Anda di halaman 1dari 2

Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita.

Oleh itu,kita perlulah menjaga kesihatan agar berada dalam keadaan yang baik. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk menjaga kesihatan diri. Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memiliki tubuh badan yang sihat, seseorang dapat melaksanakan aktiviti harian tanpa halangan. Anak-anak dapat ke sekolah menimba ilmu dan ibu bapa dapat mencari rezeki untuk keluarga. Bagi sesetengah orang, nikmat kesihatan hanya disedari apabila mereka diserang penyakit. Mereka sanggup menghabiskan wang membeli ubat dan makanan kesihatan untuk mengubati penyakit yang dihadapi. ambahan pula, pelbagai ubat dan produk makanankesihatan wu!ud di pasaran sekarang seperti "#endawan tumbuh selepas hu!an $. %leh sebab peri pentingnya nikmat ini dalam kehidupan, beberapa langkah perlu diambil agar kesihatan kita ter!amin. &alah satu langkah yang perlu kita beri perhatian untuk men!aga kesihatan adalah dengan men!aga kebersihan persekitaran tempat tinggal. Keadaan di dalam dan di luar rumah hendaklah bersih daripada sampah sarap dan tempat-tempat air bertakung. 'erkara ini akan dapat menghapuskan tempat pembiakan agen-agen penyakit seperti lalat, tikus,nyamuk dan lain-lain. Kita perlulah menyahut seruan kempen yang dilancarkan oleh Ma!lis 'erbandaran Kota Bharu Bandar (aya )slam iaitu kempen "*umpa &ampah Kutip$dan kempen "Memerangi +)+A ) ,lipas,lalat dan tikus-.$ %leh itu, sampah perlu dibakar,dikambus atau dibuang di tempat khas. 'asu-pasu bunga dan longkang perlu diperiksa agar air tidak bertakung dan men!adi tempat pembiakan nyamuk. Dengan demikian, penyakit-penyakit bawaan vektor seperti taun, malaria, dan denggi dapat dielakkan. egasnya, men!aga kebersihan persekitaran merupakan langkah asas untuk kita semua kearah mencapai tahap kesihatan yang optimum. &elain itu, pemeriksaan kesihatan amat wa!ar dilakukan untuk memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. Mengikut saranan pakar perubatan, seseorang perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau enam bulansekali. 'emeriksaan ini meliputi tekanan darah, paras gula dalam darah, tahap kolesterol dan lain-lain lagi. u!uan pemeriksaan dibuat untuk memastikan tahap kesiahatan kita berada dalam keadaan sihat dan dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. .al ini bertepatan dengan peribahasa, "Mencegah lebih baik daripada mengubatinya$. Bagi pesakit yang telah diserang penyakit ini, keadaannya akan boleh dikawal sebelum men!adi serius seperti peribahasa, "#egah sebelum parah$. 'endek kata, kesihatan seseorang akan berada dalam keadaan baik !ika kita secara berdisiplin men!alani pemeriksaan kesihatan diri di hospital-hospital secara ber!adual. Mengamalkan pemakanan seimbang tidak kurang pentingnya sebagai langkah men!aga kesihatan kita. Amalan pemakanan berkait rapat dengan kesihatan seseorang. .al ini bertepatan dengan peribahasa )nggeris tentang amalan pemakanan iaitu "/hat you are, is what you eat$. Boleh dikatakan seseorang yang mengamalkan pemakanan yang seimbangakan memperoleh kesihatan yang baik. Mengamalkan pemakanan seimbang bermakna seseorang mengambil makanan yang berkhasiat dan berzat sesuai

dengan keperluan tubuh badan seseorang. &eseorang individu memerlukan makanan yang sesuai berdasarkan usia, peker!aan dan keperluan-keperluan lain. &ebagai contoh, seorang bayi memerlukan lebih kalsium berbanding orang dewasa yang memerlukan lebih protein. 0ntuk lebih !elas, seseorang perlu meru!uk kepada piramid makanan sebagai panduan untuk mendapatkan gizi seimbang. &ehubungan dengan itu, makanan ringan dan minuman bergas perlu dielakkan kerana boleh memudaratkan kesihatan kita. 'endek kata,langkah terbaik untuk mencapai tahap kesihatan adalah dengan mengamalkan diet makanan seimbang. &eterusnya, kesihatan kita akan lebih ter!amin !ika kita melakukan kegiatan riadah. Amalan riadah seperti berenang, !ogging, menunggang basikal dan kegiatan sukan lain adalah baik untuk kesihatan. 'ensyarah &ains &ukan 0niversiti eknologi Mara ,0i M-,'ro1esor Madya Dr. 2ulki1li Abdul Kadir, menyarankan setiap individu melakukan kegiatan riadah selama 34 minit dua kali seminggu bagi mendapatkan tahap kesihatanyang optimum. Kegiatan riadah ini akan men!adi kebiasaan !ika setiap hari kita melakukannya dengan penuh disiplin dan isti5amah sesuai dengan peribahasa, "Alah bisa tegal biasa.$ Dengan melakukan kegiatan riadah, otot-otot tubuh akan lebih bertenaga dan kecergasan badan akan bertambah baik. Di samping itu, seseorang dapat menghirup udara segar semasa melakukan senaman di taman-taman permainan serta dapat mengurangkan tekanan atau stress selepas seharian penat beker!a di pe!abat. &eyogia disarankan agar kita dapat melakukan kegiatan senaman secara untuk memperoleh kesihatan yang baik. Amalan gaya hidup sihat merupakan langkah yang tidak kurang pentingnya untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Kini, kita dike!utkan dengan bermacam-macam amalan hidup yang negati1 telah menular dalam masyarakat kita. Antara gaya hidup yang negati1 ialah amalan seks rambang dan bebas, melanggani pelacur, penagihan dadah dan pil-pil khayal, ketagihan arak serta lain-lainnya. Begitu !uga amalan merokok yang masih men!adi sebahagian cara hidup muda-mudi dan rema!a dalam masyarakat kita seolah-olah kempen "Katakan ak 6ak 'ada (okok$ giat di!alankan. &udah tentu, gaya hidup tidak sihat akan mengundang penyakit seperti &indrom Kurang Daya ahan 'enyakit ,A)D&-,si1lis dan lain-lain. Amalan-amalan sebegini perlu di!auhkan seterusnya mengamalkancara hidup sihat berdasarkan norma-norma agama dan budaya timur kita. +antaran itu, beralihlah kepada cara hidup sihat bagi mendapatkan kesihatan yang baik sebagaimana kempen 78aya .idup &ihat$ yang diuar-uarkan oleh kera!aan. &ebagai kesimpulannya, pen!agaan kesihatan perlu men!adi agenda dan keutamaan dalamhidup kita seharian. 'elbagai langkah boleh diambil untuk memperoleh kesihatan yang baik. Antaranya, men!aga kebersihan diri dan persekitaran, mengambil pemakanan seimbang dan melakukan kegiatan riadah. Kita haruslah lebih prihatin dan mengambil berat tentang kesihatan diri agar dapat men!alani kehidupan yang berkualiti. )ndividu yang sihat akan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemakmuran negara selaras dengan slogan, "(akyat &ihat 6egara &e!ahtera$.