Anda di halaman 1dari 1

A.Aziz Deraman. Perayaan. Percetakan Tien Wah Pree (Pte) Limited. Blog. Ahad, 1 Januari 2012.

Juriah Binti KawI.Kenali Budaya Malaysia. Akses pada 09 Februari 2014. http://1mbudaya.blogspot.com/ N.M.Idaikkadar. (1979). Latar Belakang Kebudayaan Hindu. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. M.Rajantheran. S.Manimaran.(1994). Perayaan Orang India. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd. Percetakan Laser Press Sdn. Bhd., Selangor Darul Ehsan. Syed Alwi Sheikh Al-Hadi. (1986). Adat Resam dan Adat Istiadat Melayu. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 Klik. 14 November 2008. Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia. Warisan Budaya India. Akses pada 09 Februari 2014. http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/budaya/5729warisan-budaya-india.html 1 Klik. 14 November 2008. Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia. Warisan Budaya Melayu. Akses pada 09 Februari 2014. http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/budaya/5669warisan-budaya.html