, hogy a C':JiiT ?lJ az n.
"a Sokak munkjt vigyz kezelte a ruhakszletet is, akit
a kzssg teljes jog tagjai kzl neveztek ki. (Ld. 1QS VI,18-20.
Amuszin szerint: "a rabbik munkjnak majd pedig meg-
magyarzza, hogy rabbiknak neveztk a kzssg teljes jog tagjait -
Amuszin 1986: 128; Komorczy pedig gy fordtja 1QS VI,19-20 ide
vonatkoz rszt: "adjk t mind a vagyont, mind a trgyait annak
a frfinak a kezbe, aki a teljes jog tagok trgyaira felgyel" - Komo-
rczy 1998: 65). Erre mutat a De bello II. 8,125 is:
"Minden vrosban van a szektnak gondnoka (KT)8Ellov), azrt,
hogy idegeneket ellssa ruhzattal s minden szksgesseL"
Flavius az Antiquitates XVIII. 1,5-ben is megemlkezik a tiszt-

114
"Bevteleik s a szrmaz jvedelmeik kezelsre derk
embereket vlasztanak, ezek a papok, s az feladatuk gondoskodni gabo-
nrl s minden tpllkrl."
Ilyen a CD XIV, 12-13 s 20 is r, mely szerint a
illetve a a pnztr ltta el ezt a feladatkrt.
Flavius is a fentiekhez hasonlt r le az essznusok ruhzatrl (De
bella II. 8,123):
" ... a durva ppoly dicsretesnek tartjk, mint azt, hogy mindig fehr
ruht viselnek ('d.&Ev'taL AUXEL!lOVEtV 'tE Ruhzatuk s egsz
megjelensk olyan, mint az iskols gyermekek ... " - Ka'tacr'toAT] l;
Kai. crxf!la !lETti <p pou naLcrv.
(Itt Rvay klnben kimagasl fordtsban pontatlansg van.
te a fl-rU prepozcis szerkezetet. Ezzel a mondat gy fordt-
hat: Szerny ltzetk s egsz megjelensk olyan, mint a flelem
kzepette ifjak)
A De bella II. 8,126-ban mg ez ll:
" ... ruht s addig nem vltanak, amg egszen el nem rongyoldott
vagy el nem kopott a hosszas hasznlatban."
Flavius itt a grg nevels hagyomnyaira utal. A sprtai pl-
dul, ht ves korban bztk figyermekket a nevel6gondnokra
(m1l8uvflO<;) bztk. (Az athni nevelsi rendszerben ez a pedaggus
rabszolga, a nU1.8uy<yo<; volt.) A beosztotta az ifjt
a hasonl korak kisebb csopor*ba Ezek alkottk a nagyobb
tanulkzssget (tAu), melynek ln a kisebbek nevelsre alkalmas
fiatalember llt. Flavius teht joggal hasonltotta az essznusok papi
felgyelet alatt tartott 10--12-es kiskzssgt a grg iskolk csoport-
beosztshoz, illetve a csoport felett ll felel6si tisztsghez. Tovbb:
a grg ifjak tizenkt ves koruktl csak egyetlen kaptak
vente. A fikat vente egyszer vresre hogy ezzel is hoz-
zszoktassk a fjdalom elviselshez. A nevelshez az is hozz-
tartozott, hogy rszt vettek a frfiak trsalgsaiban s termszetesen
nagy tiszteletet kellett tanst aniuk irnt (kori lexikon II.
1904: 181-182). Ezrt mondja Flavius, hogy az essznusok megjelense
olyan, mint "a flelem kzepette" grg ifjak.
Noha az essznusok szervezett szigor rangsor jellemezte, mgis
mindenki hasonl ltzetet viselt. Mindenkinek, aki belpett a rendbe,
meg kellett eskdnie: ha netaln elljrv lesz, soha nem l vissza
hatalmval, "s sem ruhzatval, sem egyb cifrasgokkal sem akar
klnb lenni azoknl, akik alja vannak rendelve" (De bella II. 8,140).
115
Mivel a PHVC csupn a mindenki ltal hordott nyri, illetve tli
ruhzatrl beszl, hogy az ltzet a therapeutknl sem
tkrzte a rangsort, teht mindenki ugyanabban a viseletben jrt.
Flavius azt is lejegyzi a qumrni essznusokrl, hogy a napfelkel-
tekor elmondott imdsgok utn mindenki munkhoz ltott, majd De
be/lo II. 8,129 szerint:
" ... 1] rig szorgalmasan dolgoztak, megint sszejnnek egy-egy
meghatrozott helyen, vszonktnyt ltenek ... " 'tE crKE1tcr-
v A t vOt<; -lenvszonbl kszlt lepeIt ltenek)
Ez a lenvszonbl kszlt ruha azonos azzal a fehr viselettel, amit
Flavius a De bello II. 8,123-ban is megemlt, s amit levetnek az tkezs
utn (De bello II. 8,131):
"Miutn szent ruhzatukat levetettk, megint elmennek dolgozni, egszen
alkonyatig. Ekkor visszatrnek, s ismt ugyangy tkeznek".
Az essznusok, teht, "durva munkakpenyben dolgoztak, az
nneplyes alkalmakra viszont, s ilyenek voltak a mindennapi t-
kezsek is, fehr "vszonktnyt" (crKsncrllu At vv - lenvszon lepel),
ruhzatot ltttek magukra - ruha, ltzet; a "szent ruhzat"
fordts Rvaynl magyarzatos; a grg szvegben csupn a
ll). Az essznusok s therapeutk ltzete teht sok tekintetben ha-
sonlt.
Philn nem r semmit arrl, hogy a therapeutk milyen munkt
vgezhettek, honnan s miknt szereztk be mindennapi tpl-
lkukat, illetve a kzs sszejveteleken elfogyasztott eledelt. letvite-
lk arra enged kvetkeztetni, hogy nem vgeztek munkt gy, mint
a palesztinai essznusok. Csupn annyit tudhatunk meg, hogy az
nnepi tkezseken felszolgl ifjak "felvezetlen s leeresztett alsru-
hval vonultak be, hogy a szolgai mg a ltszatt se kelt-
sk" (72).
JOl A sl)'tSAScr't'tTj mellknv olcst is je-
lent.
102 V. Pro ludaeis defensio 12.
A PHVC 39 vgn olvashat XAuivu un Aucriou 8opac; sz sze-
rint: nyzott val kpeny. A XAuivu vagy XAut.viC;
a anyagra vonatkozott, ami a kpeny esetben
gyapj volt. A therapeutk viszont nem gyapjbl
(.llclnov) viseltek, hanem olyan ksztett kpenyt,
116
nem tvoltottk el a A XAaiva kimondottan
tli ltzet volt, amit azt Philn is megjegyzi.
Az exomis vagy khitn (lat. tunika) rvid, tbbnyire ujjatlan frfi als-
ruha, ing, amelyet gyapjbl vagy pedig vszonbl ksztettek.
rsze eredetileg kt darabbl llt, az egyik darabja a mellet, a msik
a htat fedte, s a vllon csatoltk ssze. Az ujjas khitnt
a szabad polgrok viseltk, az ujjatlant viszont a munksok s a rab-
szolgk. Az utbbinl a jobb kar s mell jkora rsze szabadon s
fedetlen maradt. Ez a ruhadarab volt illetve exo-
misnak. (kori Lexikon II. 1904: 674-674.)
J03 A szernysg (&:w<pa) jelentse a ignytelensg,
hisgtl mentes (Soltsz - Szinyei 1875), teht szernysg is.
104 A nagyobb trsasgban gyakorolt, nneplyesebb tkezs, a la-
koma crv8Et1tVOV - convivium) eredetileg grg szoks.
Hozztartozott a trfs beszlgets vagy ppen az egszen komoly,
tudomnyos szinten folytatott trsalgs (ld. pl. Platn: Lakoma;
Xenophn: Blcsek lakomja), de az valamint a szrakoztat
zene, tnc, a is (ld. PHVC 58; v. Xenophn:
Blcsek lakomja II,11 skk.). A lakomra a vendglt hzigazda
(crn'tlp; v. PHVC 52-53) hvta meg a vendgeket, s a meg nem h-
vott (a.KAT]'toc;, vendget is szvesen ltta. Agathn lakom-
jn pl. szvesen ltott vendg volt Arisztodmosz, akit Szkratsz vitt
magval (v. Mt 22,9-10; Lk 14,21, ahol a vendgsget gazda
vgl az utcai koldusokkal li meg lakomjt.) De a gazda vendg-
szeretetvel rendszeresen visszaltek az (v. Mt 22,11-13).
A lakoma vaskos szrakozss lett a rmaiaknl. Az effajta mu-
latozst utnoztk le a barbrok, Philn tansga szerint,
a grgk is (PHVC 48). A rmaiaknl sokkal nagyobb szerep jutott
a sznszeknek, bohcoknak, tncos s akik a lako-
mzs szneteiben lptek fel. Itt ugyanis a mulatozson volt a hang-
sly, nem pedig a kzs egyttlten s beszlgetsen. Az evst
ivszat a legfktelenebb kicsapongsokkal prosult. Ezek a dridk
rendszerint hajnali$ tartottak, s gyakran utcai botrnyokba fulladtak
(v. PHVC 42-44; Okori Lexikon I. 1904: 476, 695).
105 Az ital (aKpawc;; 38, 85) sz szerinti jelentse: vegytetlen, vz-
ze/ fel nem hgtott. Ugyanis a grgk a bort vzzel elegytve ittk,
s nluk a ol voC; - bor mindig a vzzel felhgtott italt jelentette. Ezrt
a sznbor megneveze az elegytetlen (bor) - (ol voC;) aKpa'toc;. A vegyts
arnyai a voltak: 3 rsz vz 1 rsz borral; 2 rsz vz 1 rsz
borral, illetve 3 rsz vz 2 rsz borral. mr
!' :l(
117
...
tartottk. A vegytst az erre megbzott ifj rabszolgk vgeztk. Innen
aztn korskkal (Ol.VOXT)) tltttk (OlVOXOi:W) serlegekbe (ld.
PHVC 50).
106 Ld. mg PHVC 85. Alakomai borivsrt kln szemly felelt, az
arbiter bibendi vagy rex, magister crllJ..l1tocrapxor;, apxowv
"tTjr; 1tcrewr;). Ezt a lakomzk vlasztottk kockavetssel, s neki
kellett gondoskodnia az ivsrl. hatrozta meg a bor vegytsnek
arnyt, megszervezte a mulattat jeleneteket, a poharak nagysgt,
a poharak szmt, s kiszabta a bntetseket. Ti. a feltett
trfs vagy talls krdsekre vlaszolni nem tud mulatoznak
bntetst kellett kirnia: a serleg egy hajtsra (u1tveucr"t - llegzetvtel
nlkli) val kirtst, az elszabadultabb ivszatok alkalmval pedig
egy nagy serleg felhajtst (1tvetv 1tpr; - ivs az letre, az
egszsgre). A rmaiaknl az ad numerum bibere is divatban volt. A rex
bibendi annyi pohr bor kivst rendelte el, ahny llt annak
a szemlynek a neve, akinek egszsgre kellett inni. Az pohmI
egy keveset a fldre ntttek ilyen szavak mellett: uya{}ou 8aflOVOr;-
a jsgos istensgre. Az utols poharat ezzel rtettk ki: Jytdar; - Hgi-
eia (kori Lexikon L 1904: 476, 695 skk.).
107 A kklopszokrl Homrosz regl az Odsszeiban. Philn itt a Ki-
lencedik nek 373-374. soraira utalt (Homrosz: Odsszeia 1984):
"lom nyomta el ggjn ki a sok bor
s emberhsdarabok; skrendett kbulatban."
A Homrosz ltala lert kklopszok (Odsszeia 2,17-20,9) hatalmas
(2,17-20; 9,286-311, 343-348, 374-375) risok, akik
valahol a tvoli Nyugaton laktak s marhatenysztssel foglalkoztak.
Kzssgk szervezetlen volt: sem egymssal, sem pedig gyermeke-
ikkel nem az llam ismeretlen volt szmukra (9,95-135) s
vallst sem gyakoroltak (9,272-278). Jellegzetes Polph-
mosz (9,403, 408, 446). Ms nzet szerint rendkvli erejknl fogva
mitikus (kori Lexikon 1.1904: 500-501.)
108 <p' AWV Kal. "tpa1ti:ST)r;; szlsmd; rtsd: egy asztalrl esznek;
a csaldi, illetve barti sszetartozs
109 Az atlta Olmpiban vagy ms grg vrosban ren-
dezett jtkokon klharcos, illetve a pankration (1tav-
Kpnov) kzdelmet sportol. Az klharc rendkvl kemny
kzdelem volt. A lommal kivert szjakat is tekertek
118
klkre, s a vadal nmelykor hallos volt. Ezt a fajta
klvvst s brkzst a 33. olmpa jtkok dejn vezettk be (Kr. e.
648), amkor a jtkok versenylovaglssal s A pankratont
atltk kln egyesletekbe s de-oda vndoroltak
s brrt lltak kzdelemre. A vaskod prokat sorshzssal vlasz-
tottk ki. Testket s olajjal kentk be, de az sszecsaps
homokkal szrtk be egymst, hogy ezzel segts k a fogst
(kori Lexikon I. 1904: 829).
A "megbkls helyett kbkthetetlensget tanstanak" (aO'1tOVOa
EV O'1tovoalc; EpyaO'Jlcvot) mondat egyben szjtk s. (A O'1tOVO-
a kintssel, ajndkozssal, az italldozattal kapcsolatos, melyhez
szvetsgkts, fegyversznet is trsult. kori Lexikon L
1904: 83-84.) Az "gy kzdenek, mint valam atltk" (01. ant
attAl'j'tWV atthot) szntn szjtk. Ugyangy ebben a mondatban s:
"Ezek a szerencstlenek az atltk ellenpld" (01. avt\. &.ttAl'j'tWV
atthot). Ms szval: Ezek az atltk kzd'k; ebben az
sszefggsben: szerencstlenek, nyomorultak) antiatltk.
110 A VlJcpw - jzanul lni; bjtlni; mrtkletesnek, nak lenni
(Varga 1992; Soltsz - Sznye 1875; az sz-ben: lThessz 5,6. 8; 1Pt
1,13; 5,8; 2Tim 4,5) ge a bortl val tartzkods k-
fejezsre szolgl. A sportjtkokra atltknak nemcsak
a verseny napjaban kellett jzansgot tanstanuk, hanem mr a ver-
senyt tz hnapban is. Az olympia jtkok napjnak
ldozatbemutatsa utn a Zeusz szobra tettek eskt
arra, hogy be fogjk tartan a jtkszablyokat (v. PHVC 44; kori
Lexikon I. 1904: 254).
III A grg sportjtkok kt rendben djaztk. Kzvetlenl
a versenyszm utn plmagat kaptak jobb kezkbe, a rendezvny
tdk napjn pedg olaj koszort tettek a fejkre. A hrnkk kikltot-
tk a nyertes s apjnak nevt, valamint s bejegyeztk
a hvatalos jegyzkbe. A grgk ezt az
koszort tartottk a legnagyobb (v. IKor 9,25; 2Tim 4,8
Jak 1,12; lPt 5,4; Jel 2,10; 3,11 stb.) A (OAUJl1tLOVLKl'jC;)
megvendgeltk, Kr. e. a VI. szzad pedg szobrot s llttat-
hatott magnak Altszban; s ha hromszor nyert djat, krhette, hogy
szobra legyen. A s megnnepelte
Felmentette az adfzets all s ngyenesen tkezhetett az athn
Prytaneonban, az degen kvetek s jeles polgrok (kori
Lexikon I. 1904: 256).
119
112 Az olympiai jtkok versenybri
!:) .. A.uvoKllS) kezdetben ketten voltak; nyo!cat, majd tzet
vlasztottak Elisz polgrai kzl. Tz hnapos kikpzsben
rszesltek, hogy ktelezettsgeiket elsajttsk, s eskt
kellett tennik hivatalukra. fogadtk a versenyre
sportolkat, a verseny letmdjukat s gondos-
kodtak a jtkok A jtkok alatt bborltnyben
jelentek meg, a kvettk a s tnyjtot-
tk a plmt, illetve az olajkoszort. A kijellsre vonatkoz
hatrozatukat meg lehetett ugyan fellebbezni, de ez tletk n nem
vltoztatott. Ha viszont tnyleg tvedtek, pnzbrsgot kellett fizetnik
(kori Lexikon II. 1904: 254).
JJ3 Itt Philn egy azonosthatatlan s ismeretlen hivatkozik.
Gyakran szokott idzni megnevezse nlkl.
114 PHVC 40-44-et v. Quod omnis probus liber sit 89-90:
[89] "Tudniillik: nmelyek megszeldthetetlenl llatias vadsggal
igyekeztek aratni. Ezrt aztn semmifle nem
riadtak vissza: az alattvalkat kaszaboltk le, vagy - noha ezek
mg elevenek voltak - gy vagdaltk szt zeikre s tagjaikra, mint
ahogyaszakcsok szoktk daraboini a hst; s nem hagytak fel e kegyetlen-
sgekkel mindaddig, mg az emberi cselekedeteket szem tart meg-
torls fel nem tartztatta [90] Msok pedig az eszeveszett s
gonoszsg egyb formival azonosultak: kibeszlhetetlen elkeseredssel
mesterkedtek, s noha a tettetett szeldsg tbbnyire csendes hangjn szl-
tak, a jellemezte Olyanok voltak, mint farkat csvl ve-
szett kutyk. Helyrehozhatatlan bajokat okoztak. A vrosokban istentelen-
sgk s emlkeit, hagytk maguk utn: a
felejthetetlen trtneteit."
