Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TAHUN : ………………………

KEMENTERIAN/JABATAN : ………………………………………………………………………………………

JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI PEROLEH


HASIL (R
KEMENTERIAN/ PEROLEHAN
BIL PELUPUSAN
JABATAN ASAL
(RM)
(RM) JUALAN

Nota: Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :
KEW.PA-20

T ALIH KERAJAAN
……

……………………………………….

UMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA


(RM)

KAEDAH
PINDAHAN MUSNAH
LAIN

Cop Jabatan :