Anda di halaman 1dari 68

CHIEF DIRECTORATE: NATIONAL EXAMINATIONS, ASSESSMENT AND MEASUREMENT Private Bag X110, Pretoria, 0001, South Africa, Van

der Stel Building, 179 Pretorius Street, PRETORIA, 0002. Tel: +27 12 312 5717, Fax: 012 328 6878, http://www.education.gov.za

FURTHER EDUCATION AND TRAINING COLLEGES DRAFT 2010 EXAMINATION TIMETABLE NATURAL SCIENCES STUDIES (PER DAY)

Memorandum 15 of 2009

T0843M2

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE April 2010/April 2010

Page: Date:

2010-03-23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BUILDING ADMINISTRATION N5 BUILDING DRAWING N3 CHEMISTRY N5 DIESEL TRADE THEORY N3 DIGITAL ELECTRONICS N5 DYEING AND FIBRE TECHNOLOGY N6 FITTING AND MACHINING THEORY N2 GENERAL DRAUGHTING INDUSTRIAL ELECTRONICS N2 INSTALLATION RULES PAPER 1 LOGIC SYSTEMS N5 MATHEMATICS N6 PULPMAKING N4 QUANTITY SURVEYING N4 SPEC. ELECTRICAL INSTALL. CODES PAPER 1 SURFACE MINING N2 VENTILATION, GASES AND DUST N2 WEAVING N4 WOOL SPINNING THEORY N3 BOUADMINISTRASIE N5 BOUTEKENE N3 CHEMIE N5 DIESELVAKTEORIE N3 SYFERELEKTRONIKA N5 Only English paper PAS- EN MASJINEERTEORIE N2 ALGEMENE TEKENWERK INDUSTRILE ELEKTRONIKA N2 INSTALLASIERELS VRAESTEL 1 LOGIKASTELSELS N5 WISKUNDE N6 BOUREKENE N4 GESP. ELEKTRIESE INSTALL.KODES VRAESTEL 1 VENTILASIE, GASSE EN STOF N2 4090045 8090023 15040015 11041823 8080365 11020836 11022032 8090194 8080602 11040412 8080295 16030186 11022144 2050004 8080654 8210062 8210022 11020284 11021823

2010-03-24 X AIRCRAFT MAINTENANCE THEORY N3 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N5 X CHEMICAL LABORATORY TECHNOLOGY N2 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N6 X COMPUTER PRINCIPLES N4 X ELECTROTECHNICS N6 X FABRIC CONSTRUCTION AND TESTING N2 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N4 X INSTRUMENT TRADE THEORY N2 X MOTOR BODY REPAIRING N2 (1st paper) X TEXTILE TESTING N4

VLIEGTUIGONDERHOUDTEORIE N3 BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N5 CHEMIESE LABORATORIUMTEGNOLOGIE N2 KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N6 REKENAARBEGINSELS N4 ELEKTROTEGNIEK N6 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N4 INSTRUMENTVAKTEORIE N2 MOTORBAKHERSTELWERK N2 (1ste vraestel)

11041113 8060015 15040032 8080246 6040034 8080096 11022292 8080104 11040452 11040552 11022304

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE April/April 2010

Page: Date:

Subject codes Vakkodes VLIEGTUIGONDERHOUDTEORIE N2 MESSEL- EN PLEISTERTEORIE N2 BOUKUNDIGE TEKENWERK TIMMER- EN DAKWERKTEORIE N2 CHEMIESE LABORATORIUMTEGNOLOGIE N3 CHEMIE N4 DIESELVAKTEORIE N2 ELEKTROVAKTEORIE N2 FERROLEGERINGSTEORIE N2 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N4 INSTRUMENTVAKTEORIE N3 MEGANIESE TEKENE EN ONTWERP N6 MOTORBAKHERSTELWERK N2 (2de vraestel) MOTORELEKTROTEORIE N2 MOTORMASJINEERTEORIE N2 MOTORVAKTEORIE N3 AANLEGBEDIENINGSTEORIE N2 PLAATWERKERSTEORIE N2 PLAATWERK- EN BOUSTAALTEKENE N4 LOODGIETERSTEORIE N2 RADIO- EN TELEVISIETEORIE N2 RADIOTEORIE N2 Only English paper TOESIGHOUDENDE BESTUUR N5 SWEISERSTEORIE N2 11041102 11010102 2050035 11022192 15040043 15040004 11040192 11041872 8200102 8080164 11040463 8090086 11040552 11040612 11020562 11040673 11040012 11022182 8090124 11022052 11021673 11040832 11040862 11021944 4110515 11022082

2010-03-25 X AIRCRAFT MAINTENANCE THEORY N2 X BRICKLAYING AND PLASTERING THEORY N2 X BUILDING DRAUGHTING X CARPENTRY AND ROOFING THEORY N2 X CHEMICAL LABORATORY TECHNOLOGY N3 X CHEMISTRY N4 X DIESEL TRADE THEORY N2 X ELECTRICAL TRADE THEORY N2 X FERRO-ALLOY THEORY N2 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N4 X INSTRUMENT TRADE THEORY N3 X MECHANICAL DRAWING AND DESIGN N6 X MOTOR BODY REPAIRING N2 (2nd paper) X MOTOR ELECTRICAL THEORY N2 X MOTOR MACHINING THEORY N2 X MOTOR TRADE THEORY N3 X PLANT OPERATION THEORY N2 X PLATERS' THEORY N2 X PLATING AND STRUCTURAL STEEL DRAWING N4 X PLUMBING THEORY N2 X PULP AND PAPERMAKING THEORY N3 X RADIO AND TELEVISION THEORY N2 X RADIO THEORY N2 X SHORT STAPLE SPINNING N4 X SUPERVISORY MANAGEMENT N5 X WELDERS' THEORY N2 2010-03-26 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N4 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N6 X BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N5 X CHEMICAL PLANT OPERATION N5 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N5 X DIGITAL ELECTRONICS N6 X ENGINEERING DRAWING N3 X FLUID MECHANICS N5 X INDUSTRIAL ORIENTATION N3 X LOGIC SYSTEMS N3 X LOGIC SYSTEMS N6 X LOSS CONTROL N6 X MECHANICAL AND DRAWING-OFFICE ORIENTATION X PLATING AND STRUCTURAL STEEL DRAWING N3 X POWER STATION THEORY N3 X SURFACE MINING ECONOMICS N2 X WATER AND WASTE-WATER TREATMENT PRACTICE N2

BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N4 BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N6 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N5 CHEMIESE AANLEGBEDIENING N5 KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N5 SYFERELEKTRONIKA N6 INGENIEURSTEKENE N3 FLUEDMEGANIKA N5 INDUSTRILE ORINTERING N3 LOGIKASTELSELS N3 LOGIKASTELSELS N6 VERLIESBEHEER N6 MEGANIESE EN TEKENKANTOORORINTASIE PLAATWERK- EN BOUSTAALTEKENE N3 KRAGSTASIETEORIE N3 WATER- EN AFVALWATERBEHANDELINGSPRAKTYK N2

8060004 8060026 8060045 8050015 8080235 8080376 8090283 8190205 4110033 8080273 8080306 11041196 8090184 8090113 8190263 22020072 8120022

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE April/April 2010

Page: 3 Date:

Subject codes Vakkodes BOUTEKENE N2 REKENAARBEGINSELS N5 INGENIEURSTEKENE N2 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N3 INDUSTRILE INSTRUMENTE N5 INDUSTRILE INSTRUMENTE N6 NYWERHEIDSORGANISASIE EN -BEPLANNING N3 INDUSTRILE ORINTERING N2 WISKUNDE N4 PLAATWERK- EN BOUSTAALTEKENE N2 KRAGSTASIETEORIE N2 BOUREKENE N5 BOUREKENE N6 STERKTE- EN STRUKTUURLEER N5 STERKTE- EN STRUKTUURLEER N6 STRUKTUURSTAALDETAILLERING WATERBEHANDELINGSPRAKTYK N3 8090012 6040045 8090272 8080613 8080205 8080216 4090113 4110022 16030164 8090102 8190252 2050015 2050026 8060065 8060076 8090225 8120033

2010-03-29 X BUILDING DRAWING N2 X COMPUTER PRINCIPLES N5 X ENGINEERING DRAWING N2 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N3 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N5 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N6 X INDUSTRIAL ORGANISATION AND PLANNING X INDUSTRIAL ORIENTATION N2 X MATHEMATICS N4 X PLATING AND STRUCTURAL STEEL DRAWING X POWER STATION THEORY N2 X QUANTITY SURVEYING N5 X QUANTITY SURVEYING N6 X STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES X STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES X STRUCTURAL STEEL DETAILING X WATER TREATMENT PRACTICE N3

N3

N2

N5 N6

X X X X X X X X X X

2010-03-30 CONTROL SYSTEMS N6 DIGITAL ELECTRONICS N4 ELECTROTECHNICS N5 FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N6 INSTALLATION RULES PAPER 2 LOGIC SYSTEMS N4 MATHEMATICS N2 MECHANOTECHNICS N4 SPEC. ELECTRICAL INSTALL. CODES PAPER 2 WASTE-WATER TREATMENT PRACTICE N3

BEHEERSTELSELS N6 SYFERELEKTRONIKA N4 ELEKTROTEGNIEK N5 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N6 INSTALLASIERELS VRAESTEL 2 LOGIKASTELSELS N4 WISKUNDE N2 MEGANOTEGNIEK N4 GESP. ELEKTRIESE INSTALL.KODES VRAESTEL 2 AFVALWATERBEHANDELINGSPRAKTYK N3

8080016 8080354 8080085 8080126 11040432 8080284 16030192 8190194 8080644 8120003

T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE April/April 2010

Page: Date:

Subject codes Vakkodes

X X X X X X X X X X X X X X X

2010-03-31 AIRCRAFT TECHNOLOGY N4 BUILDING ADMINISTRATION N4 BUILDING ADMINISTRATION N6 BUILDING SCIENCE N3 COMPUTER-AIDED DRAUGHTING DYEING AND FIBRE TECHNOLOGY N4 ENGINEERING SCIENCE N3 INDUSTRIAL CHEMISTRY N2 INDUSTRIAL ELECTRONICS N6 INDUSTRIAL SCIENCE N3 MATHEMATICS N5 METALLIFEROUS MINING N2 MOTOR TRADE THEORY N2 PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N4 PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N6

VLIEGTUIGTEGNOLOGIE N4 BOUADMINISTRASIE N4 BOUADMINISTRASIE N6 BOUWETENSKAP N3 REKENAARGESTEUNDE TEKENWERK Only English paper INGENIEURSWETENSKAP N3 NYWERHEIDSCHEMIE N2 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N6 NYWERHEIDSWETENSKAP N3 WISKUNDE N5 MOTORVAKTEORIE N2

8010094 4090034 4090056 15070023 6010035 11021924 15070413 15040132 8080186 15070313 16030175 11990052 11040662 8140034 8140066

X X X X X X X X X

2010-04-01 BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N4 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N4 CHEMICAL PLANT OPERATION N4 CHEMIESE AANLEGBEDIENING N4 ELECTRICAL TRADE THEORY N3 ELEKTROVAKTEORIE N3 INDUSTRIAL AFFAIRS N4 BEDRYFSAKE N4 PULP AND PAPERMAKING THEORY N2 RADIO AND TELEVISION THEORY N3 RADIO- EN TELEVISIETEORIE N3 RADIO THEORY N3 RADIOTEORIE N3 REFRIGERATION, AIR CONDITIONING AND VENTILATION N4 KOELING, LUGVERSORGING EN VENTILASIE N4 RIGGING THEORY N2 TAKELTEORIE N2

8060034 8050004 11041263 8140004 11021662 11040843 11040873 8190004 11041852

X X X X X X X X

2010-04-06 BUILDING AND CIVIL TECHNOLOGY N3 BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N6 INDUSTRIAL ELECTRONICS N5 MECHANICAL DRAUGHTING MECHANICAL DRAUGHTING N4 MECHANICAL DRAWING AND DESIGN N5 MECHANOTECHNOLOGY N3 METALLIFEROUS MINING N3

BOU- EN SIVIELTEGNOLOGIE N3 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N6 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N5 MEGANIESE TEKENWERK MEGANIESE TEKENWERK N4 MEGANIESE TEKENE EN ONTWERP N5 MEGANOTEGNOLOGIE N3

11010273 8060056 8080175 8090244 8090204 8090075 8190373 11990063

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE April/April 2010

Page: Date:

Subject codes Vakkodes 8210012 11040583 11040623 11022114 11040023 11990143

2010-04-06 X MINING MACHINERY N2 X MOTOR BODYWORK THEORY N3 X MOTOR ELECTRICAL THEORY N3 X PAPERMAKING N4 X PLANT OPERATION THEORY N3 X SURFACE MINING SURVEYING N3

MOTORBAKWERKTEORIE N3 MOTORELEKTROTEORIE N3 AANLEGBEDIENINGSTEORIE N3

2010-04-07 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N4 X COMPUTER PRINCIPLES N6 X ELECTRO-TECHNOLOGY N3 X ELECTROTECHNICS N4 X ENGINEERING SCIENCE N2 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N5 X FLUID MECHANICS N6 X FURNITURE MAKERS' THEORY N3 X INDUSTRIAL CHEMISTRY N3 X MACHINES AND PROPERTIES OF METALS N4 X MECHANOTECHNICS N5 X MINING SHAFTS N3 X SURFACE MINING MACHINERY N3 X TECHNICAL ILLUSTRATION X WEAVING THEORY N2

KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N4 REKENAARBEGINSELS N6 ELEKTROTEGNOLOGIE N3 ELEKTROTEGNIEK N4 INGENIEURSWETENSKAP N2 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N5 FLUEDMEGANIKA N6 MEUBELMAKERSTEORIE N3 NYWERHEIDSCHEMIE N3 MASJIENE EN EIENSKAPPE VAN METALE N4 MEGANOTEGNIEK N5

TEGNIESE ILLUSTRASIE

8080224 6040026 11040343 8080074 15070402 8080115 8190216 11020473 15040113 8190054 8190225 8210043 11041883 8090235 11021732

2010-04-08 X CHEMICAL PLANT OPERATION N6 X ENGINEERING PHYSICS N5 X GENERAL TEXTILES N4 X MATHEMATICS N3 X MECHANOTECHNICS N6 X SURFACE MINING GEOLOGY N3

CHEMIESE AANLEGBEDIENING N6 INGENIEURSFISIKA N5 ALGEMENE TEKSTIELE N4 WISKUNDE N3 MEGANOTEGNIEK N6

8050026 15070115 11020064 16030143 8190236 15050023

2010-04-09 X COMMUNICATION: MINING N2 X ENGINEERING PHYSICS N6 X ENGINEERING SCIENCE N4 X INTERNAL COMBUSTION ENGINES N5 X POWER MACHINES N5 X POWER MACHINES N6 X PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N5

KOMMUNIKASIE: MYNBOU N2 INGENIEURSFISIKA N6 INGENIEURSWETENSKAP N4 BINNEBRANDENJINS N5 KRAGMASJIENE N5 KRAGMASJIENE N6

5110002 15070126 15070434 8030005 8190035 8190046 8140055

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE April/April 2010

Page: 6 Date:

Subject codes Vakkodes AVIASIE-ELEKTRONIKA N4 BOUWETENSKAP N2 KOMMUNIKASIE N4 ELEKTRIESE TEKENWERK INDUSTRILE INSTRUMENTE N4 LOGIKASTELSELS N2 PRENTTEKENWERK TOESIGHOUDING IN DIE NYWERHEID N3 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N4 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N6 8080544 15070012 5140004 8080625 8080194 8080262 8210033 8090214 4110053 4110504 4110526 11990133 11020334

