Anda di halaman 1dari 4

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA - SJK

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Tatabahasa 5 Memahami, menaakul dan memberikan respons / menyampaikan sesuatu perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DT1: Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan ayat yang santun. (5.1.4, 5.1.6)

B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan berdasarkan bahan grafik. (5.3.2)

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan : Lembaran kerja. Langkah Pentaksiran: Murid menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan ayat yang betul. Murid membina dan menulis jawapan berdasarkan bahan grafik.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRETASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SJK NAMA: _____________________________ TARIKH: _____________ KELAS: ____________________________ RUJUKAN: B5DT1E1, B5DT1E2 ARAHAN: Lengkapkan petikan di bawah dengan kata kerja tunggal yang paling sesuai. ( B5DT1E1)

hadir tiba

makan minum

pergi pulang

Pada pukul 7.45 pagi, saya _____ ke sekolah. Semasa saya _____ di sekolah, aktiviti gotong-royong hampir bermula. Banyak kawan saya _____ pada pagi itu. Kami patuh pada arahan guru untuk memungut sampah di sekitar padang. Pada waktu rehat, saya _____ roti dan _____ susu.

ARAHAN: Isi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. (B5DT1E1)

kerana atau

sambil dan

lalu

1. Saya ____________ kakak Sarimah akan pergi ke perpustakaan pada hari ini. 2. Wai Meng memerhatikan gambar ___________

mencatat sesuatu dalam bukunya. 3. Tun Dr. Mahathir Mohammad dihormati

____________ banyak berjasa. 4. Dato Seri Najib menaiki kereta ___________ beredar. 5. Perdana Menteri ____________ isterinya berjalan ___________ menaiki tangga kapal terbang.

ARAHAN: Lengkapkan ayat di bawah ini dengan frasa yang betul. ( B5DT1E2)

Poh Lee

daripada Wei Jin Jambangan bunga itu

pengawas sekolah

1. Lai Ching _______________________________.

2. _______________________ untuk Cikgu Lisa.

3. _______________________ mengelap meja.

4. Poskad itu __________________________ .