115 Mandragora Officinalis, melynek nhny fajtja a mediterrn vi-
dken is l. Eurpai faj tji: a nadragulya (Atropa Mandragora) s a be-
lndek (Hyoscyamus niger). Vastag, bbhoz hasonlt, gyakran ktg
gykert talizmnknt is hordtk. Ezrt nevezik szerencsegykrnek.
Karjos levelvel sebet csillaptottak. desks illat (v. nn 7,13), kis
almhoz hasonl bogygym!cse pedig srga, s alkaloid tartalma
miatt altat, bdt hats. Keleten ta tekintik olyan gygy-
szernek, amely megsznteti a termketlensgt (lMz 30,14-16),
illetve serkenti a nemi vgyat (Haag 1989: 1154).
116 Sz szerinti fordtsban: "a legrabszolgaibb" lvezet, azaz a legalja-
sabb rabszolgalvezet (av8pu1t08w8scrttll ySUcrlS). A grg vilgban
120
ltalnosan elterjedt nzet volt, hogy a rabszolgai letmd az alacsony
szrmazssal, buta gondolkozsmddal, durva-
sggal s erklcstelensggel Mivel a rabszolgk nem igen
kthettek hzassgot, az a nzet alakult ki, hogy kzttk termszet-
ellenes nemi kapcsolatok dvnak. Ezrt a aVDpa1tODCDllC; -
rabszolgalvezet, xapo: aVDpacrnDcov - rabszolgarm erklcsi megb-
lyegzsek a legdurvbbaknak szmtottak (kori Lexikon I. 1904:
610).
117 Keleten, s gy a grgknl is az asztalhoz val telepeds nem
a lelst jelentette, hanem az asztalhoz Az kereveteken
(cr,pcoflvll, KAtVr)) foglaltak helyet. Ezek lehettek egszen
(ld. PHVC 69). A kerevetekre Bal karjukkal a htuk
mg fektetett vnkosra (npocrKB<paAaov) tmaszkodtak, ahogy ezt
Philn is lerja (PHVC 69). A pros asztalhoz val azt is
jelentette, hogy az ell szemly vlla s feje a hts
szemly keble volt (kori Lexikon J. 1904: 696). Erre utal Jn 13,23:
Egy pedig az tantvnyai kzl, a Jzus kebeln (gV ,0 KAnCO)
nyugszik vala, akit szeretett vala Jzus. (V. mg 13,25; 21,20.) Az
Abrahm kebele (KAnoc; - Lk 16,22-23), illetve az Atya kebele
(KAnoc; 'ou na,pc; - Jn 1,18) kifejezsmd htterben az ilyen a
lakomai kzssgnek, "kebelbartsgnak" kpe ll, s az egyttrven-
szeretetkzssg eleven, sokatmond kpes kifejezsei.
118 Grgl: {}llpKABta - thrikleia; nevt a hres korinthusi
kapta (Biblie Works 7: PHM Morphology).
119 A vzhords a rabszolgk feladata volt. A lakomra
vendgeket hellyel knltk, figyelembe vve a rangjukat (v. Lk 14,8-
11: Jzus szernysgre tant a val tolongssal szemben).
Miutn a vendgek helyet foglaltak a kereveteken, a rab-
szolgk leoldottk ezeknek sarit, s megmostk a lbukat. (V.
vendgek: 1Mz 18,4; 19,2; 24,32; Lk 7,44). A vendgek lbnak
megmosst az rstudk is tantottk, de ez a szoks nem a trvnyre
plt; kultikus: 2Mz 30,19; Jzus: Jn 13,1 skk.) A lbak megmossa
utn a rabszolgk hoztak vizet s a kzmosshoz.
Ilyen szolglatukra a lakoma lefolysa alatt is szksg volt,
s amint Philn is megjegyzi, a padl fel-felmossa, a mulatozk
fslgetse, arcuk festse, trigetse, testk kenegetse, hajuk rendbe-
ttele s virgkoszorval val felkestse is az feladataik kz
tartozott. Mivel az tkezsnl csak kanalat vettek ignybe s sem
sem sem villt vagy kst nem hasznltak,
mindent kzzel fogtak meg. Ujjukat letrt kenyrdarabokhoz,
121
morzsalkokhoz trltk, ezeket aztn a kutyknak dobtak (Id. kori
Lexikon I. 1904: 696; v. Lzr pldzata _ Lk 16,21; kananeus (szro-
fnciai) asszony trtnete - Mk 7,27-28; Mt 15,26-27).
120 Az grgk klns gondot fordtottak hossz hajuk s
szaklluk polsra. Osszhangban volt ez a grg formarzkkel,
melyben a testi szpsg s az poltsg nagy hangsllyal brt. Csak
a fik viseltek rvid hajat, a frfiak pedig csak gysz idejn vgattk le
frtjeiket s szaklluk at. gy nz ki, hogy a Philn korra
az divatot jtotta fel, spedig gy, hogy az abba
elemeket vegytett. A haj fonogatsra s dsztsre a hellenista
kortl kezdtek mg nagyobb gondot fordtani. A htkznapi
hajviselet a fej hts rszn csomba kttt hossz haj volt; homlokot
pedig j mlyen takartk frtkkel. Ugyanis a szpsget a keskeny
homlok is emelte. Emellett a hajt szalaggal, kis vagy hlval
ktttk be (kori Lexikon I. 1904: 836-837).
121 A grg Xl. tClv - tunika szval val fordtst a kzismertsg miatt
rszestettem
A frfitunika rendszerint trdig rt. A dszesebbeknl a vllrszek
a knykig rtek le, s ha ujja is volt, akkor ez a kar als rszt is
takarhatta. Finom kszlt, bokig tunikt nnepi lako-
mkra ltttek, s ilyen, v nlkli hossz mhadarabot hordhattak
a hivatalt szemlyek is. a hossz s tunikk jttek
divatba, melyeket dszes vekkel fogtak ssze. Munka kzben vvel
szortottk testkhz, als rszt az vhz csatoltk, de mg gy is
lelgott a trd fl. Az v felett pedig rncos bl jtt ltre (KA.7tO<; -
kebel, az ing rncai a keblen). A rncok kt hossz vgt gy hajtottk t
a vllon, hogy ezek htul s knnyedn lecsngtek egszen az
vig, s a rncok kt vgt vllon ssze. Ez volt a 8l.7tAO{<;, illetve
8l.7tAOl - ktszeressg; ktrt fogott ing, ltny (kori Lexikon II.
1904: 673-674), ez az az alapja a Philn ltal hasznlt m8l.7tAClcn::crl.
(illetve 7tt8l.7t/"OJ, 7tl.8l.7tAOH;OJ - megduplzni) grg
sznak.
122 divat szerint a grgk szakllat s bajuszt viseltek, de
Platn korban mr gnyolgattk a hossz szakllat filoz-
fusokat. A hagyomny szerint Nagy Sndor azrt rendelte el katoni
szakllnak lenyrst, mert akadlyozta a kzitusban. A hel-
lenisztikus korban mr csak az regek voltak szakllasok. Ugyanez
dvott a rmaiaknl is. Az ifjak huszonegy ves korukban vgattk le
els6 szakllukat, amikor nagykorstsuk nnept ltk. (Caligula
csszr tizennyolc vesen vgta le szakll t s lttte fel
122
a frfitgt - toga viri/is.) Az szzadban inkbb csak a
hordtak gondosan nyrt szakllat (kori Lexikon I. 1904: 836).
123 A pederasztia leginkbb a katonai grg llamok-
ban, Sprtban s Krta szigetn gyakoroltk: az katonk az
joncokat tettk kk" . a pederasztia divatos trsadal-
mi jelensgg lett. A jzan gondolkods tilalmakkal s bntetsekkel
igyekezett megfkezni ezt a kapcsolatot s akr a polgrjog megvon-
sv al is sjtotta azokat, akik pederasztira csbtottak, vagy gyermek-
kzvettsvel foglalkoztak (kori Lexikon II. 1904: 319-320).
124 Az asztalok behordsa egy erre rendelt gondos-
kodott (tpa1tet;o1tOte; - asztalt azaz tekfe/szo/g/). A lakoma
rszben a szolgk annyi asztalt hordtak be, ahny kerevet volt
kt-kt vendg szmra. Phil n ht vagy akr tbb asztalt
emlt. Ez mr nem az eredeti grg szoks, hanem az ltala korbban
mr emltett (48) itliai s tobzd lakomk gyakorlata. Az
asztal (tp1tet;a) jelenti a re helyezett tket is, vagyis a fogst. gy ht
az asztal behordsa az fogst jelentette (Okori Lexikon I. 1904:
696). A rmaiak termszetesen tltettek a korbbi
grg szokson.
125 A csemegk (i:mel1tve;) felszolgls a a lakoma msodik rszhez
(etepat tp1tet;al) tartozott. Ekkor a rabszolgk jabb asztalokat
hord tak be. Ezeken klnfle stemnyek (1tA,aKouv'tee;) s nyalnk-
sgok valamint gymlcs llt: fge, di, mandula,
olajbogy. Az ivs serkentse vgett sajtot, ss dolgokat, st (<lA,ee;)
is feltlaltak. A therapeutk asztaln is volt s, de nem az ivs serken-
tse vgett, hanem (37, 73). Ugyanis a lakoma msodik
felben az italozs (cruJ..t1tcrtOv). Ekkor indult meg a beszl-
gets s trflkozs, fellptek az tncosok, s klnfle
jtkokra is sor kerlhetett (kori Lexikon I. 1904: 696-697).
126 Potosan: vzi madr, kormorn; bvr (aHtuta). A vcsk fordts
a mondat rtelmhez igazodik s az ismert magyar szlsmonds
felidzsvel prblja tkrzni a grg szvegrsz lnyegt.
127 Nem az athni szrmazs olimpikon, a pankration nyertese,
hanem a szintn athni, igen s dsgazdag Kalliasz csald
egyik (Pauszaniasz 5,9; 6,6; kori Lexikon I. 1904: 354-
355).
123
128 Atolkosz a Xenofn ltal rt Blcsek lakomja
<ptAocr<pwv) szerint a pankration olimpiai prba volt.
A diadal rmre - s egyben Atolkosz apjnak tiszteletre - a gaz-
dag s Kalliasz Hipponikosz adott lakomt. Itt hangzott el
Szkratsz eszmefuttatsa a s a bartsgrl (kori Lexikon
II. 1904: 1191), melyre Philn rvelse is tmaszkodik.
129 Az eredeti szvegben szerint ez ll: mieinkhez 'twv
llflE'tgpwv).
130 A fuvolajtk nem volt a klasszikus lakomk tartozka. A fuvolt
nem csak a drmai krus ksretnl hasznltk, hanem az nneplyes
alkalmakon (v. Mt 11,17 Lk 7,32) s a kultikus zenben is, ahol az
s nneplyesebb hang tibia longt szlaltattk meg. A teme-
sem hinyzott, s a sirats (6pfVot) velejrja volt. A fuvola-
jtkkal is ksrt siratst fogadott s frfiak (6Pl1Vq;>8o)
vgeztk. Csoportjaik egymst felvltva nekeltek, a refrnt pedig
a gyszolk is (kori Lexikon II. 1904: 126). A siratk
fuvolzsra ld. Jairus lnynak feltmasztst (Mt 9,23).
131 A grg drmhoz tartoz tnc mellett npi s kultikus tncok is
dvtak. A lakomkon npi tncokat roptak. A legkedveltebb ezek
kzl a krtai fegyvertnc volt. Lerst az Ilisz 18,543 skk-
ben olvashatjuk (kori Lexikon II. 1904: 279-280).
132 V. Philn: De decalogo III,37. skk.; De Abrahamo 135 skk.
133 V. Platn: Szmposzion 180d skk.
134 Az eredeti sz: - herlt; frfi, elpuhult,
puhny. Ld. mg: De vita mosis II,183.
135 Itt Philn az andrognek mtoszra gondol,
Platn is megemlkezik a Szmposzion 189d skk.-ben.
136 Friedliinder gy vlekedik, hogy "Mzes-tantvnyok" megneve-
zs (ot yvOOptflOt) csak azokat illette meg, akik kora
ifjsguktl csatlakozta a kzssghez (Friedliinder 1974: 275).
137 A "zsenge ifjkoruktl" (h nem csak a the-
rapeutkra vonatkozhat, hanem ltalban a zsidkra, spedig gy,
hogy Philn szembelltja a pognyokkal (Conybeare 1895: 293, 1.
124
lbjegyzet). Abban az szoksos volt a zsenge korban val
tanttats (v. Josephus Flavius: Vita 9; ld. mg Lk 2,46--49).
138 A PHVC cmnl mr tisztztuk, miknt kapcsoldik ssze
a therapeuta (f}epam;u-ra) nv s az (l.Kf:'tllC;) s
megllaptottuk, hogy Isten trvnynek buzg betartsa s az igazi
istenflelem sszekapcsoldik Isten oltalm nak keressvel s az
szolglsval, s hogy a trvny megtartsa s az letvitel
a papi letmdban lesz teljess. Aki igazn akarja tisztelni Istent,
mrpedig a therapeutk ppen erre trekedtek, mintakpk pedig
Mzes (63), annak szinte szksgszeruen kell elszakadnia addigi
a fldi dolgoktl, s papi letmdot kell folytatnia. Teht
a therapeuta kegyessg papi (v. 2 s 90).
A LXX kifejezsmdja szerint a therapeutk Mzes, az
Isten szolgja is "therapeuta" volt: f}epnwv J..lou (iTrpb
":Jl;) - 4Mz 12,7; Kata tOU f}epnov'tc; J..lou (iTrqb:;l ":;ll;:;l)
- 4Mz 12,8; v. Zsid 3,5: Kat Mwt)crfic; ... WC; f}epnwv . .. ...:. Mzes is ...
mint szolga ... ) A De vita Mosis 1,48 (Mzes lete 1994: 29) pedig gy
be mint aki szerette az erklcsi szpsget:
" ... vgigkzdtte az erny versenyeit; a benne lakoz helyes
gondolkods volt, ez irnytotta gyakorlatait a kt l!'tforrna, a szeml-
(ttEJpE1:tKOV) s a tevkeny (npaK'ttKv) let elsajttsra. Fradsgot
nem kmlve szntelenl a filozfia tantsait tanulmnyozta s olvasgatta
szorgosan a lelkben, azutn elraktrozta emlkezetben gy, hogy soha
nem felejtette el, s azonnal hozzigaztotta sajt cselekedeteit, melyek mind
dicsretesek voltak. Nem a ltszatra trekedett, hanem az igazsgra (nAAa
"tijc; nArjttE.ac;) mert egyetlen cl lebegett a termszetnek
tants, amely az ernynek egyetlen kezdete s forrsa !lVOC; cniv
npE"twv "tE Kai
A tevkeny (npaKtLKv) szt v. a PHVC cmvel: IlEPI BlOY
ElEOPETIKOY H IKETON; ld. mg PHVC 1: ' Ecrcrawv npt 8taAeXf}eC;,
Ot tOY npaKtLKOV ... s a Pro ludaeis defensio feliratval: nept
Kata tOY apetfic; tOOV nap " Iou8aotc; 'tO naAatOV
qlLAOcrO<pOVtwv. V. mg: PHVC 2, 11, 27, 63--64, 78, 89-90.
Az idzetben Mzes a therapeuta s a gyakorlati
kegyessget essznus mozgalom (PHVC 1) jelenik
meg. Philn arrl is r, hogy ez az Mzes nem csak tr-
vnyhoz volt, hanem is, a De vita Mosis 1I,66-ban (ld. mg
Legum allegoriarum III,129-132) azt mondja, hogy az
erny, azaz az aszkzis jellemzi:
125
"Nos, ama s nlklzhetetlen l szksges erny, melynek meg
kell lennie egy ... "
A PHVC inkbb csak "statisztikus s ltalnost" lerst ad
a therapeutkrl. Ezrt hiba is keressk benne a szervezetkre,
valamnt eszmevilgukra vonatkoz rszleteket (Amuszin 1986: 142-
143). De azon az ltalnos szrevtelen tl, hogy e mozgalom "let-
mdja sokban hasonl az essznusokhoz" (Frhlich 2001: 89),
benne annak nyomai, hogy ez a kzssg is papi
akrcsak az essznusok (Gnilka 2001: 43). Gnilka ppen az essznus
tkezsi szoksokat kiindulva jutott arra a kvetkez-
tetsre, hogy az essznus kzssg papi volt. Figyelemre mlt,
hogy a templom s a papsg krdskre ppen a therapeutk
lakominak lersnl bukkan fel: nem fogyasztanak bort s hst (73-
74; ld. mg 81-82; akrcsak a pthagoreusok, akik elutastottk a vres
ldozatot s nem fogyasztottak hst; EilJf3aposa 1972: 83, 131.)
kvetkezik, hogy:
a) a therapeutk - az essznusokrl - teljesen kerlik
a borfogyaszts, s ez szigor aszketikus letmdjukkal
van sszefggsben (v. PHVC 34). Az italfogyaszts tilalma egyben
a papokra vonatkoz is tmaszkodik, ugyanis nekik
klnbsget kell tennik a szent s a kznsges, a tiszta s tiszttalan
kztt (3Mz 10,8-11; ld. mg PId 20,1; v. PHVC 34,74). A therapeu-
tk italtilalmt esetleg az is magyarzza, h0J;Y a pnksd nnepn
a sinai trvnyadsra kellett emlkezni s az Ur kellett rvendez-
ni (5Mz 16,11), s ez gyakran rszegsghez vezetett (v. ApCsel 2,13).
