Anda di halaman 1dari 6

Selesaikan soalan di bawah.

1. 28 X 37 =

2. 52 X 19 =

3. 49 X 21 =

4. 12 X 81 =

5. 65 X 57 =

Selesaikan soalan di bawah dengan menggunakan kaedah jadual.

1. 56 x 71 =

Jumlah

2. 68 x 43 =

Jumlah

3. 92 x 16 =

Jumlah

4. 173 x 65 =

Jumlah

5. 245 X 31 =

Jumlah

6. 237 x 8 =

Jumlah