Anda di halaman 1dari 1

EXPLORACE 1. Jumlah Rasul Ulul Azmi 2.

Solat yang dilakukan apabila matahari telah naik pada waktu pagi iaitu kira-kira 28 minit selepas waktu Syuruk. 3. Zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian harta / hak milik kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar tertentu setelah cukub nisabnya dan sampai masa 1 tahun. 4. Penghulu segala hari. 5. Rukun nikah terdiri daripada pasangan calon (suami/isteri), 2 orang saksi, akad (ijab dan qabul) dan _________. 6. Ibadat yang dilakukan pada tengah malam selepas bangun daripada tidru iaitu sewaktu keadaan senyap sunyi di kala manusia sedang nyenyak tidur. 7. Menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan dengan syarat-syarat tertentu. 8. Malaikat penjaga syurga. 9. Siapakah nabi yang diturunkan Kitab Taurat kepadanya??? 10. Syarat wajib solat terdiri daripada Islam, berakal dan __________
Q A Z X B C V B N M L L I M A K J H G F D S A Q W W A S D F A F G H J K L M N B V C X Z Q W E P E T E P L M B X L Z A A F P O K J H G F I L A W O R A R Q O P L K J I G F D S A S A Z X C V B N M I T H T W F G H J K L G L P I U T R E W Q A Z X C U Y A Y E A L P O I K D H U H A M J M N H Y T G B T U J T R Z X S W E D C V F R T U G B N H Y U M U Y I J U T J M N H Y T G B V F R M E D C X S W U M R O U Z A K A T U J M K I O L P A O I U Y T R S R E R D I S Z S E R F C V G T Y U Y M N B V C X A A I P Z O D S D H K P O I U Y T R A E D G J L D A D W H X P F V B N M Q W E R T Y U T I O P L K J H D Q J C A G Z J U M A A T A E R T G H B J K L W L H Z K V S H Z S E R F V B H U I K M N G R F A S F H A L B D J A R T V X Z K T P F A H J B D N M L P D S M N