A bor elutastsa tipikusan therapeuta jellegzetessg (EAJf3apOSa 1972:
95). Az sz-i papoknak szl tilalom azonban csak az ldozatbemu-
tats s tanti hivatal gyakorlsnak idejre vonatkozott. Ezt a the-
rapeutk kiterjesztettk a kzssg tagjainak egsz letre, mivel az
aszkzis ernyt tartottk szem A szekta teht aszktikus
papsgnak tekintette magt. buzgalmban tl is teljestette a Tra
(Conybeare 1895: 307).
b) A therapeutk nnepi asztaln csupn kenyr, s s izsp ll
a vz mellett (36, 73, 81). Szmukra a kovszos kenyr, a s s az izsp
a legtisztbb eledel, mivel ezek voltak a jeruzslemi templomban is
(81). A kovszos kenyr, a s s az izsp (3Mz 24,7 szerint tmjn)
szintn a papsghoz s templomhoz a szentlybe kitett
tizenkt kenyeret (lepnyt) szombatonknt kellett jakra cserlni,
a rgieket pedig ron s fiai fogyasztottk el (3Mz 24,8-9). gy nem
vletlen az sem, hogy a therapeutk ppen a szombatnapi kzs
tkezseiken fogyasztottak ilyen eledelt, amint az sem, hogy ppen
kovszos kenyeret ettek s azt sval meg izsppal ugyanis
126
a kovszos kenyr hozztartozott a pnksdi ldozatbemutatshoz
(3Mz 23,17), s gy a therapeutk nagy nnepn fogyasztott kovszos
kenyr szintn a kzssg zsid jellegt (Conybeare 1895:
309), de egyben azt is, hogy ez a klnleges alkalom nem a pska
nnephez kapcsoldott, amint ezt esetleg a Vrs-tengeren val
tkels emltse (PHVC 85-86) sugalln (E,uI3apoBa 1972: 76).
c) A PHVC 73-74, ha nem is kzvetlenl, de kzvetve mgis ad
magyarzato t a therapeutk clibtusra, ugyanis a kvnsg felettbb
kros voltnak kiemelsvel Az essznusoknl csak
bizonyos csoport tartzkodott a hzassgtl, s ez a maga
szimbolikus nrtelmezsvel volt kapcsolatban. Ti. azzal, hogy magt
papi lelki templomnak tekintette. Ha pedig a templomi
szolglatot papoknak (s laikusoknak) tartzkodniuk kellett
a szexulis akkor a magukat papi tart
essznusok azt vallhattk, hogy egsz letkben tisztknak kell
lennik (ld. Vermes 1998: 216). Ez pedig sszevg azzal, amit Philn
therapeutkrl mond. ugyanis olyan Mzes-tantvnyoknak mutatja
be (63), akik az rsok szntelen tanulmnyozsa s az Istennel
val misztikus kzssg (12: "mennyei szerelem ejti rabul - n'
SpltOC; pnacr&VtEC; oupavou) rdekben gyakoroljk az aszkzist,
el egszen odig, hogy nem csak bjtlnek, hanem teljesen
a nemi letet. Philn ezt rja De vita Mosis 2,67-69-ben
(Alexandriai Philn: Mzes lete 1994: 99-100):
"Ennlfogva annyira szerette Istent, mint kevesen msok, s Isten is szerette
s mert thatotta az gi szerelem (tm' EpOHOC; oupavou) kivltkppen
tisztelte a mindensg urt s viszont, az is tisztelte A blcshz
tisztelet: szolglni az igazi (lh:panEELv ,0 npoc; ov) -
a papsg feladata pedig Isten szolglata (tEpWcrVl] 8!; l}EpanEav
l}eou). Erre a megtiszteltetsre lett mlt teht, melynl
nagyobb j nincs a kinyilatkoztats tjn, a szent szolglat minden
felvilgostst kapott. azonban mind testt, mind lelkt
meg kellett tiszttania, tartzkodva minden (nl}ouc;),
rintetlenl meg magt (yvEcrav,a) ami haland
italtl, valamint a nemi kapcsolattl. Br ez utbbival
mr rgta nem gondolt, jformn azta, hogy kezdett prftlni, s
esett tszellemlt llapotba ... "
A qumrni kzssg alaptsa a Hasmoneus-dinasztival szem-
cdokita papok elklnlshez kapcsoldik (Amuszin 1986:
155; Vermes 1998: 185-188), s ez a szekta papi (Cdok fiai)
tartja magt. A Philn ltal ismertetett kzssg l Ktll C;, illetve
&Epanwta megnevezsei szintn a papi szolglattal s
a lvitasggal vannak sszefiiggsben, azaz: is papi kzssgbe
1
2
7
s a kt csoportosuls eredete ugyanarra a gykrre
vissza.
139 Ld. mg PHVC 90; v. Quod omnius probus liber sit 80 (7. jegyzet).
A therapeutk termszetfilozfija, azaz a termszet szemllse s a fe-
lette val meditls maga az lsten megismerst clz lelki gyakorlat.
Ehhez hozztartozott az Isten ltal teremtett dolgok igazi rendelte-
tsnek megltsa, megismerse. Ugyanis Philn gy beszl
(Legum nllegoriarum II,2):
" ... egyetlen s egy, nem sszetett, hanem valsg (termszet),
... Isten nem sszetett, sem pedig sszell, hanem mssal nem
- flVO<; san KaL EV ou ayKpq.lU. <pal<; llAT; ... /}g<; ou
aYKPlflU ou8;' SK lloHwv auvEawJ<;, aH' aflly,,<; <iHC(>'
A termszet feletti ld. De specialibus legibus II,44-45.
140 V. Quod omnis probis liber sit 84:
"Isten irnti szeretetket csakugyan szmtalan pldval tanstjk: az egsz
letk re szl szakadatlan s kvet-kezetes tisztasggal, az eskdzs s
hazugsg s azzal a hitkkel, hogy minden j az
ered, s semmi rosszrt nem vdolhat."
Ld. mg De bella II. 8,135; ll. 8,141.
Mzes tantsn nem csak 5Mz kell retnnk, s nem csak
a papi tantst, hanem a Trvny teljes, rott a Trt.
A Tra jelentse nem a LXX ltal meghonostott trvny ha-
nem tants, gy, ahogy azt Philn is rti, s ezrt a Trvny tantst
a 64-ben azaz (az Isten akarata szerinti blcs letre
adott) (be)vezetsnek, utastsnak, oktatsnak, tancsnak nevezi. 5Mz 6,4
skk. versei sz szerint rjk Istennek, az egyetlen rnak parancst:
ig iben a fiakat is kell gyakoroltatni, beszlni kell nekik otthon,
t kzben, lefekvskor s felkelskor (ld. mg 5Mz 11,18-21; Zsolt
78,5-8). Philn ugyanazt rti Mzes tantsn (5Mz 4,44; 31,9; 2Krn
25,4; 30,16; Ezsd 7,6) s a szentsgen, mint amit a korabeli zsidsg. Ez
a felfogs eltr a korbbi mi szerint a trvny sajtosan s
hangslyosan a szvetsghez kapcsoldik, hogy ti. a szent Isten
kivlasztotta Izraelt, a maga szvetsges npv tette. A szvetsg
pedig azt kveteli meg hogy is szent legyen, amiknt Isten
is szent (2Mz 19,2; ld. mg az brahmmal kttt szvetsg felttelt:
tkletessg - 2Mz 17,1-2; v. Mt 6,48). A Trvny kinyilvntotta
Isten kegyelmes akaratt s Isten s Izrael, valamint a szvet-
sges np tagjainak egymshoz val viszonyt. Philn szmra a Tr-
128
vny szentsge azt jelenti, hogy az abszolt tekintllyel br, mivel
magtl szrmazik. Mivel a Trvny eredetileg a szvetsges
felek viszonyt, mint szentsget hatrozta meg, s ez a szentsg
a trvny betartst kvetelte, a zsidsg a Tr-
vny betartst tette gy teht hangslyeltolds trtnt:
a szvetsget kegyelmes Isten Trvnynek lnyege, lelke, vagyis
a szeretet, az irgalmassg s a helyett (v. 2Mz 20,6; Mt 23,23)
a Trvny betartsa kerlt Isten kegyelmessge helyett az
ember kegyessge, trakegyessge, tra-
szeretete lett lnyegesebb. Mg korbban a Trvny a szvetsg
knyve volt, most egyfajta eszkzz, megszemlyestve
lett Isten s ember kztt. Jzus ezt is brlta, amikor
tantvnyai vigasztalsa kzben gy szlt: n vagyok az t, az igazsg
(valsg - v. PHVC 63) s az let; senki sem mehet az
Atyhoz, hanemha nltalam (Jn 14,6); illetve amikor Nikodmussal
beszlt: .. . senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyek-
bl szllott al, az embernek Fia, aki a mennyekben van an 3,13).
A Trvny sz szerinti szentsgt Pl apostol is kimondja (Rm 7,12),
de ezen mst rt, mint a korabeli zsidsg. azt fejti ki, hogy a Tr-
vny teljesen megfelel Isten lnyegnek, akaratnak, s ezrt aztn lelki
az ember viszont testi, al rekesztett s ezrt nem tudja
betartani. gy a Trvny, noha lett szolgln, vgl is hallra van
(Rm 7,10. 14). Burkoltan teht is a fentebb emltett hangslyel-
toldst brlja, s a trvnyad Istennel val kapcsolatot, kzssget
teszi
141 A mondat fordtsi krdseket vet fel. Conybeare gy vlekedett,
hogy a 1tEV"tTJKOV"tC; szn a zsidk pnksdnnept kell rteni, s nem
ezt: minden htszer hetedik napon. bizonytotta a mindenek-
a htszer hetedik napon fordts helyessgt, s ezt a klasszikus s
sz-i szhasznlattal is altmasztotta (Mt 26,61; Mk 2,1; 14,58; Ap
Csel 24,14; Gal 2,1; Conybeare 1895: 306-307, 336-338, spedig Lucius
1879: 179-180 ellenben). a l ' bmx EPOllwv szsszettel
prepozcijt itt nem gyakort hanem utn
tekinti. Eszerint a therapeutk 50. napi nneplse megfelel az essznus
kzssg megjulsi nnepnek, amely mindig szombat napra esett
(Conybeare 1895: 338; E/1I13upoBa 1972: 71).
Phil n nem pontostja, mikortl is kell szmolni a ht hetet.
Emellett, ha a PHVC 30-ban ez ll: "tuiC; 6 EPIlUlC; cruvPXOV-cal, s
ezt gy is lehet fordtani: minden hetedik napon (jeveils am sieben - amint
ezt Karl Bormann a PHVC nmet fordtja is teszi), akkor ugyangy
lehet, vagy kell eljrni a l' Emu EPOllwv szsszettelnl is.
Viszont nem szabad figyelmen kvl hagyni, hogy Philn ktfle
129
beszl: a sabbat (hetes rendszer) s a 49.
napra szent (tvenes rendszer).
jegyzi meg: a therapeutk ('tO }lev 1tpwwv) a htszer he-
tedik napon gylekeznek egybe, s ezzel nyilvnvalan kiemeli, hogy
itt valami klnlegesen alkalomrl van sz. Ezen kvl a 'taic; 8E
cruvPXOV1:<ll. azt akarja kifejezni, hogy az ismt-
hetedik napokat ugyangy megszentelik, mint minden zsid
ember, illetve minden Izraelben essznus. Ugyanis Philn a kt
kzssget egytt ltja, s ssze is hasonltja.
A helyes fordtshoz segtsgl hvhatjuk Philn olyan rsainak
helyeit, ahol az tvenedik naprl beszl. A De decalogo 158-ban a psz-
kannep utn emlti a kveldozatot (3Mz 23,9-14), majd rgtn
kifejti a pnksd jnak kiszmolst (V. 3Mz 23,15-16):
" ... s [ti . a kveldozattlj ht httel kiszmol t tvenedik napot. .. "
(lCul un m"tT]S lCu"tupd}IlOUIlVT]v bm! poollcrt nEv"tT]lCocr"tr,V
TJIlpUV ... )
A De specalibus legibus 1,183 csupn azt mondja el, hogy a pszka utn,
"a tavasz kzepn az arats nnepe" (MscrouvwC; 8E supOC;
U}lTJWC; Evcr't(l'tU1....), s itt ismt csak puszta adatkzlssel van
dolgunk. Viszont a De specalibus legibus II,176 rulkodik:
"A kvk npnnepe, helyesebben mondva nagyobb minden
nnepnl, miutn a trvny tbb tekintetben is vilgoss teszi, hogy milyen nagy
fontossggal br. ( ... ncrus VIlOS, ... bpuS op"tis IlEU;OVOS' )
Ugyanis kiindulva kell kiszmolni ht httel az tvenedik napot,
a monsz ltal megpecstelt szabadon bocsts szent szmt."
Itt a kiemelt szavak azt mutatjk, hogy Philn egy
mindeniknl fontosabb nnepet hangslyoz, s az tvenedik nap ilyen
sszevg a PHVC 65-tel:
a htszer hetedik napon gylekeznek egybe" - O"tOt "t
npw"tov utlpoU;ov"tUt OL n"ta
142 A phytagoreus szmmisztika alkalmazsra szmos pldt tal-
lunk Philn Hogy mennyire szimpatikus volt szmra
e pthagoreus tants, jl tkrzi ezt a vilg rt kny-
vnek azon terjedelmes rszlete, amely aprlkosan ismerteti a sz-
mokhoz pthagoreus tantst (De opficio mundi 1,89-108). Itt
a teremts hetedik napjnak megldsbl s (lMz
2,3) indul ki, s rszletesen kifejti a "szent" heteshez, az sz s
130
gyessg, az isteni fny, a teljessg s az egszsg szmhoz kapcsolt
felfogsokat. Pl.:
[90] "Nem tudom, hogy egyltaln lehetsges-e a hetes szm termszett
elgg magasztalni, mert magasztosabb ez annl, minthogy szavakkal
lehetne kifejezni. De termszete mgsem hallgathat el csak azrt, mert
csodlatosabb annl, mint amennyit szavakkal lehetne elmondani rla.
[100] " ... egyedl a hetes az, amely termszetnl fogva sem ltrehozni nem
tud, sem nem szrmaztatott. Ez az oka annak, hogy ezt a szmot a tbbi
filozfus az anya nlkl vilgra jtt Nikhez, illetve Parthenoszhoz
hasonltja, aki a mondai beszmol szerint Zeusz pattant ki; a p-
thagoreusok viszont a vilgmindensg urhoz hasonltjk. Mert
ami ltre sem hoz, s nem is szrmazik, mozdulatlan marad. Ugyanis
a mozgsban van a ltezs, miutn sem a ltrehoz, sem a szrmaz nem
a mozgst: a ltrehoz azrt nem, hogy ltre hozhasson; a lt-
pedig azrt, hogy szrmazzk. Az egyetlen pedig, aki se nem mozg,
sem mozgsba nem hozhat, az a tekintlyes Fejedelem s r, akinek
kpmsa mltn lehet a hetes szm. Ebben a vonatkozsban Philolaosz is az
n nzetem mellett tanskodik. Ugyanis, mint mondjk, ltezik egy
mindenek feletti r s fejedelem, egy rkk szilrdan lland,
mozdulatlan Isten, aki csupn nmagval azonos, s minden mstl
klnbzik.
[101] A hetes szm teht gy mutatkozik a lelki vonatkozs dolgokban,
mint ami mozdulatlan s vltozatlan.
[102) Azok pedig, akik a szavakat sajtos rtelemben szoktk hasznlni,
hetes szmot teljessget is nevezik, miutn ez a szm juttat
teljessgre mindent. Ezt brki bebizonythatja az ltal, hogy minden ren-
dezett testnek hrom kiterjedse van: hosszsga, szlessge s magassga;
valamint ngy hatra: pont, vonal, sk s mrtani idom. Ezeknek
sszeadsbl jn ltre a hetes szm . ..
[106] Annak bemutatshoz, hogya hetes szm csodlatra mlt ranggal
br a termszetben, mg az is hogyahrmasbl s
ssze. Ha szorzunk, arra az eredmnyre jutunk, hogy az
szmolt harmadik szm egy teljes ngyzet (ti. 1; 1 . 2 = 2; 2 . 2 = 4),
a negyedik pedig egy teljes kb (ti. 1; 1 2 = 2; 2 2 = 4; 4 2 = 8); viszont a
hetedik szm mind a teljes ngyzet,l s ugyanakkor teljes kb is (ti.
1; 1 . 2 = 2; 2 . 2 = 4). A val szorzsnl a ngyes lesz amondtl
szmtott harmadik szm, s ez teljes ngyzet; a negyedik szm pedig,
a nyolcas, teljes kb; a hetedik szm viszont, a hatvanngyes egyarnt teljes
ngyzet s teljes kb. gy a hetes szm tnylegesen a teljessget hozza
azltal, hogy mindkt szorzs eredmnyt jelzi: a skot is a teljes ngyzet
ltal, ti. a hrmassal val rokonsga alapjn, s a szilrd testeket is a teljes
ngyzet ltal, ti. a ngyessel val szoros kapcsolata alapjn. A hetes pedig
a hrmasbl s ll."
131
Ld. mg De vita Mosis Il,209-210, ahol Philn ugyanezeket rja le
rvidebben, s itt utal Parthenoszra, spedig Pthagorasz nyomn
(Sztobaiosz: Szemelvnyek I. 1,10).
143 A mindrkre (aEL7tclp&EVO<;) itt a szent szinonimja s Phil n
kedvenc szava (Conybeare 1895: 238). V. De opificio mundi 100:
"De amint mr mondtam, egyedl a hetes az, amely termszetnl fogva
sem ltrehozni nem tud, sem nem szrmaztatott. Ez az oka annak, hogy ezt
a szmot a tbbi filozfus az anya nlkl vilgra jtt Nikhez, illetve
Parthenoszhoz hasonltja, aki a mondai beszmol szerint Zeusz
pattant ki; a pthagoreusok viszont a vilgmindensg urhoz
hasonltjk."
