Anda di halaman 1dari 8

.

(
.Ceraikan kalimah kepada huruf tunggal

(1

(2

(3

(4

. (
.Isikan tempat kosong berpandukan ayat yang disediakan


:

_______
1

(5


(6

_________

. (
.Susun kalimah berikut menjadi ayat yang sempurna

_____________________________ (7
*

_____________________________ (8

* *

_____________________________ (9
. (
.Kelaskan kalimah mengikut kumpulan

) (

(10
( 11

(13
(14

(12

(15

) (

( .
.Bulatkan jawapan yang betul

(16

...............
(
(
(

( 17 " " ..............


(
(
(

( 18
..............
(
(
(

(19 .........
(
(
(20 ..........
(
(

(
(

( " " " "


.Tuliskan Betul atau Salah pada pernyataan di bawah

(21 .
(22 .
3


" "

" (23


".
(24 .
(25 .
( .
.Garisi jawapan yang betul

: ) / (
(26 ) (25 /10
(27 ) / (
(28 ) / (

(29 ) /
(
(30 ) /
(

(
.Tuliskan bacaan bagi perlakuan solat di bawah ini

..................................................(31

..................................................(32

..................................................(33

..................................................(34

..................................................(35

( ) ( )

.Tandakan () pada penyataan yang betul dan ( x ) pada yang salah

(36 .
(37 .
(38

(39 .
(40 .

(
.Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

(41 ...............

6

(42 .................

(43 ................
(44 .................
(45 ..............

( )

( )

.Tandakan () pada akhlak yang baik dan ( x ) pada yang tidak baik

.46

48.
47.

50.

49.