Anda di halaman 1dari 1

Ke". KH.

MADRIKA
B!"a# $ %a"&' ( )ameka'an Kepada Yang Terhormat Bapak/ a!dara

%amis, *+ , li -++.

di

____________

Mohon maaf bila terdapat kesalahan penulisan nama, gelar, alamat

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

Dengan memohon Rahmat serta Ridho Allah SWT, kami mengharap kehadiran Bapak/Sa dara pada a!ara "S#LAMATAN $#RNI%AHAN& anak kami ' TAUFIQURRAHMAN Dengan YENNY MARLIANA DEU (ang Ins)a Allah akan dilaksanakan nanti ' Hari Tanggal ,am Tempat ' ' ' ' %amis *+ , li -++. *./++ WIB 0 Ba1da Maghri2 3 R mah kami, Mas4id B la)/

Mer pakan s at kehormatan dan ke2ahagiaan kami sekel arga apa2ila Bapak / Sa dara 2erkenan hadir pada a!ara terse2 t/ Atas kehadiran Bapak / Sa dara, kami sekel arga meng !apkan terima kasih/

Hormat kami ttd KH. MADRIKA Sekel arga NB : Tidak menerima Sumbangan kecuali doa