Anda di halaman 1dari 5

SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 2: KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

Soalan Objektif [30 markah] 1. Antara berikut, yang manakah menjadi faktor campur tangan British di Negeri-negeri Melayu? I Revolusi Perindustrian II Perang saudara di Perak III Pembukaan Terusan Suez 1V Kekayaan hasil bumi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 2. Apakah kesan penting Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah kepada British? A Keperluan yang tinggi terhadap bahan mentah B Keperluan yang tinggi ke atas tenaga buruh C Bahan makanan diperlukan di Eropah D Permintaan tinggi ke atas rempah ratus 3. Apakah kesan ciptaan kapal wap kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu? I Mempercepatkan perjalanan II Mengelakkan ancaman lanun III Menjadikan perjalanan lebih selamat IV Membawa muatan yang lebih banyak A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Tahun 1873 Peristiwa Parti Konservatif Parti Liberal B Dasar campur tangan C Dasar perdagangan bebas D Dasar tidak campur tangan 5. Mengapakah keunggulan British sebagai kuasa besar tercabar menjelang akhir abad ke19? A Pembinaan Terusan Suez B Pembebasan tanah jajahan C Persaingan kuasa imperialis baru D Perkembangan Revolusi Perindustrian 6. Kawasan di perlombongan A Emas B Minyak C Bijih besi D Bijih timah Sayong Kelian Pauh Larut atas terkenal dengan

4. Jadual di atas merujuk kepada perubahan kerajaan di British di Britain. Apakah dasar yang diamalkan oleh British ke atas negerinegeri Melayu sebelum tahun 1873? A Dasar naungan 1

7. Gambar di atas menggambarkan Perang Larut di Negeri Perak. Apakah kesan utama Perang Larut ke atas ekonomi Perak? A Menjejaskan perusahaan mengetin B Menjejaskan perusahaan bijih timah C Menyebabkan pembukaan tanah baru D Menyebabkan orang Melayu menganggur

Jawatan 1871 1865 1857 1851

Sultan Sultan Ismail Sultan Ali Sultan Jaafar Sultan Muhammad Syah

Raja Muda Raja Abdullah Raja Abdullah Raja Ali Raja Jaafar

Raja Bendahara Raja Ismail Raja Ismail Raja Ali

Raja Di Hilir Raja Abdullah Raja Yusuf

8. Jadual di atas menunjukkan kedudukan raja-raja dalam sistem pewarisan takhta Perak pada kurun ke 19. Apakah punca perebutan takhta berlaku? A Campur tangan pelombong-pelombong Cina B Rampasan kuasa oleh putera-putera raja C Sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi sepenuhnya D Campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu 11. Sultan Abdul Samad telah melantik Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Klang. Mengapakah pembesar tempatan menentangnya? A Tengku Kudin bukan putera Sultan Abdul Samad B Tengku Kudin bukan anak gahara C Tengku Kudin bukan anak negeri Selangor D Tengku Kudin bersubahat dengan pihak British 9. Dialog dalam gambar di atas diucapkan oleh Raja Abdullah dan Andrew Clarke. Apakah kerugian yang dimaksudkan oleh baginda? I Pelucutan jawatan pembesar II Pengecilan wilayah kekuasaan III Kekurangan kuasa pentadbiran IV Kehilangan hak memungut cukai A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 10. Apakah alasan Raja Mahadi untuk menguasai daerah Klang? A Mendapat sokongan British B Dilantik oleh Sultan Abdul Samad C Disokong oleh para pembesar yang lain D Mewarisi kawasan kekuasaan ayahandanya Serangan ke atas kapal dagang berhampiran Kuala Langat Serangan ke atas rumah api Tanjung Richardo

12. Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri Selangor? A Pembinaan kubu B Peperangan saudara C Penerimaan Residen D Pengambilan askar upahan 13. Mengapakah Sungai Linggi menjadi rebutan dalam kalangan pembesar-pembesar di Sungai Ujong? A Sesuai sebagai pusat pentadbiran B Sesuai sebagai kubu pertahanan C Sesuai sebagai tempat mengutip cukai D Sesuai sebagai pusat perdagangan 2

1874 Dato Kelana bersetuju menerima perlindungan British 14. Maklumat di atas merujuk kepada persetujuan pembesar tempatan di Sungai Linggi. Berdasarkan maklumat di atas, persetujuan tersebut bermakna British berkuasa dalam A percukaian B perdagangan C perundangan D pemerintahan 15. Sultan Ahmad berusaha untuk mengekalkan Pahang daripada dijajah oleh British. Apakah tindakan baginda untuk mengekalkan kedaulatan Pahang? I Mengubal Perlembagaan Negeri II Mengalakkan kemasukan pelabur Eropah III Membuat pakatan dengan kuasa Perancis IV Mengukuhkan angkatan ketenteraan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 16. Pada tahun 1887, Hugh Clifford telah dilantik sebagai wakil British di Pahang. Mengapakah British masih tidak berpuas hati? A Wakil British tidak berkuasa untuk mengutip cukai B Wakil British tidak mempunyai pengaruh yang luas C Wakil British mempunyai kuasa yang terhad D Wakil British tidak tahu berinteraksi dengan sultan Pada tahun 1888, seorang warga Negara British berbangsa Cina bernama Go Hui ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad. 17. Apakah kesan langsung peristiwa ke atas negeri Pahang? A Perdagangan British terancam B Pahang menerima seorang Residen 3

