Anda di halaman 1dari 17

HUBUNGAN GURU DENGAN MURID

EDU 3104

Kanak-kanak mempunyai strategi pembelajaran yang berbeza. Komunikasi dan hubungan yang berkesan perlu untuk mencapai objektif p&p Guru perlu peka terhadap kesukaran murid Wujudkan keadaan rasa selamat dan percaya terhadap guru.

Komunikasi yang berkesan


Guru mesra murid Suasana kelas yang demokratik Ketegasan Menetapkan batas-batas perhubungan yang bersesuaian.

Kepentingan Membina Hubungan


Kebaikan Pada Guru Meningkatkan motivasi guru untuk mengajar Murid lebih senang dikawal Kesan positif kepada pengajaran guru Menaikkan imej guru

Kepentingan Membina Hubungan


Kebaikan Pada Murid Murid lebih berminat untuk belajar Murid lebih memberikan kerjasama Meningkatkan pencapaian akademik Murid lebih bermotivasi

Faktor-faktor mempengaruhi hubungan


Penampilan dan bahasa badan guru Tingkah laku guru Menunjukkan contoh teladan yang baik Persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah

Penampilan dan bahasa badan guru


Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1985 Surat Pekeliling Ikhtisas bil 7/2001 (Garis Panduan Pakaian Guru ketika bertugas Bahasa badan menyampaiakn mesej kepada murid tentang perwatakan sebagai guru

Tingkah Laku Guru


Melambangkan kesopanan keperibadian guru. Bersopan, berhemah tetapi tegas, berempati dan menggunakan bahasa yang sesuai akan menghubungkan murid dengan gurunya.

Contoh teladan yang baik


Menunjukkan minat Ceria dan tenang Komunikasi berkesan Ikhlas Mengambil berat Semangat kekitaan berempati

Amalan yang baik


Tegur/sapa murid Ingat nama murid Guna bahasa yang sopan Minta pertolongan bukan mengarah Bercakap berhemah tetapi tegas

Persekitaran pembelajaran bilik darjah


Ceria, bersih dan teratur Menarik perhatian mmurid Memotivasikan murid Lengkapkan bahan pengajaran Mempunyai ruang untuk meningkatkan potensi murid

STRATEGI MEMBINA HUBUNGAN POSITIF GURU-MURID


Ingat nama dan panggil dengan nama masing mereka Menanamkan semangat cintakan kelas Agihkan tanggungjawab bersama Tetapkan jangkaan yang realistik Tunjukkan keperihatinan Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi

AMALAN BUDAYA PENYAYANG


Hormat menghormati Autentik / ketulenan Keperihatinan Integriti emosi

STRATEGI AMALAN BUDAYA PENYAYANG


Mengambil berat Membina semangat kekitaan dan setiakawan Komited mengwujudkan budaya penyayang

DINAMIKA BILIK DARJAH


Kamus Dwibahasa Oxford(2007) dinamika sebagai kuasa yang menyebabkan pergerakan. Kuasa yang terdapat dalam kumpulan yang boleh mendorong ahli-ahlinya untuk melakukan sesuatu perubahan

Faktor-faktor pembentukan dinamika kumpulan


Jantina Agama/ bangsa Status sosioekonomi Akademik Gaya pembelajaran personaliti

Peranan guru dalam dinamika kumpulan


Kenalpasti bentuk dinamika kumpulan Memberi perhatian khusus jika terdapat ahliahli bermasalah Kuasa penularan/pencontohan/model untuk tingkahlaku yang diingini Membantu dinamika kumpulan membentuk ciri-ciri yang boleh diterima semua Berupaya mengawal aktiviti-aktiviti kumpulan dinamika