Anda di halaman 1dari 4

PBS BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

NAMA

: ___________________________________________

TINGKATAN : ________________________________ Kemahiran Band Pernyataan Standard B1 Mengetahui perkara yang didengar, dituturkan, dibaca dan di tulis. Deskriptor B1 DL1 Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang mudah. Evidens B1 DL1 E1 Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami.

Lisan

Bahan dan aktiviti pentaksiran 1. Apakah aktiviti yang dapat kamu lihat dalam gambar 2. Bolehkah kamu menceritakan aktiviti yang kamu lakukan semasa cuti sekolah? 3. Nyatakan faedah yang kamu boleh dapati daripada aktivit tersebut? 4. Cadangkan dua aktiviti lain yang boleh dilakukan semasa cuti sekolah?

BIL 1 2 3

Soalan Adakah murid menyebut perkataan dengan betul? Adakah murid mengemukakan jawapan dengan ayat yang mudah difahami? Adakah murid memberikan contoh yang sesuai dengan tajuk perbualan?

/ X

PBS BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 NAMA : ___________________________________________

TINGKATAN : ________________________________ Kemahiran Band Pernyataan Standard B1 Mengetahui perkara yang didengardituturkan, dibaca dan ditulis Deskriptor B1 DB1 Membaca perenggan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai Evidens B1 DB1 E1 Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai

Membaca

Bahan dan aktiviti pentaksiran 1.Guru meminta murid membaca 2 rangkap pantun daripada pantun 4 kerat nasihat dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

Petang hari pergi ke pekan, Pulang membawa sebungkus laksa; Hidup muhibah perlu diamalkan, Di negara Malaysia berbilang bangsa.
Cantik bergugus buah papaya, Masak dipetik satu per satu; Walaupun berlainan bangsa budaya, Kerana muhibah hidup bersatu.

Bil 1. 2 3. 4 5

Pernyataan Adakah murid menyebut perkataan dengan betul? Adakah murid menggantikan perkataan dengan perkataan sendiri? Adakah murid meninggalkan mana-mana perkataan? Adakah murid mengulangkan perkataan atau frasa? Adakah murid dapat membaca dengan intonasi yang sesuai?

PBS BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 NAMA TINGKATAN Kemahiran : ___________________________________________ : ________________________________ Band Pernyataan Standard B1 Mengetahui perkara yang didengardituturkan, dibaca dan ditulis Deskriptor B1 DT1 Mengenalpasti kata nama am dan khas Evidens B1 DT1 E1 Mengelaskan kata nama am dan khas

Membaca

Bahan dan aktiviti pentaksiran Baca ayat-ayat di bawah ini. Kemudian, kelaskan kata nama am dan kata nama khas di dalam jadual yang disediakan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pegawai polis itu mempunyai suara garau. Tanaman ibu Amin telah bertunas. Pemuda itu semakin lemah kerana darah berjejeran keluar dari lukanya. Kain baju itu berlonggok di dalam bakul rotan yang besar itu. Puan Ninda menghamparkan sebidang tikar usang di ruang tamu. Latihan bola keranjang akan diadakan setiap hari kecuali hari Sabtu. Mak Su membasuh pinggan mangkuk yang digunakannya semalam. Dugong ialah haiwan laut yang hanya makan rumpai laut sahaja. Semua penduduk kampung menghormati lelaki tua yang budiman itu. Lisa membeli selendang sutera untuk ibu kesayangannya. Kata Nama Am Kata Nama Khas