Anda di halaman 1dari 1

REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS

NAMA KURSUS
KOD KURSUS
NAMA PENSYARAH
NAMA PELAJAR
BIL.

TARIKH

: ___________________________________________________________________
: ___________________________________________________________________
: ___________________________________________________________________
: ___________________________________________________________________
CATATAN AKTIVITI BIMBINGAN/ PEMANTAUAN/
PERBINCANGAN YANG DILAKUKAN

TARIKH HANTAR TUGASAN : _____________________________


*** Perlu dilampirkan dalam tugasan pelajar
*** Sekiranya kolaborasi melebihi 3 fasa, sila tambah helaian baru

T/TANGAN
PENSYARAH

T/TANGAN
PELAJAR

CATATAN