144 Philn itt az n. Pthagorasz-fle szmok figyelembe vtelvel
indokolja meg, hogya therapeutk nneplse mirt esik ppen az t-
venedik napra. A Pthagorasz-fle szmok olyan egsz szmok,
amelyek az X2 +y2 = Z2 egyenletnek tesznek eleget. Ezek a
hromszggel vannak kapcsolatban, Philn a pthagoreusok
tantst idzve ezeket mondja a De opificio mundi 97-ben:
"A hromszg, minthogy minden kezdete, a hrmas,
ngyes s ts szmbl ssze."
A befogkat teht a hrmas s ngyes, az tfogt pedig az ts szm
jelzi. Ha figyelembe vesszk, hogy Pthagorasz ttele szerint a derk-
hromszg tfogja felett alaktott ngyzet terlete a be-
fogk felett alaktott ngyzetek terletnek sszegvel, akkor a derk-
szget hrom szmot, a hrmast, ngyest s tst alapul vve,
a kplet a alakul: 32 + 42 = 52. Azaz: 9 + 16 = 25. gy
Philn az tvenes szmot, gy nyeri, hogy sszeadja a befog k s az
tfog ngyzett: 25 + 25 = 50.
Philn teht a pthagoreus filozfia alapjn bizonytja, hogy
a therapeutk tvenedik napra nneplse a vilg ltrejttvel, azaz
Isten teremts vel kapcsolatos, ahogy ezt a De opificio mundi 97-ben is
olvashatjuk:
132
"Ha teht a hromszg a mrtani idomok s kezdete,
pedig a legfontosabbat, a derkszget a hetes szm lnyege, a hrmas
s ngyes sszege mutatja, akkor termszetesen azt is el kell fogadnunk,
hogy ez minden idom s minden forrsa. s ilyen rtelemben lehet
az tvenes a legszentebb szm, az tvenedik nap pedig igen nagy s a ter-
mszettel, azaz lsten teremtsnek rendjvel leginkbb sszhangban ll
nnep."
145 A therapeutk hetednapi nneplse mellett (30-33)
alkalom volt az 50. napot szombat. Philn pthagoreus
szmmisztikval tmasztja al tvenedik napi nneplst, spedig az
sz-i tradci megrtetse s elfogadtatsa rdekben.
Az 50-es szm misztikjt az essznusoknl is megtalljuk, spedig
l1.aptruk kapcsn -lQS X,4-5, ahol a "nun jel" az 50-es szmot jelenti:
"Megjulsuk nagy nap a Legszentebb rszre, s nun jel, rk kegyel-
mnek kulcsaknt, ln az vszakoknak, minden korszakban."
Izraelben ktfle naptrt hasznltak (eltrseikre Id. 1QpHab X1,2-8),
ti. a qumrni kzssg nem a hivatalos Hold-Nap kalendriumot
hasznlta, hanem egy szolrist, amely az napokra rta
az nnepeket, a bjtt s a szertartsokat (Amuszin 1986: 170-171;
Vermes 1998: 211; Komorczy 1998: 172; Frhlich 2000: 413). Ma mr
tudjuk, hogy az essznusok naptra a Hnoch knyvnek (1,72-82) s
a Jubileumok knyvnek (6,30-38) kronolgijval ll kapcsolatban (v.
CD XVI,2-4). Ez a kronolgia nem az egy ven belli nnepek
ritmusra alapoz, hanem ktfle ciklusra: a htvesre s a negyven-
kilenc, azaz htszer ht vesre, amely a jubileumi vvel, az jabb
tvenves ciklus kezdetvel zrul (lQS IX,7-8).
Ez a rendszer a rgi, papi sz-i tradcira pl
(Vermes 1998: 210; Leaney 1966: 80-107). A qumrni naptr szerint az
jv mindig szerdval lMz 1,14-19 alapjn (Isten a ne-
gyedik - szerdai - napon alkotta a Napot). Az 364 napbl s
gy 52 llt. Hogy az essznusok 364 napos ve s a tulajdonkp-
peni csillagszati v (365 nap, 5 ra, 48 perc s 48 msodperc) kztti
eltrst mikor s milyen napokkal egyenltettk ki, ha
egyltaln tudtk s kiegyenltettk ezt, csak felttelezsek
szlettek (Leaney 1966: 82.) Ez a szolris naptr pontosabb volt a 354
napos holdnaptrnI, melynek tizenkt hnapja 29 vagy 30 napbl llt.
A lunris s szolris v kztti tz nap eltrst egy minden harminchat
lunris hnap utn beiktatott hnappal egyenltettk ki (msodik dr
a februri-mrciusi dr utn).
Az essznusok az ngy vnegyed re (vszakra) osztottk,
az vnegyed eket pedig hrom hnapra. A szolris v minden vszakja
tizenhrom llt; nyolc hnap 30 napbl, ngy pedig 31 napbl.
31 napbl lltak az vnegyed utols hnapjai, s gy a tizenhrom htig
tart s hrom 30 napos hnapra mindig egy
nap kvetkezett (lQS X,5), amely sszekttte az vszakokat.
A ht napjai szimmetrikusak voltak: az vszakok hnapjnak
(1, IV, VII, X), msodik hnapjnak (II, V, VIII, XI), illetve harmadik
hnapjnak (TIl, VI, IX, XII) napjai a ht ugyanazon napjra estek. gy
133
nem csak az jv napja esett szerdra, hanem minden vszak
hnapjnak is; az nnepnapok pedig a ht ugyanazon
napjra estek minden mindig szerdra a pszka nnepe
(nszn - mrcius/prilis - 15.) s a storos nnep (ti sri - szeptem-
ber/oktber - 15.) s mindig vasmapra a nagy engesztels (tisri 10.)
stb.
A rekonstrult qumrni naptr
(Felptsre nzve ld. Leaney 1966: 82-84; Amuszin 1986: 171-172;
Vermes 1998: 102, 208, 210.)
A ht Hnapok
napjai
I. IV. VII. X. II. V. VIII. XI. III. VI. IX. XII.
Szerda 1 8
]5
22 29 6
]3
20 27 4 11 18 25
Cstrtk 2 9 16 23 30 7 14 21 28 5 12
]9
26
Pntek 3 10 17 24 1 8 15 22 29 6
]3
20 27
Szombat 4 11 18 25 2 9
]6
23 30 7 14 21 28
Vasrnap 5 12 19 26 3 10 17 24 1 8
]5
22 29
6 13 20 27 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Kedd 7 14
2]
28 5 12
]9
26 3 10 17 24 31
A qumrniak ltal is hasznlt rgi, tvenes naptr
gazdasgi nnepet rt minden tvennapos peridus vgre, s
a therapeutk is ilyen kalendrium alapjn tartottk a htszer hetedik
napi nneplsket (EA113apOBa 1966: 107-116; Vermes 1998: 211).
Philn a De specialibus legibus II,176--177-ben magyarzza meg
a szent tvenes szm termszett, spedig naptri sszefggsben
(a zrjelek kztti kiegsztsek nem tartznak aszvegrszhez):
134
(176) "A kvk npnnepe, helyesebben mondva nagyobb
minden nnepnl, miutn a trvny tbb tekintetben is vilgoss teszi,
hogy milyen nagy fontossggal br. Ugyanis kiindulva kelJ kiszmolni
ht httel az tvenedik napot (3Mz 23,15-16; 5Mz 16,9-10), a monsz ltal
megpecstelt szabadon bocsts (3Mz 25,10) szent szmt (ti. 7 . 7 = 49 + 1
= 50). A monsz pedig a test nlkli Isten kpmsa (dKCJV - kp, kpms;
plti ltsmd: a monsz Isten valsgnak szimbluma), amelyhez
egyedlisgben hasonl. Teht, mint ppen ez az tvenes szm
szpsge. (177) De ms szpsge is s termszete egyebekrt
is csodlatos s kutatnival rtk, mivel - miknt a matematikusok
mondjk - a foglaltatott s igen-igen fontos
hromszg szmaibl ll. E hromszg oldalainak hosszsgai, amelyek
hrom s ngy, illetve t egysgnyit tesznek ki, sszeadva a tizenkettes
szmot eredmnyezik, a zodikus kpt, a legtermkenyebb hatos
ktszerest, mely hatos a maga alkotrszeinek sszessgvel (] + 2
+ 3 = 6; illetve: l . 2 . 3 = 6; ld. mg: De opificio mundi 13) s a teljessgre juts
(tEAEttTJS; v. lMz 1,1-2,4) kezdete; ngyzetre emelve pedig, mint az
az oldalak az tvenest teszik ki ekkppen: 32 + 42 + 52. gyhogy azt
kell mondanunk, hogy az tvenes annyival nagyobb a tizenkettesnl, mint
amennyivel nagyobb a ngyzetre emels Ztalltrejtt szm a hosszsgnl."
A Jubileumok knyvnek noha az sz-i, tvenes rendszerre
ptett, szintn figyelembe vette a pthagoreus tantst (Leaney 1966:
89), s ugyanilyen tvenes a therapeutk naptra s a nesz-
torinusok is (EAu3apoBa 1972: 72).
A therapeutk zsoltroztak is a maguk tvenedik napi vigilijn
(83-89), s ez hasonlt a qumrni kzssg gyakorlathoz, amennyiben
is a kzssg megjulsnak nnepn nekeltk a maguk himnu-
szait (Vermes 1998: 72). Az essznusok tvenes naptra igen
nagy tulajdontott az j gabona nnepnek: ez volt sz-
mukra az v legjelesebb s legszentebb napja, mert ekkor (a harmadik
sziv n hnap 15. napjn nnepeltk a kzssg megjulst: 1QS
II,19-23; 4Q266, frg. 11, 16-21; 4Q270 frg. 7). Az nnepet ugyanazok
tartottk mind Qumrnban, mind pedig az essznusok lakta
teleplseken. amint azt a rgszeti leletek is altmasztani ltsza-
nak, az nnepre minden msutt essznus Qumraba zarndokolt
(Vermes 1998: 150): tettek, ldst mondtak a kzssgbe
s abban megmaradt tagokra s tkot hirdettek
mindazokra, akik elutastottk az "Isten szvetsgbe", "az
val ktelkbe val belpst (lQS I,l6-III,l; 4Q280; 4Q286-
287). A Jubileumok knyve gy r a mint ami a Noval
kttt szvetsgre tekint vissza, s ugyanakkor az esk, a snai szvet-
sgkts nnepe is. Ez az nnep teht jellegnl fogva volt kivltkp-
pen alkalmas arra, hogy az essznus kzssgek szvet-
sgket Istennel, eskt tegyenek s beiktassk az j tagokat (ld.
EAu3apOBa 1972: 76-77, 80).
Az 50. nap hajnaln kovszos kenyr kerlt a therapeutk asz-
talra. Ez egybecseng 3Mz 23,16-17 pnksdre vonatkoz
A naptrbeli pedig az meg, hogy az essznusok
s therapeutk mozgalma igen kzel llt egymshoz (EAu3apoBa 1972:
80).
146 A neoplatonista Proklosz Diadokhosz (411-485) ezt rja Euklidsz-
kommentrjban (Sebestyn 1898: 88):
"A pythagoreusoknl azt talljuk, hogy mindegyik szg ms-ms istennek
van szentelve, mint ahogy Philolaosz is mondja, aki egyik istennek a h-
romszget, msiknak a ngyszget szentelte, msokat msoknak s ugyan-
egyet tbbeknek is. "
135
147 Az itt ll EljlTlI.lEPEUtTtS sz Egyiptomban eredetileg olyan papra
vonatkozott, aki a szolglati rend szerint egy napig vgezte a re bzott
feladatokat a templomban. A LXX-ban (l Krn 23,6; 28,13. 21; 2Krn
31,2; Neh 23,30), Josephusnl s az sz-ben (Lk 1,5) hasznlt E!plH.lEp.a
azt a pap csoportot jelentette, amelynek a mindennapi papi
kellett elltnia a jeruzslemi templomban (ThWNT III. 1967: 262).
148 V. Quod omnis probus liber sit 78:
vagy szatcskodsrl, vagy arrl, hogy hajtulajdonosok
legyenek, lmodni sem mernek, s gy tvol tartjk magukat a nyeresghoz

149 A 1tpoa.pEcrts jelentse: hivats; irnyzat; filzfiai iskola (v. Cony-
beare 1895: 240). Philn ugyanezt a szt hasznlja az essznusokra
a Pro ludaeis defensio 2-ben:
"Ez az irnyzat nkntessgen alapszik - nem szrmazson, tudniillik
a szrmazst nem szabad vlaszts alapjn jegyzik be". - son li' Ul)"tOlS
1tpOapEOts ou yVEt - yVOC; yap eq>' Kouootc; ou ypliq>ETUt.
150 A "leginkbb Isten rendelse szerint val" krlrs mgtt sz
szerint a legistenibb (dolog) -l}EttatOV mellknv ll.
151 Szt 5 szerint a pszka, pnksd s a Iomstorok nnepn is
rszt vettek az nnepi tkezseken (Conybeare 1895: 308). A PHVC,
valamint a Jzsef s Aszeneth regny kapcsolatra ld. Kuhn 1957:
73-92). Ez utbbiban lert tkezsi szoksok, illetve a jelenlte
a lakomn a therapeutk gyakorlathoz hasonlt (EAM3apoBa 1972: 95).
152 A szveg azt emeli ki, hogy a therapeutk nagy rsze
(wv 1tAEtcrtat rrlpatai 1to.pl}evot). Teht az nkntes szzessg soku-
kat jellemzi, de nem minden therapeuta (v. Conybeare 1895: 302).
153 Itt az 1tl}oS - epekeds sz fordtsa vgJ} is lehet, de a 1tl}oS sokkal
tbbet rzkeltet. Ezrt vlasztottam inkbb a szenvedly vltozatot.
Lehetne gy is visszaad ni: szerelem.
154 Mit jelentett a clibtus s s a papsg a therapeutknl?
Ha a therapeutk "Mzes-tantvnyok" (OL Mwocrews
akkor a hasonl kegyessget gyakorl s ugyanolyan jogokat
therapeuta (ttEpa1tEUtp.8ES; ld. mg 32-33, 69, 83) Mirim
tantvnyai (v. 87-88), akik jelen lehettek az Alexandria mellett i tele-
pen. Ez azt mutatja, hogy az egyiptomi hellenista szemllet lehets-
gesnek, szksgesnek tartotta a tkletes s papi kegyes-
sget. Ez a gondolat nem volt idegen Philntl sem, ugyanis Phil n,
amikor a therapeutkrl r, a grg letvitel rgebbi
tradcijra mer hivatkozni. Tlozva: ha a letmdra nem nyjt
az sz-i szent hagyomny, akkor alap lehet hozz Mirim
prftasga (87) s a grg tradci, valamint az, hogy a therapeuta
nem hanem az nkntessgnl is tbbrt vllaljk
a szzessget. Ha is az ugyanazon blcsessg irnti szent buzg-
sg s szenvedly hajtja KUl. 1t(}OV crocpuC;,
cr1tou8clcrucrut), akkor mi lehet az, ami megakadlyozhatn a papi
letvitel gyakorlsban? Hiszen ez a blcsessg, ami a philni
hellenista szemlletben is megszemlyestett hatalom, arra knyszert,
hogy htat fordts a csupa nyugtalansggal s kimondhatatlan
varral teli vilgnak (PHVC 19; v. De specalibus legibus III,5), ez rejlik
az szent irataiban (PHVC 28; v. De specalibus legibus III,6), ezt
kell szemllni (PHVC 68), s olyan becses, hogy ezrt aszkzist rde-
mes vllalni (PHVC 35, 68; v. De specialibus legibus I11,l), mert ez az
ember igazi trsa (v. De specalibus legibus IlI,6).
Mg Palesztina terletn csaldosok is lehettek essznusok, nme-
lyek pedig a clibtust is felvllaltk, nem esik sz essznus
csak Philn r, s gy a therapeuta szzessge olyan
sajtos jelensg, amely bibliai alapra, Mirim szolglatra s szerepre
plt. De a therapeuta-szzessg kialakulsra vgl is a hellenista
gondolatvilg s krnyezet nyjtott mg abban az esetben
is, ha htterben az Izrael terletn szintn honos dualista szemllet-
mdot felttelezzk. Ez a ltsmd a palesztinai essznusokat is jelle-
mezte, kreikben mgsem alakult ki ltalnosabbnak mondhat
szzessg. Azrt sem, mert itt a Isten csapsnak tekin-
tettk s megvetettk a (ld. 1Mz 16,2; 25,21; 30,23; lSm
1,1-18; 3Mz 20,20-21; Zsolt 128,3; Jer 22,30). Az sz-i tradci szerint
a lt a gyermekldssallesz teljess.
Az spiritualizls ugyan nem volt idegen az Izrael terletn
essznusok eszmevilgtl, hiszen ennek is megvoltak az sz-i alapjai
(Hs 14,3; Zsolt 50,8-14.23; 141,2); v. 1QS IX,3-6:
"Amikor jelen megszabott szerint lteznek majd Izraelben, a szent
szellem alapjul, rk llhatatossgra, hogy engesztelst szerezzenek a go-
noszsg vtkeirt s a mulasztsokrt; hogy nagyobb tetszst nyerjenek az
Orszg szmra, mint az hs s a vgldozati zsr; akkor az
ajkak mlt felajnlsa lesz a valdi illatldozat, s a tkletes t a tetszst
nkntes Jisztldozat."
137
A mr bibliai spiritualizlsbl kvetkezhetett, hogy a jeruzslemi kul-
tusztl eltvolod essznusok "lelki templom" -nak tekintettk kzs-
sgket, amint azt 1QS IX,5-6 mutalja:
"Abban az klltsk el a Kzssg emberei a Szentsg hzt
ronnak, mint a legszentebbek kzssgt, valamint a Kzssg Hzt Izrael
szmra, a tkletesen jrkt."
