Anda di halaman 1dari 1

Gariskan jawapan yang betul. 1. Kita hendaklah melangkah kaki ( kanan, kiri ) ketika masuk ke dalam masjid. 2.

Kita mesti ( menjaga, menconteng ) kebersihan masjid. 3. rang !slam ( bermain"main , solat ) di masjid. masjid. $. %emasa di dalam masjid, kita hendaklah melakukan amalan ( haram, %unat ) &. 'asjid juga tempat ( menuntut ilmu, berbual kosong ). (. rang yang beradab ketika di masjid akan mendapat ( dosa , pahala ). ). *llah ( benci , menyukai ) orang yang beradab di masjid. #. Kita hendaklah melangkah kaki ( kanan, kiri ) ketika keluar dari