Anda di halaman 1dari 9

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

A. Tulis huruf mengikut urutan yang betul. (B1 DT1 E1)

(10 markah) B. Tulis semula huruf kecil atau huruf besar. (B1 DT1 E1) 1

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

(8 markah) . !engka"kan "erkataan #engan huruf yang #iberi. (B1 DT1 E1) $

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

(% markah) D. &arnakan suku kata yang betul ber#asarkan gambar #an tulis men'a#i "erkataan. (B$ DT1 E1)

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

( 18 markah)

E. Tulis "erkataan ber#asarkan gambar. (B$ DT1 E1)

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

(1$ markah) *. +usun "erkataan men'a#i ayat yang betul. (B$ DT1 E$)

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

(1$ markah) -. +alin semula ayat yang #iberi. (B( DT1 E1)

1. Tali itu "an'ang. %

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

$. B.la itu bulat.

(. Telur berbentuk bu'ur.

). Buah manga rasanya masam.

,. Matahari bersinar #i siang hari.

%. /antai emas ibu mahal harganya.

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

0. 1akak se#ang mengemas rumah.

( 1) markah )

2. Bina ayat ber"an#ukan gambar. (B( DT1 E1)

Bahasa Malaysia (Penulisan) Tahun 1

($0 markah) 1E/TA+ +3A!A4 TAMAT +EM3-A BE/5A6A

Anda mungkin juga menyukai