Anda di halaman 1dari 2

NOTA RINGKAS BAHASA MELAYU PENGGAL 3

ASPEK WACANA DEFINISI Unit bahasa yang melebihi batas ayat merangkumi ayat sejumlah ayat karangan, rencana, buku, dokumen dll CIRI / JENIS / ASPEK CIRI / JENIS / ASPEK Kohesi (tautan) keserasian hbngan PENANDA WACANA antara satu unsur linguistik dgn unsur -Penanda penghubung linguistik lain -Penanda rujukan Koheren (rentetan) perkaitan antara -Penanda penggantian preposisi tetapi tidak diterangkan secara -Penanda leksikal nyata -Penanda elipsis Kajian tentang TEKNIK PENYAMPAIAN IDEA JENIS Pemerian- penjelasan atau huraian teknik pemakaian Deduksi- mula dengan ayat topik bahasa secara Induksi- mula dengan penyataan Pemujukan-pujukan untuk berkesan dalam khusus pengaruhi pemikiran penulisan dan Analogi- perbandingan dengan topik Penceritaan- penyampaian cerita pertuturan utama dengan lain Pendedahan- memindahkan idea Eklektik- gabungan deduksi dan kepada orang induksi Penghujahan penujukan rasional Bentuk-bentuk JENIS JENIS Dialek kelantan, terengganu Halus bahasa lembut/kiasan bahasa yang berbeza bagi Idiolek beza alat sebutan Kasar bahasa tidak sopan (sengau) Istana bahasa raja maksud yang sama mengikut Pijin - + 2@ lebih bahasa Basahan cakap mulut situasi tertentu Kreol - + 2 bahasa jadi utama Baku bahasa standard Slanga bahasa remaja Mesra bahasa sahabat/kawan Formal bahasa rasmi Pasar penutur bukan Melayu Tak formal - bahasa biasa PENENTU LARAS BAHASA JENIS JENIS Gaya atau cara Pendidikan *Daerah Laras sains Laras sukan penggunaan Tajuk *Sikap Laras ekonomi Laras sastera sesuatu bahasa Gangguna Laras undang2 Laras iklan Cara penyampaian Laras agama Laras resipi Leksikal Sinonim sama PERUBAHAN MAKNA Makna Denotatif Antonim lawan Perubahan masyarakat perkataan dan -makna Hiponim himpun Perubahan lingkugan ayat tersurat Homonim sama bentuk Perubahan taraf bahasa Konotatif lain maksud Perubahan rujukan -makna Homofon sama bunyi Perubahan istilah tersirat lain maksud Perubahan khusus erti Homograf - sama bentuk Perubahan sebab lain sebutan pinjaman Polisemi banyak makna Perubahan aspek Mironim bentuk dari konteks benda yang sama Perubahan sudut nilai Kajian makna PERIBAHASA RAGAM BAHASA KESANTUNAN BAHASA dan kesan yang Bidalan & Sindiran *Herdik KGND mengikut timbul daripada pepatah Menggiat *Jenaka situasi Perbilangan Mengejek *Bukan Penggunaan bentuk penggunaan bahasa dalam Perumpamaan Terbalik sapaan, gelaran dan keadaan tertentu Simpulan Merajuk rujukan kehormat bahasa Tempelak Formal Tuan, Cik Kata-kata Naik& turun Warisan Wan, Nik hikmat Pertanyaan ingkar Kurniaan kerajaan Kiasan Seruan atau keluhan Dato, Tun, Tan Sri Berulang Ikhtisas Doktor,Prof Bertimbal Keagamaan Ustaz

RETORIK

VARIASI BAHASA

LARAS BAHASA

SEMANTIK

PRAGMATIK

NUR AKIMMI BIN ABDUL JAMAL 28092013 http://keymekeymoo.blogspot.com/ SMK Sultan Abu Bakar Kuantan, Pahang (Sekolah Kluster Kecemerlangan)

NUR AKIMMI BIN ABDUL JAMAL 28092013 http://keymekeymoo.blogspot.com/ SMK Sultan Abu Bakar Kuantan, Pahang (Sekolah Kluster Kecemerlangan)