Anda di halaman 1dari 20

Tingkatan 1 - Bab 5

TIME_REMAINING 00:04:28
Q. Antara berikut, siapakah yang merupakan ketua polis dalam Sistem Pembesar Empat Lipatan?

A. Bendahara B. Temenggung C. Laksamana D. Penghulu Bendahari

Q. Siapakah pembesar yang tidak mempunyai kawasan pegangan?A. Bendahara B. Laksamana C. Hulubalang D. Temenggung

Q. Antara berikut, yang manakah merupakan tugas syahbandar di Melaka? I. Menguruskan gudang II. Menjadi hakim di pelabuhan III. Mengetuai utusan ke negeri lain IV. Mengurus protokol di istana

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Antara berikut, pedagang manakah yang tidak perlu membayar cukai semasa berdagang di Melaka pada abad ke 15?

A. Siam

B. China C. Pegu D. Arab

Q. Apakah tugas golongan kiwi dalam pemerintahan Melaka?A. Penjaga gudang B. Pengawal keselamatan C. Pembina pelabuhan D. Penyewa ruang perahu

Q. Mengapakah Melaka menguasai Siak pada kurun ke 15?A. Mengawal eksport emas B. Menguasai pembekalan beras C. Menempatkan angkatan tentera D. Meluaskan kawasan pertanian

Q. Sultan Mansur Shah pernah mengirim surat kepada raja Ryukyu untuk memberitahu tingkahlaku pedagang Ryukyu yng melanggar undang di Melaka. Apakah tindakbalas raja Ryukyu tersebut?

A. Meminta maaf melalui utusan surat B. Menamatkan hubungan diplomatik C. Melancarkan serangan D. Membunuh pesalah

Q. Bagaimanakah hubungan Melaka dan Gujerat terjalin pada kurun ke 15?A. Penaklukan B. Perdagangan C. Perkahwinan D. Paksaan pemerintah

Q. Apakah peranan jurutulis dalam istana pada masa Kesultanan Melayu Melaka?

A. Mengarang sejarah

B. Mencatat diari istana C. Mengarang surat rasmi raja D, Menterjemahkan kitab agama

Q. Antara berikut, sultan Melaka yang manakah menyamar menjadi rakyat biasa untuk membanteras kejadian jenayah?

A. Sultan Muzaffar Shah B. Sultan Alauddin Riayat Shah C. Sultan Mansur Shah D. Sultan Mahmud Shah

Tingkatan 1 - Bab 6
TIME_REMAINING 00:09:51
Q. Pentadbir yang tidak cekap menyebabkan kelemahan sistem pentadbiran. Antara berikut, yang manakah menghurai mengenai sikap Tun Mutahir?

A. Pilih kasih B. Pemurah C. Dermawan D. Pengganas

Q. Siapakah laksamana yang berebut pengaruh dengan Tun Mutahir pada kurun ke 15?

A. Hang Tuah B. Hang Jebat C. Khoja Hassan D. Daeng Merewah

Q. Apakah kesan daripada hukuman bunuh ke atas Tun Mutahir dan ahli keluarganya terhadap masyarakat Melaka?

A. Bersatu semula B. Berpecah belah

C. Hidup aman D. Hormat-menghormati

Q. Bagaimanakah askar upahan dari Jawa menghadapi serangan Portugis di Melaka?A. Melarikan diri B. Sanggup berkorban C. Berjuang bermati-matian D. Bergabung dengan tentera lain

Q. Sebelum menyerang Melaka, Alfonso de Albuquerque telah mengemukakan tuntutan kepada Sultan Mahmud. Antara berikut, yang manakah merupakan tuntutan tersebut? I. Ganti rugi II. Pembinaan kubu III. Penjarakan pegawai IV. Perdagangan dihentikan

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Mengapakah tentera Melaka diperdengarkan dengan kisah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah?

A. Menyeru bersatu B. Meminta bersabar C. Menaikkan semangat berjuang D. Merancang strategi baru

Q. Serangan pertama Portugis ke atas Melaka berlaku pada 25 Julai 1511. Apakah yang membantu kejayaan Portugis?

A. Pembelotan Si Kitol B. Pembinaan kubu pertahanan

C. Bantuan tentera dari negara lain D. Angkatan tentera yang besar

Q. Apakah iktibar yang kita harus pelajari daripada penguasaan Portugis ke atas Melaka?

A. Bertindak kejam B. Berundur ketika kalah C. Berperikemanusiaan dengan orang lain D. Berhati-hati dengan kuasa lain

Q. Manakah merupakan tempat pertama yang menjadi tuju Sultan Mahmud Shah setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis?

