Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : Bahasa Malaysia :4 : : : : Sentiasa Selamat : Sediakan Payung Sebelum Hujan STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal.

Objektif i. ii.

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Berbual tentang maklumat yang terdapat dalam sebuah gambar.

Sistem Bahasa : Sebutan dan intonasi Tatabahasa - kata ganti nama Kosa kata Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai murni Kreativiti : Keselamatan Jalan Raya : rasional, bertanggungjawab : Imaginasi dan visualisasi. - dia, poster, nama, lampu, motosikal

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Kemahiran berfikir : Menjana idea, mengenal pasti Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik, interpersonal dan kinestatik. Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan pengalaman sedia ada.

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, video, gambar, lembaran teks Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah memakai pakaian keselamatan semasa di jalan raya.

Langkah Induksi Set 5 minit -

Isi pelajaran Tayangan video Pakai Topi Keledar

Aktiviti PdP 1. Guru menayangkan video, murid menonton video dengan tekun. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video. 3. Murid menyatakan kebaikan memakai topi keledar. 4. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini. 1. Guru meminta dua orang murid untuk ke hadapan kelas. 2. Murid yang lain diminta bertanya tentang keselamatan yang biasa mereka lakukan. 3. Dua orang murid di hadapan berbual sesama mereka tentang soalan. 4. Secara rawak, murid diminta berbual tentang teks dialog yang tidak lengkap dengan menggunakan kata ganti nama diri yang betul. 5. Aktiviti diulang dengan meminta murid yang lain. 1. Guru meminta murid menyebut kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya yang terdapat semasa aktiviti perbualan tadi. 2. Murid menyatakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya yang mereka tahu. 3. Murid secara berpasangan diminta untuk ke hadapan dan melakukan simulasi sesuatu situasi. 4. Murid menyatakan kata ganti nama diri yang digunakan dalam situasi tersebut.

Catatan BSPP: komputer, lcd, video Nilai : kesyukuran ENT: KBT: Menjana idea KP: interpersonal BSPP: Buku teks Nilai : berdisplin ENT: KBT menjana idea KP: verballinguistik, interpersonal

Langkah 1 15 minit

Soal jawab tentang keselamatan

Teks dialog

Langkah 2 20 minit

Kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya

Strategi : Berpusatkan murid Teknik : Latih tubi BSPP: Lembaran Nilai : Berdisiplin ENT: KBTmenghubungkait, menjana idea KP: Verbal-linguistik, interpersonal, kinestatik BSPP : gambar ENT: KBTmenghubungkait, mengenal pasti KP: Verbal-linguistik

Simulasi

Langkah 3 15 minit

Gambar keselamatan semasa menunggang motosikal

1. Guru menayangkan gambar pakaian dan kelengkapan untuk menunggang motosikal. 2. Wakil murid dipilih secara rawak untuk berbual tentang kelengkapan motosikal berdasarkan gambar. 3. Murid berbual mengikut pengalaman hidup. 4. Guru mengulang aktiviti dengan memanggil murid lain. 1. Guru membuat rumusan tentang pelajaran. 2. Guru menerapkan nilai murni yang ada semasa pengajaran.

Penutup 5 minit

Rumusan - kognitif - sosial

Nilai murni: kesyukuran, kerjasama, berdisplin

Anda mungkin juga menyukai