C Pesalah telah ditangkap dan dihukum mati D Hubungan British dengan pembesar Melayu Raja Abdullah Dato Kelana

18. Antara berikut yang manakah persamaan bagi kedua-dua tokoh di atas? A Menentang British B Kehilangan takhta C Meminta bantuan British D Menerima Residen secara paksa Negeri Perak Selangor Negeri Sembilan Peristiwa Perang Larut Perang Kelang Perbalahan Sungai Ujong

19. Jadual di atas menunjukkan kekacauan di negeri-negeri Melayu yang memberi peluang kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19. Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut? A Bersatu padu asas kestabilan negara B Berbangga dengan kekayaan negara C Berdikari untuk memperjuangkan hak D Bertoleransi dalam kalangan masyarakat 20. Antara berikut, yang manakah Residen British yang telah dilantik di negeri-negeri Melayu? I J.P. Rodger di Selangor II J.G Davidson di Pahang III J.W.W Birch di Perak IV Martin Lister di Negeri Sembilan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Faktor penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu: Residen terlalu berkuasa Krisis kewangan Pahang X

21. Faktor X dalam rajah di atas merujuk kepada A pentadbiran tidak seragam B perang merebut kuasa C pemusatan kuasa sultan D desakan pelabur Eropah 22. Apakah kelemahan pelaksanaan Sistem Residen? I Residen menjadi terlalu berkuasa II Pentadbiran negeri yang tidak seragam III Tiada garis panduan bidang tugas yang jelas IV Sultan enggan menerima nasihat Residen A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 23. Sultan Abdullah marah terhadap Residen J.W.W Brich di Perak kerana dianggap mencampuri adat Melayu. Apakah tindakan Residen yang dianggap melanggar adat tersebut? A Mencampuri urusan pentadbiran agama Islam B Menghapus amalan perhambaan C Menghapuskan pemajakan kawasan perlombongan D Memperkenalkan sistem perundangan Barat 24. Mengapakah Residen British kerap kali bertindak melampaui bidang tugasnya di negeri-negeri Melayu? A Residen tidak mempunyai garis panduan untuk laksanakan tugas B Residen sentiasa menerim ancaman daripada pembesar tempatan C Residen ingin mengaut kekayaan demi kepentingan peribadi

D Residen menganggap dirinya berkuasa berbanding Sultan

terlalu

Perbelanjaan negeri Pahang meningkat kerana menanggung hutang yang banyak 25. Pernyataan di atas merujuk kepada situasi yang dihadapi oleh Pahang. Mengapakah Pahang menanggung hutang yang banyak? A Perang saudara B Pergaduhan kongsi gelap C Kekacauan akibat serangan lanun D Kebangkitan rakyat menentang British

Pesuruhjaya Tinggi British


X Residen Pahang Residen Negeri Sembilan Residen Selangor Residen Perak

26. X dalam struktur pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu di atas ialah A Frank Swettenham, Gabenor Jeneral B George Leith, Gabenor Jeneral C Frank Swettenham, Residen Jeneral D George Leith, Residen Jeneral 27. Kesan daripada pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 ialah A kuasa Residen dikurangkan B kuasa Raja-raja Melayu dipulihkan C kemasukan pelabur dari Eropah diselaraskan D kemasukan imigran menjadi semakin terancang

Perak Pahang Selangor Negeri Sembilan

28. Senarai di atas merujuk kepada Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang membentuk Persekutuan 1895? Mengapakah raja-raja Melayu tidak bersetuju dengan pembentukan Persekutuan 1895? I Dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral II Kuasa sultan diambil alih oleh Residen Jeneral III Dikeluarkan daripada menjadi pengurusi Durbar IV Residen Jeneral berkuasa dalam urusan kewangan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Tahun Peristiwa Tempat : 1898 : Durbar pertama : Kuala Kangsar

29. Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah pihak British menubuhkan Durbar? A Untuk memberikan peluang pada pembesar tempatan berbincang dengan pihak British B Untuk mengurangkan kuasa pentadbiran di tangan Residen C Untuk memberi peluang raja-raja Melayu berbincang dengan wakil British D Untuk menyeragamkan pembangunan di negeri-negeri Melayu 30. Sultan Idris telah mengkritik British dalam Persidangan Raja-raja Melayu (DUBAR) di Kuala Lumpur. Apakah tuntutan beliau? I Menjimatkan perbelanjaan kerajaan II Menambahkan bilangan pegawai Melayu III Mengiktiraf bahasa Melayu IV Mengembalikan kuasa raja-raja A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV