Anda di halaman 1dari 1

Bahagian Soalan Nombor Soalan 1 2 Wajaran Markah 30 markah

Untuk Kegunaan Pemeriksa Markah

Aspek Penilaian Rumusan Pemahaman 2 (a) Petikan Umum Tatabahasa 3 (a) Bina Ayat 3 (b) Sintaksis 3 (c) Kesalahan Ejaan dan Imbuhan 3 (d) Kesalahan Istilah dan Bahasa 3 (e) Peribahasa JUMLAH

9 markah (30 Markah) 6 markah 6 markah 6 markah 6 markah 6 markah 69 Markah