Anda di halaman 1dari 7

KEPERLUAN PENDIDIKAN SEKSUALITI DI PRASEKOLAH

Keperluan Pendidikan Seksualiti Keperluan Pendidikan Seksualiti

Satu proses pembelajaran sepanjang hayat di mana seseorang memperolehi maklumat dan membentuk sikap, kepercayaan dan nilai mengenai identiti, perhubungan dan keintiman( intimacy )

Merangkumi perkembangan seksual, kesihatan reproduksi,perhubungan interpersonal, kasih sayang,keintiman, imej tubuh dan peranan jantina ( gender ).

Persediaan jalinan hubungan peribadi antara jantina dengan memberikan pendidikan yang berpatutan.

Direka khas untuk membantu seseorang mengembangkan kefahaman, penerimaan, kepercayaan dan keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain

Sentiasa menjadikan perhubungan yang harmoni dan saling menghormati

Mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, budaya dan masyarakat

Mendapatkan maklumat serta pendidikan seks yang jelas.

66 Prinsip tanggungjawa Prinsip tanggungjawa dala! keperluan dala! keperluan Pendidikan seksualiti Pendidikan seksualiti Menilai kebolehan diri serta mengawal diri semasa membuat keputusan tentang akti!iti seksual

Melindungi diri daripada peredaran emosi, mental, fi ikal dan seksual.

Mendapatkan bantuan dari ibu bapa, guru atau pihak berkenaan jika mempunyai masalah berkaitan pendidikan seksualiti

Ke Pendidikan Seksualiti Di Prasek"la# Keaikan aikan Pendidikan Seksualiti Di Prasek"la#

Dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, rohani, intelek dan emosi.

Mengenal pasti dan membe akan nilai murni kemanusiaan dan kehidupan dengan lebih rasional

Pelajar akan tahu perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap diri mereka

Mempunyai pendedahan tentang perubahan yang akan berlaku dalam diri,perkembangan dan kepentiangan memelihara kebersihan serta kesucian alat kelamin

Dapat membentuk generasi yang mempunyai kehormatan diri dan mampu mengendalikan diri dari penyimpangan seksual

"ermatlamatkan kepada mencari kebenaran dan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada #llah s.w.t

Merupakan satu mekanisme untuk setiap indi!idu memahami dan seterusnya memelihara maruah diri.

Memastikan kehormatan diri dan maruah wanita akan kekal terpelihara

Kepentingan Keperluan Pendidikan Seksualiti

Menggalak dan melindungi amalan kesihatan yang baik seperti mengurangkan amalan seksual

Meningkatkan kualiti hubungan dengan menyediakan kemahiran menjalin hubungan yang bermakna

Menjadi panduan dan ilmu kepada murid untuk lebih positif dalam kehidupan agar boleh membuat keputusan dlam kehidupan

Membuat pilihan yang bijak dalam situasi yang melibatkan seksualiti

Membina kemahiran memelihara perhubungan peribadi, kehidupan keluarga, sahabat dan keahlian dalam masyarakat.

Memahami perubahan tubuh badan Mengamalkan kebersihan diri "erwaspada terhadap pengaruh tidak baik di sekeliling Diri Sendiri "erwaspada terhadap tekanan rakan sebaya yang tidak baik Mendapatkan maklumat daripada sumber yang dipercayai Pilih untuk melkuakan perbuatan baik Mengetahui perlakuan betul dan salah $ahami indentiti jantina Menerima bahawa setiap indi!idu mempunyai nilai % nilai yang berbe a "antuan daripada sumber yang dipercayai

"erkomunikasi dengan berkesan "ertindak dengan bijak I u apa dan a#li keluarga "erbincang dengan ahli keluarga tentang peraturan dan batas % batas pergaulan Menghormati nilai % nilai dan hak orang lain Sanggup berkongsi pandangan dan perasaan dengan mereka

"erkomunikasi dengan berkesan Menghargai pendapat dan nilai hidup rakan Mengetahui batasan diri semasa menjalinkan persahabatan &lakkan diri dari diperdaya rakan Pelajari cara menangani tekanan rakan dengan positif

Rakan

Menyedari kesan sebarang tindakan akan mempengaruhi komuniti "erkomunikasi dengan berkesan K"!uniti Menghargai nilai hidup, budaya dan pendapat orang lain &lakkan orang lain mengambil kesempatan ke atas diri sendiri Pelajari cara bertegas demi kebaikan semua pihak

Anda mungkin juga menyukai