De e spiritualizls mgsem juttatta el odig, hogy a frfi utni
vgyakozst a blcsessg irnti buzgsggal s szenvedllyel helyet-
testsk; sem arra, hogy a frjhezmenetelt a blcsessggel kttt
lelki hzassggal, a gyermeknemzst pedig az Atya szellemi fnysuga-
raival val megtermkenylsnek tekintsk; sem arra, hogy a tisztn
lelki let gymlcseit messze tbbre rtkeljk a gyermekszlsnl.
A lelki megtermkenyls gondolata a hermetizmusban is
Krds azonban, hogy ez a hermetizmusbl ered vagy sem (E,u13apoBa
1972: 110).
A zsid misztikusok krben nem volt idegen jelensg az Istennel
val jegyessg, illetve az Istennek felajnlott szzessg tana, s ez nem
csak a frfiak szmra volt lehetsges. Jl tkrzi ezt Philn De
cherubim rsa, amelyben bibliai helyek allegorikus rsm a-
gyarzatval fejti ki, hogy ezt a misztikus egyeslst Sra, Lea, Rebeka
s Cippora is tlte (De cherubim 40-52; Conybeare 1895: 302, 304-306).
ebben vissza is nyertk szzessgket. Az Istennel val jegyessg-
hez hasonl az sz is beszl: az Anna aki
a Jzus templomba vitelekor nyolcvanngy ves volt s
hajadonsga utn csupn ht vig lt frjvel, zvegysge idejt
a templomban tlttte, bjtlve imdkozott jjel s nappal. Teht
aszketikus letmdot gyakorolt (Lk 2,36--37).
A therapeutasg s szzessg megjelenst bizonyra az a hel-
lenista szemllet is amely a testet s lelket nem csak
megklnbztette, hanem lesen szembe is lltotta. a lelkiek
rtkelsben olyan radiklis is lehetett, hogy ellensgesen viszonyult
a testhez. De hogy therapeuta szzessge a pthago-
reus letmd hatsra is formlhatott. Ugyanis a pthagoreusok
is felvettek szervezetkbe, s ezek a frfitagokhoz hasonl letvitelt
gyakorolhattak (EAu3apoBa 1972: 131). Philn is gy vlte, hogy az
"idelis ember aszexulis volt" (v. Stead 2002: 73). Ti. a De
opificio mundi 76-ban ilyen rtelemben magyarzta lMz 1,27 "frfiv
s asszonny teremtette K71f - hm- s
mondatt:
"Amikor Mzes oly szpen beszl az emberi fajrl s megklnbzteti
a nemi jellegeket, gy szlvn: frfiv s asszonny [hm- s
teremtette (lMz 1,27), ekkor a nemi jellegek mg nem ltttek kln-
kln formt, minthogy ekkor mg a legszorosabban egyv tartzva
vannak meg a fajban ('tC\i rVEt; rtsd: ltformban), s ez, akrcsak egy
tkrben, fel is azok szmra, akik az leslts kpessgvel rendel-
keznek."
Philn itt nem kveti pontosan a LXX szvegt (apaev Kal. tHiAU
1tol.l1aev alYtoc;): az 1tol.l1aev (aoristos) helyett a Ol1lltOupyl perf.
pass.-t hasznlja: oeol1l!l.Oupyfia6at, ami azt jelenti: Isten
cselekvse utn immr (ksz) teremtmnyknt ltezni. Ezzel az
igealakkal Isten cselekvsnek eredmnyt, a ksz
embert emeli ki; s ha a cselekvs eredmnye (perf.) hm- s
akkor a megalkotott emberben egyarnt megvan a hm- s
jelleg. Szvegrtelmezse csak rszben helyes, ugyanis
a hber szveg mondatban - C'ii"l$ - a
kollektv az emberi faj, az emberi nem, nemzetsg. Ezrt itt nem
egy ember nemi van sz, hanem arrl, hogy az emberi
lnyt ugyangy jellemzi (a fogva megklnbztetett) hm,
illetve jelleg, akrcsak az llatvilgot. Ugyanis az sz itt ppen ezt
hangslyozza. Phil n szemlletben az 1Mz az kvetkezik,
hogy a therapeuta clibtus s a therapeutk szzessge, mint
ltforma s kzelebb ll az idelis, azaz kezdetben teremtett
emberi ltmdhoz. Philn ezt a yvoC; (emberi faj, emberi nem, nemzetsg,
ltforma) szt a therapeutk kegyessgnek meghatrozsra is hasz-
nlja: "Ez a fajta kzssg ('to yvoC;) teht vilgszerte megtallhat ... "
(21).
Ez a tisztn lelki therapeuta kegyessg messze magasabb
tartotta magt azoknl, akik ugyanazon sz-i tradcin lltak, de
kzssgkn kvl ltek. Ugyanezt meg az essznusoknl
is. A normatv zsidsg az egsz zsid npet tekintette kivlasztottnak,
az essznus viszont csak a maga kzssgt. gy a kivlasztottsg
tgabb, bibliai zenete helybe egy erklcsi, morlis tlet lpett:
a legjobbak a kivlasztottak (ld. Amuszin 1986: 206.) Ez az erklcsi
tlet tovbb haladt egy lpssel a hellenizmus fel nyitottabb
therapeutknl: "a legderekabbak" telepe nem csak a clibtus, hanem
a szzessg mrcjig emelte az igazi kegyessget.
155 Az eredeti VOl1'tC; jelentsei: rte/mi, felfoghat, eszmei
(Bible Works 7. PHM Morphology; Soltsz - Szinyei 1875).
156 V. Pro ludaeis defensio 5:
139
"Egytt laknak; zrt, kultikus kzssgekhez hasonl barti trsasgokba s
asztalkzssgekbe s minden idejket a kz hasznt
szolgl tnykedssel tltik."
157 Sz szerint: (rabJszolgallomny (frgpU1tv"twv A rabszolga-
tarts intzmnye kezdetben ismeretlen volt a grgknl. Homrosz
korban viszont mr ltalnos an elterjedt. Az rabszolga-
kereskeds helye Khiosz szigete volt, Dlosz szigete s
Athn adott helyett nagyobb rabszolgapiacoknak, melyeket rendsze-
rint jholdkor rendeztek. barbr hadifoglyokat tettek rab-
szolgv, azonban mg a szabadon szletett grg polgrok is
rabszolgnak knyszeredtek eladni magukat, ha nem tudtk trlesz-
teni adssgaikat. A grg ember fogva azt tartotta magrl,
hogy mr szrrnazsnl fogva is a barbrok felett ll, s ezen kvl
alantasnak tekintette a fizikai munkt. Innen hogy mg Platn
s Arisztotelsz is teljesen igazolt s intzmnyt lttak a rab-
szolgatartsban. (kori Lexikon I. 1904: 628.) Hasonl volt a helyzet
Izraelben is. De a zsid rabszolga inkbb csak 6 vre bres-
nek szmtott azzal a megszortssal, hogy ez alatt sem gazdjt,
sem pedig munkakrt nem vltoztathatta. A jogszablyok
hogy rabszolgnak csak frfiakat lehet eladni. Mgis hogy
az ads frfival egytt a felesget s a gyermekeket is eladtk. Ezt
Jzus megbocstsrl szl pldzata is (Mt 18,23-25). Az is
megtrtnt, hogy a leszegnyedett csaldapa a kiskor lenyt adta el
rabszolgnak 2Mz 21,7 alapjn. Ebben az esetben a leny csak
12 ves korig volt szolga. Ekkor szabadon kellett bocstani, s a leg-
tbb esetben azonban a gazda valamelyik fia vette felesgl, s gy a le-
ny eladsa tulajdonkppen a hzassgra val eladst je-
lentette. A zsid rabszolga sorsa nem volt annyira kegyetlen, mint
a szomszdos npeknl. Tulajdont szerezhetett magnak, szolgasgt
is lervidthette, ha kzben trleszteni tudott adsgbl. Ha felesge
s gyermekei voltak, a gazd nak kellett eltartania a csaldjt. Hatvi
szolglat utn felszabadult (v. Jn 8,35: A szolga nem marad mind-
rkk a hznl. A Fi marad ott mindrkk. Ld. KIausner 1993: 129
skk.). Elhanyagolhat trsadalmi mgsem
mert Simon ben Giora zltavezr cljai kztt volt a rabszolgk fel-
szabadtsa (Kr. u. 67; Henge11961: 124-126).
Az itt hasznlt frgp1twv sz nem a rabszolga, hanem a hziszolga,
cse/d, akinek sorsa sokkal jobb volt. Lakst, ruhzatot s lelmet
kapott s szinte csaldtagnak szmtott.
158 V. Quod omnis probus liber sit 79:
140
"Nincsen kzttk egyetlen rabszolga sem, hanem egyig klcsn-
sen szolglnak egymsnak. A rabszolgatart nagyurakat eltlik. Nem
pusztn amiatt, hogy igazsgtalanok, s srba tiporjk az ha-
nem azrt, mert istentelenek s megronljk a termszet rendjt, amely az
igazsgos anyai szoks alapjn mindenkit egy s ugyanazon mdon hozott
vilgra s nevelt, s nem nv szerinti, hanem tnylegesen valdi, destest-
vrekk tett. Ezt a szrmazs szerinti bortotta fel alattomos
mdon s teljes egszben a mindinkbb elhatalmasod telhetetlensg, s
a meghitt csaldi kapcsolat s barti szeretet helybe elidegenedst s ellen-
sgeskedst hozott."
Ld. mg Antiquitates XIII. 1,5.
159 A crcr1:T]f..LU szra nzve ld. PHVC 18 (barti trsasg).
160 Az magyar sznak vo<; jelentse: mg tapasztalatlan
fiatalember (Soltsz - Szinyei 1875; Varga 1992; Bible Works 7. PHM
Morphology).
Jellheti-e e kifejezs a therapeuta novciusokat? Illetve: mi lehetett
a felttele annak, hogy valaki a therapeuta kzssg beavatott tagjv
legyen, miutn lemondott anyagi javairl?
Philn nem r a novciusok felvtelnek sem pedig fel-
avatsukrl; csupn arrl, hogy soraik kztt ifjak (vOt) is vannak:
taln azok a fiatal "Mzes-tantvnyok", akik mr zsenge korktl
fogva "megtanultk, hogy csak a valsg utn svrogjanak" (63).
Kzlk jellik ki az eledel felszolglsra legalkalmasabb szem-
lyeket (72); is kvettk az elnk tantst (77), dicsretet nekeltek
a tbbiekkel, majd pedig kihordtk az asztalokat (80-81). Ezek utn
olvassuk, hogy a s legtisztbb eledel csupn a papok
osztlyt illeti, mert lveznek (81-82).
A therapeutknak, mint Mzes-tantvnyainak a Valsgosan Lte-
kellett szemllnik, a valsg utn kellett svrogniuk, meg kellett
vetnik "a koholmnyokat", ki kellett tartaniuk "amellett, hogy csalha-
tatlanok", s elkteleztk magukat arra, hogy soha nem hagyjk el ezt
"a tkletes kegyessgre rendet" (11, 63-64). Eszerint a Mzes-
tantvnyok azok, akiket mr kora ifjsguktl a valsg szemlls-
ben gyakoroltk magukat (Friedliinder 1974: 275). Vagyis olyanok,
akiket a rend ifjakknt toboroz, majd pedig novciusokknt neveli
a therapeuta letviteire (67).
Novicitusnak a therapeutknl is kellett lteznie; azrt is, mert
a vagyonrl val lemonds s beavats a pthago-
reusoknl is megvolt (EAVl3apoBa 1972: 131), s mert elkpzelhetetlen,
hogy egy ilyen szigor s az essznusokhoz hason rend prba
141
nlkl toborozta volna tagjait. Ezt mg nluk kevsb szigor farizeus
kegyessg haburi sem tudtk
Philn ugyanezt a vOt kifejezst hasznlja a Quod omnis probus
liber sit 81-ben:
"A fiatalok (VOt) letkor szerinti sorokban foglalnak helyet. .. "
Kifejezsmdja viszont pontatlan, hiszen tudjuk, hogy az essznusok-
nl a szmtott volt a mrvad (lQS VI,3-4), amint ezt
lQS VI,8-9 rszletesebben is elmondja:
"Ez pedig a szablyzat a Sokak lse szmra: Mindenki rangja szerint. A
papok ljenek a vnek msodiknak. Az egsz np maradka pedig
ljn, mindenki rangja szerint."
A therapeutk egyik rtegre hasznlt OL vOt megjells s a hozz
kapcsold tevkenysgek sszefggsbe hozhatk lQSa = lQ28a 1,6-
l8-cal, az I,6-ban ll pedig egyenesen sszecseng a grg
OL vOt-jal:
"Ez pedig a szablyzat a gylekezet sszes serege szmra, minden izraeli
szmra. fogva oktassk t a Hagi (Meditci)
s letkora szerint tantsk a szvetsg trvnyeire; s rtelme
szerint fegyelmezzk tleteik ltal. Tz v legyen gyermekkora. Hsz ves
korban pedig lpjen a vizsglk el, hogy belphessen az osztlyrszbe
(goral), csaldja krben, a szent gylekezet kzssgbe. De ne [kzeled-
jen] asszonyhoz, hogy megismerje, s frfiknt vele hljon, csak ha mr
betlttte huszadik vt, amikor mr ismeri a jt s rosszat. s ezek alapjn
vllalja, hogy tanskodjon a Tra tletei szerint, s jelen legyen a dntsek
meghallgatsnl. Amikor pedig huszontdik letvt betlttte, lljon
hogy a szent gylekezet alapjai-ban megjelenjen, hogy gyakorolja
a gylekezet tevkenysgt. Harminc ves korban pedig jelentkezzen,
hogy vitt folytasson s dntst hozzon, s hogy jelen legyen Izrael
ezredeinek a szzadok, tvened ek, s a tizedek vezrei, brk, s
trzseiket kztt, csaldjaik krben, ron fiai, a papok kztt,
valamint a gylekezet sszes' atyi' vezreinek krben, akikre a sorsvets
esett, hogy szolglatra kszen lljanak s szertartst vgezzenek a gyleke-
zet szne rtelme, valamint gyakorlatnak tkletessge szerint kap-
jon helyet az istentiszteleti szolglatban fivrei krben."
Philn nem beszl joncavatsrl, de hivatkozik r, (67). Abelpsek
a beavats minden bizonnyal a legszentebb, tvenedik
napi nneplskkor (PHVC 65) trtnt, s ahhoz hasonl
mdon, ahogy azt az izraeli essznusok gyakoroltk, a kzssg meg-
julsnak nagy nnepn (lQS 11,18-25).
14
2
161 A yV'jcrwc; (2Kor 8, 8;Fil 4,4; lTim 1,2 Tit 1,4 is) jelentse: igazi,
(nemesi), illetve trvnyes szrmazs, tiszta; igazi (trsa va-
lakinek), vr szerinti, tulajdon, des (gyermeke valakinek). Ld. Liddell -
Scott: Perseus; Soltsz - Szinyei 1875; Varga 1992. V. Philn: Quod
omnibus probus liber sit 87:
"Maradktalan az irnti tisztelet s gondoskods is. gy gondos-
kodnak s olyan mint ahogy az des gyermekek keze s
ezernyi rfigyelse gondoskodik a
162 V. Quod omnis probus liber sit 87:
"Betegeiket sem hanyagoljk el, tudniillik amiatt, hogy mr semmit sem
kpesek Mindaz, ami betegsgk kezelsre szksges, kijr
nekik a kzvagyon gyhogy btran s a
sebben kltekezhetnek. Maradktalan az irnti tisztelet s
gondoskods is. gy gondoskodnak s olyan mint ahogy
az des gyermekek keze s ezernyi r figyelse gondoskodik a
Ld. mg Pro ludaeis defensio 13:
"Ha pedig nmelyikk mgis gyenglkednk, a fedezik betegsge
gygytgatst. Mindannyian gondoskodnak rla s vele. Akik
pedig mr regek, s trtnetesen gyermekk sincs, a legboldogabb
s legszebb vnsgben szoktak elbcszni az nem is csak gy, mint
akiknek sok gyermekk van, hanem gy is, mint akik egyben derk
gyermekekkel ldattak meg; mert olyan sokan rdemestik arra, hogy
s tiszteletben rszesedjenek, s olyan sokuk azt tartja mltnak,
hogy a beteget inkbb nkntes elhatrozsbl kell polni, nem pedig
a termszet trvnynek knyszere alatt."
V. mg Mt 12,47-50; Mk 3,35: az Isten akaratt emberek al-
Jzus csaldjt.
163 Felvezett, illetve rvid exomiszt vagy khitnt (Xl. 'tWVtcrKOC;)
a tnyleges rabszolgk viseltek. Ha ez a ruhadarab hosszabb volt,
a munkhoz lt rabszolga vbe fel a lbra leoml rszt. A fel-
vezett derk a munkba lls, kszenlt, az trakels kpes kifejezse
(2Mz 12,11; 1Kir 18,46; Lk 12,35.37; Jn 21,18; 1Pt 1,13). A Philn ltal
ak teljesen egybecsengenek Lk 17,8-cal, ahol Jzus pldlz
beszdnek gazdja ekkppen szl hziszolgjhoz: Kszts vacso-
rmra valt, s felvezvn magadat, szolglj nkem, mg eszem s
143
iszom ... Ld. mg Jn 13,4: Felkele a vacsortl, levets a ruhjt;
s egy vvn, krlkt magt.
J64 A megllapts felveti a krdst: volt-e rangbli klnbsg a thera-
peutk kztt?
