Anda di halaman 1dari 11

UJIAN FORMAL

DEFINISI

Menurut Hanna Gerald S & Dettmer Peggy A (2004) pentaksiran formal ialah penilaian yang dilaksanakan secara formal atau rasmi yang melibatkan suatu prosedur atau tatacara yang telah ditetapkan dan perlu dipatuhi semua calon.

Merupakan ujian yang telah siap dibina dan penguji hanya mentadbirkan ujian dengan mengikut arahan dan prosedur yang disediakan. Ujian tersebut mempunyai skor yang dicapai oleh orang lain (norma) supaya perbandingan prestasi dapat dibuat.

CONTOH UJIAN FORMAL

Ditadbirkan dalam keadaan rasmi

Tempoh masa khas


Tempat tertentu Guna pensel kertas Lisan SPM Ujian bulanan, akhir tahun Peperiksaan awam

TUJUAN
Mengesan hasil pembelajaran yang telah dicapai Mengesan kemajuan yang telah diperoleh berkenaan pencapaian hasil-hasil dalam pembelajaran Mengesan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid

UJIAN TIDAK FORMAL

CONTOH-CONTOH UJIAN TIDAK FORMAL Pemerhatian Projek Rekod anekdot Temubual Potfolio

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN UJIAN TIDAK FORMAL

KELEBIHAN Pemerhatia n -Lebih mudah memahami operasi -Fakta-fakta dan maklumat yang dicerap lebih realible -Boleh juga mengumpul maklumat lain seperti kecekapan pengguna

KELEMAHAN -kecekapan pekerja adalah tidak benar -kekerapan sesuatu proses sentiasa berubah-ubah -disebabkan ada orang yang memerhati, proses yang biasa dilaksanakan menjadi tidak normal dan kelam-kabut

projek

-menggalakkan murid bekerjasama -memberi kebebasan kepada murid untuk menunjukkan kreativiti dan inovatif. -memberi peluang kepada murid untuk menggunakan bahan sumber du luar bilik darjah. -Meningkatkan motivasi diri murid. -Memberi peluang kepada murid memainkan peranan sebagai pemimpin. -Memberi satu situasi untuk murid yang pemalu menunjukkan kebolehan sepenuhnya.

-Memerlukan jangka waktu yang agak panjang -membebankan murid kerana terpaksa menalankan sesuatu tugasan -murid mesti memahami kehendak tugasan. -memerlukan komitmen yang tinggi

Rekod anekdot

-menggunakan bahasa untuk memperoleh sesuatu, untuk menambat hati, menyakinkan dan merangsang. -berupaya memahami perasaan dan emosi. -Temubual boleh disempurnakan dalam waktu yang singkat. -jawapan yang di peroleh tepat dan relevan kepada soalan. -topik perbincangan senang dikawal dan sukar untuk menyimpang

-murid mesti mengetahui apa yang hendak dinilai -lebih cenderung menilai minat dan emosi murid sahaja.

temubual

-Mudah menyebabkan responden merasa bosan -Menyekat kebebasan responden daripada menyuarakan atau perincian yang mustahak. -Sukar mewujudkan suasana kemesraan di antara penemuduga dan responden

portfolio portfolio

-dapat menilai kecekapan/ -penilaian boleh menjadi tidak keberkesanan strategi tepat. pengajaran dan -menentukan murid -dapat menilai kecekapan/ -penilaian boleh menjadi pembelajaran menyediakan kerja keberkesanan strategi tidak tepat. kertas -galakkan sikap kerjasama/ dan terlebih dahulu. pengajaran --menentukan murid kerjapembelajaran berkumpulan menyediakan kertas kerja - Melatih muridsikap berfikir dan -galakkan kerjasama/ terlebih dahulu. membuat refleksi tentang kerja berkumpulan kerja-yang dilakukan Melatih murid berfikir dan - Boleh menilai refleksi pencapaian membuat tentang yangkerja lebihyang rendah dilakukan - Boleh menilai pencapaian yang lebih rendah

BANDING BEZA
Pentaksiran Formal
Melibatkan penggunaan instrumen seperti ujian.

Pentaksiran Tidak Formal


Kebanyakannya terdiri daripada analisis sampel bahasa yang spontan ke tugasan bahasa yang distrukturkan Digunakan untuk menilai tahap kefungsian semasa kanakkanak. Boleh diubahsuai oleh guru terutamanya dalam menilai aspek bahasa.

Perbandingan boleh dilakukan antara individu Mempunyai format piawai yang tertentu

Disediakan oleh pihak-pihak yang Boleh direka cipta mengikut tertentu keperluan individu Memudahkan sesiapa yang ingin Memerlukan banyak