2010-04-09 X AVIATION ELECTRONICS N4 X BUILDING SCIENCE N2 X COMMUNICATION N4 X ELECTRICAL DRAUGHTING X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N4 X LOGIC SYSTEMS N2 X MINE PLANNING N3 X PICTORIAL DRAUGHTING X SUPERVISION IN INDUSTRY N3 X SUPERVISORY MANAGEMENT N4 X SUPERVISORY MANAGEMENT N6 X SURFACE MINING N3 X WORSTED SPINNING N4

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE August2010/August 2010

Page: 7 Date:

Subject codes Vakkodes

2010-07-21 X BUILDING ADMINISTRATION N5 X CHEMISTRY N5 X DIESEL TRADE THEORY N3 X DIGITAL ELECTRONICS N5 X ELECTROTECHNICS N4 X FABRIC CONSTRUCTION AND TESTING N3 X FERRO-ALLOY TECHNOLOGY N3 X INSTALLATION RULES PAPER 1 X LOGIC SYSTEMS N5 X MATHEMATICS N6 X POWER MACHINES N5 X POWER STATION THEORY N3 X PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N4 X PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N6 X QUANTITY SURVEYING N4 X SPEC. ELECTRICAL INSTALL. CODES PAPER 1 X STRUCTURAL STEEL DETAILING X TECHNICAL ILLUSTRATION X WEAVING N5

BOUADMINISTRASIE N5 CHEMIE N5 DIESELVAKTEORIE N3 SYFERELEKTRONIKA N5 ELEKTROTEGNIEK N4 FERROLEGERINGSTEGNOLOGIE N3 INSTALLASIERELS VRAESTEL 1 LOGIKASTELSELS N5 WISKUNDE N6 KRAGMASJIENE N5 KRAGSTASIETEORIE N3

BOUREKENE N4 GESP. ELEKTRIESE INSTALL.KODES VRAESTEL 1 STRUKTUURSTAALDETAILLERING TEGNIESE ILLUSTRASIE Only English paper

4090045 15040015 11041823 8080365 8080074 11022283 8200093 11040412 8080295 16030186 8190035 8190263 8140034 8140066 2050004 8080654 8090225 8090235 11020525

2010-07-22 X AIRCRAFT METALWORK THEORY N3 X BUILDING AND CIVIL TECHNOLOGY N3 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N5 X BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N4 X BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N6 X CHEMICAL PLANT OPERATION N4 X CHEMICAL PLANT OPERATION N6 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N6 X COMPUTER PRINCIPLES N4 X ELECTRICAL TRADE THEORY N3 X ELECTROTECHNICS N6 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N4 X INDUSTRIAL AFFAIRS N4 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N5

VLIEGTUIGMETAALWERKTEORIE N3 BOU- EN SIVIELTEGNOLOGIE N3 BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N5 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N4 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N6 CHEMIESE AANLEGBEDIENING N4 CHEMIESE AANLEGBEDIENING N6 KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N6 REKENAARBEGINSELS N4 ELEKTROVAKTEORIE N3 ELEKTROTEGNIEK N6 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N4 BEDRYFSAKE N4 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N5

11021113 11010273 8060015 8060034 8060056 8050004 8050026 8080246 6040034 11041263 8080096 8080104 8140004 8080175

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE August 2010/August 2010

Page: Date:

Subject codes Vakkodes

2010-07-23 X INSTRUMENT TRADE THEORY N3 X INTRODUCTION TO METALLURGY N4 X MECHANICAL DRAUGHTING X MECHANICAL DRAUGHTING N4 X MECHANICAL DRAWING AND DESIGN N5 X MECHANOTECHNOLOGY N3 X MOTOR BODYWORK THEORY N3 X MOTOR MACHINING THEORY N3 X RADIO AND TELEVISION THEORY N3 X RADIO THEORY N3 X SHORT STAPLE SPINNING THEORY N3 X SURFACE MINING N3

INSTRUMENTVAKTEORIE N3 INLEIDING TOT METALLURGIE N4 MEGANIESE TEKENWERK MEGANIESE TEKENWERK N4 MEGANIESE TEKENE EN ONTWERP N5 MEGANOTEGNOLOGIE N3 MOTORBAKWERKTEORIE N3 MOTORMASJINEERTEORIE N3 RADIO- EN TELEVISIETEORIE N3 RADIOTEORIE N3

11040463 8200004 8090244 8090204 8090075 8190373 11040583 11020573 11040843 11040873 11021813 11990133

2010-07-26 X BUILDING DRAUGHTING X CHEMICAL LABORATORY TECHNOLOGY N3 X CHEMISTRY N4 X FLUID MECHANICS N6 X GENERAL TEXTILES N5 X MATHEMATICS N3 X MECHANOTECHNICS N4 X PLATING AND STRUCTURAL STEEL DRAWING N4 X SURFACE MINING GEOLOGY N3

BOUKUNDIGE TEKENWERK CHEMIESE LABORATORIUMTEGNOLOGIE N3 CHEMIE N4 FLUEDMEGANIKA N6 WISKUNDE N3 MEGANOTEGNIEK N4 PLAATWERK- EN BOUSTAALTEKENE N4

2050035 15040043 15040004 8190216 11021955 16030143 8190194 8090124 15050023

2010-07-27 X BUILDING DRAWING N3 X FIBRE AND YARN CHARACTERISTICS AND TESTING N3 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N4 X MACHINES AND PROPERTIES OF METALS N4 X MECHANICAL DRAWING AND DESIGN N6 X MOTOR TRADE THEORY N3 X PAPERMAKING N5 X PLANT OPERATION THEORY N3 X REFRIGERATION, AIR CONDITIONING AND VENTILATION N5

BOUTEKENE N3 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N4 MASJIENE EN EIENSKAPPE VAN METALE N4 MEGANIESE TEKENE EN ONTWERP N6 MOTORVAKTEORIE N3 AANLEGBEDIENINGSTEORIE N3 KOELING, LUGVERSORGING EN VENTILASIE N5

8090023 11021803 8080164 8190054 8090086 11040673 11022125 11040023 8190015

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE August 2010/August 2010

Page: Date:

Subject codes Vakkodes 8060004 8060026 8060045 8050015 8080235 8080376 8080625 8090283 15070434 8190205 4110033 8030016 8080273 8080306 11041196 15070194 8090113 8190046 11041883

2010-07-28 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N4 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N6 X BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N5 X CHEMICAL PLANT OPERATION N5 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N5 X DIGITAL ELECTRONICS N6 X ELECTRICAL DRAUGHTING X ENGINEERING DRAWING N3 X ENGINEERING SCIENCE N4 X FLUID MECHANICS N5 X INDUSTRIAL ORIENTATION N3 X INTERNAL COMBUSTION ENGINES N6 X LOGIC SYSTEMS N3 X LOGIC SYSTEMS N6 X LOSS CONTROL N6 X MOTOR VEHICLE SCIENCE N4 X PLATING AND STRUCTURAL STEEL DRAWING N3 X POWER MACHINES N6 X SURFACE MINING MACHINERY N3

BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N4 BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N6 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N5 CHEMIESE AANLEGBEDIENING N5 KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N5 SYFERELEKTRONIKA N6 ELEKTRIESE TEKENWERK INGENIEURSTEKENE N3 INGENIEURSWETENSKAP N4 FLUEDMEGANIKA N5 INDUSTRILE ORINTERING N3 BINNEBRANDENJINS N6 LOGIKASTELSELS N3 LOGIKASTELSELS N6 VERLIESBEHEER N6 MOTORVOERTUIGWETENSKAP N4 PLAATWERK- EN BOUSTAALTEKENE N3 KRAGMASJIENE N6

2010-07-29 X COMMUNICATION N4 X ELECTRO-TECHNOLOGY N3 X PAPERMAKING N4 X PICTORIAL DRAUGHTING X SUPERVISION IN INDUSTRY N3 X SUPERVISORY MANAGEMENT N4 X SUPERVISORY MANAGEMENT N5 X SUPERVISORY MANAGEMENT N6 X SURFACE MINING SURVEYING N3

KOMMUNIKASIE N4 ELEKTROTEGNOLOGIE N3 PRENTTEKENWERK TOESIGHOUDING IN DIE NYWERHEID N3 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N4 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N5 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N6

5140004 11040343 11022114 8090214 4110053 4110504 4110515 4110526 11990143

2010-07-30 X BUILDING SCIENCE N3 X CHEMICAL TECHNOLOGY N6 X COMPUTER PRINCIPLES N5 X COMPUTER-AIDED DRAUGHTING X ENGINEERING PHYSICS N6 X INDUSTRIAL AFFAIRS N5 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N3 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N5 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N6 X INDUSTRIAL ORGANISATION AND PLANNING N3 X MATHEMATICS N4

BOUWETENSKAP N3 CHEMIESE TEGNOLOGIE N6 REKENAARBEGINSELS N5 REKENAARGESTEUNDE TEKENWERK INGENIEURSFISIKA N6 BEDRYFSAKE N5 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N3 INDUSTRILE INSTRUMENTE N5 INDUSTRILE INSTRUMENTE N6 NYWERHEIDSORGANISASIE EN -BEPLANNING N3 WISKUNDE N4

15070023 15040106 6040045 6010035 15070126 8140015 8080613 8080205 8080216 4090113 16030164

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE August 2010/August 2010

Page: 10 Date:

Subject codes Vakkodes 8210043 11021673 2050015 2050026 8060065 8060076 8120033

2010-07-30 X MINING SHAFTS N3 X PULP AND PAPERMAKING THEORY N3 X QUANTITY SURVEYING N5 X QUANTITY SURVEYING N6 X STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES N5 X STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES N6 X WATER TREATMENT PRACTICE N3

BOUREKENE N5 BOUREKENE N6 STERKTE- EN STRUKTUURLEER N5 STERKTE- EN STRUKTUURLEER N6 WATERBEHANDELINGSPRAKTYK N3

2010-08-02 X AIRCRAFT TECHNOLOGY N4 X BUILDING ADMINISTRATION N4 X BUILDING ADMINISTRATION N6 X ENGINEERING SCIENCE N3 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N6 X MATHEMATICS N5 X PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N5 X PULPMAKING N4 X TEXTILE TESTING N5

VLIEGTUIGTEGNOLOGIE N4 BOUADMINISTRASIE N4 BOUADMINISTRASIE N6 INGENIEURSWETENSKAP N3 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N6 WISKUNDE N5

8010094 4090034 4090056 15070413 8080186 16030175 8140055 11022144 11022315

2010-08-03 X AIRCRAFT MAINTENANCE THEORY N3 X CONTROL SYSTEMS N6 X DIGITAL ELECTRONICS N4 X ELECTROTECHNICS N5 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N6 X INDUSTRIAL CHEMISTRY N3 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N4 X INSTALLATION RULES PAPER 2 X INTERNAL COMBUSTION ENGINES N5 X LOGIC SYSTEMS N4 X MECHANOTECHNICS N6 X MINE PLANNING N3 X SPEC. ELECTRICAL INSTALL. CODES PAPER 2 X WASTE-WATER TREATMENT PRACTICE N3 X WEAVING THEORY N3

VLIEGTUIGONDERHOUDTEORIE N3 BEHEERSTELSELS N6 SYFERELEKTRONIKA N4 ELEKTROTEGNIEK N5 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N6 NYWERHEIDSCHEMIE N3 INDUSTRILE INSTRUMENTE N4 INSTALLASIERELS VRAESTEL 2 BINNEBRANDENJINS N5 LOGIKASTELSELS N4 MEGANOTEGNIEK N6 GESP. ELEKTRIESE INSTALL.KODES VRAESTEL 2 AFVALWATERBEHANDELINGSPRAKTYK N3

11041113 8080016 8080354 8080085 8080126 15040113 8080194 11040432 8030005 8080284 8190236 8210033 8080644 8120003 11021783

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE August 2010/August 2010

Page: Date:

11

Subject codes Vakkodes

2010-08-04 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N4 X COMPUTER PRINCIPLES N6 X DYEING AND FIBRE TECHNOLOGY N5 X ENGINEERING PHYSICS N5 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N5 X GENERAL DRAUGHTING X MECHANICAL AND DRAWING-OFFICE ORIENTATION X MECHANOTECHNICS N5 X METALLIFEROUS MINING N3 X PULPMAKING N5 X SHORT STAPLE SPINNING N6

KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N4 REKENAARBEGINSELS N6 Only English paper INGENIEURSFISIKA N5 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N5 ALGEMENE TEKENWERK MEGANIESE EN TEKENKANTOORORINTASIE MEGANOTEGNIEK N5

8080224 6040026 11021965 15070115 8080115 8090194 8090184 8190225 11990063 11022155 11020856

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE November 2010/November 2010

Page: 12 Date:

Subject codes Vakkodes 8010094 4090045 8080365 11040412 8080295 16030186 4090103 11022114 8140034 8140066 2050004 8190183 8080654 15050023 15041093

2010-11-10 X AIRCRAFT TECHNOLOGY N4 X BUILDING ADMINISTRATION N5 X DIGITAL ELECTRONICS N5 X INSTALLATION RULES PAPER 1 X LOGIC SYSTEMS N5 X MATHEMATICS N6 X MOTOR WORKSHOP ORGANISATION AND ADMINISTRATION N3 X PAPERMAKING N4 X PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N4 X PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N6 X QUANTITY SURVEYING N4 X REFRIGERATION TECHNOLOGY N3 X SPEC. ELECTRICAL INSTALL. CODES PAPER 1 X SURFACE MINING GEOLOGY N3 X TEXTILE CHEMISTRY N3

VLIEGTUIGTEGNOLOGIE N4 BOUADMINISTRASIE N5 SYFERELEKTRONIKA N5 INSTALLASIERELS VRAESTEL 1 LOGIKASTELSELS N5 WISKUNDE N6 MOTORWERKWINKELORGANISASIE EN -BESTUUR N3

BOUREKENE N4 KOELERTEGNOLOGIE N3 GESP. ELEKTRIESE INSTALL.KODES VRAESTEL 1

2010-11-11 X AIRCRAFT MAINTENANCE THEORY N3 X BUILDING AND CIVIL TECHNOLOGY N3 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N5 X BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N4 X BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N6 X CHEMICAL PLANT OPERATION N4 X CHEMICAL PLANT OPERATION N6 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N6 X COMPUTER PRINCIPLES N4 X ELECTRICAL TRADE THEORY N3 X ELECTRO-MECHANICS THEORY N3 X ELECTROTECHNICS N6 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N4 X GENERAL DRAUGHTING X MECHANICAL DRAUGHTING X MECHANICAL DRAUGHTING N4 X MINE PLANNING N3 X RADIO THEORY N3 X ROAD CONSTRUCTION DRAWING N3 X UPHOLSTERY AND TRIMMING THEORY N3

VLIEGTUIGONDERHOUDTEORIE N3 BOU- EN SIVIELTEGNOLOGIE N3 BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N5 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N4 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N6 CHEMIESE AANLEGBEDIENING N4 CHEMIESE AANLEGBEDIENING N6 KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N6 REKENAARBEGINSELS N4 ELEKTROVAKTEORIE N3 ELEKTROMEGANIKATEORIE N3 ELEKTROTEGNIEK N6 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N4 ALGEMENE TEKENWERK MEGANIESE TEKENWERK MEGANIESE TEKENWERK N4 RADIOTEORIE N3 PADKONSTRUKSIETEKENE N3 STOFFEER- EN BEKLEETEORIE N3

11041113 11010273 8060015 8060034 8060056 8050004 8050026 8080246 6040034 11041263 11040253 8080096 8080104 8090194 8090244 8090204 8210033 11040873 8060143 10010113

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N2-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE November 2010/November 2010

Page: 13 Date:

Subject codes Vakkodes 8140004 15040113 8080175 11040463 8090075 8190373 11040583 11040623 11020573 8180123 8190263 11040843 11041583 8090235