A therapeutk tlrtkeltk a lelkieket, s azt vallottk, hogy
"a halhatatlan s boldog let utni vgyakozsnak mr a fldi let alatt
teljessgre kell jutnia". Ezrt a rendbe val belpskor megvltak
javaiktl (13), mert azt vallottk, hogy a mltnyossg nagyobb
boldogsgot jelent, s minden idejket a blcsessgben val gyarapo-
dsra fordtottk (16-17, 20): aszketikus szegnysget s
valstottak meg s elutastottk az akkori trsadalomban fennll
osztlyokat (70). Radiklisabban alkalmaztk azt a szemlletet, amit
a hellenista indul Pl apostol is magnak rzett, hogy
ti. a hit s kegyessg tekintetben nincs szolga, sem szabad (Gal 3,26.
28; 4,6). E tisztn lelki kzssg - modem fogalommal, br ez anakro-
nisztikus - akr demokratikusnak is De a demokrcia
annyira tvol llt mint a kommunizmus az

A therapeutk kzssge nem lehetett trsadalmi szer-
minthogy az vilg- s trsadalomellenes volt. gy szerve-
formja inkbb a zrt s szekts kzssgekre
Eltltk arabszolgatartst (70), a rabszolgai munknak mg csak
a ltszatt sem akartk kelteni (72), de megmaradt a mester s szolga
kztti megklnbztets (Conybeare 1895: 339). Ezt csupn nagy
nnepkn felfggesztettk fel, amit 5Mz 16,11-12 irnti
lehet a pnksdi hlaad nnepen egytt kell rvendez-
nie az Ur a gyermekeknek, szolgknak, jvev-
nyeknek, rvknak s zvegyeknek, s arra kell emlkezni, hogy Izrael
npe szolga volt Egyiptomban.
144
A PHVC 71-72 egybecseng a Quod omnis probus liber sit 79-cel:
"Nincsen kzttk egyetlen rabszolga sem, hanem egyig kl-
csnsen szolglnak egymsnak. A rabszolgatart nagyurakat eltlik. Nem
pusztn amiatt, hogy igazsgtalanok, s srba tiporjk az
hanem azrt, mert istentelenek s a termszet rendjt, amely az
igazsgos anyai szoks alapjn mindenkit egy s ugyanazon mdon hozott
vilgra s nevelt, s nem nv szerinti, hanem tnylegesen valdi, destestv-
rekk tett. Ezt a szrmazs szerinti bortotta fel alattomos
mdon s teljes egszben a mindinkbb elhatalmasod telhetetlensg, s
a meghitt csaldi kapcsolat s barti szeretet helybe elidegenedst s ellen-
sgeskedst hozott."
A therapeutk kztt szigor hierarchia s volt r-
vnyben. Ez pedig magtl volt a korabeli vallsos kzs-
sgek s trsadalmi viszonyok sszefggsben. Amikor Philn
r, a therapeutk felfogst igyekszik feltmi; de egyben
a maga kornak biblikus s ugyanakkor haladnak mondhat szeml-
letvel viszonyult a rabszolgatarts intzmnyhez. Nem valami
radiklis s pusztn szocilis indok lebeg A De specialibus legibus
II,67-69, 90, 122-123; III,137-141, 184-204 s a De virtutibus 173 is arrl
tanskodik, hogy Philn gy tekintett az emberre, mint aki szabadsg-
ra teremtetett. De nem ellenezte a rabszolgatarts intzmnyt;
akrcsak kortrsai, szksgesnek tartotta azt: klnbsget tett idegen,
illetve zsid szrmazs rabszolgk kztt, s csupn a rabszolgatart
gazdk embertelensgt tlte el (v. E1H13apOBa 1972: 62-63).
A therapeutk tgabb kzssgn belli hierarchirl mr az is
rulkodik, hogy a "legderekabbak" (Ot 8E navmxfrsv aptcrtOt)
a [therapeutk] mintegy a helyre" tele-
plhetnek (22). A lelki eliten bell olyan kr ltezik, mint az
izraeli essznuscsoportok szervezetben, illetve qumrni kzpontjban
(Amuszin 1986: 257); v. Quod omnis probus liber sit 75-76:
"Erklcsi jsg tekintetben (viszont) a palesztinai Szria sem termketlen,
melyet a zsidk igen npes nemzetnek nem csekly hnyada lakja. Nme-
lyeket, akiknek szma tbb mint ngyezer, essznusoknak nevezik ... Ezek
is falvakon lnek. A vrosokat kerlik, mivel a vroslakk a tr-
vnytelensgekhez alkalmazkodnak, s tudjk, hogy ez a trsas ltforma,
mint valami hallos krsgot okoz lg, gygythatatlanul kitmadja a lel-
keket. Egyesek foglalkoznak, msok pedig olyan mesters-
geket a melyek a bks letvitelt szolgljk, s egyben a maguk gyt
is s a krnyezetkben is hasznra vannak."
A therapeutk hetednapi sszejvetelnek lersbl azt is megtud-
hatjuk, hogy a tants az elljr gyakorolja (31, 75); v: Quod
omnis probus liber sit 82:
"Ekkor egyikk a knyvtekercseket, s felolvas, majd pedig egy
msik szemly ll a legtapasztaltabbak kzl s megmagyarzza mind-
azt, ami rthetetlen volt."
Ugyancsak az, aki nagy nnepi tants utn dicsretet nekel (80).
Mindez arra mutat, hogy az Alexandria melletti szellemi kzpont ln
egy elnk (nps8poC;; 75, 79), mint legrangosabb presbiter, az n.
31) llt. Feladatkre hasonlsgot mutat
az izraeli essznus kiskzssgek mindig s pap-
jval". A Mareia-t mellett i therapeutk elljrja viszont
145
tisztsget viselt az essznus kiskzssgek papj nl, mivel ez az
elljr presbiter a telepen lak sszes therapeuta felett llt. gy
ltszik, itt nem voltak kisebb csoportok, mert hat napot magnyban
tltttek meditlssal, a hetedik napon pedig mindannyian egybegy-
lekeztek a kzs szent helyre. Itt a tagok kzvetlenl tagoldtak
a kzssgbe, s a kt kategria kztt nem voltak tmeneti csoportok,
mint az essznusoknl, ahol hrom rteg ltezett: a papok,
a lvitk s a "np egsze", akik ezres, szzas, tvenes s tzes
csoportokat alkottak (lQS II,19-23; v. Mk 6,40). Philn elbeszlse
nem enged kvetkeztetni arra, hogy a presbiter-elnk az Igaz Tant-
hoz hasonl tekintllyel brt volna, br tisztsge volt,
s egy-egy utals azt sejteti, hogy bizonyos tekintetben az Igaz
Tanthoz hasonlthat (pl. 29). A qumrni Tant karizmatikus
egynisg volt, tantst kzvetlenl kapta; ld. 1QpHab II,1-3:
"Az ige peser-je azokra vonatkozik, akik viselkedtek, a Ha-
zuggal egytt, minthogy nem [hallgattak) az Igaz Tant [szavra), (amelyet
az) Isten szjbl (kapott) ... " ('?K
1QpHab II,8-9:
" .. .Isten adta szvbe a tudst, hogy megfejthesse, az szolginak, a pr-
ftknak sszes szavt. .. "
1QpHab VII,4-5 szerint lehetett a qumrni megalapozja
(Amuszin 1986: 221-222):
" ... peser-je az Igaz Tantra vonatkozik, akivel tudatta az Isten szolginak,
a prftknak minden szavt." .
Philnnl viszont nem vilgos, hogy a kzssg alaptira gondolt,
vagy pedig az essznus mozgalom tekintlyeire. Lehetsges, hogy
inkbb az essznus ugyanis a kt gat egytt akarja lttatni
(v. PHVC 1).
Az alapt tekintlyek nekeket s himnuszokat is kltttek (29,
80). Ha a Hlaadsokat (lQH) a qumrni kzssg rta (Frh-
lich 2000: 430; Amuszin 1986: 93-94), akkor az Igaz Tant s a therape-
uta elnk hasonlsgot mutat a zsoltrklts tekintetben is. Anal-
girl viszont semmikppen nem beszlhetnk. Philn bizonyra csak
arra kvnt utalni, hogy kapcsolat ltezik az izraeli essznusok s az
egyiptomi therapeutk kztt: az sz-i prftai iratoknak itt is, ott is
nagy tekintlye van s mindkt helyen behatan foglalkoznak az
rsok rtelmvel. De magyarzatuk hitelessge a tagok
felett ll elljr tekintlyhez jelen van az igetanulm-
nyozs nyilvnos alkalmain, felgyeletet gyakorol, szava sllyal
br, "abszolt" tekintly (CD XIII,2-3: "az utastsai szerint jrjanak
el mindnyjan"); v. lQS VI,2-4:
"Egytt tkezzenek. Egytt imdkozzanak, egytt tancskozzanak minde-
ntt, ahol egytt van tz frfi a kzssg tancsbl. Ne hinyozzk
kzlk a papi szemly."
lQS VI,6-7:
"s ne hinyozzanak sehol a helyen, ahol tzen egytt vannak, azok az
emberek, akik a Trt kutatjk nappal s jjel, llandan, egyik a msikat
vltva."
Ezek is arra utalnak, hogy az essznus s therapeuta kzssgeken
bell szigor hierarchia volt rvnyben.
A therapeuta kzssg tagjai a nagynnepi lakoma kezdetn a kes
rendben lltak sorba a napos egyiknek jelzsre (nvoc;
'twv E<jl'T]I-lEpW'tWV; az elnkls jogt esetleg a napos is
gyakorolhatta - MJ13apOBa 1972: 53). Az asztali lds utn
a vnek (ol telepednek asztalhoz, spedig a kzssgbe
val belps rendjt kvetve. A ragsor teht nem kor, hanem a bel-
psek rendje szerinti (66-67). V. Quod omnis probus liber sit 81:
"A fiatalok letkor szerinti sorokban (Kalf T]ALK.aS EV '1;EaLV) foglalnak
helyet az lbainl, a figyelmes hallgatkhoz kessggeL"
Hasonlt olvasunk lQS VI,22-ben:
"Ha kijn rla az az osztlyrsz, hogy belpjen a kzssgbe, rjk be
a szablyzatba, besorolst fivrei kz, a Trt, az tletet, s tiszta teleket

(V. ezt a fivrsget a PHVC 72-vel; ld. mg lQS VII,21; lQ28a (IQSa)
II,12-22).
A therapeutknl a fiatalok (v Ot; 67, 72, 77) alrendeltsgt az
alatt, az lbainl ( no 81) is kifejezi. Az
ifjak csak llnak az s kereveten therapeu-
tk mellett az (ol napEo"rw'tE<; vOt - 77), s nekik kell kihordaniuk az
eledelt. Majd gy Philn (82):
"Mert gy illett, hogy a papok osztlynak azok jussanak
szolglati jutalomknt, amik a s legtisztbbak. Msoknak
147
pedig, akik hasonl szolglatokban buzglkodnak, tartzkodniuk kellett
ugyanezek hogy a tekintlyesebbeknek legyen."
Philn teht nem tr ki a therapeutk kzssgn bell rtegek-
re. A rendbe tartoz frfiak s nagyjbl egyenrangaknak
(31, 68-69, 83), de a nem gyakorolhattk tants hivatalt, ppen
gy, ahogy 2Z az keresztyn gylekezetek rendjben is
gy a therapeuta kzssg is azt tarthatta, hogy "ktelen
dolog asszonynak szlni a gylekezetben" (IKor 14,34-35). Mivel az
egyiptomi therapeutk zsid tradcit kvettk a tagokat
kzssgket hellenista zsidk alkothattk.
Az utalsokbl csupn csak arra kvetkeztethetnk, hogy a the-
rapeuta kzssg frfi s tagjai kt rtegbe tartzhattak: a rendbe
belpni n. ifjak (V;OL; 67, 72, 77) s a rend tagjai. A thera-
peuta-kzssg tagjai elvileg de ltezik egy rangsor szerinti
spedig a kzssgbe val belps illetve
a ritulis tisztasg alapjn (E..-l113apOBa 1972: 60), akrcsak
az essznusok esetben (Gnilka 2001: 45-46).
Mind az izraeli essznusok, mind pedig a therapeutk azt az elvet
hangslyoztk a normatv kegyessggel szemben, hogy legjobbak
a kivlasztottak (Amuszin 1986: 206). De ez az elv kzssgeiken bell
is rvnyre jut: azok az a renden bell, akiket korbban
avattak be, s ez akr trtelmezett zsid
szletettsgi) jognak is De ha a belpst egyfajta megju-
lsnak, jjszletsnek akkor a rendben eltlttt hosszabb
rd emm lesz, s ez szintn etikai kritrium. Ellenttben ll ezzel
Jzus pldzatval kifejtett tantsa (Mt 20,1-16),
melynek zrmondatai ppen a rangsorra s kivlasztottsgra
vonatkoznak: Ekkppen lesznek az utolsk s az utolsk;
mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a vlasztottak.
A therapeutk kztti rangsorra s egyben a rang irnti nagy
tiszteletadsra utal a PHVC 31, 75, 77, 79; v. lQS VI,3-4, 8-9, illetve
1QS VI,10-13, ami gy rendelkezik:
"Senki se vgjon trsa szavba, az befejezn mondandjt. s ne
beszljen senki a maga sora (az aki van berva. Akit
krdeztek, a maga sorban beszljen. A Sokak lsn pedig senki ne
beszljen olyan dologrl, amely a Sokak, vagy a Sokak fltt ll
kedve ellenre van. Mindenki, akinek van a Sokakhoz, m
beosztsa nem ri el azokt, akik a kzssg tancst krdezhetik, ez a frfi
lpjen fel, s szljon: 'Mondanivalm van a Sokak szmra'; ha megengedik
neki, beszljen."
Az essznus kzssgben rvnyestett rangsorra ld. mg: a lakomra
val bevonulskor a pap megy az len, s mg meg nem ldja a ke-
nyeret s bort, senki sem kezdheti meg az tkezst (lQS VI,4---6; 1QSa =
1Q28a II,12. 17-20), nlkle nem szabad tanulmnyozni a Trt sem
(lQS VI,6); vlemnye (lQS V,1-3; 1QS IX,7).
Az essznusokhoz hasonl "demokratikus" vonsok, teht, a the-
rapeutk kzssgnek rendjben is jelentkeznek. Nluk viszont
forma legalbbis Philn tudstsa alapjn; de itt is
nyilvnvalk a hierarchia s az ehhez kapcsolt
165 olvoc; f.1EV yap a<ppocrv'T]C; <pPf.1tXKOV - a megllapts htterben
Pid 20,1 is llhat: A bor csfol, a ital hborg, s valaki abba
beletved, nem blcs! (Nem blcs, azaz esztelensget (a<ppocrv'T])
kvet el. V. mg Pid 23,20-21-gyel: Ne lgy azok kzl val, akik
borral azok kzl, akik hssal dobzdnak. Mert a rszeges
s dobzd szegny lesz, s rongyokba ltztet az aluvs.)
166 OtEpdHsW - felingerelni, felzgatni, feltzel ni, izgalomba hozni;
nagy kiprovoklni, kihvni; vgyat nagy fe/breszteni.
167 V. Pid 23,20-21. 27-35, amely a s a valsg pratlan
tvzsvel, htborzongatan tall kpekkel ecseteli a
ksrtseket s az ltala felgerjesztett kvnsgokat. Hasonlt
olvashatunk Philn trvnymagyarzataiban (De specialibus legibus),
pl.: De sacerdotum honoribus I,148-ban:
"Az (olt)gyomor pedig az alstest egyik kinvse, az alstest pedig az
esztelen llat, a kvnsg vlyja ... "
vagy a De concupiscentia IV,94-ben:
"Ezt (ti. a kvnsgot), mint ami a legkevsb rendelkezik rtelemmel,
a legtvolabbra kell csaknem a legtvolabbi tjakra,
s mivel minden tenysztett baromnl telhetetlenebb s zaboltlanabb,
olyan helyeken kell legeltetni, ahol elesg s przs van.
A fenti gondolatok Platn Timaiosz plnek (69d, 6ge, 70d,
70e).
168 A "senki sem mer pisszenni" (OUOE ypu, illetve a ouoi; YPSEtv)
kifejezs (Conybeare 1895: 248).
149
169 Az ezt mondat ismtls. Lehet, hogy
szvegvarinsok kombinlsnak eredmnye, s akr el is lehetne
tekinteni
170 PHVC 75-76-ot v. Quod omnis probus liber sit 83:
NA legtapasztaltabb istenflelemre, szentsgre, igazsgossgra, sfrsgra,
llamhoz val viszonyulsra oktatja arra, hogy miknt fel
tnylegesen a j s rossz, valamint kzmbs dolgok; s hogyaszksgeset
vlasszk s menekljenek attl, ami ellentte ennek. Ekzben hrom
zsinrmrtket, illetve szablyt alkalmaznak: az Isten irnti szeretett, az
ernyessgt s az ember irnti szeretett."
Ld. mg Antiquitates XIII. 1,5; De bella II. 8,119; II. 8,134.
171 Az ava't'tUK't<; (ava'tctvJ - felnyjt, feltart, kinyjtva felemel;
Biblie Works 7: PHM Morphology; Soltsz - Szinyei 1875) ebben az
sszefggsben nem adhat vissza egyetlen magyar szval. Ezrt al-
kalmaztam kln-kln egy-egy alkalmas igt a flre, illetve a szemre.
172 Itt a vou<; jelentse lehet mg: gondolat; sz vagy mondat jelentse
(Biblie Works 7: PHM Morphology; Soltsz - Szinyei 1875).
173 Ban Istvn gy fordtotta Euszebiosz trtnetr idzett (Eu-
szebiosz egyhztrtnete 17,20 in: keresztny rk IV. 1983: 77):
" ... amit [a lthatatlan rtelmet) ez a trsasg klnsen kezdett vizsglni,
mint aki a nevek tkrben a gondolatoknak bennk rendkvli
szpsgeit szemlli."
