Anda di halaman 1dari 8

Laman Utaman

Kit Pengajaran

Pengenalan
Unit ini menekankan kepentingan berfikiran positif sebagai salah satu elemen kesihatan mental.

Kit Pengajaran

Definisi Pemikiran Positif


Kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi.

Kit Pengajaran

Kebaikan Pemikiran Positif


Dapat mengawal situasi.

Meningkatkan harga diri.


Boleh menangani stres.

Mampu bertindak secara positif.

Kit Pengajaran

Terimalah Diri Anda


Setiap individu wajar menerima diri sendiri seadanya Individu yang berfikiran positif terhadap diri sendiri dapat menikmati kehidupan dengan lebih bermakna Individu berfikiran positif dapat mempertingkatkan potensi diri

Kit Pengajaran

BICARA DIRI YANG POSITIF PENTING DALAM MEMBINA HARGA DIRI YANG POSITIF
Kit Pengajaran

Bicara Diri Positif (Positive Self-talk)


Saya bolehbukannyaSaya tak boleh.

Saya penyanyang dan mudah disayangi bukannya Tiada siapa sayangkan saya. Saya boleh jadi Johan bukannya . Saya selalu tak berjaya.
Saya bagus bukannya. Saya memang tak berguna.
Kit Pengajaran

Rumusan
Pemikiran positif dapat meningkatkan harga diri serta mampu menangani sebarang tekanan dengan lebih berkesan.

Laman Utaman

Kit Pengajaran