Anda di halaman 1dari 2

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2013/2014 SOALAN TUGASAN JMS 415E

History of The United States of America

Kerja kursus ini boleh dilakukan secara berkumpulan 2 orang. Jawab 1 soalan daripada soalan-soalan dibawah. 1. Describe the impact of European exploration and colonisation on the Native Americans life and cultures. [Jelaskan impak penerokaan dan penjajahan Eropah ke atas kehidupan dan kebudayaan penduduk asal benua Amerika]. 2. Explain the significance of the Northwest Ordinance and The Luisiana Purchase to the US. [Jelaskan kesignifikanan The Northwest Ordinance dan The Louisiana Purchase kepada Amerika Syarikat]. 3. Evaluate the contribution Abraham Lincoln to the US society. [Nilaikan sumbangan Abraham Lincoln kepada masyarakat Amerika Syarikat]. 4. Describe the American Imperialist Policy 1891 1918. [Jelaskan polisi impirialis Amerika 1891-1918].

PERINGATAN 1. Tugasan ini boleh dilakukan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. 2. Semua tugasan hendaklah ditaip di atas kertas A4 atau cetak komputer. Sepanjang 8 13 muka surat sahaja. Tulisan tangan tidak akan diperiksa dan muka surat ke 14 dan ke atas juga tidak akan diperiksa. 3. Semua tugasan hendaklah sampai ke PPPJJ selewat-lewatnya pada 31 Januari 2014. Tugasan yang lewat tidak akan diperiksa dan akan diberi gred F. 4. Pelajar yang didapati menipu/meniru [seperti copy and paste dari internet, 2 atau lebih pelajar menghantar tugasan yang sama, dan sebagainya] juga akan diberikan gred F

-1-

5. Tugasan ini membawa 20% markah keseluruhan. 6. Setiap tugasan hendaklah disertakan dengan nota kaki/belakang dan bibliografi.

Sebarang masalah boleh hubungi: Dr. Sah-Hadiyatan Ismail Tel ext: 2279 / sah.ismail@usm.my / Forum JMS 415E di portal PJJ.

- oooOooo -

-2-