A. Pahang B. Bentan C. Johor D. Perak

Q. Apakah yang telah dilakukan oleh Sultan Mahmud Shah semasa di Bentan?

A. Membunuh pemerintahnya B. Menguasai perdagangan C. Mendirikan kerajaan D. Mendapatkan bantuan tentera

Tingkatan 1 - Bab 7
TIME_REMAINING 00:09:54
Q. Apakah faktor yang menyebabkan Melaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511? I. Kelemahan pentadbiran II. Perpecahan penduduk III. Kesungguhan pedagang IV. Penggunaan meriam

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Putera Sultan Mahmud Shah, Raja Ali dilantik sebagai sultan baru dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Apakah gelaran lain bagi beliau?

A. Tun Sri Lanang B. Raja Haji C. Panglima Besar D. Raja Ujong Tanah

Q. Mengapakah kerajaan Johor mengamalkan sistem naungan?A. Melindungi hak penduduk B. Mendapat perlindungan dari negara lain C. Menjamin keselamatan pedagang asing D. Mengukuhkan pertahanan di bandar

Q. Johor memperkenalkan mata wang yang diperbuat daripada emas. Apakah nama bagi mata wang tersebut?

A. Katun B. Kupang C. Dolar D. Mas

Q. Antara berikut, yang manakah merupakan tugas Orang Laut? I. Pengawal pelabuhan II. Penjaga gudang III. Pembuat kapal dagang IV. Penunjuk arah

A. I dan II B. I dan IV

C. II dan III D. III dan IV

Q. Apakah cerita utama dalam Hikayat Hang Tuah?A. Kelahiran tokoh negara B. Kehebatan keluarga laksamana C. Kelemahan kepemimpinan D. Kepahlawanan orang Melayu

Q. Perang Johor Jambi bermula pada tahun 1670. Siapakah yang membantu Jambi untuk menyerang Johor?

A. Acheh B. British C. Belanda D. Perancis

Q. Sultan Mahmud Shah II mangkat pada tahun 1699 tanpa meninggalkan zuriat. Siapakah pengganti beliau?

A. Laksamana Tun Abdul Jamil B. Raja Kechil C. Tun Sri Lanang D. Bendahara Tun Abdul Jalil

Q. Raja Kechil mendakwa dirinya sebagai putera almarhum Sultan Mahmud Shah. Antara berikut, yang manakah membantu Raja Kechil untuk menyerang Johor pada tahun 1717?

A. Pahlawan Bugis B. Pendeta Acheh C. Pasukan keselamatan Riau D. Angkatan perang Minangkabau

Q. Bagaimanakah orang Bugis mengukuhkan kuasa mereka di Johor?

A. Mengadakan pakatan dengan pembesar Acheh B. Membunuh mereka yang dianggap sebagai pemberontak C. Menggalakkan perkahwinan suku Bugis dengan anak Raja D. Melantik keturunan Bugis dalam pentadbiran

Tingkatan 1 - Bab 8
TIME_REMAINING 00:09:51
Q. Apakah nama Kedah menurut pedagang China?

A. Cheh-Cha B. Phang C. Ho-lo-tan D. Kalah Bar

Q. Antara berikut, yang manakah merupakan kerajaan melayu yang tua? I Perak II Selangor III Negeri Sembilan IV Kedah

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Yang manakah merupakan keturunan Kesultanan Pahang?A. Acheh B. Pasai C. Melaka D. Selangor

Q. Mengapakah Orang Besar Klang menghadiahkan cap mohor kepada Yamtuan Selangor pada tahun 1700?

A. Mendapat kuasa mentadbir B. Memperolehi hak berniaga C. Mengadili kes-kes jenayah D. Memajukan kawasan perlombongan

Q. Kemanakah Raja Melewar pergi untuk mendapatkan persetujuan memerintah Negeri Sembilan? I Acheh II Siak III Johor IV Selangor

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Johol, Jelebu dan Sungai Ujong merupakan petempatan awal orang Minangkabau. Apakah faktor yang menarik kedatangan orang Minangkabau?