2010-11-12 X INDUSTRIAL AFFAIRS N4 X INDUSTRIAL CHEMISTRY N3 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N5 X INSTRUMENT TRADE THEORY N3 X MECHANICAL DRAWING AND DESIGN N5 X MECHANOTECHNOLOGY N3 X MOTOR BODYWORK THEORY N3 X MOTOR ELECTRICAL THEORY N3 X MOTOR MACHINING THEORY N3 X PLASTIC TECHNOLOGY N3 X POWER STATION THEORY N3 X RADIO AND TELEVISION THEORY N3 X REFRIGERATION TRADE THEORY N3 X TECHNICAL ILLUSTRATION

BEDRYFSAKE N4 NYWERHEIDSCHEMIE N3 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N5 INSTRUMENTVAKTEORIE N3 MEGANIESE TEKENE EN ONTWERP N5 MEGANOTEGNOLOGIE N3 MOTORBAKWERKTEORIE N3 MOTORELEKTROTEORIE N3 MOTORMASJINEERTEORIE N3 KRAGSTASIETEORIE N3 RADIO- EN TELEVISIETEORIE N3 KOELERVAKTEORIE N3 TEGNIESE ILLUSTRASIE

2010-11-15 X BUILDING DRAUGHTING X CHEMISTRY N4 X INDUSTRIAL AFFAIRS N6 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N4 X MACHINES AND PROPERTIES OF METALS N4 X MECHANICAL DRAWING AND DESIGN N6

BOUKUNDIGE TEKENWERK CHEMIE N4 BEDRYFSAKE N6 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N4 MASJIENE EN EIENSKAPPE VAN METALE N4 MEGANIESE TEKENE EN ONTWERP N6

2050035 15040004 8140026 8080164 8190054 8090086

2010-11-16 X AIRCRAFT METALWORK THEORY N3 X CHEMICAL LABORATORY TECHNOLOGY N3 X ELECTROTECHNICS N4 X MOTOR TRADE THEORY N3 X PLANT OPERATION THEORY N3 X PLATING AND STRUCTURAL STEEL DRAWING N4 X POWER MACHINES N5 X SURFACE MINING MACHINERY N3

VLIEGTUIGMETAALWERKTEORIE N3 CHEMIESE LABORATORIUMTEGNOLOGIE N3 ELEKTROTEGNIEK N4 MOTORVAKTEORIE N3 AANLEGBEDIENINGSTEORIE N3 PLAATWERK- EN BOUSTAALTEKENE N4 KRAGMASJIENE N5

11021113 15040043 8080074 11040673 11040023 8090124 8190035 11041883

2010-11-17 X BUILDING ADMINISTRATION N4 X BUILDING ADMINISTRATION N6 X BUILDING SCIENCE N3 X COMPUTER-AIDED DRAUGHTING X ENGINEERING SCIENCE N3 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N6 X MATHEMATICS N5 X PAPERMAKING N6

BOUADMINISTRASIE N4 BOUADMINISTRASIE N6 BOUWETENSKAP N3 REKENAARGESTEUNDE TEKENWERK INGENIEURSWETENSKAP N3 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N6 WISKUNDE N5

4090034 4090056 15070023 6010035 15070413 8080186 16030175 11022136

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N3-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE November 2010/November 2010

Page: 14 Date:

Subject codes Vakkodes

2010-11-18 X CHEMICAL TECHNOLOGY N6 X COMPUTER PRINCIPLES N5 X DIESEL TRADE THEORY N3 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES X GENERAL TEXTILES N6 X INDUSTRIAL ELECTRONICS N3 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N5 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N6 X INDUSTRIAL ORGANISATION AND PLANNING X MATHEMATICS N4 X QUANTITY SURVEYING N5 X QUANTITY SURVEYING N6 X STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES X STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES X STRUCTURAL STEEL DETAILING X WATER TREATMENT PRACTICE N3

N6

CHEMIESE TEGNOLOGIE N6 REKENAARBEGINSELS N5 DIESELVAKTEORIE N3 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N6 INDUSTRILE ELEKTRONIKA N3 INDUSTRILE INSTRUMENTE N5 INDUSTRILE INSTRUMENTE N6 NYWERHEIDSORGANISASIE EN -BEPLANNING N3 WISKUNDE N4 BOUREKENE N5 BOUREKENE N6 STERKTE- EN STRUKTUURLEER N5 STERKTE- EN STRUKTUURLEER N6 STRUKTUURSTAALDETAILLERING WATERBEHANDELINGSPRAKTYK N3

N3

N5 N6

15040106 6040045 11041823 8080126 11021986 8080613 8080205 8080216 4090113 16030164 2050015 2050026 8060065 8060076 8090225 8120033

2010-11-19 X CONTROL SYSTEMS N6 X DIGITAL ELECTRONICS N4 X ELECTRICAL DRAUGHTING X ELECTROTECHNICS N5 X INSTALLATION RULES PAPER 2 X LOGIC SYSTEMS N4 X MINING SHAFTS N3 X PRODUCTION AND QUALITY CONTROL N5 X SPEC. ELECTRICAL INSTALL. CODES PAPER 2 X WASTE-WATER TREATMENT PRACTICE N3

BEHEERSTELSELS N6 SYFERELEKTRONIKA N4 ELEKTRIESE TEKENWERK ELEKTROTEGNIEK N5 INSTALLASIERELS VRAESTEL 2 LOGIKASTELSELS N4

GESP. ELEKTRIESE INSTALL.KODES VRAESTEL 2 AFVALWATERBEHANDELINGSPRAKTYK N3

8080016 8080354 8080625 8080085 11040432 8080284 8210043 8140055 8080644 8120003

2010-11-22 X ARMATURE WINDING THEORY N3 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N4 X BUILDING AND STRUCTURAL CONSTRUCTION N6 X BUILDING AND STRUCTURAL SURVEYING N5 X BUILDING DRAWING N3 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N5 X DIGITAL ELECTRONICS N6 X ENGINEERING SCIENCE N4 X FERRO-ALLOY TECHNOLOGY N3 X FLUID MECHANICS N5 X INTERNAL COMBUSTION ENGINES N6 X LOGIC SYSTEMS N6 X LOSS CONTROL N6

ANKERWIKKELTEORIE N3 BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N4 BOU- EN STRUKTUURKONSTRUKSIE N6 BOU- EN STRUKTUUROPMETING N5 BOUTEKENE N3 KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N5 SYFERELEKTRONIKA N6 INGENIEURSWETENSKAP N4 FERROLEGERINGSTEGNOLOGIE N3 FLUEDMEGANIKA N5 BINNEBRANDENJINS N6 LOGIKASTELSELS N6 VERLIESBEHEER N6

11020053 8060004 8060026 8060045 8090023 8080235 8080376 15070434 8200093 8190205 8030016 8080306 11041196

T0843N1 T0843M7

ENGINEERING FIELD OF STUDY N2-N6, NC: MULTI-DISCIPLINARY DRAWING OFFICE PRACTICE, INTEGRATED COURSES, NC. (ORIENTATION): ENGINEERING INGENIEURSTUDIERIGTING N3-N6, NS: MULTIDISSIPLINERE TEKENKANTOORPRAKTYK, GEINTEGREERDE KURSUSSE, NS. (ORIENTERING): INGENIEURSWESE November 2010/November 2010

Page: Date:

15

X X X X X X X

MECHANICAL AND DRAWING-OFFICE ORIENTATION MOTOR VEHICLE SCIENCE N4 POWER MACHINES N6 PULP AND PAPERMAKING THEORY N3 SURFACE MINING N3 TEXTILE ENGINEERING SCIENCE N3 TEXTILE TESTING N6

MEGANIESE EN TEKENKANTOORORINTASIE MOTORVOERTUIGWETENSKAP N4 KRAGMASJIENE N6

Subject codes Vakkodes 8090184 15070194 8190046 11021673 11990133 15041063 11022326

2010-11-23 X COMMUNICATION-ELECTRONICS N4 X COMPUTER PRINCIPLES N6 X ENGINEERING DRAWING N3 X ENGINEERING PHYSICS N6 X FAULT FINDING AND PROTECTIVE DEVICES N5 X FLUID MECHANICS N6 X INDUSTRIAL ORIENTATION N3 X LANDSCAPE PLANNING N3 X LOGIC SYSTEMS N3 X MECHANOTECHNICS N5 X METALLIFEROUS MINING N3 X PICTORIAL DRAUGHTING X PLATING AND STRUCTURAL STEEL DRAWING N3 X SURFACE MINING SURVEYING N3

KOMMUNIKASIE-ELEKTRONIKA N4 REKENAARBEGINSELS N6 INGENIEURSTEKENE N3 INGENIEURSFISIKA N6 FOUTSPEURING- EN BEVEILIGINGSTOESTELLE N5 FLUEDMEGANIKA N6 INDUSTRILE ORINTERING N3 TERREINBEPLANNING N3 LOGIKASTELSELS N3 MEGANOTEGNIEK N5 PRENTTEKENWERK PLAATWERK- EN BOUSTAALTEKENE N3

8080224 6040026 8090283 15070126 8080115 8190216 4110033 11010183 8080273 8190225 11990063 8090214 8090113 11990143

2010-11-24 X COMMUNICATION N4 KOMMUNIKASIE N4 X ENGINEERING PHYSICS N5 INGENIEURSFISIKA N5 X INDUSTRIAL INSTRUMENTS N4 INDUSTRILE INSTRUMENTE N4 X MATHEMATICS N3 WISKUNDE N3 X PULPMAKING N4 X REFRIGERATION, AIR CONDITIONING AND VENTILATION N6 KOELING, LUGVERSORGING EN VENTILASIE N6 X SUPERVISORY MANAGEMENT N4 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N4 X SUPERVISORY MANAGEMENT N6 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N6

5140004 15070115 8080194 16030143 11022144 8190026 4110504 4110526

2010-11-25 X CHEMICAL PLANT OPERATION N5 X ELECTRO-TECHNOLOGY N3 X MECHANOTECHNICS N4 X MECHANOTECHNICS N6 X PULPMAKING N6 X SHORT STAPLE SPINNING N5 X SUPERVISION IN INDUSTRY N3 X SUPERVISORY MANAGEMENT N5 X WEAVING N6

CHEMIESE AANLEGBEDIENING N5 ELEKTROTEGNOLOGIE N3 MEGANOTEGNIEK N4 MEGANOTEGNIEK N6 PULPPRODUKSIE N6 TOESIGHOUDING IN DIE NYWERHEID N3 TOESIGHOUDENDE BESTUUR N5

8050015 11040343 8190194 8190236 11022166 11020455 4110053 4110515 11022006

CHIEF DIRECTORATE: NATIONAL EXAMINATIONS, ASSESSMENT AND MEASUREMENT Private Bag X110, Pretoria, 0001, South Africa, Van der Stel Building, 179 Pretorius Street, PRETORIA, 0002. Tel: +27 12 312 5717, Fax: 012 328 6878, http://www.education.gov.za

FURTHER EDUCATION AND TRAINING COLLEGES DRAFT 2010 EXAMINATION TIMETABLE GENERAL STUDIES NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC)

(PER DAY)

Memorandum 15 of 2009

T0843BP

NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC) NASIONALE INTERMEDIERE SERTIFIKAAT (NIS)

2010 June Junie Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes

2010-05-26 X

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT N2 ADMINISTRASIE EN BESTUUR N2

4110352

2010-06-01 X

APPLIED ACCOUNTING N2 TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N2

4010132

2010-05-25 X

APPLIED BUSINESS ECONOMICS: MANUFACTURING N2 TOEGEPASTE BEDRYFSEKONOMIE: VERVAARDIGING N2

22020102

2010-05-24 X

BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N2 (1st paper)

12040062

2010-05-28 X

BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N2 (2nd paper)

12040062

2010-05-24 X

BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N2 (1st paper)

12040072

2010-05-28 X

BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N2 (2nd paper)

12040072

2010-05-27 X

BUSINESS PRACTICE N2 SAKEPRAKTYK N2

4090192

2010-05-24 X

CARE OF THE HANDICAPPED N2 GESTREMDESORG N2

9070232

2010-06-02 Y

CATERING PRACTICAL N2 SPYSENIERING PRAKTIES N2

10070182

2010-06-01 X

CATERING THEORY N2 SPYSENIERING TEORIE N2

10070172

2010-05-24 X

CHILD HEALTH N2 KINDERGESONDHEID N2

9070202

2010-05-26 X

CLIENT COMFORT N2 KLIENTE GERIEF N2

9070462

2010-06-01 X

CLOTHING CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N2 KLEDINGKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N2

10010382

T0843BP

NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC) NASIONALE INTERMEDIERE SERTIFIKAAT (NIS)

2010 June Junie Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes

2010-05-24 X

COMPUTER PRACTICE AND TYPING TECHNIQUE N2 REKENAARPRAKTYK EN TIKTEGNIEK N2

6030082

2010-05-26 X

DAY CARE ADMINISTRATION N2 DAGSORGADMINISTRASIE N2

4110342

2010-05-31 Y

ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N2 (1st paper) EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N2 (1ste vraestel)

22020042

2010-06-02 X

ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N2 (2nd paper) EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N2 (2de vraestel)

22020042

2010-06-01 X

EDUCARE THEORY AND PRACTICAL N2 EDUCARE: TEORIE EN PRAKTIES N2

9070192

2010-06-02 X

EDUCATION N2 OPVOEDING N2

7080082

2010-05-24 X

FACTORY ORGANISATION N2 FABRIEKSORGANISASIE N2

4090392

2010-06-02 X

FASHION DRAWING N2 (1st paper) MODETEKENE N2 (1ste vraestel)

10010402

2010-06-02 Y

FASHION DRAWING N2 (2nd paper) MODETEKENE N2 (2de vraestel)

10010402

2010-05-26 X

FOOD ADMINISTRATION N2 VOEDSELADMINISTRASIE N2

10070192

T0843BP

NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC) NASIONALE INTERMEDIERE SERTIFIKAAT (NIS)

2010 June Junie Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes

2010-05-24 X

FUNERAL PRACTICE N2 BEGRAFNISPRAKTYK N2

21990002

HAIRCARE THEORY N2 HAARVERSORGINGTEORIE N2

11070332

2010-05-24 Y

HEALTH PROMOTION N2 GESONDHEIDSBEVORDERING N2

9070472

2010-06-02 Y

HISTORY OF MUSIC AND FORM N2 MUSIEKGESKIEDENIS EN VORMLEER N2

3030062

2010-06-02 X

HISTORY OF MUSIC AND FORM: POPULAR MUSIC N2 MUSIEKGESK. EN VORMLEER: POPULRE MUSIEK N2

3030192

2010-05-24 X

HOSPITALITY LIFESKILLS N2 GASVRYHEIDSLEWENSVAARDIGHEDE N2

10070352

2010-06-01 X

HOSPITALITY NUMERACY N2 GASVRYHEIDS-SYFERVAARDIGHEID N2

16030202

2010-05-24 X

INTRODUCTION TO INTERIOR THEORY N2 INLEIDING TOT INTERIEURTEORIE N2

10050392

2010-06-01 X

NUTRITION AND RESIDENTIAL CARE N2 VOEDING EN RESIDENSILE SORG N2

10030342

2010-05-24 X

PATTERN CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N2 PATROONKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N2

10010392

2010-06-02 X

PERSONAL AND ADMINISTRATIVE SKILLS N2 PERSOONLIKE EN ADMINISTRATIEWE VAARDIGHEDE N2

9070452

2010-06-02 X

PREPARATION AND PRESERVATION THEORY N2 VERSORGINGS- EN BEWARINGSTEORIE N2

15041102

2010-05-26 X

PSYCHOLOGY IN FUNERAL DIRECTING N2 SIELKUNDE IN BEGRAFNISBEDRYF N2

20010002

2010-05-24 X

SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N2 (1ste vraestel)

12030062

T0843BP

NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC) NASIONALE INTERMEDIERE SERTIFIKAAT (NIS)

2010 June Junie Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes

2010-05-28 X

SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N2 (2de vraestel)

12030062

2010-05-24 X

SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N2 (1ste vraestel)

12030072

2010-05-28 X

SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N2 (2de vraestel)

