Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL

Menurut Woolfolk(2001), pengurusan bilik darjah adalah perlu untuk mengekalkan persekitaran pembelajaran yang positif dan produktif. Guru perlu jelas bahawa bilik darjah adalah satu ekologi yang mempunyai perkaitan dan pertautan antara persekitaran fizikalnya dengan benda-benda bernyawa, iaitu guru dan murid.

PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL

Pelan lantai Kebersihan, Pencahayaan, dan Pengudaraan Hiasan Bilik Darjah Susunan Kerusi dan Meja Murid

Susunan Perabot dan Peralatan

Ruang dan Sudut Multimedia

Sudut dan Ruang Bacaan

Pelan Lantai

Guru perlu memaksimumkan ruang bilik darjah, susun atur perabot dan peralatan lain yang perlu disesuaikan dengan tahap kelas sama ada Tahap Satu atau Tahap Dua serta gaya pengajaran.

Tahap Satu: Guru perlu merancang ruang pembelajaran yang berbeza-beza: --ruang bacaan --ruang aktiviti melukis dan kraf tangan --ruang bercerita dan lakonan --ruang bekerja dalam kumpulan

*Contoh: 1. _________berdekatan dengan sink dan bakul sampah. 2. _________berjauhan dengan kumpulan murid yang sedang menjalani aktiviti pembelajaran kendiri.

Tahap 2: Ruang yang disediakan mengambil kira unsur-unsur hubungan sosial dan pemupukan nilai-nilai perpaduan dan persefahaman antara pelbagai kaum.

Kebersihan, Pencahayaan dan Pengudaraan

Kebersihan Persekitaran yang bersih menimbulkan kedamaian dan keselesaan dan ini mendorong keharmonian hidup manusia.

Guru perlulah: --menyediakan jadual bertugas harian --mengadakan pertandingan bilik darjah terbersih --mengadakan bergotong-royong

Pencahayaan dan Pengudaraan Keadaan pencahayaan yang terlalu terang atau suram akan menimbulkan ketidakselesaan dan melemahkan minat murid untuk belajar.

Tingkap-tingkap hendaklah dibuka untuk mengelakkan sebarang jangkitan penyakit dan menjadikan murid berada dalam keadaan sihat dan selesa untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran.

Susunan Kerusi dan Meja Murid

Guru perlu memastikan kerusi dan meja yang akan diduduki murid dapat dilihat oleh guru.

Hal ini adalah memastikan semua murid dalam perhatian guru dan guru mudah bertindak sekiranya murid memerlukan pertolongan dan bantuan.

Susunan kerusi hendaklah mudah diubah dan mudah disusun. Susunan kerusi juga hendaklah disesuaikan dengan aktiviti kerja berkumpulan dan keadaan disiplin murid.

Susunan Perabot dan Peralatan

Guru perlu memastikan perabot tidak menyempitkan ruang.

Ruang penyimpanan barang yang disediakan memudahkan murid menyimpan barang-barang peribadi mereka.

Sudut-sudut bacaan diletakan berdekatan dengan rak atau almari yang menyimpan buku.

Kemudahan peralatan TMK(ICT) perlu diletak di sudut yang sesuai dengan aktiviti P&P.

Hiasan Bilik Darjah

Guru perlu memberikan kebebasan kepada murid-murid menghiaskan bilik darjah supaya memupuk rasa tanggungjawab dan bagi mereka berasa dipercayai dan dihargai.

Antara kebebasan-kebebasan adalah: --menyediakan sendiri jadual bertugas. --menghiaskan meja guru. --mengecat bilik darjah. --menghiaskan dinding dan papan kenyataan dengan alat-alat visual yang mengandungi unsur-unsur pendidikan dan pengetahuan am.

Sudut dan

Guru perlu menyediakan pusat literasi di dalam bilik darjah bagi

Ruang Bacaan membolehkan murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan melalui aktiviti membaca.

Antara tindakan-tindakan adalah: --Menampal nota dan tugasan-tugasan yang dapat membantu murid menghafal dan mengingat fakta-fakta. Contoh: formula matemtik, peta, gambar rajah dan rumus-rumus tatabahasa.

--Mewujudkan perpustakaan mini/ perpustakaan bilik darjah dan memenuhkan dengan bahan-bahan bacaan. Perpustakaan mini akan menjadi tempat tumpuan murid sementara menunggu guru tiba di kelas.

--Menggantung kad-kad bacaan yang tertera perkataan atau nota ringkas untuk menarik minat murid membaca atau menghafal.

Ruang dan Sudut Multimedia

Ruang dan sudut pembelajaran multimedia mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis.

Bahan-bahan seperti bahan teks, audio, imej, animasi, video dan media elektronik menjadikan proses belajar dalam kalangan murid lebih menarik dan menyeronokkan.