174 Philn emlkezshez (unflVTJO"t<;) kapcsolt kpzete Platn tan-
tsra pl (Conybeare 1895: 250-251; Platnnl a kifejezs kiss eltr:
nflVTJO"t<;), ti. hogy a fldi testet lttt a llek olyan viszontagsgokat
l t, amelyek sszezavarjk mindazt, amit az idek vilgban
szemllt. De bizonyos fldi tapasztalatok felidzik szmra a korbban
ltottakat. Teht visszaemlkezse az idek vilgra irnyul (Phaidon
72d; 73a):
150
", Szkratsz, ha val az, amit te szoktl gyakran mondani, hogya tanI-
sunk nem egyb, mint az, hogy az emlkezs rbukkan valamire, s ennek
elengedhetetlen, hogy amire most visszaemlkeznk, azt taln
valami korbbi tanultuk, akkor ez csak gy lehetsges, ha a lelknk
valamikppen mr ltezik, mg ebbe az emberi ltforrnba
beleszletik."
Hasonlt olvashatunk Platn Philboszban is, ahol Szkratsz gy
nyilatkozik a llek korbbi tapasztalatairl s (34b,c):
" Amit a llek csupn nmagban tapasztalt meg valaha, azt fogja fel jbl
akkor, amikor testet lt, s az ilyesmit nevezzk visszaemlkezsnek. "
175 A grg szvegben itt is a himnusz ll, melyet nem csak
dicsretnek, hanem magasztalsnak vagy ppen zsoltrnak is lehetne
fordtani (v. Liddell- Scott: Perseus).
176 Az eredeti megfogalmazst - J.l1:pa yap Kat J.lAll Ka1:aAsAo.1ta(n.
nona lt(iiv 1:p1.J.l1:pOlv - v. Antiquitates VII. 12,3 Dvid zsoltrairl
szl rszletvel: 1:0V 6sov Kat J.l1:pOU
1tO.K1.AOU J.lf:V yap 8f: Kat
1to.llcrsv.
177 A krmenetre val himnusz eredetileg istenek
tiszteletre rt nek volt, amelyet nnepi krmenet alkalmval
adtak fuvola ksretben. Nevt az mdjrl kapta, v.
Proklosz Didokosz (sz. Kr. u. 410, jplatonista filozfus): XPllcr1:O-
J.la1:a 244,12:
" ... nekls az oltrokhoz el val jruls vagy templomokba val menetel
alkalmaira - qwlhll EV tc\ 1tPOcrtvCll tOtS vaois
A hagyomny szerint eredetileg hatos mrtkre kltttk.
sajtos formt kapott, s az n. proszodikus forma hrom
verslbas anapesztus lett (kori Lexikon II. 1904: 1136).
178 A grg szvegben: A strfa eredetileg
a khrikus tnccal kapcsolatos. A strfikus szerkeszts, amint a nv is
- fordulat), a tncfordulatokat jelezte. Ugyanis a h-
rom a grg a kltszet, zene s tnc
szorosan egyv tartztak. A strfa teht eredetileg nekelt klte-
mnyrsz, amely alatt a tncol krusnak jobbra kellett fordulnia.
A grg kltszet formjra nem csak a versmrtk volt jel-
hanem a jl krlhatrolt szakaszokra val felosztottsg is:
strfa, valamint antistrfa s epodosz. Ez utbbi olyan lrai amely
kezdetben a teljes krus nekt jelentette, s amelyet a tncol nekesek
llva adtak Formjt azt jellemzi, hogy a) egy-egy hosszabb
verssor ra egy-egy rvidebb kvetkezik; illetve b) olyan verssor vagy
verssorok, amelyek bizonyos trkzkben
151
teht a refrn szerept tltik be. A strfa, antistrfa s epodosz a tnc
fordulataira s a megllsra is vonatkoztak. E hrmas szerkezet a szic-
liai szrmazs Sztszikhorosz (Kr. e. 640-555) alkotta meg
(kori Lexikon 1.1904: 1135-1137).
179 A karnekls a grg (kltszet, zene s tnc)
legtkletesebb a drmnak egyik eleme. Dr nyelvter-
leten ki. A dr nyelvterletet az llami intzmnyeken
nyugv kzlet s ennlfogva a kzsen meglt hangulatok, rmk,
fjdalmak jellemeztk. E nyelvterleten, teht, a kzssgi szellem volt
az Ezrt az itt is a kznsget clozza
meg, s mindig tekintettel volt a nemzeti hagyomnyokra, valamint
arra a kisebb kzssgre, amely a A kzs tradcij
kznsgre s kzssgre kvnt hatni, vagyis kzs lmny-
ben akart rszesteni. Ezrt volt olyan fontos szmra a karban val
nekls. A karnek annyira dr volt s maradt, hogy ez mg
a korokban is megltszott. Hangneme megmaradt
drnak, s a dr dialektus lett a grg drmk karnekeinek irodalmi
nyelvjrsv. rdekes, hogy e nagy nem voltak dr
szrmazsak.
A kar (xopC;) a rgi grgknl ifjak vagy lnyok, frfiak vagy
csoportja volt, akik tbbnyire valamely isten tiszteletre nekeltek.
nekket rendszerint fuvolval ksrtk. Az a
mozdulatok tartoztak, illetve krtncot jrtak nekls nlkl is. Ez
a tnc hrom ssze: lpsek (<popu), figurk
ta) s jelek (86c,ctC;). A tnclpsek a figurk s jelek sszektsre
szolgltak. A jelek pedig mozdulatok, gesztusok voltak s amimikt
ptoltk, de trgyakat s tulajdonneveket is jeleztek velk, s gy
a drmai szveg kpi alfestst biztostottk. gy ez a nem
csak a szorosabb rtelemben vett tncot jelentette, mivel sszekapcso-
ldott a pantomimmal.
A karneklsnek, azaz khorikus (XOptKC;) kltszetnek klnsen
Dionszosz kultuszban volt nagy szerepe, ahol a krben (KUKAtKC;)
ll karok ditirarnbusokat nekeltek. ki a drma
A karnekeket eredetileg tizenketten adtk Kzttk
szlista lpett fel, s gy dialgus jtt ltre a kar s a szlnek kztt
(strfa s antistrfa). A szlneket a adta (gc,pXl) s
ehhez a krus jrt tncot. a krus httrbe szorult s
eszkzz lett.
A kar tagjai (xopW'tu) csak polgrok lehettek, felvtelkhz
vizsgt kellett tennik, felmentst kaptak a hadiszolglat all s mg
kln djban is rszesltek. (XOpTJYC;) az nekeket s
tncot betant mester (xopo8t8crKUAOC;, 8t8crKUAOC;) segtette, akit
15
2
sorsolssal vlasztottak meg, vagy pedig maga (XOP1lYC;)
jellte ki magnak. Segtsgre volt a zenekar mestere (OPX1"\CHO1.-
crKaAoc;). csak mdos polgr lehetett. gondoskodott
a karnekesek s eltartsrl.is. Ugyanis ha
a drmt akart a polgri kzssg
(apxwv) kellett folyamodnia. kellett engedlyt krnie a krus
fellltshoz. Ez megvizsglta a darabot, s ha tetszsre volt, egy
hivatalnokot (qlUAT)) jellt ki a kzssg kzl, aki aztn
megbzott egy vagyonos polgrt a drma bemutatsnak finansz-
rozsra.
A grg szvegben ll crtacrJ..lOV a drma egyes fejezetei vagy
jelenetei kzt neket jelenti (kori Lexikon 1.1904: 411-413).
180 Az eredeti sz (e<pJ..lv1.a) jelentse: nneplyes refrn (Soltsz -
Szinyei 1875; Liddell - Scott: Perseus).
181 Ld. PHVC 73.
182 A "legtisztbb eledel" a gorog szvegben: 'to 1tavay6cr'ta'tov
cruov. Lucius ezt helytelenl rtelmezte: a 1tavyl.Ov - legszentebb
szval azonostotta s azt lltotta, hogy ez a kifejezs a keresztyn
szhasznlatban jelentkezik az rvacsorra vonatkozik, s gy
a therapeutk keresztyn szerzetesek voltak (Lucius 1879: 167 s 186).
Conybeare nyelvszetileg is igazolta Lucius tvedst, s kizrja annak
hogy itt rvacsorzsrl lenne sz (Conybeare 1895: 340-
341,253).
183 V. De vita Mosis II, 104: e<p 1"\C; ap'to1. Kat nAEC;. Ld. 2Mz 25,30;
29,32-33; 3Mz 8,31; 24,5-9: tmjn helyett izsp; 1Sm 21,4-6; Mt 12,3.
184 A papoknak adott szertartsi trvny pontosan az tell-
dozati, n. szent kenyerek vagy kitett kenyerek elksztst s ren-
deltetst (3Mz 24,5-9). Ezt a tizenkt, kb. 4 liter gyrt,
lepnyformj kenyeret a szentlyben kellett elhelyezni arra az
arannyal bevont asztalra (2Mz 25,23-30; 1Kir 7,48; 2Krn 4,19; Neh
10,32-33; Zsid 9,2), melyet bortottak le (4Mz 4,7).
A kenyereket kt rendben, hatosval helyeztk ki s minden rtegre
tiszta tmjnt szrtak. Szombatrl szombatra ki kellett cserlni
(lKrn 9,32; 23,29), s a rgiek helyett friss s mg meleg kenyereknek
kellett kerlnik (Sm,21,6).
185 A kovszos s kovsztalan kenyerek analgija ellentmondsos.
Philn kt tradci ra hivatkozik s sszekapcsolja azokat,
153
trstsa pedig nem a legszerencssebb. Az ellentmonds azzal oldhat
fel, hogy kovszos kenyr a pnksdi val fejezi
ki; a kovsztalan kenyerek pedig a templomi tradci irnti tiszteletet,
illetve a therapeuta kegyessg papi jellegt rzkeltetik.
186 A templomban kitett, kenyereket csak az roni nemzetsg papjai,
a lvitk fogyaszthattk (3Mz 21,22). Ez kivltsguk, (1tpO-
volt az ldozatok bemutatsa, a tants s a sorsvetssel val
jsls mellett, mivel a bibliai hagyomny szerint tbb rendben is
killtk Isten prbatteit (Massznl s Meribnl - 2Mz 17,1-7;
4Mz 20,1-13; 5Mz 33,8-9; az aranyborjval val blvnyozsnl -
2Mz 32,25-29). Ezt a rendelkezst szegte meg Akimlek pap, amikor
Saul a filiszteusokhoz Dvidnak a
adott travalt (lSm 21,1-6, ld. mg Mt 12,1--4; Mk 2,23-28; s Lk 6,1-
4).
A papok szl Philn a De vita Mosis II,275 skk.-ben
(Kr, Dthn s Abirm lzadsa - 4Mz 16). A PHVC 82-ban s a De
vita Mosis II,276-ban ugyanazt a tekintlyesebb, el'kel1Jb sz fordul
"hogy a tekintlyesebbeknek legyen" - l.VCl &XCOO"l
Ot llletve: " ... vagyis a papok" - 11
Kpc.O"O"COV tEpi:COV.
187 Vagyis: (Az eredeti szvegben: ms kifejezssel:
klnsen:
188 A grg szvegben a harmonia ll; ezzel a szval fejeztk
ki a mai rtelemben vett zent, illetve muzsikt (kori Lexikon II. 1904:
124).
189 A grg jelentse: valamire tncolni, krtncot lejteni
valamilyen zenre. A kifejezs a grg karneklssel kapcsolatos.
190 Az antistrfa (avnO""tpoqJ1) az grg drmban krusnak
olyan dala, amelyet a lejtett tnc fordulatakor nekeltek. Innen a nv is:
ellenfordulat, ami a tncol krus balra val fordulst jelentette; illetve
ellenversszak, az nekelt kltemnynek az a szakasza, amelyre a kar
balra fordult. A drmban az ellenversszakot a megosztott krus egyik
fele nekelte az versszakra adott vlaszknt. Ennek a kt
versszaknak azonos kellett lennie (kori Lexikon L
1904: 1135-1136). A zene amely nem felttlenl
mutatja a vers, muzsika s tnc hrmas egysgt, az antistrfnak
az antifna lett.
154
191 Az itt hasznlt sanoJ..lul ige jelentse: vendgeskedik, lakomzik;
gynyrkdik Works 7: PHM Morphology, Soltsz - Szinyei
1875).
192 A szntiszta fordts mgtt az UKpU"tO<; ll: vzzel fel nem hgtott,
tiszta, tmny bor; v. Mzessel kapcsolatban is, aki Isten blcsessgt
zlelte meg - De vita Mosis 1I,204:
"Igaz teht, blcsek blcse, hogy egyedl te ittl a blcsessg szn-
borbL"
193 Az eredeti ige: anm - kihzni, szthzni; inni, szrcslni,
desgetni; ld. Mk 14,7; ApCsel 16,27 (Biblie Works 7: PHM Morphology,
Soltsz - Szinyei 1875; Varga 1992).
194 A PHVC 85-88 2Mz 14-re pl; ld. mg: Jzs 4,23; 24,6--7; Zsolt
78,13; 106,7-10; 114,3. 5; valamint IKor 10,1 s Zsid 11,29; v. De vita
Mosis II,246-256.
195 Az grg szerkezet (suxupla1:T]po<; J..lvo<;) jelentse: hlaad
himnusz vagy zsoltr; v. a 2Mak 12,45: (Biblie Works 7:
PHM Morphology).
196 V. 2Mz 15,1-19. Amikor Philn nevezi
Mzest s Mirimot (2Mz 2,1-7; 6,20; 15,20-21; 4Mz 26,59), az
antifonlis s vegyes kari nekls eredett az sz-re vezeti vissza.
197 A PHVC 87-88 szinte sz szerinti megegyezik De vita Mosis II,256-
257 soraival (Alexandriai Philn: Mzes lete 1994: 136-137):
"Mzes ezrt termszetesen hlaad himnuszokkal tisztelte meg
jket. A npet kt karra, s frfi karra osztotta; a frfiak kart maga
vezette, a pedig tette meg, hogy kt
hangnemben nekelve egytt himnuszokat zengjenek az Atynak s az
Alkotnak, keverve a szemlyeket s a dallamot: a szemlyeket, akik igye-
keztek ugyanazt a hangtvot megtartani, s a dallamot, mely a magas s
mly sszhangjnak egysge lett - a frfiak hangja ugyanis mly, a
pedig magas, s ezek, ha arnyosan keverednek egymssal, a legdesebb s
legharmnikusabb dallamot eredmnyezik. Oly sok ezer embert rvett arra,
hogy egy akaraton legyenek, s egysgesen ugyanazt a himnuszt nekeljk
ama amelyet az imnt vzoltam. Prftnk
rlt nekik, ltva a np ujjongst, s mert mg sem telt be a gyny-
szemlyesen vezette az nekket; azok pedig karra oszolva vele
egytt nekeltek az emltett dologrl."
155
198 A grg fld}ucrfrgV'W; sz itt metaforikus
199 Ld. a PHVC 27 vghez csatolt jegyzetet; v. De bello II. 8,128.
200 V. De bello II, 8,129-133,
201 A therapeuta letvitel clja teht: Istent szemllni s a mennyek
polgra lenni. Ezt pedig visszavonultsgban kvnjk megvalstani
(Friedliinder 1974: 272-273),
202 Ebben az sszefggsben a yVT]crooC; (igazn, tiszta
szvvel, legitim mdon; v. Fil 2,20 is; ld. Liddell - Scott:
Perseus; Soltsz - Szinyei 1875; Varga 1992) sz a is nyoma-
tkostja: ernyeik alapjn a therapeutk a mindensget alkot Atya
trvnyes, azaz jogosan "des" gyermekei, mivel papi kegyes-
sgknek kivltkppen s a leginkbb megvalstjk az
Istennek val igazi (lvita; v. I. i11? nif'al: csatlakozni,) szolglatot.
203 Az itt hasznlt ige (cruvtcr't'voo) sszecseng azzal, amit Philn a the-
rapeuta, azaz (xg't'T]C; s frEpu1tw't'u) megnevezs-
vall (ld, a PHVC cmt s a hozz csatolt jegyzetet).
V. Quod omnis probus liber sit 91:
n" ,az essznusok terrnszetknl fogva viselkedtek gy, mint akik fgget-
lenek s szabadok."
Ld. De bello II. 8,134.
204 Isten bartsgt brahm lvezhette (zs 41,8; ld. mg Jak 2,23).
Philn Mzesnek is tulajdontotta ezt a megtiszteltetst (De cherubim
49), v. CD III,2:
"brahm nem ezt kvette, s bart-knt ment fel, mivel Isten paran-
csait tartotta meg, s nem sajt tetszse szerint vlasztott. Tovbbadta ezt
Izsknak s Jkobnak is, pedig s bartok-knt jegyez-
tettek fel Isten szmra, valamint rk szvetsgesekknt."
205 V. De vita Mosis II, 67-68 (Alexandriai Philn: Mzes lete 1994: 99-
100):
nA blcshz tisztelet: szolglni az igazi - a papsg feladata pedig
Isten szolglata, Erre a megtiszteltetsre lett mlt teht, melynl nagyobb
j nincs a kinyilatkoztats tjn, a szent szolglat minden
felvilgostst kapott. azonban mind testt, mind lelkt meg kellett
tiszttania, tartzkodva minden rintetlenl meg
magt ami haland italtl, valamint a nemi
kapcsolattl."
206 V. Quod omnis probus liber sit 91:
"Ezrt dicsrik kzs tkezseiket s mindennl klnb kzssg-vJla-
lsukat, amely a tkletes s igen boldog letvitel legvil gosabb pldja."
Ld. mg Pro ludaeis defensio 18:
"gy ht ppen letmdjuk az, ami kvnatosan becses. gyhogy nem
csupn kznsges emberek, hanem nagy kirlyok is elismerssel csodljk
ezeket a frfiakat. mi tbb, hrnevket tovbb regbtik s
szavaikkal."
