Anda di halaman 1dari 3

RPT PENILAIAN AMALI SAINS TAHUN 5 BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RU TARIKH PERNILAIAN AMALI PELAKSANAA CATATAN N TEMA A : MENYIASAT BENDA HIDUP Amali

1 : Roti Berkulat Amali 2 : Mikrob Bergerak Amali 3 : Siapakah Indukku? Amali 4 : Siratan Makanan TEMA B : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Amali 5 : Kua a Air Amali ! : "erah# $ebih "erah Amali % : Sui di mana&mana Amali ' : "aha(a Bergerak Amali ) : Be arkan dan Ke*ilkan Amali 1+ : Mengubah Bentuk Amali 11 : Bertambah dan Berkurang Amali 12 : Kua a ,engembangan TEMA C : MENYIASAT BAHAN Amali 13 : "iri&*iri -i im Amali 14 : Beba di .dara Amali 15 : ,engganti $itmu TEMA D : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA Amali 1! : Buru/ Amali 1% : Ba(ang&ba(ang di Ata 0anah Amali 1' : 1a a Bulan TEMA E : MENYIASAT TEKNOLOGI Amali 1) : Ke tabilan Amali 2+ : Bakul 2antung UKAN : BUKU AMALI SAINS TAHUN 5 RPT SAINS TAHUN 5 MINGGU 1 PERKARA TARIKH TEMA A : MENYIASAT BENDA HIDUP .3I0 1 MIKR44R2A3ISMA 0a/uk 1 : 5idupan Seni 0a/uk 2 : Ka6an atau $a6an .3I0 2 K7MA38IRIA3 S,7SI7S 0a/uk 1 : Kemandirian 5ai6an 0a/uk 2 : Kemandirian 0umbuhan 0a/uk 3 : Kepentingan Kemandirian .3I0 3 RA30AI MAKA3A3 8A3 SIRA0A3 MAKA3A3 0a/uk 1 : Makananku CATATAN

0a/uk 2 : Siratan Makanan 4 TEMA B : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA .3I0 4 073A2A 0a/uk 1 : 5ebatn(a 0enaga 0a/uk 2 : ,erubahan 0enaga 0a/uk 3 : 0enaga Boleh diperbaharui atau 0idak? .3I0 5 7$7K0RIK 0a/uk 1 : Sumber 0enaga 7lektrik 0a/uk 2 : $itar Ber iri dan $itar Selari 0a/u 3 : Kendalikan 8engan "ermat .3I0 ! "A5A9A 0a/uk 1 : Bagaimanakah "aha(a Bergerak? 0a/uk 2 : ,antulan "aha(a .3I0 % 5ABA 0a/uk 1 : ,ana atau Se/uk? 0a/uk 2 : Mengembang atau Menge*ut? .3I0 ' : 0a/uk 1 : 0a/uk 2 : 0a/uk 3 : 0a/uk 4 : TEMA C MENYIASAT BAHAN K7A8AA3 -IRIM 0iga Keadaan -irim ,erubahan Keadaan Bahan Kembali ke A alku Sumber& umber Air

'

.3I0 ) ASI8 8A3 A$KA$I 0a/uk 1 : Bera id atau Beralkali? .3I0 1+ B.R.0a/uk 1 : Malam Berbintang .3I0 11 B.MI# B.$A3 8A3 MA0A5ARI 0a/uk 1 : Berputar dan Beredar 0a/uk 2 : Siang dan Malam 0a/uk 3 : 1a a&1a a Bulan TEMA E MENYIASAT TEKNOLOGI .3I0 12 K7K.A0A3 8A3 K7S0ABI$A3 0a/uk 1 : Ban(akn(a Bentuk 0a/uk 2 : 9ang 0inggi# 9ang Rendah

1+ 11

12

R.-.KA3 B.K. 07KS