12030072

2010-05-24 X

SANITATION AND SAFETY N2 SANITASIE EN VEILIGHEID N2

8060082

2010-05-28 Y

SECRETARIAL CATERING N2 SEKRETARILE SPYSENIERING N2

10030372

2010-06-02 X

SOCIAL CARE N2 MAATSKAPLIKE SORG N2

21040062

2010-05-28 Y

THEORY OF MUSIC, HARM. & COMP.: POPULAR MUSIC N2 MUSIEKTEORIE, HARMONIE EN KOMP.: POPULRE MUSIEK N

3030212

2010-05-25 Y

THEORY OF MUSIC, HARMONY AND COMPOSITION N2 MUSIEKTEORIE, HARMONIE EN KOMPOSISIE N2

3030072

2010-06-01 X

WINDOW COVERING THEORY N2 VENSTERBEDEKKINGTEORIE N2

10050412

T0843BP

NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC) NASIONALE INTERMEDIERE SERTIFIKAAT (NIS)

2010 June Junie Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes

2010-05-24 X BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N2 (1st paper) X BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N2 (1st paper) X X X X X Y X X X X CARE OF THE HANDICAPPED N2 CHILD HEALTH N2 COMPUTER PRACTICE AND TYPING TECHNIQUE N2 FACTORY ORGANISATION N2 FUNERAL PRACTICE N2 HEALTH PROMOTION N2 HOSPITALITY LIFESKILLS N2 INTRODUCTION TO INTERIOR THEORY N2 PATTERN CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N2 SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N2 (1st paper) X SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N2 (1st paper) X SANITATION AND SAFETY N2 2010-05-25 X Y APPLIED BUSINESS ECONOMICS: MANUFACTURING N2 THEORY OF MUSIC, HARMONY AND COMPOSITION N2 2010-05-26 X X X X ADMINISTRATION AND MANAGEMENT N2 CLIENT COMFORT N2 DAY CARE ADMINISTRATION N2 FOOD ADMINISTRATION N2 ADMINISTRASIE EN BESTUUR N2 KLIENTE GERIEF N2 DAGSORGADMINISTRASIE N2 VOEDSELADMINISTRASIE N2 4110352 9070462 4110342 10070192 TOEGEPASTE BEDRYFSEKONOMIE: VERVAARDIGING N2 MUSIEKTEORIE, HARMONIE EN KOMPOSISIE N2 22020102 3030072 BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N2 (1ste vraestel) BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N2 (1ste vraestel) GESTREMDESORG N2 KINDERGESONDHEID N2 REKENAARPRAKTYK EN TIKTEGNIEK N2 FABRIEKSORGANISASIE N2 BEGRAFNISPRAKTYK N2 GESONDHEIDSBEVORDERING N2 GASVRYHEIDSLEWENSVAARDIGHEDE N2 INLEIDING TOT INTERIEURTEORIE N2 PATROONKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N2 SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N2 (1ste vraestel) SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N2 (1ste vraestel) SANITASIE EN VEILIGHEID N2 8060082 12030072 9070232 9070202 6030082 4090392 21990002 9070472 10070352 10050392 10010392 12030062 12040072 12040062

T0843BP

NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC) NASIONALE INTERMEDIERE SERTIFIKAAT (NIS)

2010 June Junie Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes

PSYCHOLOGY IN FUNERAL DIRECTING N2 2010-05-27

SIELKUNDE IN BEGRAFNISBEDRYF N2

20010002

BUSINESS PRACTICE N2 2010-05-28

SAKEPRAKTYK N2

4090192

BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N2 (2nd paper)

BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N2 (2de vraestel) BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N2 (2de vraestel) SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N2 (2de vraestel) SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N2 (2de vraestel)

12040062

BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N2 (2nd paper)

12040072

SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N2 (2nd paper)

12030062

SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N2 (2nd paper)

12030072

2010-05-28 Y Y SECRETARIAL CATERING N2 THEORY OF MUSIC, HARM. & COMP.: POPULAR MUSIC N2 2010-05-31 Y ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N2 (1st paper) 2010-06-01 X X X X X X X APPLIED ACCOUNTING N2 CATERING THEORY N2 CLOTHING CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N2 EDUCARE THEORY AND PRACTICAL N2 HOSPITALITY NUMERACY N2 NUTRITION AND RESIDENTIAL CARE N2 WINDOW COVERING THEORY N2 TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N2 SPYSENIERING TEORIE N2 KLEDINGKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N2 EDUCARE: TEORIE EN PRAKTIES N2 GASVRYHEIDS-SYFERVAARDIGHEID N2 VOEDING EN RESIDENSILE SORG N2 VENSTERBEDEKKINGTEORIE N2 4010132 10070172 10010382 9070192 16030202 10030342 10050412 EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N2 (1ste vraestel) 22020042 SEKRETARILE SPYSENIERING N2 10030372

MUSIEKTEORIE, HARMONIE EN KOMP.: POPULRE MUSIEK N 3030212

T0843BP

NATIONAL INTERMEDIATE CERTIFICATE (NIC) NASIONALE INTERMEDIERE SERTIFIKAAT (NIS)

2010 June Junie Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes

2010-06-02 Y X CATERING PRACTICAL N2 ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N2 (2nd paper) X X EDUCATION N2 FASHION DRAWING N2 (1st paper) Y FASHION DRAWING N2 (2nd paper) Y X X X X HISTORY OF MUSIC AND FORM N2 HISTORY OF MUSIC AND FORM: POPULAR MUSIC N2 PERSONAL AND ADMINISTRATIVE SKILLS N2 PREPARATION AND PRESERVATION THEORY N2 SOCIAL CARE N2 SPYSENIERING PRAKTIES N2 EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N2 (2de vraestel) OPVOEDING N2 MODETEKENE N2 (1ste vraestel) MODETEKENE N2 (2de vraestel) MUSIEKGESKIEDENIS EN VORMLEER N2 MUSIEKGESK. EN VORMLEER: POPULRE MUSIEK N2 PERSOONLIKE EN ADMINISTRATIEWE VAARDIGHEDE N2 VERSORGINGS- EN BEWARINGSTEORIE N2 MAATSKAPLIKE SORG N2 3030062 3030192 9070452 15041102 21040062 10010402 7080082 10010402 10070182 22020042

CHIEF DIRECTORATE: NATIONAL EXAMINATIONS, ASSESSMENT AND MEASUREMENT Private Bag X110, Pretoria, 0001, South Africa, Van der Stel Building, 179 Pretorius Street, PRETORIA, 0002. Tel: +27 12 312 5717, Fax: 012 328 6878, http://www.education.gov.za

FURTHER EDUCATION AND TRAINING COLLEGES DRAFT 2010 EXAMINATION TIMETABLE GENERAL STUDIES N CERTIFICATE COURSES

(PER DAY)

Memorandum 15 of 2009

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie 2010-05-24 X November November 2010-11-15 X Offering descriptions Vak beskrywings ACCESSORIES N5 BYKOMSTIGHEDE N5 2010-05-24 Y ANIMAL PRODUCTION N2 DIEREPRODUKSIE N2 2010-05-24 X 2010-11-17 X ANIMAL PRODUCTION N3 DIEREPRODUKSIE N3 2010-05-28 Y 2010-11-10 X APPLIED MANAGEMENT N4 TOEGEPASTE BESTUUR N4 2010-05-28 X 2010-11-22 X APPLIED MANAGEMENT N5 TOEGEPASTE BESTUUR N5 2010-06-01 Y 2010-11-08 Y APPLIED MANAGEMENT N6 TOEGEPASTE BESTUUR N6 2010-06-02 X BEEF CATTLE PRODUCTION N2 VLEISBEESPRODUKSIE N2 2010-06-01 X 2010-11-09 X BEEF CATTLE PRODUCTION N3 VLEISBEESPRODUKSIE N3 2010-05-28 X 2010-11-18 Y BESTUURSKOMMUNIKASIE N4 (1ste vraestel) 2010-05-28 Y 2010-11-15 X BESTUURSKOMMUNIKASIE N4 (2de vraestel) 2010-05-28 X 2010-11-22 X CATERER CLIENT RELATIONS N5 SPYSENIER-KLINT-VERHOUDINGE N5 2010-05-24 X 2010-11-17 X CATERING THEORY AND PRACTICAL N4 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N4 2010-06-01 X 2010-11-15 X CATERING THEORY AND PRACTICAL N5 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N5 2010-05-24 X 2010-11-19 X CATERING THEORY AND PRACTICAL N6 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N6 10070346 10070265 10070254 10070295 5140254 5140254 1040113 1040062 4090576 4090605 4090594 1040103 1040052 Subject codes Vakkodes 10050465

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-26 X

CEREAL PRODUCTION N2 GRAANPRODUKSIE N2

1060082

2010-05-28 X

2010-11-15 X

CHILD HEALTH N4 KINDERGESONDHEID N4

9070244

2010-06-03 X

2010-11-11 X

CLOTHING CONSTRUCTION N4 KLEDINGKONSTRUKSIE N4

10010474

2010-06-03 X

2010-11-15 X

CLOTHING CONSTRUCTION N5 KLEDINGKONSTRUKSIE N5

10010505

2010-06-03 X

2010-11-17 X

COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS N6 KOMMUNIKASIE EN MENSEVERHOUDINGE N6

5140306

2010-05-24 Y

2010-11-22 X

COMMUNICATION N4 (1st paper)

5140344

2010-06-03 X

2010-11-15 Y

COMMUNICATION N4 (2nd paper)

5140344

2010-05-24 X

2010-11-16 X

COMMUNICATION N5 (1st paper)

5140395

2010-05-24 Y

2010-11-17 Y

COMMUNICATION N5 (2nd paper)

5140395

2010-05-26 X

2010-11-08 Y

COMMUNICATION N6 (1st paper)

5140406

2010-06-03 Y

2010-11-15 Y

COMMUNICATION N6 (2nd paper)

5140406

2010-05-24 X

2010-11-10 X

COMPUTER PRACTICE N4 REKENAARPRAKTYK N4

6030204

2010-05-28 X

2010-11-22 X

COMPUTER PRACTICE N5 REKENAARPRAKTYK N5

6030165

2010-05-27 X

2010-11-09 X

COMPUTER PRACTICE N6 REKENAARPRAKTYK N6

6030196

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-24 Y

2010-11-22 X

COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N4 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N4

6030154

2010-06-01 X

2010-11-08 X

COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N5 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N5

6030175

2010-05-28 X

2010-11-22 X

COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N6 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N6

6030186

2010-05-26 X

2010-11-15 X

COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING N5 KOSTE- EN BESTUURSREKENINGKUNDE N5

4010185

2010-05-24 Y

2010-11-12 Y

COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING N6 KOSTE- EN BESTUURSREKENINGKUNDE N6

4010196

2010-05-24 Y

CROP PRODUCTION N2 GEWASPRODUKSIE N2

1060072

2010-05-24 X

2010-11-22 X

CROP PRODUCTION N3 GEWASPRODUKSIE N3

1060093

2010-05-24 X

DAIRY PRODUCTION N2 MELKPRODUKSIE N2

1040072

2010-06-03 X

2010-11-15 X

DAIRY PRODUCTION N3 MELKPRODUKSIE N3

1040123

DATA MANAGEMENT: FARMING N4 DATABESTUUR: BOERDERY N4

4090454

2010-05-24 X

2010-11-12 X

DATA MANAGEMENT: FARMING N5 DATABESTUUR: BOERDERY N5

4090465

DATA MANAGEMENT: FARMING N6 DATABESTUUR: BOERDERY N6

4090476

2010-05-24 X 2010-05-24 X

2010-11-22 X 2010-11-15 X

DAY CARE COMMUNICATION N5 DAY CARE COMMUNICATION N6

5140225 5140236

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-28 X

2010-11-09 X

DAY CARE MANAGEMENT N6 DAGSORGBESTUUR N6

4110396

2010-05-24 X

2010-11-09 X

DAY CARE PERSONNEL DEVELOPMENT N4 DAGSORGPERSONEELONTWIKKELING N4

4110384

2010-06-02 X

2010-11-12 X

ECONOMICS N4 EKONOMIE N4

22020034

2010-05-24 Y

2010-11-15 X

ECONOMICS N5 EKONOMIE N5

22020095

2010-06-03 X

2010-11-10 X

EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N4 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N4

7080104

2010-05-28 X

2010-11-12 X

EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N5 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N5

7080115

2010-06-03 X

2010-11-10 X

EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N6 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N6

7080126

2010-05-24 X

2010-11-22 X

EDUCATION N4 OPVOEDING N4

7080094

2010-05-24 X

2010-11-10 X

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY N5 OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE N5

20060105

2010-05-24 X

2010-11-22 X

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY N6 OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE N6

20060116

2010-05-27 X

2010-11-08 X

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N4 (1st paper) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N4 (1ste vraestel)

4090304

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-27 X

2010-11-08 X

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N4 (2nd paper) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N4 (2de vraestel)

4090304

2010-05-28 X

2010-11-10 Y

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N5 (1st paper) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N5 (1ste vraestel)

4090315

2010-05-28 X

2010-11-10 Y

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N5 (2nd paper) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N5 (2de vraestel)

4090315

2010-05-24 X

2010-11-17 X

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N6 (1st paper) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N6 (1ste vraestel)

4090336

2010-05-24 X

2010-11-17 X

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N6 (2nd paper) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N6 (2de vraestel)

4090336

2010-06-01 X

FARMING BUSINESS PRACTICE N2 BOERDERYSAKEPRAKTYK N2

4090432

2010-06-02 X

2010-11-12 X

FARMING BUSINESS PRACTICE N3 BOERDERYSAKEPRAKTYK N3

4090443

2010-05-31 X

FARMING MECHANICS N2 PLAASWERKTUIGKUNDE N2

8020032

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-26 X

2010-11-22 X

FARMING MECHANICS N3 PLAASWERKTUIGKUNDE N3

8020043

2010-05-24 X

2010-11-18 X

FASHION DRAWING N4 MODETEKENINGE N4

10010494

2010-05-24 X

2010-11-10 X

FASHION DRAWING N5 MODETEKENINGE N5 (1ste vraestel)

10010525

2010-05-31 X

2010-11-15 X

FASHION DRAWING N5 (2nd paper) MODETEKENINGE N5 (2de vraestel)

10010525

2010-05-27 X

2010-11-10 X

FASHION DRAWING N6 (1st paper) MODETEKENINGE N6 (1ste vraestel)

10010556

2010-06-01 X

2010-11-16 X

FASHION DRAWING N6 (2nd paper) MODETEKENINGE N6 (2de vraestel)

10010556

2010-05-31 Y

2010-11-11 Y

FINANCIAL ACCOUNTING N4 FINANSILE REKENINGKUNDE N4

4010164

2010-05-31 X

2010-11-10 Y

FINANCIAL ACCOUNTING N5 FINANSILE REKENINGKUNDE N5

4010175

2010-05-25 Y

2010-11-19 X

FINANCIAL ACCOUNTING N6 FINANSILE REKENINGKUNDE N6

4010216

2010-05-24 X

2010-11-08 X

FINANCIAL MANAGEMENT: FARMING N4 FINANSILE BESTUUR: BOERDERY N4

4090484

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

FINANCIAL MANAGEMENT: FARMING N6 FINANSILE BESTUUR: BOERDERY N6

4090506

2010-06-03 X

FLOWER PRODUCTION N2 BLOMMEPRODUKSIE N2

1050092

2010-06-03 X

2010-11-11 X

FOOD AND BEVERAGE SERVICE N5 VOEDSEL- EN DRANKDIENS N5

10070355

2010-05-25 X

2010-11-10 X

FRUIT PRODUCTION N3 VRUGTEPRODUKSIE N3

1050103

2010-05-25 X

2010-11-22 X

HISTORY OF ART N5 KUNSGESKIEDENIS N5

3050555

2010-05-25 X

2010-11-15 X

HISTORY OF ART N6 KUNSGESKIEDENIS N6

3050566

2010-05-25 X

2010-11-12 X

HOTEL RECEPTION N6 HOTELONTVANGS N6

4061066

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: FARMING N6 MENSLIKE HULPBRONBESTUUR: BOERDERY N6

4090516

2010-06-02 X

2010-11-09 X

INCOME TAX N6 INKOMSTEBELASTING N6

4010206

2010-05-31 X

2010-11-10 X

INDUSTRIAL CROP PRODUCTION N3 NYWERHEIDSGEWASPRODUKSIE N3

1060103

2010-05-26 X

2010-11-18 X

INFORMATION PROCESSING N4 INLIGTINGVERWERKING N4

6020254

2010-05-25 X

2010-11-19 X

INFORMATION PROCESSING N5 INLIGTINGVERWERKING N5

6020275

2010-05-25 X

2010-11-18 X

INFORMATION PROCESSING N6 INLIGTINGVERWERKING N6

6020286

2010-06-03 X

2010-11-08 X

INLEIDENDE KOMMUNIKASIE N4

5140174

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-06-02 X

2010-11-15 X

INTERIOR PRINCIPLES THEORY AND PRACTICAL N4 INTERIEURBEGINSELS TEORIE EN PRAKTIES N4

10050324

2010-05-31 X

2010-11-22 X

INTERIOR STYLES AND STUDIES N4 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N4

