Anda di halaman 1dari 8

1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014 MATEMATIK TAHUN 6 S.K. BAKO, KUCHING MINGGU 1 UNIT 1. Nombor Bulat SUB UNIT 1.1 Nombor bulat hingga tujuh digit. OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN 1.1.1 Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit. (i) Menama dan menulis nombor hingga tujuh digit. (ii) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga tujuh digit. 2 1. Nombor Bulat 1.1 Nombor bulat hingga tujuh digit. 1.1.1 Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit. iii) Menyatakan nombor bulat bagi: a) perpuluhan b) pecahan dalam sebutan juta dan sebaliknya. iv) Membanding nilai nombor hingga tujuh digit. v) Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta terdekat. 3 1. Nombor Bulat 1.2 Operasi asas nombor hingga tujuh digit 1.2.1 Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan nombor hingga tujuh digit. (i) Menambah sebarang dua hingga lima nombor hingga 9 999 999. (ii) Menolak a) satu nombor daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000. b) secara berturut-turut daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada CATATAN

2
10 000 000. (iii) Mendarab nombor hingga enam digit dengan: a) Nombor satu digit b) Nombor dua digit c) 10, 100 dan 1000. 4 1. Nombor Bulat 1.2 Operasi asas nombor hingga tujuh digit 1.2.1 Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan nombor hingga tujuh digit. (iv) Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan: a) Nombor satu digit b) 10,100 dan 1000 c) Nombor dua digit. v) Selesaikan masalah a) tambah b) tolak c) darab d) bahagi yang melibatkan nombor hingga tujuh digit. 5 1. Nombor Bulat 1.2 Operasi asas nombor hingga tujuh digit 1.2.2 Melaksana operasi bergabung nombor bulat. (i) Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penambahan dan pendaraban. (ii) Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penolakan dan pembahagian. (iii) Mengira masalah operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung. (iv) Menyelesaikan masalah operasi bergabung nombor hingga 7 digit.

3
2.1.1 Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. 2. Pecahan 2.1 Tambah pecahan (i) Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya hingga 10. (ii) Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama hingga 10. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur. 2.2.1 Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. (i) Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10. (ii) Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur 7 2. Pecahan 2.3 Darab pecahan 2.3.1 Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000. (i) Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat. 2.4 Bahagi pecahan 2.4.1 Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan. (i) Bahagi pecahan dengan a) nombor bulat b) pecahan (ii) Bahagi nombor bercampur dengan a) nombor bulat

2. Pecahan

2.2 Tolak pecahan

4
b) pecahan 8 3. Perpuluhan 3.1. Operasi bergabung melibatkan perpuluhan 3.1.1 Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan i) Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan: a) nombor perpuluhan sahaja. b) nombor bulat dan nombor perpuluhan. 4. Peratus 4.1 Hubungan antara peratus, pecahan dan perpuluhan 4.1.1 Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus. i) Menukar nombor bercampur kepada peratus. ii) Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus. iii) Mencari nilai daripada peratus diberi. iv) Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus, pecahan dan perpuluhan. 5.1.1 Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan wang. (i) Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta. (ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

5. Wang

5.1 Wang hingga RM 10 juta

10

6. Masa

6.1 Tempoh masa

6.1.1 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. i) Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara a) bulan b) tahun c) tarikh.

5
ii) Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa. iii) Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa. 11 ULANGKAJI 12 UJIAN PERTAMA

13 7. Ukuran panjang 7.1 Pengiraan ukuran panjang 7.1.1 Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran panjang. (i) Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan. ii) Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang. 14 8. Jisim 8.1 Pengiraan jisim 8.1.1 Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim. i) Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan. ii) Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim. 15 9. Isipadu cecair 9.1 Pengiraan isipadu cecair 9.1.1 Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair. i) Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.

ii) Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair. 16 10. Bentuk dan ruang 10.1 Bentuk dua dimensi 10.1.1 Cari perimeter dan luas bentuk gabungan 2-D. i) Cari perimeter bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segiempat dan segitiga. ii) Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga. iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter dan luas bentuk 2D. 10.2 Bentuk tiga dimensi 10.2.1 Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D. i) Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid. ii) Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid. iii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengiraan luas permukaan dan isipadu bentuk 3D. 17 11. Perwakilan data 11.1 Purata 11.1.1 Memahami dan mengira purata. i) Mengira purata hingga lima nombor. ii) Menyelesaikan masalah harian berkaitan purata. 18 11. Perwakilan data 11.2 Mentafsir data 11.2.1 Mentafsir data daripada jadual dan carta. i) Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi.

7
ii) Mengenal pasti kekerapan, mod, julat, min, nilai maksimum dan minimum daripada carta pai. 19 20 21 22 ULANGKAJI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA PEMBETULAN ULANGKAJI 1. Nombor bulat 2. Pecahan 3. Perpuluhan Ujian 4. Peratus 5. Wang 6. Masa Ujian 7. Ukuran panjang 8. Jisim 9. Isipadu cecair Ujian 10. Bentuk dan ruang 11. Perwakilan data Ujian SEMUA TAJUK SEMUA TAJUK SEMUA TAJUK

23

ULANGKAJI

24

ULANGKAJI

25

ULANGKAJI

26 27 28

ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI

8
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ULANGKAJI ULANGKAJI UJIAN KEDUA PEMBETULAN UPSR PASCA UPSR PASCA UPSR PASCA UPSR PASCA UPSR PASCA UPSR ULANGKAJI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA PEMBETULAN MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH SEMUA TAJUK SEMUA TAJUK