Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama Nim Jurusan/Program Studi TT% ,amat

: Ningsih Verwati : 04. 310 667 : T !"I# $/P I : Padangsiim&uan' 16 (ei 1))*+ : Ja,an -urian No 13' .m& Jawa Padangsidim&uan

II. Nama /rang Tua Nama 0ah Nama I1u ,amat

: : ,m Thamrin %u1is : ,m. $2. Siti &asah Srg : J,n -urian No 13 .m& Jawa Padangsidim&uan

III. Pendidi3an

S- 1+ .ota Padangsidim&uan Tamat Tahun 1))* S(P 1 .ota Padangsidim&uan Tamat Tahun 4001 ( N 4 .ota Padangsidim&uan Tamat Tahun 4004 S 1 Jurusan T !"I# $ ST IN .ota Padangsidim&uan Tamat Tahun 400)