10050334

2010-05-24 Y

2010-11-08 X

INTERIOR STYLES AND STUDIES N5 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N5

10050355

2010-05-25 X

2010-11-15 X

INTERIOR STYLES AND STUDIES N6 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N6

10050386

2010-05-26 Y

2010-11-10 X

INTRODUCTORY ACCOUNTING N4 INLEIDENDE REKENINGKUNDE N4

4010154

2010-05-25 X

2010-11-19 X

INTRODUCTORY CATERING THEORY AND PRACTICAL N4 INLEIDENDE SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N4

10070324

2010-05-26 X

2010-11-10 X

INTRODUCTORY CLOTHING CONSTRUCTION N4 INLEIDENDE KLEDINGKONSTRUKSIE N4

10010444

2010-06-03 Y 2010-05-25 X

2010-11-08 Y 2010-11-10 X

INTRODUCTORY COMMUNICATION N4 INTRODUCTORY COMPUTER PRACTICE N4 INLEIDENDE REKENAARPRAKTYK N4

5140314 6030134

2010-05-25 X

2010-11-19 X

INTRODUCTORY ENTREPRENEURSHIP N4 INLEIDENDE ENTREPRENEURSKAP N4

4090294

2010-05-31 X

2010-11-09 X

INTRODUCTORY FACTORY ORGANISATION N4 INLEIDENDE FABRIEKSORGANISASIE N4

4090584

2010-05-25 X

2010-11-12 X

INTRODUCTORY FASHION DRAWING N4 INLEIDENDE MODETEKENINGE N4

10010464

2010-05-31 X

2010-11-15 X

INTRODUCTORY HYGIENE AND SAFETY N4 INLEIDENDE HIGINE EN VEILIGHEID N4

19050104

2010-05-25 X

2010-11-22 X

INTRODUCTORY INFORMATION PROCESSING N4 INLEIDENDE INLIGTINGVERWERKING N4

6050014

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-31 X

2010-11-15 X

INTRODUCTORY MARKETING N4 INLEIDENDE BEMARKING N4

4030044

2010-05-25 X

2010-11-15 X

INTRODUCTORY PATTERN CONSTRUCTION N4 INLEIDENDE PATROONKONSTRUKSIE N4

10010454

2010-06-01 Y

2010-11-12 X

INTRODUCTORY PERSONNEL MANAGEMENT N4 INLEIDENDE PERSONEELBESTUUR N4

4110364

2010-05-25 X

2010-11-17 X

INTRODUCTORY PUBLIC ADMINISTRATION N4 INLEIDENDE PUBLIEKE ADMINISTRASIE N4

21010014

2010-05-25 X

2010-11-10 X

INTRODUCTORY SERVICING TECHNIQUES PRACTICAL N4 INLEIDENDE BEDIENINGSTEGNIEKE PRAKTIES N4

10070334

2010-05-25 X

2010-11-22 Y

KOMMUNIKASIE N4 (1ste vraestel)

5140264

2010-06-03 Y

2010-11-15 X

KOMMUNIKASIE N4 (2de vraestel)

5140264

2010-05-25 X

2010-11-22 X

KOMMUNIKASIE N5 (1ste vraestel)

5140275

2010-05-25 Y

2010-11-22 Y

KOMMUNIKASIE N5 (2de vraestel)

5140275

2010-05-26 Y

2010-11-22 Y

KOMMUNIKASIE N6 (1ste vraestel)

5140286

2010-06-03 X

2010-11-15 X

KOMMUNIKASIE N6 (2de vraestel)

5140286

2010-06-02 Y

2010-11-16 Y

LABOUR RELATIONS N5 ARBEIDSVERHOUDINGE N5

4110455

2010-05-26 Y

2010-11-10 X

LABOUR RELATIONS N6 ARBEIDSVERHOUDINGE N6

4110486

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-25 Y

2010-11-10 Y

LEGAL PRACTICE N5 REGSPRAKTYK N5

13030115

2010-05-25 X

2010-11-09 X

LEGAL PRACTICE N6 REGSPRAKTYK N6

13030126

MAINTENANCE MANAGEMENT: FARMING N4 INSTANDHOUDINGSBESTUUR: BOERDERY N4

4090524

2010-06-03 X

2010-11-11 X

MAINTENANCE MANAGEMENT: FARMING N5 INSTANDHOUDINGSBESTUUR: BOERDERY N5

4090535

2010-05-25 Y

2010-11-15 X

MANAGEMENT COMMUNICATION N4 (1st paper)

5140364

2010-05-31 X

2010-11-15 Y

MANAGEMENT COMMUNICATION N4 (2nd paper)

5140364

MANAGEMENT: FARMING N4 BESTUUR: BOERDERY N4

4090544

2010-05-31 X

2010-11-10 X

MANAGEMENT: FARMING N5 BESTUUR: BOERDERY N5

4090555

2010-06-03 Y

2010-11-16 X

MARKETING COMMUNICATION N6 BEMARKINGSKOMMUNIKASIE N6

5140296

2010-05-31 Y

2010-11-15 Y

MARKETING MANAGEMENT N4 BEMARKINGSBESTUUR N4

4030054

2010-05-25 Y

2010-11-17 X

MARKETING MANAGEMENT N5 BEMARKINGSBESTUUR N5

4030065

2010-05-27 Y

2010-11-11 X

MARKETING MANAGEMENT N6 BEMARKINGSBESTUUR N6

4030076

2010-06-01 X

2010-11-10 X

MARKETING RESEARCH N6 BEMARKINGSNAVORSING N6

4030086

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-05-31 X

2010-11-15 X

MEDICAL PRACTICE N4 (1st paper) MEDIESE PRAKTYK N4 (1ste vraestel)

9090154

2010-05-31 X

2010-11-22 X

MEDICAL PRACTICE N4 (2nd paper) MEDIESE PRAKTYK N4 (2de vraestel)

9090154

2010-05-31 Y

2010-11-10 Y

MEDICAL PRACTICE N5 (1st paper) MEDIESE PRAKTYK N5 (1ste vraestel)

9090165

2010-05-31 Y

2010-11-22 Y

MEDICAL PRACTICE N5 (2nd paper) MEDIESE PRAKTYK N5 (2de vraestel)

9090165

2010-05-25 Y

2010-11-15 X

MEDICAL PRACTICE N6 (1st paper) MEDIESE PRAKTYK N6 (1ste vraestel)

9090176

2010-05-31 X

2010-11-16 X

MEDICAL PRACTICE N6 (2nd paper) MEDIESE PRAKTYK N6 (2de vraestel)

9090176

2010-05-25 Y

2010-11-16 X

MERCANTILE LAW N4 HANDELSREG N4

13030094

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-06-03 X

2010-11-11 X

MERCANTILE LAW N5 HANDELSREG N5

13030105

2010-06-01 X

2010-11-09 Y

MUNICIPAL ADMINISTRATION N5 MUNISIPALE ADMINISTRASIE N5

21010055

2010-05-25 Y

2010-11-15 Y

MUNICIPAL ADMINISTRATION N6 MUNISIPALE ADMINISTRASIE N6

21010086

MUSIC BUSINESS & STYLES N4 MUSIEKBESIGHEID & -STYLE N4

3030504

2010-05-24 Y

2010-11-08 X

MUSIC BUSINESS & STYLES N5 MUSIEKBESIGHEID & -STYLE N5

3030605

2010-05-24 Y

2010-11-08 X

MUSIC BUSINESS & STYLES N6 MUSIEKBESIGHEID & -STYLE N6

3030706

2010-05-31 X

2010-11-15 X

MUTTON PRODUCTION N3 VLEISSKAAPPRODUKSIE N3

1040143

2010-05-25 X

2010-11-09 X

NUTRITION AND MENU PLANNING N4 VOEDING EN SPYSKAARTBEPLANNING N4

10070274

2010-06-02 X

2010-11-15 Y

OFFICE PRACTICE N4 KANTOORPRAKTYK N4

4021214

2010-06-03 Y

2010-11-15 X

OFFICE PRACTICE N5 KANTOORPRAKTYK N5

4021225

2010-06-02 X

2010-11-22 X

OFFICE PRACTICE N6 KANTOORPRAKTYK N6

4021236

2010-05-26 Y

2010-11-15 Y

PATTERN CONSTRUCTION N4 PATROONKONSTRUKSIE N4

10010484

2010-06-01 X

2010-11-19 X

PATTERN CONSTRUCTION N5 PATROONKONSTRUKSIE N5

10010515

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-06-03 X

2010-11-08 X

PATTERN CONSTRUCTION N6 PATROONKONSTRUKSIE N6

10010546

2010-06-01 Y

2010-11-16 Y

PERSONNEL MANAGEMENT N4 PERSONEELBESTUUR N4

4110424

2010-05-25 Y

2010-11-08 X

PERSONNEL MANAGEMENT N5 PERSONEELBESTUUR N5

4110435

2010-05-31 Y

2010-11-15 Y

PERSONNEL MANAGEMENT N6 PERSONEELBESTUUR N6

4110466

2010-05-27 X

2010-11-15 X

PERSONNEL TRAINING N5 PERSONEELOPLEIDING N5

4110445

2010-05-25 X

2010-11-15 X

PERSONNEL TRAINING N6 PERSONEELOPLEIDING N6

4110476

PIG PRODUCTION N3 VARKPRODUKSIE N3

1040133

2010-05-31 X

POULTRY N2 PLUIMVEE N2

1040082

2010-06-01 Y

2010-11-15 X

PUBLIC ADMINISTRATION N4 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N4

21010024

2010-05-31 Y

2010-11-15 Y

PUBLIC ADMINISTRATION N5 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N5

21010035

2010-05-25 Y

2010-11-12 Y

PUBLIC ADMINISTRATION N6 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N6

21010066

2010-05-26 X

2010-11-15 X

PUBLIC FINANCE N5 OPENBARE FINANSIES N5

21010045

2010-05-31 X

2010-11-10 X

PUBLIC FINANCE N6 OPENBARE FINANSIES N6

21010076

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-06-01 X

2010-11-15 X

PUBLIC LAW N6 PUBLIEKE REG N6

13030136

2010-05-25 Y

2010-11-15 X

PUBLIC RELATIONS N5 OPENBARE SKAKELWESE N5

5070035

2010-05-25 X

2010-11-10 X

PUBLIC RELATIONS N6 OPENBARE SKAKELWESE N6

5070046

2010-05-25 X

2010-11-09 X

SALES MANAGEMENT N5 VERKOOPBESTUUR N5

4090325

2010-05-25 Y

2010-11-22 X

SALES MANAGEMENT N6 VERKOOPBESTUUR N6

4090346

2010-05-31 X

2010-11-15 X

SANITATION AND HOUSEKEEPING N4 SANITASIE EN HUISHOUDING N4

8060104

2010-06-02 X

2010-11-22 X

SANITATION AND SAFETY N4 SANITASIE EN VEILIGHEID N4

8060094

2010-06-04 X

2010-11-10 X

SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N4 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N4

10050304

2010-05-31 X

2010-11-12 X

SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N5 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N5

10050345

2010-05-26 X

2010-11-10 X

SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N6 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N6

10050366

2010-05-25 X

2010-11-09 X

SURFACE ELEMENTS THEORY AND PRACTICAL N4 OPPERVLAKELEMENTE TEORIE EN PRAKTIES N4

10050314

2010-05-25 X

2010-11-15 X

TIMBER PRODUCTION N3 HOUTPRODUKSIE N3

1090013

2010-05-25 X

2010-11-12 X

TOURISM COMMUNICATION N4 TOERISMEKOMMUNIKASIE N4

5140184

2010-06-02 X

2010-11-15 X

TOURISM COMMUNICATION N5 TOERISMEKOMMUNIKASIE N5

5140195

N CERTIFICATE COURSES

N SERTIFIKAAT KURSUSSE 2010 June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-06-04 X

2010-11-15 X

TOURIST DESTINATIONS N4 TOERISTEBESTEMMINGS N4

22030044

2010-05-31 X

2010-11-22 X

TOURIST DESTINATIONS N5 TOERISTEBESTEMMINGS N5

22030115

2010-06-03 X

2010-11-10 X

TOURIST DESTINATIONS N6 TOERISTEBESTEMMINGS N6

22030126

2010-06-01 X

2010-11-09 X

TRAVEL OFFICE PROCEDURES N4 REISKANTOORPROSEDURES N4

4021154

2010-05-25 X

2010-11-16 X

TRAVEL OFFICE PROCEDURES N5 REISKANTOORPROSEDURES N5

4021165

2010-06-01 X

2010-11-09 X

TRAVEL OFFICE PROCEDURES N6 REISKANTOORPROSEDURES N6

4021176

2010-05-25 X

2010-11-22 X

TRAVEL SERVICES N4 REISDIENSTE N4

22030134

2010-05-26 X

2010-11-11 X

TRAVEL SERVICES N5 REISDIENSTE N5

22030145

2010-05-25 X

2010-11-15 X

TRAVEL SERVICES N6 REISDIENSTE N6

22030086

2010-05-27 X

VEGETABLE PRODUCTION N2 GROENTEPRODUKSIE N2

1050082

2010-05-24 Y

2010-11-08 X

VINE PRODUCTION N3 WINGERDPRODUKSIE N3

1050113

X Y X X X Y

ACCESSORIES N5 ANIMAL PRODUCTION N2 ANIMAL PRODUCTION N3 CATERING THEORY AND PRACTICAL N4 CATERING THEORY AND PRACTICAL N6 COMMUNICATION N4 (1st paper)

BYKOMSTIGHEDE N5 DIEREPRODUKSIE N2 DIEREPRODUKSIE N3 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N4 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N6 Only English paper

10050465 1040052 1040103 10070254 10070346 5140344

COMMUNICATION N5 (1st paper)

Only English paper

5140395

COMMUNICATION N5 (2nd paper)

Only English paper

5140395

X Y Y Y X X X

COMPUTER PRACTICE N4 COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N4 COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING N6 CROP PRODUCTION N2 CROP PRODUCTION N3 DAIRY PRODUCTION N2 DATA MANAGEMENT: FARMING N5

REKENAARPRAKTYK N4 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N4 KOSTE- EN BESTUURSREKENINGKUNDE N6 GEWASPRODUKSIE N2 GEWASPRODUKSIE N3 MELKPRODUKSIE N2 DATABESTUUR: BOERDERY N5

