Anda di halaman 1dari 2

Kursus Penataran KSSR Sains Tahun 4 2013

Negeri: Kelulusan Akademik Tertinggi:

Opsyen: Pengalaman mengajar Sains :

Jawab soalan berikut: 1. Azmi menguji roda pada skateboard bagi menentukan roda yang paling pantas. Azmi menolak Beeva yang
menggunakan roda jenis Biddy pada skateboardnya dan mengukur jarak yang dilalui oleh Beeva. Kemudian dia menolak Choon yang menggunakan roda jenis Chazey dan mengukur jarak yang dilalui oleh Choon. Akhir sekali Azmi menolak Doone yang menggunakan roda jenis Darly serta mengukur jarak yang dilalui oleh Doone. Beeva, Choon dan Doone bergerak di atas jalan yang sama. Azmi mendapati Choon bergerak paling jauh. Apakah kesilapan dalam eksperimen ini?

a) b) c) d)

Azmi tidak sepatutnya mengukur jarak yang dilalui Azmi sepatutnya menggunakan lebih dari 3 jenis roda Azmi tidak menggunakan orang yang sama di atas setiap skateboard Azmi sepatutnya menjalankan eksperimen ini di atas jalan yang berbeza

2. Farizan sedang menulis satu artikel tentang laptop yang mempunyai bateri dengan jangka hayat yang paling
panjang. Farizan membeli 3 buah laptop baru dan memasang operating system yang sama pada setiap laptop. Farizan menjalankan penyisatan ke atas ketiga-tiga laptop dan mendapati keputusan berikut. Laptop P bertahan selama 3.4 jam, laptop Q bertahan selama 2.6 jam manakala computer R bertahan selama 5.3 jam. Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam kes ini. a) b) c) d) Jenis laptop yang berbeza Masa setiap bateri laptop bertahan Penyiasatan yang dijalankan ke atas ketiga-tiga laptop Operating System bagi ketiga-tiga laptop

3.

Nyatakan satu KPS yang paling dorminan pada setiap pernyataan berikut, Bil 3.1 3.2 3.3 3.4 Budak itu memakai topi. Budak itu memakai topi kerana cuaca panas Bila cuaca panas budak itu akan memakai topi Budak itu akan memakai topi jika cuaca panas esok Pernyataan KPS

Kursus Penataran KSSR Sains Tahun 4 2013

2. Sekiranya dinyatakan dalam DSK seperti di bawah, berikan cadangan bagaimana anda akan mengajar Standard Kandungan ini berorientasikan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)/ HOTS. Anda sendiri tentukan peruntukan waktu yang diperlukan serta aktiviti yang sesuai untuk murid mencapai kesemua Standard Pembelajaran tersebut dengan memasukkan unsur KBAT dalam PdP yang dijalankan.

Standard Kandungan Mengaplikasikan pengetahuan tentang haiwan yang terancam.

Standard Pembelajaran Murid boleh Menjelaskan dengan contoh haiwan yang terancam melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.: Menyatakan factor yang menyebabkan haiwan terancam. Menjana idea cara melindungi haiwan yang terancam. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

P&P yang dicadangkan: 1.

2.

3.

4.

5.

Peruntukkan waktu: