Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SAINS TAHUN 5

Hari

: Selasa

Tarikh

: 16 April, 2013

Masa

: 8.10 -9.10 Pagi (60 minit)

Kelas

: Tahun 5 Pintar

Tema

: Menyiasat Daya Dan Tenaga

Tajuk

: Rantai Makanan

Objektif

: Membina Rantai Makanan

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran diharapkan murid dapat:

i)

Membina sekurang-kurangnya tiga contoh rantai makanan.

ii) Memberi secara lisan sekurang-kurangnya tiga contoh pengeluar, pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertiar.

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid-murid telah mempelajari tentang tabiat makanan haiwan herbivor ,karnivor dan omnivor di tahun 4

Murid mengetahui makanan yang dimakan oleh haiwan di sekeliling rumah mereka

Kaedah / Stategi PdP : Perbincangan, Soal Jawab,Kerja Kumpulan

Pendekatan: Kontruktivisme

Kemahiran Proses Sains:Berkomunikasi, Meramal

Kemahiran Berfikir: Membuat urutan,Menghubungkait,Menganalisis,Mencirikan

Nilai Murni: Bekerjasama,Berani Mencuba,Yakin dan berdikari,Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling,Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam

Sumber ABM : Kertas,Tali, Kad Gambar, Kad Perkataan,Marker Pen,Pensel Warna,Komputer,Projektor LCD, Lirik Lagu Bangau Oh Bangau.