6030204 6030154 4010196 1060072 1060093 1040072 4090465

2010-05-24 X X X Y X X X X DAY CARE COMMUNICATION N5 DAY CARE COMMUNICATION N6 DAY CARE PERSONNEL DEVELOPMENT N4 ECONOMICS N5 EDUCATION N4 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY N5 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY N6 ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N6 (1st paper) X ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N6 (2nd paper) X X FASHION DRAWING N4 FASHION DRAWING N5 (1st paper) DAGSORGKOMMUNIKASIE N5 DAGSORGKOMMUNIKASIE N6 DAGSORGPERSONEELONTWIKKELING N4 EKONOMIE N5 OPVOEDING N4 OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE N5 OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE N6 ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N6 (1ste vraestel) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N6 (2de vraestel) MODETEKENINGE N4 MODETEKENINGE N5 (1ste vraestel) 10010494 10010525 4090336 5140225 5140236 4110384 22020095 7080094 20060105 20060116 4090336

X Y Y Y Y

FINANCIAL MANAGEMENT: FARMING N4 INTERIOR STYLES AND STUDIES N5 MUSIC BUSINESS & STYLES N5 MUSIC BUSINESS & STYLES N6 VINE PRODUCTION N3

FINANSILE BESTUUR: BOERDERY N4 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N5 MUSIEKBESIGHEID & -STYLE N5 MUSIEKBESIGHEID & -STYLE N6 WINGERDPRODUKSIE N3

4090484 10050355 3030605 3030706 1050113

2010-05-25 Y X X X X X X X X X X X X X X X X FINANCIAL ACCOUNTING N6 FRUIT PRODUCTION N3 HISTORY OF ART N5 HISTORY OF ART N6 HOTEL RECEPTION N6 INFORMATION PROCESSING N5 INFORMATION PROCESSING N6 INTERIOR STYLES AND STUDIES N6 INTRODUCTORY CATERING THEORY AND PRACTICAL N4 INTRODUCTORY COMPUTER PRACTICE N4 INTRODUCTORY ENTREPRENEURSHIP N4 INTRODUCTORY FASHION DRAWING N4 INTRODUCTORY INFORMATION PROCESSING N4 INTRODUCTORY PATTERN CONSTRUCTION N4 INTRODUCTORY PUBLIC ADMINISTRATION N4 INTRODUCTORY SERVICING TECHNIQUES PRACTICAL N4 Only Afrikaans paper FINANSILE REKENINGKUNDE N6 VRUGTEPRODUKSIE N3 KUNSGESKIEDENIS N5 KUNSGESKIEDENIS N6 HOTELONTVANGS N6 INLIGTINGVERWERKING N5 INLIGTINGVERWERKING N6 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N6 INLEIDENDE SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N4 INLEIDENDE REKENAARPRAKTYK N4 INLEIDENDE ENTREPRENEURSKAP N4 INLEIDENDE MODETEKENINGE N4 INLEIDENDE INLIGTINGVERWERKING N4 INLEIDENDE PATROONKONSTRUKSIE N4 INLEIDENDE PUBLIEKE ADMINISTRASIE N4 INLEIDENDE BEDIENINGSTEGNIEKE PRAKTIES N4 KOMMUNIKASIE N4 (1ste vraestel) X Only Afrikaans paper KOMMUNIKASIE N5 (1ste vraestel) Y Only Afrikaans paper KOMMUNIKASIE N5 (2de vraestel) Y X LEGAL PRACTICE N5 LEGAL PRACTICE N6 REGSPRAKTYK N5 REGSPRAKTYK N6 13030115 13030126 5140275 5140275 4010216 1050103 3050555 3050566 4061066 6020275 6020286 10050386 10070324 6030134 4090294 10010464 6050014 10010454 21010014 10070334 5140264

2010-05-25 Y MANAGEMENT COMMUNICATION N4 (1st paper) Y Y MARKETING MANAGEMENT N5 MEDICAL PRACTICE N6 (1st paper) Y Y X Y X Y Y X X Y X X X X X X MERCANTILE LAW N4 MUNICIPAL ADMINISTRATION N6 NUTRITION AND MENU PLANNING N4 PERSONNEL MANAGEMENT N5 PERSONNEL TRAINING N6 PUBLIC ADMINISTRATION N6 PUBLIC RELATIONS N5 PUBLIC RELATIONS N6 SALES MANAGEMENT N5 SALES MANAGEMENT N6 SURFACE ELEMENTS THEORY AND PRACTICAL N4 TIMBER PRODUCTION N3 TOURISM COMMUNICATION N4 TRAVEL OFFICE PROCEDURES N5 TRAVEL SERVICES N4 TRAVEL SERVICES N6 BEMARKINGSBESTUUR N5 MEDIESE PRAKTYK N6 (1ste vraestel) HANDELSREG N4 MUNISIPALE ADMINISTRASIE N6 VOEDING EN SPYSKAARTBEPLANNING N4 PERSONEELBESTUUR N5 PERSONEELOPLEIDING N6 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N6 OPENBARE SKAKELWESE N5 OPENBARE SKAKELWESE N6 VERKOOPBESTUUR N5 VERKOOPBESTUUR N6 OPPERVLAKELEMENTE TEORIE EN PRAKTIES N4 HOUTPRODUKSIE N3 TOERISMEKOMMUNIKASIE N4 REISKANTOORPROSEDURES N5 REISDIENSTE N4 REISDIENSTE N6 13030094 21010086 10070274 4110435 4110476 21010066 5070035 5070046 4090325 4090346 10050314 1090013 5140184 4021165 22030134 22030086 4030065 9090176 Only English paper 5140364

2010-05-26 X X CEREAL PRODUCTION N2 COMMUNICATION N6 (1st paper) X X X Y X Y COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING N5 FARMING MECHANICS N3 INFORMATION PROCESSING N4 INTRODUCTORY ACCOUNTING N4 INTRODUCTORY CLOTHING CONSTRUCTION N4 KOMMUNIKASIE N6 (1st paper) Y Y X X X LABOUR RELATIONS N6 PATTERN CONSTRUCTION N4 PUBLIC FINANCE N5 SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N6 TRAVEL SERVICES N5 GRAANPRODUKSIE N2 COMMUNICATION N6 (1ste vraestel) KOSTE- EN BESTUURSREKENINGKUNDE N5 PLAASWERKTUIGKUNDE N3 INLIGTINGVERWERKING N4 INLEIDENDE REKENINGKUNDE N4 INLEIDENDE KLEDINGKONSTRUKSIE N4 KOMMUNIKASIE N6 (1ste vraestel) ARBEIDSVERHOUDINGE N6 PATROONKONSTRUKSIE N4 OPENBARE FINANSIES N5 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N6 REISDIENSTE N5 4110486 10010484 21010045 10050366 22030145 4010185 8020043 6020254 4010154 10010444 5140286 1060082 5140406

2010-05-27 X X COMPUTER PRACTICE N6 ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N4 (1st paper) X ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N4 (2nd paper) REKENAARPRAKTYK N6 ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N4 (1ste vraestel) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N4 (2de vraestel) 4090304 6030196 4090304

2010-05-27 X FASHION DRAWING N6 (1st paper) Y X X MARKETING MANAGEMENT N6 PERSONNEL TRAINING N5 VEGETABLE PRODUCTION N2 MODETEKENINGE N6 (1ste vraestel) BEMARKINGSBESTUUR N6 PERSONEELOPLEIDING N5 GROENTEPRODUKSIE N2 4030076 4110445 1050082 10010556

2010-05-28 Y X X APPLIED MANAGEMENT N4 APPLIED MANAGEMENT N5 Only Afrikaans paper TOEGEPASTE BESTUUR N4 TOEGEPASTE BESTUUR N5 BESTUURSKOMMUNIKASIE N4 (1ste vraestel) Y Only Afrikaans paper BESTUURSKOMMUNIKASIE N4 (2de vraestel) X X X X X X X CATERER CLIENT RELATIONS N5 CHILD HEALTH N4 COMPUTER PRACTICE N5 COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N6 DAY CARE MANAGEMENT N6 EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N5 ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N5 (1st paper) X ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N5 (2nd paper) SPYSENIER-KLINT-VERHOUDINGE N5 KINDERGESONDHEID N4 REKENAARPRAKTYK N5 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N6 DAGSORGBESTUUR N6 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N5 ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N5 (1ste vraestel) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N5 (2de vraestel) 4090315 10070295 9070244 6030165 6030186 4110396 7080115 4090315 5140254 4090594 4090605 5140254

2010-05-31 X X FARMING MECHANICS N2 FASHION DRAWING N5 (2nd paper) Y X X X X X X X FINANCIAL ACCOUNTING N4 FINANCIAL ACCOUNTING N5 INDUSTRIAL CROP PRODUCTION N3 INTERIOR STYLES AND STUDIES N4 INTRODUCTORY FACTORY ORGANISATION N4 INTRODUCTORY HYGIENE AND SAFETY N4 INTRODUCTORY MARKETING N4 MANAGEMENT COMMUNICATION N4 (2nd paper) X Y X MANAGEMENT: FARMING N5 MARKETING MANAGEMENT N4 MEDICAL PRACTICE N4 (1st paper) X MEDICAL PRACTICE N4 (2nd paper) Y MEDICAL PRACTICE N5 (1st paper) BESTUUR: BOERDERY N5 BEMARKINGSBESTUUR N4 MEDIESE PRAKTYK N4 (1ste vraestel) MEDIESE PRAKTYK N4 (2de vraestel) MEDIESE PRAKTYK N5 (1ste vraestel) 9090165 9090154 4090555 4030054 9090154 PLAASWERKTUIGKUNDE N2 MODETEKENINGE N5 (2de vraestel) FINANSILE REKENINGKUNDE N4 FINANSILE REKENINGKUNDE N5 NYWERHEIDSGEWASPRODUKSIE N3 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N4 INLEIDENDE FABRIEKSORGANISASIE N4 INLEIDENDE HIGINE EN VEILIGHEID N4 INLEIDENDE BEMARKING N4 Only English paper 4010164 4010175 1060103 10050334 4090584 19050104 4030044 5140364 8020032 10010525

2010-05-31 Y MEDICAL PRACTICE N5 (2nd paper) X MEDICAL PRACTICE N6 (2nd paper) X Y X Y X X X X MUTTON PRODUCTION N3 PERSONNEL MANAGEMENT N6 POULTRY N2 PUBLIC ADMINISTRATION N5 PUBLIC FINANCE N6 SANITATION AND HOUSEKEEPING N4 SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N5 TOURIST DESTINATIONS N5 MEDIESE PRAKTYK N5 (2de vraestel) MEDIESE PRAKTYK N6 (2de vraestel) VLEISSKAAPPRODUKSIE N3 PERSONEELBESTUUR N6 PLUIMVEE N2 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N5 OPENBARE FINANSIES N6 SANITASIE EN HUISHOUDING N4 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N5 TOERISTEBESTEMMINGS N5 1040143 4110466 1040082 21010035 21010076 8060104 10050345 22030115 9090176 9090165

2010-06-01 Y X X X X X APPLIED MANAGEMENT N6 BEEF CATTLE PRODUCTION N3 CATERING THEORY AND PRACTICAL N5 COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N5 FARMING BUSINESS PRACTICE N2 FASHION DRAWING N6 (2nd paper) Y X X X Y Y X X X INTRODUCTORY PERSONNEL MANAGEMENT N4 MARKETING RESEARCH N6 MUNICIPAL ADMINISTRATION N5 PATTERN CONSTRUCTION N5 PERSONNEL MANAGEMENT N4 PUBLIC ADMINISTRATION N4 PUBLIC LAW N6 TRAVEL OFFICE PROCEDURES N4 TRAVEL OFFICE PROCEDURES N6 TOEGEPASTE BESTUUR N6 VLEISBEESPRODUKSIE N3 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N5 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N5 BOERDERYSAKEPRAKTYK N2 MODETEKENINGE N6 (2de vraestel) INLEIDENDE PERSONEELBESTUUR N4 BEMARKINGSNAVORSING N6 MUNISIPALE ADMINISTRASIE N5 PATROONKONSTRUKSIE N5 PERSONEELBESTUUR N4 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N4 PUBLIEKE REG N6 REISKANTOORPROSEDURES N4 REISKANTOORPROSEDURES N6 4110364 4030086 21010055 10010515 4110424 21010024 13030136 4021154 4021176 4090576 1040113 10070265 6030175 4090432 10010556

2010-06-02 X X X X X Y X X X X BEEF CATTLE PRODUCTION N2 ECONOMICS N4 FARMING BUSINESS PRACTICE N3 INCOME TAX N6 INTERIOR PRINCIPLES THEORY AND PRACTICAL N4 LABOUR RELATIONS N5 OFFICE PRACTICE N4 OFFICE PRACTICE N6 SANITATION AND SAFETY N4 TOURISM COMMUNICATION N5 VLEISBEESPRODUKSIE N2 EKONOMIE N4 BOERDERYSAKEPRAKTYK N3 INKOMSTEBELASTING N6 INTERIEURBEGINSELS TEORIE EN PRAKTIES N4 ARBEIDSVERHOUDINGE N5 KANTOORPRAKTYK N4 KANTOORPRAKTYK N6 SANITASIE EN VEILIGHEID N4 TOERISMEKOMMUNIKASIE N5 1040062 22020034 4090443 4010206 10050324 4110455 4021214 4021236 8060094 5140195

2010-06-03 X X X X CLOTHING CONSTRUCTION N4 CLOTHING CONSTRUCTION N5 COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS N6 COMMUNICATION N4 (2nd paper) Y COMMUNICATION N6 (2nd paper) X X X X X X Y Y DAIRY PRODUCTION N3 EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N4 EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N6 FLOWER PRODUCTION N2 FOOD AND BEVERAGE SERVICE N5 INLEIDENDE KOMMUNIKASIE N4 INTRODUCTORY COMMUNICATION N4 Only Afrikaans paper COMMUNICATION N6 (2de vraestel) MELKPRODUKSIE N3 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N4 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N6 BLOMMEPRODUKSIE N2 VOEDSEL- EN DRANKDIENS N5 INLEIDENDE KOMMUNIKASIE N4 INTRODUCTORY COMMUNICATION N4 KOMMUNIKASIE N4 (2de vraestel) X KOMMUNIKASIE N6 (2nd paper) X Y X Y X X MAINTENANCE MANAGEMENT: FARMING N5 MARKETING COMMUNICATION N6 MERCANTILE LAW N5 OFFICE PRACTICE N5 PATTERN CONSTRUCTION N6 TOURIST DESTINATIONS N6 KOMMUNIKASIE N6 (2de vraestel) INSTANDHOUDINGSBESTUUR: BOERDERY N5 BEMARKINGSKOMMUNIKASIE N6 HANDELSREG N5 KANTOORPRAKTYK N5 PATROONKONSTRUKSIE N6 TOERISTEBESTEMMINGS N6 4090535 5140296 13030105 4021225 10010546 22030126 5140286 1040123 7080104 7080126 1050092 10070355 5140174 5140314 5140264 5140406 KLEDINGKONSTRUKSIE N4 KLEDINGKONSTRUKSIE N5 KOMMUNIKASIE EN MENSEVERHOUDINGE N6 Only English paper 10010474 10010505 5140306 5140344

2010-06-04 X X SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N4 TOURIST DESTINATIONS N4 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N4 TOERISTEBESTEMMINGS N4 10050304 22030044

2010-11-08 Y Y APPLIED MANAGEMENT N6 COMMUNICATION N6 (1st paper) X X COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N5 ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N4 (1st paper) X ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N4 (2nd paper) X X X Y X X X X X FINANCIAL MANAGEMENT: FARMING N4 INLEIDENDE KOMMUNIKASIE N4 INTERIOR STYLES AND STUDIES N5 INTRODUCTORY COMMUNICATION N4 MUSIC BUSINESS & STYLES N5 MUSIC BUSINESS & STYLES N6 PATTERN CONSTRUCTION N6 PERSONNEL MANAGEMENT N5 VINE PRODUCTION N3 TOEGEPASTE BESTUUR N6 COMMUNICATION N6 (1ste vraestel) GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N5 ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N4 (1ste vraestel) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N4 (2de vraestel) FINANSILE BESTUUR: BOERDERY N4 INLEIDENDE KOMMUNIKASIE N4 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N5 INTRODUCTORY COMMUNICATION N4 MUSIEKBESIGHEID & -STYLE N5 MUSIEKBESIGHEID & -STYLE N6 PATROONKONSTRUKSIE N6 PERSONEELBESTUUR N5 WINGERDPRODUKSIE N3 4090484 5140174 10050355 5140314 3030605 3030706 10010546 4110435 1050113 4090304 6030175 4090304 4090576 5140406

