Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

Bil. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 PERKARA Pengenalan Definisi Bimbingan dan Kaunseling Matlamat Bimbingan dan Kaunseling Keperluan dan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Aplikasi Bimbingan dan Kaunseling: 5.1 Latar Belakang kes 5.2 Kajian Kes 5.3 Aplikasi Kemahiran Kaunseling 5.3.1 Kemahiran Membina Hubungan 5.3.2 Kemahiran Mendengar Secara Aktif 5.3.3 Dorongan Yang Minima 5.3.4 Pendedahan Kendiri 5.3.5 Kemahiran Menyoal 5.3.6 Kemahiran Konfrontasi 5.3.7 Kemahiran Menyemak Persepsi 5.3.8 Kemahiran Parafrasa 5.3.9 Kemahiran Membuat Interpretasi 5.3.10 Kemahiran Merumus 5.4 Analisis secara teorotikal 5.4.1 Rasional Teori yang dipilih 5.4.2 Bagaimana Kes Timbul Berdasarkan Teori 5.4.3 Matlamat Teori 5.4.4 Tindakan guru untuk mengatasi masalah MUKA SURAT 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16-17 18 19

6.0

Perasaan Empati terhadap murid- murid yang memerlukan bimbingan 7.0 Rumusan 8.0 Refleksi 9.0 Rujukan 10.0 Lampiran