Anda di halaman 1dari 1

Pengenalan

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik ( E- dagang ) , undang-undang perniagaan,keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Hasil Pembelajaran kursus ini ialah seperti berikut

1. ". #. %.

enjelaskan kandungan ilmu !ang berkaitan dengan bidang perniagaan dan keusahawanan enganalisis pen!ata kewangan dan kunci kira-kira bagi mengetahui prestasi sesebuah s!arikat. embe$akan nilai masa wang kini dan masa depan bagi membuat perancangan satu-satu projek perniagaan. en!enaraikan dan membincangkan bagaimana teknologi outomasi dan maklumat dapat merubah dunia koporat,memberi nilai-nilai positi& terhadap dunia perniagaan dan masalah-masalah !ang wujud serta akan wujud dalam dunia teknologi baru. en!enaraikan dan menghuraikan man&aat hubungan antara usahawan dengan komuniti. enciri dan menghuraikan konsep dan dimensi jaringan usahawan. engaplikasikan kemahiran pedagogi dalam menghasilkan pengajaran !ang berkesan dan bermakna.

'. (. ).

*epanjang mengikuti modul ini, para pelajar akan melaksanakan latihan dan akti+iti bagi setiap tajuk dan diakhirn!a pula para pelajar akan melaksanakan " latihan utama modul ini sebagai memenuhi aspek penilaian dalam proses pelengkap modul akses kendiri ini.

vii