Anda di halaman 1dari 15

1

Dua jenis pendekatan : a. b. Tradisional Berstesen

Sering sekali di gunakan di sekolah

Pendekatan
mendekati kaedah

Pengajaran

mengajar / diajar
pedoman / peringatan

Tradisional sifat mengikut tradisi

DEFINISI
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2002
4

Mempergunakan masa dengan lebih efektif

Pelajar peka kepada arahan

OBJEKTIF

Maklmumbalas segera

Penilaian pengajaran segera

PRA - IMPAK

Persediaan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran

IMPAK

Perlaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancangkan

10

PASCA - IMPAK

Penilaian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan

11

KELEBIHAN

Jimat masa Sesuai untuk kumpulan yang besar

Pembahagian masa yang sistematik Sesuai untuk Kebanyakan subjek


12

KELEMAHAN

Tumpuan pelajar tidak maksima

Memerlukan peralatan yang mencukupi Perhatian terhadap Individu kurang


13

Tinggi Sederhana

Rendah

SOSIAL EMOSI

FIZIKAL

ROHANI INTELEK
14

15