Anda di halaman 1dari 1

Bismillahir rahmanir rahiim Allahumma rabbanaa anzil 'alainaa maa 'idatam minas samaai takuunu lanaa 'iidal li awwalinaa

wa aakhirinna wa aayatam minka warzuqnaa wa anta khairur raaziqiin. Allahumma inkaana rizqunaa fil ardhi fa akhrijhu wa inkaana rizqunaa fis samaai fa anzilhu wa inkaana rizqunaa fil maai wal bahri fa athli'hu wa inkaana rizqunaa ba'iidan faqarribhu wa inkaana rizqunaa qaliilan fa aktsirhu wa inkaana rizqunaa a'asiran fayassirhu lanaa wal tanqulnaa ilaihi haitsu maakaana bifadh-lika wajuudika wakaramika birahmatika yaa arhamar rahimin.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah yang maha Pemurah dan Pengasih" "Ya Allah, turunkanlah untuk kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang hidup sesudah kami, serta menjadi bukti kekuasaan-Mu, berilah rezeki bagi kami, karena Engkau sebaik-baik pemberi rezeki." "Ya Allah, jika rezeki untuk kami berada dilangit, segeralah diturunkan, jika berada di bumi, segeralah dikeluarkan, jika berada di dalam air dan lautan segeralah ditampakkan padaku, jika rezeki untuk kami berada di tempat yang jauh,segeralah didekatkan padaku, jika keadaannya hanya kecil/sedikit, maka tambahkanlah yang besar/banyak, dan jika jalannya sulit sampai pada kami, maka buatlah kemudahan bagi kami, serta pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami (dimana kami berada), dengan fadhal, belas kasihan serta kemurahan Engkau, dan dengan rahmat Engkau hai Zat Yang paling belas-kasihan.