Anda di halaman 1dari 6

MODEL KAJIAN TINDAKAN

Jack Whitehead Dari University Bath, U.K


Guru memainkan peranan utama. Guru melaksanakan kajian ke atas kualiti P&P. Menekankan penilaian kendiri secara menyoal diri sendiri sahaja tentang masalah pendidikan guru itu sendiri.

Skema Penyelidikan Tindakan


Jack Whitehead
1) Amalan apakah yang perlu saya berikan perhatian/apakah yang ingin saya perbaiki?
Pendekatan P&P yang saya gunakan tidak mendapat respon yang menggalakkan

2) Apakah yang akan saya lakukan mengenainya?


- Saya membuat refleksi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin saya boleh gunakan pendekatan yang lebih bersesuaian seperti pembelajaran koperatif atau soal jawab. - Saya sediakan bahan yang mampu ransang murid dan bahan-bahan tersebut bersesuaian dengan pendekatan yang ingin diguna.

3) Data apakah yang saya perlukan untuk membolehkan saya membuat justifikasi ke atas keberkesanan amalan?
4) Bertindak dan mengumpul data

5) Penilaian keberkesanan
- Saya membuat penilaian terhadap respon muridmurid melalui pendekatan yang saya gunakan sama ada mendatangkan hasil positif/negatif

6) Modifikasi amalan yang diberikan perhatian, idea dan tindakan


- Saya sediakan perancangan baru dengan mengambil kira masalah yang timbul

7) Menyerahkan penerangan dan penjelasan tentang Bagaimana saya perbaiki amalan saya yang dibuat kepada sekumpulan manusia yang akan mengesahkannya

KELEBIHAN, KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK: MODEL PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD
KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIK

Guru sendiri harus memainkan peranan utama dalam kajian tindakan Fokus kepada rasa ingin tahu berbentuk penyoalan seperti How do I improve? What I am doing? untuk memperoleh banyak maklumat berguna tentang masalah pendidikan yang dihadapi diri sendiri

Tidak mendapat komen dan pandangan dari pihak luar

Menyediakan skema jawapan berbentuk ungkapan

Mengambil masa yang agak panjang kerana percuban demi percubaan perlu dilakukan.

Dapat mempertingkatkan taraf sosial pendidikan dalam kehidupan manusia akan datang

sambungan
KELEBIHAN Membantu guru lebih memahami diri sendiri dan perkembangan profesional dirinya Menghasilkan guru yang lebih berintegriti dan berkualiti. KEKURANGAN Terlalu bergantung kepada tahap komitmen guru ASPEK YANG MENARIK Masalah diselesaikan menggunakan proses penilaian kendiri

Guru harus peka kepada setiap tingkah laku dan peristiwa yang berlaku kepada murid untuk mendapatkan maklumat.

Langkah yang mudah iaitu tidak menggunakan banyak langkah - langkah yang rumit. Guru dan murid akan saling berinteraksi dan berhubung komunikasi 2 hala

Menghasilkan suasana PNP yang lebih menarik dan bermakna.