2010-11-09 X X X X X X X Y X X X X X BEEF CATTLE PRODUCTION N3 COMPUTER PRACTICE N6 DAY CARE MANAGEMENT N6 DAY CARE PERSONNEL DEVELOPMENT N4 INCOME TAX N6 INTRODUCTORY FACTORY ORGANISATION N4 LEGAL PRACTICE N6 MUNICIPAL ADMINISTRATION N5 NUTRITION AND MENU PLANNING N4 SALES MANAGEMENT N5 SURFACE ELEMENTS THEORY AND PRACTICAL N4 TRAVEL OFFICE PROCEDURES N4 TRAVEL OFFICE PROCEDURES N6 VLEISBEESPRODUKSIE N3 REKENAARPRAKTYK N6 DAGSORGBESTUUR N6 DAGSORGPERSONEELONTWIKKELING N4 INKOMSTEBELASTING N6 INLEIDENDE FABRIEKSORGANISASIE N4 REGSPRAKTYK N6 MUNISIPALE ADMINISTRASIE N5 VOEDING EN SPYSKAARTBEPLANNING N4 VERKOOPBESTUUR N5 OPPERVLAKELEMENTE TEORIE EN PRAKTIES N4 REISKANTOORPROSEDURES N4 REISKANTOORPROSEDURES N6 1040113 6030196 4110396 4110384 4010206 4090584 13030126 21010055 10070274 4090325 10050314 4021154 4021176

2010-11-10 X X X X X Y APPLIED MANAGEMENT N4 COMPUTER PRACTICE N4 EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N4 EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N6 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY N5 ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N5 (1st paper) Y ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N5 (2nd paper) X FASHION DRAWING N5 (1st paper) TOEGEPASTE BESTUUR N4 REKENAARPRAKTYK N4 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N4 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N6 OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE N5 ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N5 (1ste vraestel) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N5 (2de vraestel) MODETEKENINGE N5 (1ste vraestel) 10010525 4090315 4090594 6030204 7080104 7080126 20060105 4090315

2010-11-10 X FASHION DRAWING N6 (1st paper) Y X X X X X X X Y X X Y FINANCIAL ACCOUNTING N5 FRUIT PRODUCTION N3 INDUSTRIAL CROP PRODUCTION N3 INTRODUCTORY ACCOUNTING N4 INTRODUCTORY CLOTHING CONSTRUCTION N4 INTRODUCTORY COMPUTER PRACTICE N4 INTRODUCTORY SERVICING TECHNIQUES PRACTICAL N4 LABOUR RELATIONS N6 LEGAL PRACTICE N5 MANAGEMENT: FARMING N5 MARKETING RESEARCH N6 MEDICAL PRACTICE N5 (1st paper) X X X X X PUBLIC FINANCE N6 PUBLIC RELATIONS N6 SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N4 SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N6 TOURIST DESTINATIONS N6 MODETEKENINGE N6 (1ste vraestel) FINANSILE REKENINGKUNDE N5 VRUGTEPRODUKSIE N3 NYWERHEIDSGEWASPRODUKSIE N3 INLEIDENDE REKENINGKUNDE N4 INLEIDENDE KLEDINGKONSTRUKSIE N4 INLEIDENDE REKENAARPRAKTYK N4 INLEIDENDE BEDIENINGSTEGNIEKE PRAKTIES N4 ARBEIDSVERHOUDINGE N6 REGSPRAKTYK N5 BESTUUR: BOERDERY N5 BEMARKINGSNAVORSING N6 MEDIESE PRAKTYK N5 (1ste vraestel) OPENBARE FINANSIES N6 OPENBARE SKAKELWESE N6 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N4 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N6 TOERISTEBESTEMMINGS N6 21010076 5070046 10050304 10050366 22030126 4010175 1050103 1060103 4010154 10010444 6030134 10070334 4110486 13030115 4090555 4030086 9090165 10010556

2010-11-11 X Y X X X X X CLOTHING CONSTRUCTION N4 FINANCIAL ACCOUNTING N4 FOOD AND BEVERAGE SERVICE N5 MAINTENANCE MANAGEMENT: FARMING N5 MARKETING MANAGEMENT N6 MERCANTILE LAW N5 TRAVEL SERVICES N5 2010-11-12 Y X X X X X X X Y X X COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING N6 DATA MANAGEMENT: FARMING N5 ECONOMICS N4 EDUCARE DIDACTICS THEORY AND PRACTICAL N5 FARMING BUSINESS PRACTICE N3 HOTEL RECEPTION N6 INTRODUCTORY FASHION DRAWING N4 INTRODUCTORY PERSONNEL MANAGEMENT N4 PUBLIC ADMINISTRATION N6 SPATIAL PLANNING THEORY AND PRACTICAL N5 TOURISM COMMUNICATION N4 KOSTE- EN BESTUURSREKENINGKUNDE N6 DATABESTUUR: BOERDERY N5 EKONOMIE N4 EDUCARE DIDAKTIEK TEORIE EN PRAKTIES N5 BOERDERYSAKEPRAKTYK N3 HOTELONTVANGS N6 INLEIDENDE MODETEKENINGE N4 INLEIDENDE PERSONEELBESTUUR N4 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N6 RUIMTELIKE BEPLANNING TEORIE EN PRAKTIES N5 TOERISMEKOMMUNIKASIE N4 4010196 4090465 22020034 7080115 4090443 4061066 10010464 4110364 21010066 10050345 5140184 KLEDINGKONSTRUKSIE N4 FINANSILE REKENINGKUNDE N4 VOEDSEL- EN DRANKDIENS N5 INSTANDHOUDINGSBESTUUR: BOERDERY N5 BEMARKINGSBESTUUR N6 HANDELSREG N5 REISDIENSTE N5 10010474 4010164 10070355 4090535 4030076 13030105 22030145

2010-11-15 X X ACCESSORIES N5 Only Afrikaans paper BYKOMSTIGHEDE N5 BESTUURSKOMMUNIKASIE N4 (2de vraestel) X X X Y CATERING THEORY AND PRACTICAL N5 CHILD HEALTH N4 CLOTHING CONSTRUCTION N5 COMMUNICATION N4 (2nd paper) Y COMMUNICATION N6 (2nd paper) X X X X X COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING N5 DAIRY PRODUCTION N3 DAY CARE COMMUNICATION N6 ECONOMICS N5 FASHION DRAWING N5 (2nd paper) X X X X X X X HISTORY OF ART N6 INTERIOR PRINCIPLES THEORY AND PRACTICAL N4 INTERIOR STYLES AND STUDIES N6 INTRODUCTORY HYGIENE AND SAFETY N4 INTRODUCTORY MARKETING N4 INTRODUCTORY PATTERN CONSTRUCTION N4 Only Afrikaans paper COMMUNICATION N6 (2de vraestel) KOSTE- EN BESTUURSREKENINGKUNDE N5 MELKPRODUKSIE N3 DAGSORGKOMMUNIKASIE N6 EKONOMIE N5 MODETEKENINGE N5 (2de vraestel) KUNSGESKIEDENIS N6 INTERIEURBEGINSELS TEORIE EN PRAKTIES N4 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N6 INLEIDENDE HIGINE EN VEILIGHEID N4 INLEIDENDE BEMARKING N4 INLEIDENDE PATROONKONSTRUKSIE N4 KOMMUNIKASIE N4 (2de vraestel) X KOMMUNIKASIE N6 (2nd paper) X MANAGEMENT COMMUNICATION N4 (1st paper) Y MANAGEMENT COMMUNICATION N4 (2nd paper) Y X MARKETING MANAGEMENT N4 MEDICAL PRACTICE N4 (1st paper) X MEDICAL PRACTICE N6 BEMARKINGSBESTUUR N4 MEDIESE PRAKTYK N4 (1ste vraestel) MEDIESE PRAKTYK N6 9090176 4030054 9090154 Only English paper 5140364 KOMMUNIKASIE N6 (2de vraestel) Only English paper 5140364 5140286 3050566 10050324 10050386 19050104 4030044 10010454 5140264 4010185 1040123 5140236 22020095 10010525 5140406 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N5 KINDERGESONDHEID N4 KLEDINGKONSTRUKSIE N5 Only English paper 10070265 9070244 10010505 5140344 10050465 5140254

(1st paper) Y X Y X Y Y X X X Y X MUNICIPAL ADMINISTRATION N6 MUTTON PRODUCTION N3 OFFICE PRACTICE N4 OFFICE PRACTICE N5 PATTERN CONSTRUCTION N4 PERSONNEL MANAGEMENT N6 PERSONNEL TRAINING N5 PERSONNEL TRAINING N6 PUBLIC ADMINISTRATION N4 PUBLIC ADMINISTRATION N5 PUBLIC FINANCE N5

(1ste vraestel) MUNISIPALE ADMINISTRASIE N6 VLEISSKAAPPRODUKSIE N3 KANTOORPRAKTYK N4 KANTOORPRAKTYK N5 PATROONKONSTRUKSIE N4 PERSONEELBESTUUR N6 PERSONEELOPLEIDING N5 PERSONEELOPLEIDING N6 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N4 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N5 OPENBARE FINANSIES N5 21010086 1040143 4021214 4021225 10010484 4110466 4110445 4110476 21010024 21010035 21010045

2010-11-15 X X X X X X X PUBLIC LAW N6 PUBLIC RELATIONS N5 SANITATION AND HOUSEKEEPING N4 TIMBER PRODUCTION N3 TOURISM COMMUNICATION N5 TOURIST DESTINATIONS N4 TRAVEL SERVICES N6 PUBLIEKE REG N6 OPENBARE SKAKELWESE N5 SANITASIE EN HUISHOUDING N4 HOUTPRODUKSIE N3 TOERISMEKOMMUNIKASIE N5 TOERISTEBESTEMMINGS N4 REISDIENSTE N6 13030136 5070035 8060104 1090013 5140195 22030044 22030086

2010-11-16 X COMMUNICATION N5 (1st paper) X FASHION DRAWING N6 (2nd paper) Y X X LABOUR RELATIONS N5 MARKETING COMMUNICATION N6 MEDICAL PRACTICE N6 (2nd paper) X Y X MERCANTILE LAW N4 PERSONNEL MANAGEMENT N4 TRAVEL OFFICE PROCEDURES N5 MODETEKENINGE N6 (2de vraestel) ARBEIDSVERHOUDINGE N5 BEMARKINGSKOMMUNIKASIE N6 MEDIESE PRAKTYK N6 (2de vraestel) HANDELSREG N4 PERSONEELBESTUUR N4 REISKANTOORPROSEDURES N5 13030094 4110424 4021165 4110455 5140296 9090176 10010556 Only English paper 5140395

2010-11-17 X X X Y ANIMAL PRODUCTION N3 CATERING THEORY AND PRACTICAL N4 COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS N6 COMMUNICATION N5 (2nd paper) X ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N6 (1st paper) X ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT N6 (2nd paper) X X INTRODUCTORY PUBLIC ADMINISTRATION N4 MARKETING MANAGEMENT N5 ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N6 (1ste vraestel) ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR N6 (2de vraestel) INLEIDENDE PUBLIEKE ADMINISTRASIE N4 BEMARKINGSBESTUUR N5 21010014 4030065 4090336 4090336 DIEREPRODUKSIE N3 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N4 KOMMUNIKASIE EN MENSEVERHOUDINGE N6 Only English paper 1040103 10070254 5140306 5140395

2010-11-18 Y Only Afrikaans paper BESTUURSKOMMUNIKASIE N4 (1ste vraestel) X X X FASHION DRAWING N4 INFORMATION PROCESSING N4 INFORMATION PROCESSING N6 MODETEKENINGE N4 INLIGTINGVERWERKING N4 INLIGTINGVERWERKING N6 10010494 6020254 6020286 5140254

2010-11-19 X X X X X X CATERING THEORY AND PRACTICAL N6 FINANCIAL ACCOUNTING N6 INFORMATION PROCESSING N5 INTRODUCTORY CATERING THEORY AND PRACTICAL N4 INTRODUCTORY ENTREPRENEURSHIP N4 PATTERN CONSTRUCTION N5 SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N6 FINANSILE REKENINGKUNDE N6 INLIGTINGVERWERKING N5 INLEIDENDE SPYSENIERING TEORIE EN PRAKTIES N4 INLEIDENDE ENTREPRENEURSKAP N4 PATROONKONSTRUKSIE N5 10070346 4010216 6020275 10070324 4090294 10010515

2010-11-22 X X X APPLIED MANAGEMENT N5 CATERER CLIENT RELATIONS N5 COMMUNICATION N4 (1st paper) X X X X X X X X X X X Y COMPUTER PRACTICE N5 COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N4 COMPUTERISED FINANCIAL SYSTEMS N6 CROP PRODUCTION N3 DAY CARE COMMUNICATION N5 EDUCATION N4 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY N6 FARMING MECHANICS N3 HISTORY OF ART N5 INTERIOR STYLES AND STUDIES N4 INTRODUCTORY INFORMATION PROCESSING N4 Only Afrikaans paper REKENAARPRAKTYK N5 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N4 GEREKENARISEERDE FINANSILE STELSELS N6 GEWASPRODUKSIE N3 DAGSORGKOMMUNIKASIE N5 OPVOEDING N4 OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE N6 PLAASWERKTUIGKUNDE N3 KUNSGESKIEDENIS N5 INTERIEURSTYLE EN -STUDIES N4 INLEIDENDE INLIGTINGVERWERKING N4 KOMMUNIKASIE N4 (1ste vraestel) X Only Afrikaans paper KOMMUNIKASIE N5 (1ste vraestel) Y Only Afrikaans paper KOMMUNIKASIE N5 (2de vraestel) Y KOMMUNIKASIE N6 (1st paper) X MEDICAL PRACTICE N4 (2nd paper) Y MEDICAL PRACTICE N5 (2nd paper) X X X X X OFFICE PRACTICE N6 SALES MANAGEMENT N6 SANITATION AND SAFETY N4 TOURIST DESTINATIONS N5 TRAVEL SERVICES N4 KOMMUNIKASIE N6 (1ste vraestel) MEDIESE PRAKTYK N4 (2de vraestel) MEDIESE PRAKTYK N5 (2de vraestel) KANTOORPRAKTYK N6 VERKOOPBESTUUR N6 SANITASIE EN VEILIGHEID N4 TOERISTEBESTEMMINGS N5 REISDIENSTE N4 4021236 4090346 8060094 22030115 22030134 9090165 9090154 5140286 5140275 5140275 6030165 6030154 6030186 1060093 5140225 7080094 20060116 8020043 3050555 10050334 6050014 5140264 TOEGEPASTE BESTUUR N5 SPYSENIER-KLINT-VERHOUDINGE N5 Only English paper 4090605 10070295 5140344

22

CHIEF DIRECTORATE: NATIONAL EXAMINATIONS, ASSESSMENT AND MEASUREMENT Private Bag X110, Pretoria, 0001, South Africa, Van der Stel Building, 179 Pretorius Street, PRETORIA, 0002. Tel: +27 12 312 5717, Fax: 012 328 6878, http://www.education.gov.za

FURTHER EDUCATION AND TRAINING COLLEGES DRAFT 2010 EXAMINATION TIMETABLE GENERAL STUDIES NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)

(PER DAY)

Memorandum 15 of 2009

T0843BP T0843M2

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) 2010 March Maart June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-11-15 X ADMINISTRATION AND MANAGEMENT N3 ADMINISTRASIE EN BESTUUR N3

