Anda di halaman 1dari 2

CHECK POINT 1.

AKTIVTI Baca dan hafal Surah Al-Fatihah berserta maksud

2.

Bacaan Syahadah

3.

Azan dan Iqamat

4.

Tayammum

5.

Whudu

6.

Rukun iman dan rukun Islam

7.

Puasa

8.

Mandi wajib

9. 10.

Tukarkan ejaan rumi kepada jawi Teka silang kata

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.

TINDAKAN FASI Meminta setiap peserta membacakan Surah Al-Fatihah. Membetulkan bacaan peserta jika terdapat kesalahan sebutan. Menerangkan maksud bagi setiap ayat Surah Al-Fatihh. Mengenal pasti peserta yang belum menguasai bacaan. Meminta setiap peserta melafazkan kalimah Syahadah beserta maksud. Membetulkan bacaan pelajar jika terdapat kesalahan sebutan. Mengenal pasti peserta yang belum dapat menguasai kalimah Syahadah. Meminta setiap peserta malaungkan azan/ iqamat. Menerangkan maksud bagi setiap kalimah azan/ iqamat. Menyatakan peserta lafaz jawab azan. Kenal pasti peserta yang belum menguasai sebutan azan/iqamat. Fasilitator melakukan demonstrasi tayammum kepada peserta. Meminta peserta mempraktiskan tayammum. Membetulkan kesilapan pelajar jika terdapat kesalahan dalam bertayammum. Kenal pasti peserta yang belum menguasai pelaksanaan tayammum. Fasilitator melakukan demonstrasi tayammum kepada peserta. Meminta peserta mempraktiskan whudu. Membetulkan kesilapan peserta jika terdapat kesalahan dalam berwhudu. Kenal pasti peserta yang belum menguasai pelaksanaan whudu. Meminta peserta menyenaraikan rukun-rukun Iman/ Islam. Fasi menghuraikan sedikit hal yang berkaitan rukun Iman/Islam Kenal pasti peserta yang belum mengetahui pembahagian rukun Iman/Islam. Meminta peserta melafazkan niat puasa beserta maksud. Meminta peserta menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Meminta peserta menyenaraikan rukun puasa. Kenal pasti peserta yang belum menguasai perkara asas berkaitan puasa. Meminta peserta menyenaraikan perkara yang mewajibkan mandi. Meminta peserta menyenaraikan rukun mandi wajib. Mengenal pasti peserta yang belum menguasai hal asas mandi wajib Meminta peserta menukarkan beberapa ayat dalam tulusan rumi kepada jawi. Kenal pasti peserta yang masih belum dapat menguasai tulisan jawi. Meminta peserta menukarkan ejaan rumi kepada jawi. Guru perlu mengenal pasti tahap kemampuan peserta dalam penulisan jawi.