157
FELHASZNLT IRODALOM
Adorjni Zoltn: A gorog s hber nyelv szemantikjnak nhny
krdskre. In: Studia Universitatis Babe-Bolyai. Theologia
Reformata Transylvaniensis. XLVI., 2001,1. Cluj-Napoca 2001,24-54.
Adorjni Zoltn: Alexandriai Phil n: Quod omnis probus liber sit - aki
igaz, az szabad is 75-91 fordtsa. In: Reformtus Szemle 2005/5, 449-
506.
Adorjni Zoltn: Philo, Pro Judaeis defensio. Euszebiosz: Praeparatio
evangelica VIII. 11, 1---8 fordtsa. In: Reformtus Szemle 2005/6, 597-
607.
Adorjni Zoltn: Jb Testamentuma. In: Emlkknyv T7cs Istvn ki-
lencvenedik szletsnapjra. A kolozsvri Protestns Teolgiai In-
tzet, az Erdlyi s Kirlyhgmellki Reformtus Egyhzkerlet
kiadvnya. Kolozsvr 2006, 17-34.
Adorjni Zoltn: Jzsef s Aszeneth. kori regny Jzsef ptrirkrl
s az egyiptomi fordtotta
Bolyki Jnos. In: Reformtus Szemle 2006/1, 108-114.
Alexandriai Philn: Mzes lete. Fordtotta Bollk Jnos. A fordtst az
eredetivel egybevetette: Kapitnffy Istvn. Atlantisz Knyvkiad,
Budapest 1994.
Apostoli atyk. keresztny rk, III. ktet. Szerkesztette Vany Lszl.
II kiads. Szent Istvn Trsulat. Az Apostoli Szentszk
Knyvkiadja. Budapest 1988.
Amuszin, I. D.: A holt-tengeri tekercsek s a qumrni kzssg. Gondolat,
Budapest 1986.
Antike berichte ber die Essener. Kleine Texte for Vorlezungen und
bungen. Begrndet von Hans Lietzmann. Herausgegeben von
Kurt Aland. Ausgewahlt von Alfred Adam. Verlag Walter de
Gruyter & Co. Berlin 1961.
Babits Antal: Mirt nem emltik Alexandriai Philn nevt a rabbinikus
irodalomban? In: vknyv. 1985-1991. Szerkeszti Schweitzer Jzsef.
Az Orszgos Intzet kiadvnya. Budapest 1991, 296-
299.
Bardke, Hans: Die Handschriftenfunde am Toten Meer. Die Sekte von
Qumriin. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin, 1958.
Badilita, Cristian: Trei apocrfe ale Vechiului Testament. Iosif $i Aseneth,
Tes tamen tul lui Iov, Testamentul lui Avraam. Traducere, note
prezentari. Polirom, 2000.
Bible Works 7. PHM Morphology.
Biblia. Kecskemthy Istvn fordtsa. Szerkesztette: Adorjni Zoltn,
Blint gnes, Bod Kinga, Glfalvy gnes. CE Koinnia Kiad,
Erdlyi Reformtus Egyhzkerlet. Kolozsvr 2002.
Bolyki Jnos: Jzus asztalkzssgei. jszvetsgi-patrisztikai kutatsok.
L ktet. Budapest 1993.
Bolyki Jnos: Az jszvetsgi rsmagyarzat elvei s mdszerei. ltalnos
bevezetstan. Kiadja a Kroli Gspr Reformtus Egyetem
Hittudomnyi Karnak jszvetsgi Tanszke. Budapest 1994.
Bolyki Jnos: Jzsef s Aszeneth. kori regny Jzsef ptrirkrl s fele-
az egyiptomi fordtotta Bolyki J-
nos. Koinnia, Kolozsvr 2005.
Boman, Thorleif: A hber s a grg gondolkodsmd egybevetse. Klvin
Kiad, Budapest 1998.
Brandenburger, Egon: Fleisch und Geist. Paulus und die dualistische
Weisheit. Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen
Testament. Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins Neukir-
chen-Vluyn, 1968.
Brown, Raymond E., S. S.: A qumrni barlangokban tallt dokumen-
tumok. In: Jeromos Bibliakommentr III. Biblikus tanulmnyok.
dr. Thorday Attila. Szent Jeromos Katolikus Bib-
liatrsulat. Budapest 2003.
Carmignac, J: tude sur les procds potiques des Hymnes. In: Revue
de Qumran. Numro 8., 1960. Tome 2. Fascicule 4,495-504.
CMMpHOB, A.: Tepane6mbl u CO'lUHeHUe C!>w..oHn l1yJe5!. "O JKUJHU
cOJepu,ameAbHo". KMeB 1909.
Conybeare, Fred. C, M. A. : Philo about the Contemplative Life or the
Fourth Book of the Treatise Concerning Virtutes. Critically edited with
a defence of its Genuineness. Late fellow of University College,
Oxford. With a facsimile. Oxford at the Clarendom Press by Horace
Hart, Printer to the University, 1895.
Chirila, Joan: Qumran $i Marotis. Doua sinteze ascetice. Locuri ale
fmbogatirii duhovnice$ti. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca
2000.
Constantin: Filon din Alexandria membru de seama al
eseniene din Egipt. In: 5tudii Teologice 1975, 602-625.
Danilou, Jean: Philon d'Alexandre. Fayard, Paris 1958.
Daumas, Fran,>ois: La "solitude" des Thrapeutes et les antcdents
giptiens du monachisme chrtien. Philon d'Alexanrie. Colloques nn-
160
tionaux du Centre National de la Recherche scientifique, Lyon, 11-15
Septembre 1966. Paris 1967.
Die Texte aus Qumran. Hebriiisch und Deutsch mit masoretischer Punk-
tation. Herausgegeben von Eduard Lohse. 4. Auflage. Ksel-Verlag
Mnchen, 1968.
Dupont-Sommer, A. Apn;us prliminaire sur manuscrits de la Mer Morte.
Paris 1950.
EAM3apoBa M. M. : TIp061leMa KaAeHAapJI TeparreBToB. In: IIaAec-
tUHCKUU C60pHUK. MocKBa, JleHMHfpar 15 (78),1966.
EJlM3apoBa, M. M.: 06w,wta tepane6m06. ];13 uctopuu ecceUCKOlO 06-
w,ect6eHHo-peAulU03HOlO u6U)KeHUJI. MOCKBa 1972.
Euszebiosz egyhztrtnete. keresztny rk, IV. ktet. Szerkesztette
Vany Lszl. Fordtotta: Ban Istvn. Szent Istvn Trsulat. Az
- Apostoli Szentszk Knyvkiadja. Budapest 1983.
Everett, Ferguson: A keresztynsg Fordtotta Zsengellr Jzsef.
Szerkesztette Szab Istvn. Osiris Kiad, Budapest 1999.
Flavius Josephus: A zsid hbor. fordtotta Rvay Jzsef.
tdik kiads. Gondolat Kiad 1964.
Friedlander, Moriz: Die religisen Bewegungen innerhalb des Judentums im
Zeitalter Jesu. Berlin, 1905; Philo Press, Amsterdam 1974.
Frhlich Ida: A qumrni szvegek magyarul. 2., javtott s kiads.
Studia Orientalia. Pzmny Pter Katolikus Egyetem,
Blcssztudomnyi Kar. Szent Istvn Trsulat, Piliscsaba-Budapest
2000.
Frhlich Ida: Tisztasg s szentsg Qumrnban a nrratv szvegek
szerint. In: Qumrn s az jszvetsg. Szegedi Biblikus Konferencia
1999. Szeged 2001, 89-102.
Gaius Suetonius Tranquillius: A caesarok lete. Fordtotta Kiss Ferencn.
Eurpa Knyvkiad, Budapest 1994.
Geoltrain, Pierre: La trait de la Vie contemplative de Philon
d' Alexandrie. Introduction, traduction et notes. In: Semitica. Cahiers
publiis par l'Intitut d'Etudes Smitiques de l'Universit de Paris. IX.
Librarie d' Amerique et d'Orient Adrien-Maisonneuve, Paris 1960.
Geoltrain, Pierre: La qmtemplation a Qumran et chez le thrapeutes.
In: Semitica. Cahiers publies par l'Institut d'tudes Smitiques de
l' Universit de Paris avec le concurs du Centre national de la Recherche
scientifique. IX. 1959, 49-57.
Gesenius, Wilhelm: Hebriiisches und aramiiisches Handwrterbuch ber das
Alte Testament. Bearbeitet von Dr. Frants Buh!. Unveranderter
Neudruck der 1915 erschienen 17. auflage. Spriger-Verlag. Berlin I
Gttingeni Heidelberg 1962.
161
Gnilka, Joachim: Az essznusok szent tkezsei. In: Qumrn s az
jszvetsg. Szegedi Biblikus Konferencia 1999. Szerkesztette:
Benyik Gyrgy. JatePress, Szeged 2001, 37-47.
Gorgiasz. Platn sszes kommentrokkal. Fordtotta - Pterffy
fordtsnal felhasznlsval - Horvth Judit. Atlantisz,
Budapest 1998.
Varga Zsigmond J. (szerk.): Grg-magyar sztr az jszvetsg irataihoz.
Kiadja a Magyar Bibliatancs megbzsbl a Reformtus Zsinati
Iroda Sajtosztlya. Budapest 1992.
Haag, Herbert: Bibliai lexikon. Apostoli Szentszk knyvkiadja.
Budapest 1989.
Heinemann, Isaak: Philons griechische und Jdische Bildung. Georg Olms
Verlag, Hildesheim - New York 1973.
Hengel, Martin: Die Zeloten. Unterzuchungen zur Jdischen Freiheitsbe-
wegungen in der Zeit von Herodes I. bis 70 n. Chr. Leiden/Kln 1961.
Homrosz: Ilisz. Fordtotta s a jegyzeteket rta Devecseri Gbor.
Eurpa Knyvkiad, Budapest 1992.
Homrosz: Ilisz. Vrtesy fordtsa. Budapest 1913.
Homrosz: Odsszeia. Fordtotta s a jegyzeteket rta Devecseri Gbor.
Kriterion Knyvkiad, Bukarest 1984.
Ilisz. (Ford.: Vlyi Nagy Ferenc.) l-II. Srospatak 1821.
BJ1KTop ct>e,ll,OpOBJ1'l: c1>w..OH AAe1CcaHOpuuc1CUU. KJ1eB 1911.
Josephus Flavius: A zsidk trtnete. ' kcrlj7tOC; <l>AoutoC; '
, APx.atoAoyi.a (ludaik Archaiologia). XI-XX. knyv.
fordtotta dr. Rvai Jzsef. A grg szveggel sszevetette,
jegyzetekkel elltta s az rta dr. Hahn Istvn. Negyedik
kiads. Talentum. Kszlt a Borsodi Nyomda Kft.-ben.
Kkosy Lszl: Az kori Egyiptom trtnete s kultrja. Osiris Kiad.
Budapest 1998.
Karner Kroly: A hellenisztikus zsidsg pusztulsa. (Szkfoglal rte-
kezs.) Klnlenyomat a M. Kir. Erzsbet Tudomnyegyetem
1933/34. tanvi irataibl. Dunntl Pcsi Egyetemi Knyvkiad s
Nyomda R.-T. Pcsett 1933.
Klausner, Joseph: Jzus lete. Logos Kiad. Budapest 1993.
Koehler, Ludwid - Baumgartner, Walter: Lexicon in Veteris Testamenti
Libros. Leiden, E. J. Brill 1985.
Komorczy Gza: Kilt sz a pusztban. A holt-tengeri tekercsek. I. Az
kziratok. Osiris Kiad, Budapest 1998.
Kovcs Kroly: Hellenizmus, Rma, zsidsg. Az jszvetsg kornak
vilga. titrs, Kln-Bcs 1969.
Kraus, Hans-Joachim: Biblischer Kommentar. Altes Testament. XV.
162
Psalmen. L Teilband. 3., unveriinderte Auflage. Neukirchener
Verlag des Erziehungsvereins. Neukirchen-Vluyn 1966.
Kselmann, John, S. - Barre, Michael L., S. S. : Zsoltrok Knyve. In:
Jeromos Bibliakommentr 1. Az szvetsg knyvei nek magyarzata.
dr. Thorday Attila. Szent Jeromos Katolikus Bib-
liatrsulat. Budapest 2002.
Kuhn, K. G.: Repas cultuel essnien et Cene chrtienne. In: Le
manuscrits de la Mer Morte. Col/oque de Strasbourg 1955. Paris 1957,
73-92.
Levy, L: La lgende de Pythagore de Grece en Ralestine. Paris 1927.
Leaney, Robert: The Rule of Qumran and its Meaning. Introduction,
translation and commentary. The New Testament Library. The
Westminster Press Philadelphia, Pennsylvania 1966.
Liddell, Henry George - Scott, Robert - Jones, Henry Stuart -
McKenzie, Roderick: A Greek-English Lexicon. Oxford University
Press 1996 (9th edition).
Liddell, Henry George - Scott, Robert: A Greek-English Lexicon.
http://www.perseus.tufts.edu/
Lucius, Paul Ernst: Die Therapeuten und ihre SteI/ung in der Geschichte der
Askese: eine kritische Untersuchung der Schrift De Vita contemplativa.
C. F. Schmidt's Friedrich
Bull,1879.
Magyarzatos Kroli Biblia. Az j nemzetkzi bibliafordts (NIV) Study
Bible magyarzataival s mellkleteivel. Veritas Kiad. Budapest
200 l.
Massebieau, M. L.: Le trait de la Vie contemplative de Philon et la
question des Thrapeutes. In: Revue de l'istoire des religions. XVI.
1887,170-198;284-319.
Massebieau, M. L.: Extrait de la revue de l'istoire des religions. XVI. Paris
1888.
Mitolgiai Enciklopdia. I-II. Sz. A. Tokarev. Gondolat,
Budapest 1988.
Molnr Jnos: A zsoltrkutats jelenkori eredmnyei (A) . In: Reformtus
Szemle 1992,169-180.
Motzo, B.: Un 'opera perduta di Fi/one, - "Atti della R. Accademia delle
scienze di Torino". Vol. 46. 1910-1911,860-880.
Nelis, J. T.: IV. Philo Judaeus. In: Woude, A. S. van der - Mulder, M. L
- Oosterhoff, B. J. - Reiling, J. - Ridderbos, H. N. - Unnik, W. C.
van: Bijbels Handboek. Deel IIb. Tussen Oude en Nieuwe Testament. J.
H. Kok - Karnpen 1983, 167-176.
kori lexikon. A M. Kir. Szerkesztette Pecz Vilmos egyetemi ny. r. tanr
a M. T. Akadmia r. tagja. I-II. Franklin-Trsulat Magyar Irod.
Intzet s Knyvnyomda, Budapest 1904.
Pkozdy Lszl Mrton: Hogyan gazdlkodott qumrn gylekezete?
In: Theologiai Szemle 1961, 261-275.
Philonenko, M.: Le testament de Job et les Thrapeutes. ln: Semitica
(Cahiers publies par l'Institut d'tudes Smitiques de l' Universit de
Paris avec le concurs du Centre national de la Recherche scientifique)
VIII. 1958,41-53.
Raffay Sndor: A hellenismus s a philonismus kosmogonija. Budapest
1900.
Renan A keresztynsg eredetnek trtnete. II. Az apostolok.
Fordtotta Salg (vszm nlk!.)
Roetzel, Calvin J: The World That Shaped the New Testament. John Knox
Press, Atlanta 1985.
Schnfeld, H. G.: Zum Beriff "Therapeutai" bei Philo von Alexandrien.
Revue de Qumran. Numro 10.1961. Tome 1. Fascicule 2,235-248.
Schrer, Emil: The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ
(175 B. C. -A. D. 135). A new English version revised and edited by
Geza Vermes, Fergus Millar, Martin Goodman. Volume I-III. I. T.
& T. Clark LTD, Edinburg 1986-1987.
Sebestyn Kroly, dr.: A grg gondolkozs kezdetei Sokratesig.
Az sszes tredkek fordtsval. Franklin-Trsulat. Magyar Irod.
Intzet s Knyvnyomda. Budapest 1898.
Soltsz Ferenc - Szinyei Endre (szerk.): Grg-Magyar sztr. Msodik
jonnan tdolgozott s kiads. Srospatak 1875.
Somos Rbert: Az alexandriai teolgia. (A Pcsi Tudomnyegyetem
Patrisztika a Paulus Hungarus s a Kairosz Kiad kzs
sorozata.) CATENA Monogrfik 1. Paulus Hungarus - Kairosz
kiad, Budapest 200l.
Stead, Christopher: Filozfia a keresztyn korban. Fordtotta Bugr M.
Istvn. Osiris Kiad, Budapest 2002.
Theologisches Wrterbuch zum Neuen Testament. III. Herausgegeben von
Gerhard Kitte!. Stuttgart 1967.
Rmai Trtnetrk. Vlogatta, a s a jegyzeteket rta Szab
Gyrgy. Polis Knyvkiad, Kolozsvr 1997.
Vermes Gza: The Etymology of "Essenes". Revue de Qumran. Numro
7. Juin 1960. Tome 2. Fascicule 3.427-443.
Vermes Gza: Essenes and Therapeutai. In: Revue de Qumran. Numro
12. Octobre 1962. Tome 3. Fascicule 4,495-504.
Vermes Gza: A qumrni kzssg s a holt-tengeri tekercsek trtnete.
Osiris Kiad, Budapest 1998.
Vermes Gza: A zsid Jzus. Ahogy egy trtnsz az evangliumokat
olvassa. Fordtotta Hajnal Piroska. Osiris Kiad, Budapest 1995.
Vermes Gza: A zsid Jzus vallsa. Fordtotta Hajnal Piroska. A for-
dtst az eredetivel egybevetette brahm Zoltn. Osiris Kiad,
Budapest 1999.