Anda di halaman 1dari 35

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

1
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 2 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.1.1 Menama dan menentukan nilai nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Menamakan nilai nombor hingga 10,000: a) Membaca seberang nombor yang di beri dalam perkataan. b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. B1D1E1(a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

2
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 6 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.1.1 Menama dan menentukan nilai nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Menamakan nilai nombor hingga 10,000: d) Membaca seberang nombor yang di beri dalam perkataan. e) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. f) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. B1D1E1(a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

2
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 7 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.1.1 Menama dan menentukan nilai nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10,000:
a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. B1D2E1(a) b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

2
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 9 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.1.1 Menama dan menentukan nilai nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. B1D2E1(b) d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. B1D2E1(d) e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi. B1D2E1(d) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

3
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 13 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.2 Menulis nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. B2D1E1 (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. B2D1E1 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

3
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 14 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.2 Menulis nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iii) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. B2D1E1 (iv) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. B2D1E1 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

CUTI UMUM MAULUD NABI

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

3
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 16 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10,000 secara: (a) seribu-seribu (b) seratus-seratus (c) sepuluh-sepuluh (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun. B1D1E1(b) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

4
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 20 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10,000 secara: (a) (b) (c) (d) seribu-seribu seratus-seratus sepuluh-sepuluh satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun. B1D2E1(c)

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

4
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 21 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.4 Menentukan nilai tempat. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10000. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

4
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 23 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.4 Menentukan nilai tempat. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. B1D2E1 (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa, (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. B2D2E2 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

5
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 27 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.4 Menentukan nilai tempat. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (v) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. B1D2E1 (vi) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa, (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. B2D2E2 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

5
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 28 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.4 Menentukan nilai tempat. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. B1D2E1 (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa, (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. B2D2E2 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

5
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 30 JANUARI 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 1.5 Melengkapkan pola nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

6
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 3 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 2.0 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 2.1 Menambah sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh, (b) puluh ke ratus, (c) ratus ke ribu, (d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya hingga 1000

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

6
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 4 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 2.0 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 2.1 Menambah sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

6
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 6 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 2.0 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 2.1 Menambah sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. (B3D1E1) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

7
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 10 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 2.0 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 2.3 Menyelesaikan masalah tambah. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor. (B4D1E1) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

7
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 11 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: i. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

7
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 13 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa, (b) ratus ke puluh, (c) ribu ke ratus, (d) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus. B3 D1 E2 (a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

8
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 17 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 2.0 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 2.3 Menyelesaikan masalah tambah. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. (iv) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor. (B4D1E1) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

8
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 18 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: ii. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

8
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 20 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (e) puluh ke sa, (f) ratus ke puluh, (g) ribu ke ratus, (h) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus. B3 D1 E2 (a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

9
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 24 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: iii. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

9
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 25 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: iv. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

9
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 27 Februari 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (i) puluh ke sa, (j) ratus ke puluh, (k) ribu ke ratus, (l) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus. B3 D1 E2 (a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

10
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 3 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: v. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

10
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 4 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: vi. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

10
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 6 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (iv) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (m) puluh ke sa, (n) ratus ke puluh, (o) ribu ke ratus, (p) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus. B3 D1 E2 (a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

11
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 10 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: vii. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

11
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 11 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: viii. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

11
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 13 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (v) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (q) puluh ke sa, (r) ratus ke puluh, (s) ribu ke ratus, (t) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus. B3 D1 E2 (a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: ISNIN

12
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 17 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: ix. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1020-1120 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: SELASA

12
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 18 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: x. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir (mulakan dengan tambah mudah). - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH


PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 0830-0930 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu yang Ke Hari: KHAMIS

12
KELAS: MASA: MATA PELAJARAN:

Tarikh: 20 MAC 2014

KANDUNGAN TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT BIDANG PEMBELAJARAN: 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10000 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Murid akan diajar: 3.1 Menolak sebarang dua nombor. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, murid dapat: (vi) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (u) puluh ke sa, (v) ratus ke puluh, (w) ribu ke ratus, (x) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus. B3 D1 E2 (a) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK): Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BAHAN BANTU MENGAJAR: Lembaran kerja, buku teks, kad nombor AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: - Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir - Memperkenalkan kemahiran yang diajar dan menarik perhatian murid. - Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. - Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. - Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. - Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. - Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. - Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. - Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

REFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap: Cemerlang Sederhana Lemah ( ( ( ) ) )

murid telah mencapai objektif pembelajaran.

3G 1120-1220 MATEMATIK (1 JAM)

/26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK BAKO_SAJIDIN BIN JAIS 2014