Anda di halaman 1dari 1

KPS MENTAFSIR MAKLUMAT

Rajah di bawah menunjukkan carta palang tentang bilangan gajah di suatu habitat dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Bilangan Gajah

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

a) b) c) c) 2008 e) %) g) h) i) j)

pakah tujuan pen!iasatan ini" pakah c#rak perubahan bilangan gajah di habitat itu dari tahun 2008 hingga 2012" pakah !ang dapat kamu perhatikan dalam pen!iasatan ini" Beri satu sebab $in%erens) tentang perubahan bilangan gajah di habitat itu dari tahun hingga 2012. Ramalkan bilangan gajah di habitat itu pada tahun 201&. '!atakan apa !ang diubah dalam pen!iasatan ini. '!atakan apa !ang diperhatikan dalam pen!iasatan ini. '!atakan apa !ang ditetapkan dalam pen!iasatan ini. pakah hubungan di antara apa !ang diubah dengan apa !ang diperhatikan dalam pen!iasatan ini" pakah kesimpulan !ang b#leh dibuat daripada pen!iasatan ini"

$10 markah)