Anda di halaman 1dari 1

KEW.

PA-18

KEMENTERIAN/JABATAN: _________________________________________

SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN

Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.

Jenis Aset :…………………………………..


Kuantiti :…………………………………..
Secara : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)*
Tarikh :…………………………….…….
Tempat :……..……………………………

…………….………………….
………………………………
Tandatangan Tandatangan

Nama: ……………………. Nama:


……………………….
Jawatan: …………………… Jawatan:
……………………..
Cop: Cop:

* Pilih mana yang berkenaan