A. Kemajuan Melaka B. Perbalahan pembesar C. Penubuhan kerajaan baru D. Kejatuhan negeri Acheh

Q. Siapakah yang dilantik sebagai Raja Selangor yang pertama?A. Raja Melewar B. Raja Lumu C. Raja Lenggang D. Raja Bajau

Q. Negeri manakah yang dikenali dengan nama Negeri Cik Siti Wan Kembang?

A. Kelantan B. Pahang

C. Perak D. Negeri Sembilan

Q. Negeri manakah yang namanya bermula dengan sebutan taring anu?A. Kelantan B. Selangor C. Pahang D. Terengganu

Q. Antara berikut, yang manakah tergolong dalam kerajaan Melayu yang baru? I Kelantan II Pahang III Kedah IV Terengganu

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Tingkatan 1 Bab 9
TIME_REMAINING 00:09:44

Q. Antara berikut, yang manakah memperkukuhkan kedaulatan seseorang sultan? I bilangan pembesar II jumlah harta III cop mohor IV destar

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Bilakah nobat akan dimainkan?A. kelahiran bayi kecil B. pertabalan raja C. kematian penghulu D. ketibaan duta negara lain

Q. Antara berikut, siapakah merupakan ketua perut dalam pemerintahan Negeri Sembilan?

A. Luak B. Undang C. Pembesar D. Buapak

Q. Apakah intipati penting dalam Undang Laut Melaka? I peraturan pelayaran II syarat perkahwinan pelaut III peta pelayaran IV tugas pengawal kapal

A. I dan II B. I dan IV C. II dan IV D. III dan IV

Q. Antara berikut, yang manakah merupakan peralatan untuk pertanian tradisional? I bubu II serkap III tenggala IV sabit

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Cukai yang dipungut di tempat tertentu sepanjang sungai dinamakan cukai .....

A. kepala B zakat C. tanaman D. labuh batu

Q. Yang manakah merupakan mata wang emas di Johor? I mas II dinar III kijang IV kupang

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Q. Yang berikut, yang manakah tergolong dalam golongan diperintah dalam struktur masyarakat Melayu Tradisional?

A. Pembesar B. Ulama C. Pendeta D. Merdeheka

Q. Masyarakat manakahyang mempengaruhi senibina rumah Melayu di Negeri Sembilan?A. Siam B. Majapahit C. Minangkabau D. Belanda

Q. Bilakah adat menyambut kelahiran bayi diadakan?

A. seminggu selepas bayi dilahirkan

B. apabila bayi mencapai umur 1 tahun C. sebulan selepas kelahiran D. semasa perayaan hari raya

Tingkatan 1 - Bab 3
TIME_REMAINING 00:09:42
Q. Apakah kegiatan ekonomi kerajaan berikut? - Kerajaan Angkor - Kerajaan Funan I. III.

Menanam ubi Mengutip hasil laut


A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

II. IV.

Menternak binatang Menjalankan perdagangan

Q. Mengapakah pembinaan empangan penting kepada kerajaan agraria?A. Menadah hujan B. Mengawal banjir C. Membekal sumber protein D. Mengairi kawasan pertanian

Q. Apakah ciri kerajaan maritim yang terdapat di Asia Tenggara?A. Mengamalkan sistem pembesar B. Menjalankan kegiatan kelautan C. Mempunyai penduduk ramai D. Menguruskan penanaman padi

Q. Antara berikut, siapakah membantu Raja Gautama dalam pentadbiran?

A. Menteri

B. Pemungut cukai C. Panglima tentera D. Golongan bangsawan

Q. Apakah yang dapat membuktikan kegemilangan kerajaan Kedah Tua?A Peninggalan candi B Penemuan wang perak C Pemerintahan yang kukuh D Pengamalan konsep devaraja

Q. Apakah kerajaan yang menepati maklumat berikut? - bermaksud Tanah Merah - sistem pemerintahan memperlihatkan pengaruh agama Hindu

A. Funan B. Champa C. Chih Tu D. Majapahit

Q. Kerajaan Lembah Bujang dipengaruhi oleh agama Buddha dan diikuti dengan agama Hindu. Bagaimanakah kebenaran ini dapat dibuktikan?

A. Kedudukan Gunung Jerai B. Peninggalan candi C. Catatan I-Ching D. Kewujudan baray

Q. Kerajaan manakah yang menepati ciri berikut? - Raja di Gunung - Maharaja di Pulau

A. Kedah Tua B. Srivijaya C. Majapahit D. Angkor

Q. Apakah peranan penting tokoh-tokoh berikut dalam pemerintahan kerajaan Majapahit? - Hayam Wuruk - Patih Gajah Mada

A. Membina terusan B. Mengubah sistem pemerintahan C. Memajukan ekonomi pertanian D. Mengemilangkan kerajaan

Q. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim ?A. Menjalankan kegiatan kelautan B. Memajukan kegiatan pertanian C. Menguruskan hal keagamaan D. Mempunyai pemimpin berkaliber