4110493

2010-02-10 X

2010-05-26 X 2010-11-15 X APPLIED ACCOUNTING N3 (1st paper) TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (1ste vraestel)

4010143

2010-02-12 Y

2010-05-28 X 2010-11-10 X APPLIED ACCOUNTING N3 (2nd paper) TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (2de vraestel)

4010143

2010-02-11 X

2010-11-12 Y APPLIED BUSINESS ECONOMICS: MANUFACTURING N3 TOEGEPASTE BEDRYFSEKONOMIE: VERVAARDIGING N3

22020113

2010-02-15 X

2010-11-15 X BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (1st paper)

12040083

2010-02-17 X

2010-11-16 X BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (2nd paper)

12040083

2010-02-15 X

2010-11-15 X BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (1st paper)

12040093

2010-02-17 X

2010-11-16 X BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (2nd paper)

12040093

2010-11-15 X CARE OF THE AGED N3 BEJAARDESORG N3

9070393

2010-11-15 X CARE OF THE HANDICAPPED N3 GESTREMDESORG N3

9070403

2010-02-10 Y

2010-11-11 X CATERING PRACTICAL N3 SPYSENIERINGPRAKTIES N3

10070213

2010-02-11 Y

2010-11-10 X CATERING THEORY N3 SPYSENIERINGTEORIE N3

10070203

T0843BP T0843M2

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) 2010 March Maart June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-11-15 X CHILD CARE N3 KINDERSORG N3

9070413

2010-11-15 X CHILD HEALTH N3 KINDERGESONDHEID N3

9070433

2010-11-10 X CLIENT COMFORT N3 KLIENTE GERIEF N3

9070493

2010-02-16 Y

2010-11-15 X CLOTHING CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N3 KLEDINGKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N3

10010413

2010-02-11 X

2010-05-31 X 2010-11-11 X COMPUTER PRACTICE N3 REKENAARPRAKTYK N3

6030093

2010-02-16 Y

2010-05-25 X 2010-11-15 X ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (1st paper) EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (1ste vraestel)

22020053

2010-02-19 Y

2010-06-02 X 2010-11-10 X ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (2nd paper) EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (2de vraestel)

22020053

2010-11-11 X EDUCARE THEORY AND PRACTICAL N3 EDUCARE: TEORIE EN PRAKTIES N3

9070423

2010-11-16 X EDUCATION N3 OPVOEDING N3

7080173

2010-02-17 Y

2010-11-11 X FACTORY ORGANISATION N3 FABRIEKSORGANISASIE N3

4090403

2010-02-22 X

2010-11-15 X FASHION DRAWING N3 (1st paper) MODETEKENE N3 (1ste vraestel)

10010433

T0843BP T0843M2

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) 2010 March Maart June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings Subject codes Vakkodes

2010-02-22 Y

2010-11-16 X FASHION DRAWING N3 (2nd paper) MODETEKENE N3 (2de vraestel)

10010433

2010-11-10 Y GENERAL MUSIC KNOWLEDGE, HARMONY & COMPOSITION N3 ALGEMENE MUSIEKKENNIS, HARMONIE EN KOMPOSISIE N3

3030103

2010-11-10 Y HAIRCARE: THEORY N3 HAARVERSORGING: TEORIE N3

11070293

2010-11-12 X HEALTH PROMOTION N3 GESONDHEIDSBEVORDERING N3

9070503

2010-11-16 X HISTORY OF MUSIC AND FORM N3 MUSIEKGESKIEDENIS EN VORMLEER N3

3030093

2010-11-11 Y HISTORY OF MUSIC AND FORM: POPULAR MUSIC N3 MUSIEKGESK. EN VORMLEER: POPULRE MUSIEK N3

3030203

2010-02-10 Y

2010-11-18 X HOSPITALITY LIFESKILLS N3 GASVRYHEIDSLEWENSVAARDIGHEDE N3

10070383

2010-02-19 X

2010-05-24 X 2010-11-10 X INFORMATION PROCESSING N3 (1st paper) INLIGTINGVERWERKING N3 (1ste vraestel)

6050003

2010-02-22 Y

2010-05-26 X 2010-11-12 X INFORMATION PROCESSING N3 (2nd paper) INLIGTINGVERWERKING N3 (2de vraestel)

6050003

2010-11-15 X INTRODUCTORY DAY CARE ENTREPRENEURSHIP N3 INLEIDENDE DAGSORGENTREPRENEURSKAP N3

4050033

2010-11-15 X LIFE SKILLS N3 LEWENSVAARDIGHEDE N3

4110373

T0843BP

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC) NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS)

2010 March Maart June Junie November November Offering descriptions Vak beskrywings

Subject codes Vakkodes 10030353

2010-11-11 X NUTRITION AND RESIDENTIAL CARE N3 VOEDING EN RESIDENSILE SORG N3

2010-02-18 Y

2010-06-04 X 2010-11-17 X OFFICE PRACTICE N3 KANTOORPRAKTYK N3

4021003

2010-02-23 X

2010-11-10 X PATTERN CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N3 PATROONKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N3

10010423

2010-11-10 X PERSONAL AND ADMINISTRATIVE SKILLS N3 PERSOONLIKE EN ADMINISTRATIEWE LEWENSVAARDIGHEDE

9070483

2010-02-24 X

2010-06-01 X 2010-11-12 X PUBLIC ADMINISTRATION N3 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N3

21010003

2010-02-23 X

2010-11-08 X SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (1ste vraestel)

12030083

2010-02-24 X

2010-11-09 X SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (2de vraestel)

12030083

2010-02-23 X

2010-11-08 X SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (1ste vraestel)

12030093

2010-02-24 X

2010-11-09 X SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (2de vraestel)

12030093

2010-02-18 Y

2010-11-16 X SECRETARIAL CATERING N3 SEKRETARILE SPYSENIERING N3

10030363

2010-02-11 Y

2010-11-15 X SMALL BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP N3 KLEINSAKEBESTUUR EN ENTREPRENEURSKAP N3

4090203

2010-02-12 Y

2010-11-16 X SOCIAL CARE N3 MAATSKAPLIKE SORG N3

21040073

2010-11-12 Y SOFT FURNISHING THEORY N3 SAGTEBEKLEDINGTEORIE N3

10050443

2010-11-10 Y THEORY OF MUSIC, HARM. & COMP.: POPULAR MUSIC N3 MUSIEKTEORIE, HARMONIE & KOMP.: POPULRE MUSIEK N3

3030223

2010-11-10 X UPHOLSTERY THEORY AND PRACTICAL N3 STOFFERINGTEORIE EN -PRAKTIES N3

10050433

APPLIED ACCOUNTING N3 (1st paper)

TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (1ste vraestel) SPYSENIERINGPRAKTIES N3 GASVRYHEIDSLEWENSVAARDIGHEDE N3

4010143

Y Y

CATERING PRACTICAL N3 HOSPITALITY LIFESKILLS N3

10070213 10070383

2010-02-11 X Y X Y APPLIED BUSINESS ECONOMICS: MANUFACTURING N3 CATERING THEORY N3 COMPUTER PRACTICE N3 SMALL BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP N3 TOEGEPASTE BEDRYFSEKONOMIE: VERVAARDIGING N3 SPYSENIERINGTEORIE N3 REKENAARPRAKTYK N3 KLEINSAKEBESTUUR EN ENTREPRENEURSKAP N3 22020113 10070203 6030093 4090203

2010-02-12 Y APPLIED ACCOUNTING N3 (2nd paper) Y SOCIAL CARE N3 TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (2de vraestel) MAATSKAPLIKE SORG N3 21040073 4010143

2010-02-15 X BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (1st paper) X BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (1st paper) BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (1ste vraestel) BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (1ste vraestel) 12040093 12040083

2010-02-16 Y Y CLOTHING CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N3 ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (1st paper) 4 KLEDINGKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N3 EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (1ste vraestel) 10010413 22020053

T0843N1 T0843M7

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)

Page: Date:

5 20090805

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) March/Maart 2010 Subject codes Vakkodes 2010-02-17 X BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (2nd paper) X BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (2nd paper) Y FACTORY ORGANISATION N3 BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (2de vraestel) BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (2de vraestel) FABRIEKSORGANISASIE N3 4090403 12040093 12040083

2010-02-18 Y Y OFFICE PRACTICE N3 SECRETARIAL CATERING N3 KANTOORPRAKTYK N3 SEKRETARILE SPYSENIERING N3 4021003 10030363

2010-02-19 Y ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (2nd paper) X INFORMATION PROCESSING N3 (1st paper) EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (2de vraestel) INLIGTINGVERWERKING N3 (1ste vraestel) 6050003 22020053

2010-02-22 X FASHION DRAWING N3 (1st paper) Y FASHION DRAWING N3 (2nd paper) Y INFORMATION PROCESSING N3 (2nd paper) MODETEKENE N3 (1ste vraestel) MODETEKENE N3 (2de vraestel) INLIGTINGVERWERKING N3 (2de vraestel) 6050003 10010433 10010433

2010-02-23 X X PATTERN CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N3 SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (1st paper) X SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (1st paper) PATROONKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N3 SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (1ste vraestel) SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (1ste vraestel) 12030093 10010423 12030083

2010-02-24 X X PUBLIC ADMINISTRATION N3 SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (2nd paper) X SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (2nd paper) PUBLIEKE ADMINISTRASIE N3 SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (2de vraestel) SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (2de vraestel) 12030093 21010003 12030083

T0843N1

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC) NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) June/Junie 2010 Subject codes Vakkodes

2010-05-24 X INFORMATION PROCESSING N3 (1st paper) INLIGTINGVERWERKING N3 (1ste vraestel) 6050003

2010-05-25 X ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (1st paper) EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (1ste vraestel) 22020053

2010-05-26 X APPLIED ACCOUNTING N3 (1st paper) X INFORMATION PROCESSING N3 (2nd paper) TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (1ste vraestel) INLIGTINGVERWERKING N3 (2de vraestel) 6050003 4010143

2010-05-28 X APPLIED ACCOUNTING N3 (2nd paper) TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (2de vraestel) 4010143

2010-05-31 X COMPUTER PRACTICE N3 REKENAARPRAKTYK N3 6030093

2010-06-01 X PUBLIC ADMINISTRATION N3 PUBLIEKE ADMINISTRASIE N3 21010003

2010-06-02 X ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (2nd paper) 2010-06-04 X OFFICE PRACTICE N3 KANTOORPRAKTYK N3 4021003 EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (2de vraestel) 22020053

T0843N1 T0843M7

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)

Page: Date:

8 20090805

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) November/November 2010 Subject codes Vakkodes

2010-11-08 X SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (1st paper) X SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (1st paper) SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (1ste vraestel) SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (1ste vraestel) 12030093 12030083

2010-11-09 X SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (2nd paper) X SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (2nd paper) SAKEAFRIKAANS: EERSTE TAAL N3 (2de vraestel) SAKEAFRIKAANS: TWEEDE TAAL N3 (2de vraestel) 12030093 12030083

2010-11-10 X APPLIED ACCOUNTING N3 (2nd paper) X X X CATERING THEORY N3 CLIENT COMFORT N3 ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (2nd paper) Y Y X GENERAL MUSIC KNOWLEDGE, HARMONY & COMPOSITION N3 HAIRCARE: THEORY N3 INFORMATION PROCESSING N3 (1st paper) X X Y X PATTERN CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N3 PERSONAL AND ADMINISTRATIVE SKILLS N3 THEORY OF MUSIC, HARM. & COMP.: POPULAR MUSIC N3 UPHOLSTERY THEORY AND PRACTICAL N3 TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (2de vraestel) SPYSENIERINGTEORIE N3 KLIENTE GERIEF N3 EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (2de vraestel) ALGEMENE MUSIEKKENNIS, HARMONIE EN KOMPOSISIE N3 HAARVERSORGING: TEORIE N3 INLIGTINGVERWERKING N3 (1ste vraestel) PATROONKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N3 PERSOONLIKE EN ADMINISTRATIEWE LEWENSVAARDIGHEDE 10010423 9070483 3030103 11070293 6050003 10070203 9070493 22020053 4010143

MUSIEKTEORIE, HARMONIE & KOMP.: POPULRE MUSIEK N3 3030223 STOFFERINGTEORIE EN -PRAKTIES N3 10050433

2010-11-11 X X X X Y X CATERING PRACTICAL N3 COMPUTER PRACTICE N3 EDUCARE THEORY AND PRACTICAL N3 FACTORY ORGANISATION N3 HISTORY OF MUSIC AND FORM: POPULAR MUSIC N3 NUTRITION AND RESIDENTIAL CARE N3 SPYSENIERINGPRAKTIES N3 REKENAARPRAKTYK N3 EDUCARE: TEORIE EN PRAKTIES N3 FABRIEKSORGANISASIE N3 MUSIEKGESK. EN VORMLEER: POPULRE MUSIEK N3 VOEDING EN RESIDENSILE SORG N3 10070213 6030093 9070423 4090403 3030203 10030353

2010-11-12 Y X X APPLIED BUSINESS ECONOMICS: MANUFACTURING N3 HEALTH PROMOTION N3 INFORMATION PROCESSING N3 (2nd paper) X Y PUBLIC ADMINISTRATION N3 SOFT FURNISHING THEORY N3 TOEGEPASTE BEDRYFSEKONOMIE: VERVAARDIGING N3 GESONDHEIDSBEVORDERING N3 INLIGTINGVERWERKING N3 (2de vraestel) PUBLIEKE ADMINISTRASIE N3 SAGTEBEKLEDINGTEORIE N3 21010003 10050443 22020113 9070503 6050003

2010-11-15 X X ADMINISTRATION AND MANAGEMENT N3 APPLIED ACCOUNTING N3 (1st paper) X BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (1st paper) X BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (1st paper) X X X X X X CARE OF THE AGED N3 CARE OF THE HANDICAPPED N3 CHILD CARE N3 CHILD HEALTH N3 CLOTHING CONSTRUCTION THEORY AND PRACTICAL N3 ECONOMIC AND LEGAL ENVIRONMENT N3 (1st paper) X FASHION DRAWING N3 (1st paper) X X X INTRODUCTORY DAY CARE ENTREPRENEURSHIP N3 LIFE SKILLS N3 SMALL BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP N3 2010-11-16 X BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (2nd paper) X BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (2nd paper) X X EDUCATION N3 FASHION DRAWING N3 (2nd paper) X X X HISTORY OF MUSIC AND FORM N3 SECRETARIAL CATERING N3 SOCIAL CARE N3 2010-11-17 X OFFICE PRACTICE N3 2010-11-18 X HOSPITALITY LIFESKILLS N3 GASVRYHEIDSLEWENSVAARDIGHEDE N3 10070383 KANTOORPRAKTYK N3 4021003 BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (2de vraestel) BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (2de vraestel) OPVOEDING N3 MODETEKENE N3 (2de vraestel) MUSIEKGESKIEDENIS EN VORMLEER N3 SEKRETARILE SPYSENIERING N3 MAATSKAPLIKE SORG N3 3030093 10030363 21040073 7080173 10010433 12040093 12040083 ADMINISTRASIE EN BESTUUR N3 TOEGEPASTE REKENINGKUNDE N3 (1ste vraestel) BUSINESS ENGLISH: FIRST LANGUAGE N3 (1ste vraestel) BUSINESS ENGLISH: SECOND LANGUAGE N3 (1ste vraestel) BEJAARDESORG N3 GESTREMDESORG N3 KINDERSORG N3 KINDERGESONDHEID N3 KLEDINGKONSTRUKSIE: TEORIE EN PRAKTIES N3 EKONOMIESE EN REGSOMGEWING N3 (1ste vraestel) MODETEKENE N3 (1ste vraestel) INLEIDENDE DAGSORGENTREPRENEURSKAP N3 LEWENSVAARDIGHEDE N3 KLEINSAKEBESTUUR EN ENTREPRENEURSKAP N3 4050033 4110373 4090203 10010433 9070393 9070403 9070413 9070433 10010413 22020053 12040093 12040083 4110493 4010143