Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN A BAHAGIAN D

PERNYATAAN MASALAH PETA LOKASI, PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH VISI DAN MISI SEKOLAH TAKWIM SEKOLAH

BAHAGIAN B BAHAGIAN E
SALINAN BORANG BIMBINGAN (PR1) SALINAN BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM REKOD PENGAJRAN BERPASANGAN RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

BAHAGIAN C BAHAGIAN F
FORMAT & CONTOH PENULISAN JURNAL PENULISAN JURNAL MINGGUAN

CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN MAKLUMAT INOVASI P&P LAPORAN AKTIVITI/PROJEK/INOVASI DALAM CD PENULISAN JURNAL MINGGUAN DALAM CD

SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK & SOKONGAN)

JURNAL 1 JURNAL 4 JURNAL 7 JURNAL 10 JURNAL 12


ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN ISNIN SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA

JURNAL 2 JURNAL 5 JURNAL 8 JURNAL 11

JURNAL 3 JURNAL 6 JURNAL 9 JURNAL 11

RABU RABU RABU RABU RABU RABU RABU RABU RABU RABU RABU RABU

KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS KHAMIS

JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT JUMAAT

SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU SABTU

MINGGU 1 MINGGU 7

MINGGU 2 MINGGU 8

MINGGU 3 MINGGU 9

MINGGU 4 MINGGU 10

MINGGU 5 MINGGU 11

MINGGU 6 MINGGU 12