Tingkatan 1- Bab 2
TIME_REMAINING 00:09:45

Q. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat zaman paleolitik?A. Menternak binatang B. Menanam padi sawah C. Melombong bijih timah D. Memungut hasil hutan

Q. Yang manakah berikut merupakan tapak masyarakat Paleolitik di Malaysia?A. Tingkayu, Sabah B. Gua Cha, Kelantan C. Bukit Tengkorak, Sabah D. Changkat Menteri, Perak

Q. Antara berikut, apakah yang dapat membuktikan Malaysia terawal melalui zaman Prasejarah Dunia?

A. Alat batu B. Peta dunia C. Anting-anting D. Tengkorak manusia

Q. Apakah yang membuktikan masyarakat zaman Neolitik mencapai kemajuan hidup berbanding dengan zaman sebelumnya?

A. Tinggal secara menetap B. Mempunyai kepercayaan C. Menjalankan aktiviti memburu D. Berkemahiran membuat logam

Q. Kemajuan teknologi masyarakat Zaman Prasejarah turut berkembang. Apakah teknologi yang diperkenalkan oleh masyarakat Zaman Neolitik?

A. Kayu B. Kuprum C. Tembikar D. Plastik

Q. Namakan zaman dimana tulang mawas dijumpai di Raub, Pahang.A. Paleolitik B. Mesolitik C. Neolitik D. Logam

Q. Masyarakat zaman logam mempunyai kepercayaan tertentu terhadap kematian . Apakah yang dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia?

A. Dibakar B. Dihanyutkan ke sungai

C. Disimpan selama 7 hari D. Dikebumikan dengan kepingan batu

Q. Apakah zaman yang tidak pernah dialami oleh Malaysia menurut penyelidikan oleh Pusat Arkeologi Malaysia?

A. Paleolitik B. Mesolitik C. Neolitik D. Logam

Q. Penemuan manusia Perak dapat membuktikan bahawa masyarakat zaman Paleolitik telah

A. Menggunakan alat batu B. Mengamalkan berpindahrandah C. Menjalankan kehidupan sara diri D. Mengamalkan upacara perkuburan

Q. Apakah kegiatan yang dapat membezakan masyarakat zaman Logam dengan masyarakat sebelumnya?

A. Berternak binatang B. Bercucuk tanam C. Penghasilan logam D. Perdagangan

Tingkatan 1 - Bab 1.
TIME_REMAINING 00:09:03
Q. Istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab. Yang manakah berkait dengan istilah tersebut?

A. Cerita

B. Salasilah C. Peristiwa D. Tamadun

Q Siapakah yang memberi penerangan tentang maksud sejarah berikut? Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya

A. Herodotus B. Ibn Khaldun C. Tun Sri Lanang D. Muhd Yusof Ibrahim

Q. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder?A. Cerita yang dituturkan secara lisan B. Manuskrip yang belum dicetak C. Hasil penulisan pengkaji sejarah D. Bahan arkeologi di muzium

Q. Mengapakah bahan berikut dikategorikan sebagai sumber pertama? Artifak Fosil Manuskrip

A. Dijumpai pada masa lampau B. Diperoleh melalui arkeologi C. Tidak dapat dikesan tarikh dihasilkan D. Bahan asal yang belum diolah

Q. Sumber lisan tidak dianggap sebagai fakta sejarah . Apakah kelemahan sumber tersebut ?

A. Diperolehi melalui cerita B. Tidak mempunyai tarikh C. Tidak dinilai oleh sejarawan

D. Terdapat unsur tokok tambah

Q.

Antara bahan berikut, yang manakah boleh didapati di Arkib Negara ?


A. Kapak B. Manuskrip C. Batu bersurat D. Serpihan tembikar

Q.

Senarai berikut boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Video Television
A. Lisan B. Saintifik C. Arkeologi D. Pandang dengar

Q. Antara berikut, apakah nama kaedah pengkajian sejarah jika maklumat diperoleh melalui gali cari?

A. Bertulis B. Kajian saintifik C. Arkeologi D. Pandang Dengar

Q. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah melancarkan kereta nasional yang pertama pada tahun 1985. Mengapakah peristiwa berikut dianggap bersejarah kepada negara kita?

A. Melambangkan kejayaan negara B. Membuktikan kemerdekaan negara C. Memberi pengajaran agar kita lebih rajin D. Mengikis sikap bergantung kepada negara barat

Q.

Apakah tujuan utama kita mempelajari mata pelajaran sejarah?

A. Melahirkan suasana harmonis B. Membolehkan kita mendapat iktibar C. Membentuk masyarakat yang bersikap positif D. Mewujudkan rasa bangga terhadap kekuatan negara