Anda di halaman 1dari 2

Boria - kredit foto dari thestar

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA KSSR TAHUN 3 / 2014

Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa

Bahasa Malaysia Tahun 3 Kebudayaan / Boria 10.40 11.40 pagi 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul

Standard Kandungan ,mengikut konteks. Standard Pembelajaran 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i) Menyebut tiga kata hubung yang terdapat dalam petikan. ii) Menulis empat ayat majmuk menggunakan kata hubung dengan

betul mengikut konteks.

Aktiviti

1. Murid menonton rakaman boria.(TMK) 2. Murid menyanyi lirik lagu yang terdapat pada slaid secara didik hibur. 3. Murid bersoal jawab tentang lirik lagu 4. Guru menerangkan konsep kata hubung. 5. Murid menyatakan kata hubung yang terdapat dalam lirik lagu. 6. Murid membina empat ayat tunggal. 7. Murid membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dengan kata hubung yang betul. 8. Murid menulis empat ayat majmuk yang betul di dalam buku tulis.

EMK

Nilai murni: Mencintai Warisan Negara (Boria) TMK : Paparan Persembahan Boria. (http://warisanboria.blogspot.com/ )

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Komputer, slaid, buku latihan,lembaran kerja Murid menyebut kata hubung dan menulis ayat majmuk.

Seramai 25 orang daripada 30 orang murid boleh menyebut kata hubung dan membina ayat majmuk dengan betul Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan oleh guru dan rakan sebaya. Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.(Mengisi tempat kosong dalam ayat dengan kata hubung)