Anda di halaman 1dari 20

PENGAJIAN KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3101)

ASPEK SENI BAHASA DAN ASPEK TATABAHASA DALAM KSSR

Disediakan oleh:

AINU SUHANA YAKOB ANIS NASUHA MOHD AB. AZIZ NURUL SALWA NGAMIDON SITI FIRUSAH SAIBUDAN@ADAN
UNIT: PISMP PENDIDIKAN KHAS NAMA PENSYARAH: EN. HJ. ZAKARIA BIN HJ. AMIN

KONSEP

ASPEK SENIBAHASA
Keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur.

PRINSIP PENGAJARAN ASPEK SENI BAHASA


Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa.

Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik.

Murid terlibat secara aktif dan menyeluruh.


Guru bertindak sebagai penggerak dan pembimbing yang kreatif dan imaginatif.

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN DALAM ASPEK SENI BAHASA

45

CONTOH AKTIVITI ASPEK SENI BAHASA DAN ASPEK TATABAHASA DALAM KSSR

NYANYIAN
Melafazkan seni kata lagu dengan menggunakan rentak atau diiringi muzik yang sesuai dengan murid. Mampu menimbulkan minat murid untuk : mengukuhkan kemahiran bahasa. menambah perbendaharaan kata. memupuk nilai dan perasaan. meningkatkan apresiasi terhadap keindahan bahasa.

CADANGAN AKTIVITI: - Bersoal jawab tentang kosa kata, makna perkataan. - Menceritakan semula isi seni kata lagu. - Melakukan gerakan badan dan mimik muka semasa bernyanyi.

Contoh Aktiviti Nyanyian


Arahan:

1. Baca senikata lagu kereta kecilku. 2. Diminta murid menyanyi lagu tersebut dengan iringan muzik dan tanpa iringan muzik. 3. Guru meminta murid mengariskan kata nama am yang terdapat dalam senikata lagu kereta Kecilku.

Kereta Kecilku
Bapaku balik dari kota Bapaku belikan kereta Kereta kecil warna merah Bolehku pandu ke sekolah Pon,pon,pon, pon, pon pon, pon, pon, pon Kereta kecilku berbunyi Marilah adik mari naik Boleh kubawa jumpa nenek

BERCERITA
TEKNIK BERCERITA TANPA ALAT Tumpuan kepada gaya penyampaian cerita menggunakan intonasi, nada, sebutan dan mimik serta ekspresi yang sesuai dengan cerita yang disampaikan. TEKNIK BERCERITA DENGAN ALAT Bercerita menggunakan alat seperti topeng, pakaian, dan lain-lain alat/bahan yang dapat menyokong gambaran cerita semasa membuat persembahan.

BERCERITA
TEATER BERCERITA Penyampaian cerita melalui watak yang terdapat dalam cerita yang telah dibaca, didengar atau dilihat dengan menggunakan (menggantung di leher) gambar tunggal watak tersebut semasa bercerita.

TEATER PEMBACA
Penyampaian cerita melalui pembacaan dialog bagi watak-watak tertentu dalam sesebuah cerita. Aktiviti ini mengutamakan penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka sahaja.

PUISI
KELOMPOK PANTUN: Pantun kanak-kanak Pantun cinta dan kasih sayang Telatah dan cara hidup masyarakat Pantun teka-teki Pantun puji-pujian/ sambutan. Pantun nasihat, agama dan adat. Pantun naratif/ cerita CIRI-CIRI PANTUN: Jenis pantun : - Pantun dua karat. - Pantun empat karat. Jumlah suku kata 8 hingga 12 dalam sebaris ayat. Setiap stanza/rangkap pantun mempunyai dua unit iaitu unit pembayang dan unit maksud.

Arahan: Baca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pantun Dua Kerat
Anak ikan mati dituba, Menunggang basikal jangan berlumba. Nasihat ibu harus diikut, Naik kapal terbang janganlah takut. Buah pisang diatas peti, Pandu kereta berhati- hati.

Namakan kenderaan yang anda ketahui :1.

2. 3.

LAKONAN
IMPROVISASI (Lakonan Kaku): Lakonan secara spontan yang mengisahkan kejadian, peristiwa atau situasi sebenar dalam kehidupan seharian. Dialog dilahirkan secara spontan. SIMULASI: Main Peranan Lakonan spontan berdasarkan situasi/masalah. Tidak menggunakan skrip. Sosiodrama Aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita. Skrip lakonan disediakan.

sesuatu

ASPEK TATABAHASA
Keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat.

KONSEP

PRINSIP PENGAJARAN ASPEK TATABAHASA


Tidak menggalakkan murid menghafal rumus. Diajar secara terancang. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Bermula mudah kepada kompleks. Memerlukan latih tubi yang banyak. Bahan bantu mengajar yang konkrit dan menarik.

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN DALAM ASPEK TATABAHASA

49

Contoh Aktiviti Tatabahasa (Golongan Kata)


1) Sebutkan contoh kata nama am seperti manusia, haiwan, benda, tumbuh- tumbuhan dan tempat.
Manusia: Tumbuh-tumbuhan: Benda: Haiwan: Tempat:
2)

Melengkapkan dialog menggunakan kata ganti nama yang sesuai.


Amin Ibu : Ibu, _____ ingin pergi ke kedai, boleh tak? : Boleh. Pastikan _____ berhati-hati semasa pergi ke kedai.

Arahan: Bina ayat dasar berdasarkan gambar di bawah.

Contoh:1.

Ana sedang makan.

2.

Aminah dan Ahmad berjalan ke sekolah.

Semoga diberi kefahaman oleh-Nya. Insha Allah ;)

SEKIAN, TERIMA KASIH.