Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Tema Unit Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 5 Firus : 26 Februari 2014 : 12.15 1.15 tengah hari : 31 : Menyiasat Daya dan Tenaga : 4. Tenaga : 1. Hebatnya Tenaga : 1.1 Memahami kegunaan tenaga : 1.1.1 Menerangkan mengapa tenaga diperlukan 1.1.3 Menyatakan pelbagai sumber tenaga Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid dapat :1. Menerangkan mengapa tenaga diperlukan semasa aktiviti soal jawab. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 dari 6 sumber tenaga semasa aktiviti berkumpulan. Aktiviti P&P : 1.Gambar orang berbasikal 2.Penerangan 3.Aktiviti berkumpulan 4.Lembaran kerja 5.Kesimpulan Pengetahuan sedia ada : Murid makan makanan setiap hari untuk hidup. Kemahiran Saintifik : KPS : Memerhati, membuat inferens, berkomunikasi Kemahiran Berfikir : mengumpulkan dan mengelaskan, menghubung kaitkan Tabiat Berfikir : menggunakan semua deria yang ada Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Bekerjasama, Sumber P&P : Buku teks, Buku rujukan, Internet Refleksi : 1. Nyatakan bilangan murid yang capai dan tidak capai objektif P&P 2. Tindakan susulan (pemulihan/pengukuhan/pengayaan)

Prosedur P&P Fasa / Masa Orientasi (5 minit)

: Kandungan Gambar orang berbasikal

Aktiviti P&P 1. Murid ditunjukkan sekeping gambar. 2. Murid diajukan beberapa soalan berkaitan dengan gambar.

Catatan KPS : memerhati, membuat inferens, berkomunikasi KB : menghubung kaitkan ABM : gambar

- Apakah yang budak ini sedang lakukan? - Apakah yang diperlukan oleh budak itu untuk membuat kayuhan? Pencetusan idea (10 minit) 1. Apakah itu tenaga? 1. Murid diajukan beberapa soalan KPS : berkomunikasi Tenaga adalah keupayaan melakukan kerja. berkaitan dengan tenaga. KB : mengumpulkan 2. Mengapakah kita memerlukan tenaga? dan mengelaskan, Tenaga diperlukan kerana ia membantu kita menghubung kaitkan dalam melakukan kerja. 3. Apakah sumber tenaga manusia? Matahari Sumber tenaga haba dan cahaya yang utama Matahari tumbuhan rusa Singa Air Penjanaan tenaga elektrik Makanan Manusia dan haiwan peroleh tenaga daripada makanan yang dimakan. Angin

Bateri Bekal tenaga untuk hasilkan elektrik Bahan api Hasil tenaga apabila terbakar Penstrukturan idea (30 minit) Aktiviti A Sumber Tenaga Matahari Air Makanan Angin Bateri Bahan api 1. Setiap kumpulan pelajar mendapat sehelai kertas A4 mengandungi 1 peta minda tidak lengkap. 2. Murid dikehendaki melengkapkan peta minda tersebut melalui perbincangan secara berkumpulan. KPS : berkomunikasi, KB : mengumpulkan dan mengelaskan, menghubung kaitkan. Nilai : bekerjasama

Aktiviti B Nyatakan situasi dimana tenaga diperlukan.

Aplikasi idea (10 minit) Refleksi (5 minit)

Lembaran kerja

1. Secara berkumpulan juga, murid KPS : berkomunikasi diminta menyenaraikan situasi-situasi KB : mengumpulkan dimana tenaga diperlukan. dan mengelaskan, menghubung kaitkan Nilai : bekerjasama 1. Setiap murid mendapat 1 helaian Nilai : Bekerjasama nota dan satu helaian lembaran kerja. ABM : lembaran kerja 1. Murid diajukan soalan tentang KPS : berkomunikasi apakah yang telah dipelajari pada hari ini. 2. Guru membuat kesimpulan tentang pengajaran pada hari ini.

Kesimpulan